Vzorec se zařazením do seznamu, který se pokoušíte zadat, bude překrývat rámec rozsahu listu. Zkuste to znovu s menší oblastí nebo matice.

V následujícím příkladu dojde při přesunutí vzorce do buňky F1 k odstranění chyby a vzorec bude ve vzorci zalití.

Chyby #PRESAH! Chyba, kde = SORT (D:D) v buňce F2 přesáhne okraje sešitu. Přesuňte se na buňku F1 a bude fungovat správně.

Běžné příčiny: úplné odkazy na sloupce

Existuje často nesrozumitelnější způsob vytváření vzorců SVYHLEDAT pomocí funkce lookup_value argumentu. Než Excel s podporou dynamických polí , považuje Excel hodnotu pouze na stejný řádek jako vzorec a ignoruje všechny ostatní, protože funkce SVYHLEDAT očekává pouze jednu hodnotu. Při zavádění dynamických matic jsou v Excelu považovány všechny hodnoty poskytnuté lookup_value. To znamená, že pokud je argumentem lookup_value, Excel se pokusí vyhledat všechny hodnoty 1 048 576 ve sloupci. Až to bude hotové, pokusí se je do mřížky zadělit a na konec mřížky se hodně blíží #SPILL! .  

Například při vložení do buňky E2, jako v následujícím příkladu, vzorec = SVYHLEDAT (A:A; A:C; 2; NEPRAVDA) by dřív mohl vyhledá ID v buňce a2. V Excelu dynamického pole se ale vzorec bude #SPILL! Chyba, protože Excel prohledá celý sloupec, vrátí 1 048 576 výsledků a narazil na konec mřížky aplikace Excel.

Chyby #PRESAH! chyba způsobená funkcí = SVYHLEDAT (A:A; A:D; 2; NEPRAVDA) v buňce E2, protože výsledky by překročily okraje listu. Přesuňte vzorec do buňky E1 a bude správně fungovat.

Existují 3 jednoduché způsoby řešení tohoto problému:

#

Přístup

Vzorec

1

Odkazovat jenom na vyhledávané hodnoty, které vás zajímají. Tento styl vzorce vrátí dynamické pole,ale nepracuje s tabulkami aplikace Excel

Pomocí funkce = SVYHLEDAT (a2: A7; A:C; 2; NEPRAVDA) vrátíte dynamické pole, které nemá za následek #SPILL! .

= SVYHLEDAT (a2: A7; A:C; 2; NEPRAVDA)

2

Vytvořte odkaz na hodnotu na stejném řádku a potom vzorec zkopírujte dolů. Tento tradiční styl vzorce funguje v tabulkách, ale nevrací dynamické pole.

Použijte tradiční SVYHLEDAT s jednou lookup_value odkazem: = SVYHLEDAT (a2; A:C; 32; NEPRAVDA). Tento vzorec nevrátí dynamické pole, ale lze ho použít s tabulkami aplikace Excel.

= SVYHLEDAT (a2; A:C; 2; NEPRAVDA)

3

Požádejte aplikaci Excel o implicitní průnik pomocí operátoru @ a potom vzorec zkopírujte dolů. Tento styl vzorce funguje v tabulkách, ale nevrací dynamické pole.

Použijte operátor @ a zkopírujte: = SVYHLEDAT (@A: A, A:C, 2, NEPRAVDA). Tento styl odkazu bude v tabulkách fungovat, ale nevrátí dynamické pole.

= SVYHLEDAT (@A: a, A:C, 2; NEPRAVDA)

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Viz také

Funkce FILTER

Funkce RANDARRAY

Funkce SEQUENCE

Funkce SORT

Funkce SORTBY

Funkce UNIQUE

Chyby #PRESAH! v Excelu

Dynamické matice a chování přesahujících matic

Implicitní operátor průniku: @

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×