Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Podrobné informace o funkci získáte kliknutím na její název v prvním sloupci.

Poznámka: Značky verzí označují verzi Excelu, ve které byla funkce zavedená. Tyto funkce nejsou v dřívějších verzích dostupné. Například značka verze 2013 označuje, že daná funkce je dostupná v Excelu 2013 a ve všech pozdějších verzích.

Funkce

Popis

ACCRINT

Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.

ACCRINTM

Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.

AMORDEGRC

Vrátí odpis za každé účetní období pomocí koeficientu odpisu.

AMORLINC

Vrátí odpis za každé účetní období.

COUPDAYBS

Vrátí počet dnů od začátku období placení kupónů do data splatnosti.

COUPDAYS

Vrátí počet dnů v období placení kupónů, které obsahuje den zúčtování.

COUPDAYSNC

Vrátí počet dnů od data zúčtování do následujícího data placení kupónu.

COUPNCD

Vrátí následující datum placení kupónu po datu zúčtování.

COUPNUM

Vrátí počet kupónů splatných mezi datem zúčtování a datem splatnosti.

COUPPCD

Vrátí předchozí datum placení kupónu před datem zúčtování.

CUMIPMT

Vrátí kumulativní úrok splacený mezi dvěma obdobími.

CUMPRINC

Vrátí kumulativní jistinu splacenou mezi dvěma obdobími půjčky.

ODPIS.ZRYCH

Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí degresivní metody odpisu s pevným zůstatkem.

ODPIS.ZRYCH2

Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí dvojité degresivní metody odpisu nebo jiné metody, kterou zadáte.

DISC

Vrátí diskontní sazbu cenného papíru.

DOLLARDE

Převede částku v korunách vyjádřenou zlomkem na částku v korunách vyjádřenou desetinným číslem.

DOLLARFR

Převede částku v korunách vyjádřenou desetinným číslem na částku v korunách vyjádřenou zlomkem.

DURATION

Vrátí roční dobu cenného papíru s pravidelnými úrokovými sazbami.

EFFECT

Vrátí efektivní roční úrokovou sazbu.

BUDHODNOTA

Vrátí budoucí hodnotu investice.

FVSCHEDULE

Vrátí budoucí hodnotu počáteční jistiny po použití série sazeb složitého úroku.

INTRATE

Vrátí úrokovou sazbu plně investovaného cenného papíru.

PLATBA.ÚROK

Vrátí výšku úroku investice za dané období.

MÍRA.VÝNOSNOSTI

Vrátí vnitřní výnosové procento série peněžních toků.

ISPMT

Vypočte výši úroku z investice zaplaceného během určitého období.

MDURATION

Vrátí Macauleyho modifikovanou dobu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI

Vrátí vnitřní sazbu výnosu, přičemž kladné a záporné hodnoty peněžních prostředků jsou financovány podle různých sazeb.

NOMINAL

Vrátí nominální roční úrokovou sazbu.

POČET.OBDOBÍ

Vrátí počet období pro investici.

ČISTÁ.SOUČHODNOTA

Vrátí čistou současnou hodnotu investice vypočítanou na základě série pravidelných peněžních toků a diskontní sazby.

ODDFPRICE

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným prvním obdobím.

ODDFYIELD

Vrátí výnos cenného papíru s odlišným prvním obdobím.

ODDLPRICE

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným posledním obdobím.

ODDLYIELD

Vrátí výnos cenného papíru s odlišným posledním obdobím.

PDURATION
Excel 2013

Vrátí počet období potřebných k tomu, aby investice dosáhla určité hodnoty.

PLATBA

Vrátí hodnotu pravidelné splátky anuity.

PLATBA.ZÁKLAD

Vrátí hodnotu splátky jistiny pro zadanou investici za dané období.

PRICE

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.

PRICEDISC

Vrátí cenu diskontního cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

PRICEMAT

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.

SOUČHODNOTA

Vrátí současnou hodnotu investice.

ÚROKOVÁ.MÍRA

Vrátí úrokovou sazbu vztaženou na období anuity.

RECEIVED

Vrátí částku obdrženou k datu splatnosti plně investovaného cenného papíru.

RRI
Excel 2013

Vrátí ekvivalentní úrokovou sazbu pro daný růst investic.

ODPIS.LIN

Vrátí lineární odpis aktiva pro jedno období.

ODPIS.NELIN

Vrátí směrné číslo ročních odpisů aktiva pro zadané období.

TBILLEQ

Vrátí výnos směnky státní pokladny ekvivalentní výnosu obligace.

TBILLPRICE

Vrátí cenu směnky státní pokladny o nominální hodnotě 100 Kč.

TBILLYIELD

Vrátí výnos směnky státní pokladny.

ODPIS.ZA.INT

Vrátí odpis aktiva pro určité období nebo část období pomocí degresivní metody odpisu.

XIRR

Vrátí vnitřní výnosnost pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický.

XNPV

Vrátí čistou současnou hodnotu pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický.

YIELD

Vrátí výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.

YIELDDISC

Vrátí roční výnos diskontního cenného papíru, například směnky státní pokladny.

YIELDMAT

Vrátí roční výnos cenného papíru, ze kterého se úrok platí k datu splatnosti.

Důležité informace: Počítané výsledky vzorců a některé funkce listu Excelu se mezi počítači s Windows s procesory s architekturou x86 nebo x86-64 a počítači s Windows RT s procesory architektury ARM můžou mírně lišit. Další informace o rozdílech

Funkce Excelu (podle kategorie)

Funkce Excelu (podle abecedy)

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×