Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vypočítá počet dnů, měsíců nebo roků mezi dvěma daty.

Upozornění: Excel obsahuje funkci DATEDIF, aby se podporovaly starší sešity z aplikace Lotus 1-2-3. V určitých situacích může funkce DATEDIF vypočítat nesprávné výsledky. Další podrobnosti najdete v části se známými problémy v tomto článku.

Syntaxe

DATEDIF(počáteční_datum,konncové_datum,jednotka)

Argument

Popis

start_date   

Povinný

Datum představující první nebo počáteční datum daného období. Kalendářní data je možné zadat jako textové řetězce v uvozovkách (třeba "2001/1/30"), jako pořadová čísla (třeba 36921 odpovídá 30. lednu 2001, pokud používáte systém datování 1900) nebo jako výsledek jiných vzorců nebo funkcí (třeba DATUMHODN("2001/1/30")).

end_date   

Povinný

Datum, které představuje poslední nebo koncové datum období.

Jednotka   

Typ informací, které chcete vrátit, kde:

Jednotka

Vrátí

"Y"

Počet celých roků v období.

"M"

Počet celých měsíců v období.

"D"

Počet dnů v období.

"MD"

Rozdíl dnů mezi počátečním a koncovým datem. K měsícům a rokům v datech se nepřihlíží.

Důležité informace: Argument MD nedoporučujeme používat, protože jsou s ním spojená jistá omezení. Informace najdete v části se známými problémy níže.

"YM"

Rozdíl měsíců mezi počátečním a koncovým datem. Ke dnům a rokům v datech se nepřihlíží.

"YD"

Rozdíl dnů mezi počátečním a koncovým datem. K rokům v datech se nepřihlíží, ale k měsícům ano.

Poznámky

  • Data se ukládají jako pořadová čísla, aby se dala použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 447. den po 1. lednu 1900.

  • Funkce DATEDIF je užitečná ve vzorcích, ve kterých potřebujete vypočítat věk.

  • Pokud je hodnotatart_date větší nežhodnotae nd_date , bude výsledek #NUM!.

Příklady

Počáteční_datum

Koncové_datum

Vzorec

Popis (výsledek)

1. 1. 2001

1. 1. 2003

=DATEDIF(Počáteční_datum,Koncové_datum,"R")

V období uplynuly dva celé roky (2).

1. 6. 2001

15. 8. 2002

=DATEDIF(Počáteční_datum,Koncové_datum,"D")

Mezi 1. červnem 2001 a 15. srpnem 2002 je 440 dní (440).

1. 6. 2001

15. 8. 2002

=DATEDIF(Počáteční_datum,Koncové_datum,"YD")

Mezi 1. červnem a 15. srpnem je 75 dní, když odhlédneme od letopočtu v datech (75).

Známé problémy

Výsledkem argumentu MD může být záporné číslo, nula nebo nepřesný výsledek. Pokud chcete vypočítat zbývající dny po posledním dokončeném měsíci, tady je alternativní řešení:

=DATEDIF(D17;E17;"md") a výsledek: 5

Tento vzorec odečte první den posledního měsíce (1. 5. 2016) od původního koncového data v buňce E17 (6. 5. 2016). Postup: Funkce DATUM vytvoří kalendářní datum 1. 5. 2016. Vytvoří ho pomocí roku v buňce E17 a měsíce v buňce E17. 1 potom představuje první den v tomto měsíci. Výsledkem funkce DATUM je 1. 5. 2016. To potom odečteme od původního koncového data v buňce E17, což je 6. 5. 2016. 6. 5. 2016 minus 1. 5. 2016 je 5 dní.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Viz také

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce Excelu (podle kategorie)

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×