Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

BUDHODNOTA, jedna z finančních funkcí, vypočítává budoucí hodnotu investice na základě konstantní úrokové sazby. Můžete ji používat u pravidelných konstantních plateb nebo u jedné paušální platby.

Instruktor excelových vzorců

Pomocí Excel Formula Coach můžete najít budoucí hodnotu řady plateb. Současně se naučíte, jak používat funkci BUDHODNOTA ve vzorci.

Nebo můžete pomocí Excel Vzorce najít budoucí hodnotu jednorázové platby .

Syntaxe

BUDHODNOTA(sazba,pper,splátka,[souč_hod],[typ])

Podrobnější popis argumentů funkce BUDHODNOTA a další informace o funkcích pro anuitu získáte v nápovědě k funkci SOUČHODNOTA.

Syntaxe funkce BUDHODNOTA obsahuje následující argumenty:

  • Sazba:    Povinný argument. Úroková sazba vztažená k úročené periodě.

  • Pper:    Povinný argument. Celkový počet úročených období anuity.

  • Součástečn    Povinný argument. Platba provedená v každém období; v průběhu životnosti anuity se měnit nemůže. Pmt obvykle obsahuje jistinu a úroky, ale žádné další poplatky ani daně. Pokud je argument souč_hod vynechán, musíte zahrnovat argument souč_hod.

  • Souč_hod:    Nepovinný argument. Současná hodnota v budoucnu získaných splátek. Pokud argument souč_hod vynecháte, předpokládá se, že hodnota tohoto argumentu je 0, a je nutné zadat argument splátka.

  • Typ:    Nepovinný argument. Nabývá hodnoty 0 nebo 1 a představuje způsob placení. Pokud není argument uvedený, předpokládá se hodnota 0.

Typ

Splátka

0

Na konci období

1

Na začátku období

Poznámky

  • Je nutné, aby jednotky sazby a hodnoty pper odpovídaly. Pokud jsou platby prováděné měsíčně pro čtyřletou půjčku a při roční úrokové sazbě 12 procent, zadejte sazbu jako hodnotu 12%/12 a argument pper jako 4*12. Jestliže platby pro stejnou půjčku provádíte ročně, zadejte jako sazbu hodnotu 12% a jako argument pper hodnotu 4.

  • Pokud provádíte platby jako spoření, udejte argumenty jako záporná čísla. Jestli obdržíte platby, jsou argumenty udané jako kladná čísla.

Příklady

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

0,06

Roční úroková sazba

10

Počet plateb

-200

Částka platby

-500

Současná hodnota

1

Platba je splatná na začátku období (0 označuje platbu, která je splatná na konci období)

Vzorec

Popis

Výsledek

=BUDHODNOTA(A2/12;A3;A4;A5;A6)

Budoucí hodnota investice s použitím hodnot v A2:A5

$2 581,40

Příklad 2

Data

Popis

0,12

Roční úroková sazba

12

Počet plateb

-1000

Částka platby

Vzorec

Popis

Výsledek

=BUDHODNOTA(A2/12;A3;A4)

Budoucí hodnota investice s použitím hodnot v A2:A4

$12 682,50

Příklad 3

Data

Popis

0,11

Roční úroková sazba

35

Počet plateb

-2000

Částka platby

1

Platba je splatná na začátku roku (0 označuje konec roku)

Vzorec

Popis

Výsledek

=BUDHODNOTA(A2/12;A3;A4;A5)

Budoucí hodnota investice s použitím hodnot v A2:A4

$82 846,25

Příklad 4

Data

Popis

0,06

Roční úroková sazba

12

Počet plateb

-100

Částka platby

-1000

Současná hodnota

1

Platba je splatná na začátku roku (0 označuje konec roku)

Vzorec

Popis

Výsledek

=BUDHODNOTA(A2/12;A3;A4;A5;A6)

Budoucí hodnota investice s použitím hodnot v A2:A5

$2 301,40

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×