Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vypočítá počet dnů, měsíců nebo roků mezi dvěma daty.

Upozornění: Excel obsahuje funkci DATEDIF, aby se podporovaly starší sešity z aplikace Lotus 1-2-3. V určitých situacích může funkce DATEDIF vypočítat nesprávné výsledky. Další podrobnosti najdete v části se známými problémy v tomto článku.

Syntaxe

DATEDIF(počáteční_datum,konncové_datum,jednotka)

Argument

Popis

počáteční_datum   

Povinné

Datum, které představuje první nebo počáteční datum daného období. Kalendářní data je možné zadat jako textové řetězce v uvozovkách (třeba "2001/1/30"), jako pořadová čísla (třeba 36921 odpovídá 30. lednu 2001, pokud používáte systém datování 1900) nebo jako výsledek jiných vzorců nebo funkcí (třeba DATUMHODN("2001/1/30")).

koncové_datum   

Povinné

Datum, které představuje poslední nebo koncové datum období.

Jednotka   

Typ informací, které chcete vrátit, kde:

Jednotka

Vrátí

"Y"

Počet celých roků v období.

"M"

Počet celých měsíců v období.

"D"

Počet dnů v období.

"MD"

Rozdíl dnů mezi počátečním a koncovým datem. K měsícům a rokům v datech se nepřihlíží.

Důležité informace: Argument MD nedoporučujeme používat, protože jsou s ním spojená jistá omezení. Informace najdete v části se známými problémy níže.

"YM"

Rozdíl měsíců mezi počátečním a koncovým datem. Ke dnům a rokům v datech se nepřihlíží.

"YD"

Rozdíl dnů mezi počátečním a koncovým datem. K rokům v datech se nepřihlíží, ale k měsícům ano.

Poznámky

  • Data se ukládají jako pořadová čísla, aby se dala použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 447. den po 1. lednu 1900.

  • Funkce DATEDIF je užitečná ve vzorcích, ve kterých potřebujete vypočítat věk.

  • Pokud je tart_dates větší nežnd_date e, výsledek bude #NUM!.

Příklady

Počáteční_datum

Koncové_datum

Vzorec

Popis (výsledek)

1. 1. 2001

1. 1. 2003

=DATEDIF(Počáteční_datum,Koncové_datum,"R")

V období uplynuly dva celé roky (2).

1. 6. 2001

15. 8. 2002

=DATEDIF(Počáteční_datum,Koncové_datum,"D")

Mezi 1. červnem 2001 a 15. srpnem 2002 je 440 dní (440).

1. 6. 2001

15. 8. 2002

=DATEDIF(Počáteční_datum,Koncové_datum,"YD")

Mezi 1. červnem a 15. srpnem je 75 dní, když odhlédneme od letopočtu v datech (75).

Známé problémy

Výsledkem argumentu MD může být záporné číslo, nula nebo nepřesný výsledek. Pokud chcete vypočítat zbývající dny po posledním dokončeném měsíci, tady je alternativní řešení:

=DATEDIF(D17;E17;"md") a výsledek: 5

Tento vzorec odečte první den posledního měsíce (1. 5. 2016) od původního koncového data v buňce E17 (6. 5. 2016). Postup: Funkce DATUM vytvoří kalendářní datum 1. 5. 2016. Vytvoří ho pomocí roku v buňce E17 a měsíce v buňce E17. 1 potom představuje první den v tomto měsíci. Výsledkem funkce DATUM je 1. 5. 2016. To potom odečteme od původního koncového data v buňce E17, což je 6. 5. 2016. 6. 5. 2016 minus 1. 5. 2016 je 5 dní.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat odborníka z komunity Excel Tech nebo získat podporu v komunitách.

Viz také

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce Excelu (podle kategorie)

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×