Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

BUDHODNOTA, jedna z finančních funkcí, vypočítává budoucí hodnotu investice na základě konstantní úrokové sazby. Můžete ji používat u pravidelných konstantních plateb nebo u jedné paušální platby.

Instruktor excelových vzorců

Pomocí Trenéra vzorců v Excelu najděte budoucí hodnotu řady plateb. Současně se naučíte, jak používat funkci BUDHODNOTA ve vzorci.

Nebo pomocí Trenéra vzorců v Excelu vyhledejte budoucí hodnotu jedné paušální platby.

Syntaxe

BUDHODNOTA(sazba,pper,splátka,[souč_hod],[typ])

Podrobnější popis argumentů funkce BUDHODNOTA a další informace o funkcích pro anuitu získáte v nápovědě k funkci SOUČHODNOTA.

Syntaxe funkce BUDHODNOTA obsahuje následující argumenty:

  • Sazba:    Povinný argument. Úroková sazba vztažená k úročené periodě.

  • Pper:    Povinný argument. Celkový počet úročených období anuity.

  • Platba    Povinný argument. Platba provedená za každé období; nemůže se měnit v průběhu života anuity. Pmt obvykle obsahuje jistinu a úrok, ale žádné další poplatky ani daně. Pokud je funkce pmt vynechána, musíte zahrnout argument pv.

  • Souč_hod:    Nepovinný argument. Současná hodnota v budoucnu získaných splátek. Pokud argument souč_hod vynecháte, předpokládá se, že hodnota tohoto argumentu je 0, a je nutné zadat argument splátka.

  • Typ:    Nepovinný argument. Nabývá hodnoty 0 nebo 1 a představuje způsob placení. Pokud není argument uvedený, předpokládá se hodnota 0.

Typ

Splátka

0

Na konci období

1

Na začátku období

Poznámky

  • Je nutné, aby jednotky sazby a hodnoty pper odpovídaly. Pokud jsou platby prováděné měsíčně pro čtyřletou půjčku a při roční úrokové sazbě 12 procent, zadejte sazbu jako hodnotu 12%/12 a argument pper jako 4*12. Jestliže platby pro stejnou půjčku provádíte ročně, zadejte jako sazbu hodnotu 12% a jako argument pper hodnotu 4.

  • Pokud provádíte platby jako spoření, udejte argumenty jako záporná čísla. Jestli obdržíte platby, jsou argumenty udané jako kladná čísla.

Příklady

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

0,06

Roční úroková sazba

10

Počet plateb

-200

Částka platby

-500

Současná hodnota

1

Platba je splatná na začátku období (0 označuje platbu, která je splatná na konci období)

Vzorec

Popis

Výsledek

=BUDHODNOTA(A2/12;A3;A4;A5;A6)

Budoucí hodnota investice s použitím hodnot v A2:A5

$2 581,40

Příklad 2

Data

Popis

0,12

Roční úroková sazba

12

Počet plateb

-1000

Částka platby

Vzorec

Popis

Výsledek

=BUDHODNOTA(A2/12;A3;A4)

Budoucí hodnota investice s použitím hodnot v A2:A4

$12 682,50

Příklad 3

Data

Popis

0,11

Roční úroková sazba

35

Počet plateb

-2000

Částka platby

1

Platba je splatná na začátku roku (0 označuje konec roku)

Vzorec

Popis

Výsledek

=BUDHODNOTA(A2/12;A3;A4;A5)

Budoucí hodnota investice s použitím hodnot v A2:A4

$82 846,25

Příklad 4

Data

Popis

0,06

Roční úroková sazba

12

Počet plateb

-100

Částka platby

-1000

Současná hodnota

1

Platba je splatná na začátku roku (0 označuje konec roku)

Vzorec

Popis

Výsledek

=BUDHODNOTA(A2/12;A3;A4;A5;A6)

Budoucí hodnota investice s použitím hodnot v A2:A5

$2 301,40

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×