Část obsahu v tomto tématu nemusí být v některých jazycích k dispozici.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce EUROCONVERT v Microsoft Excelu.

Popis

Převede číslo na hodnotu v měně euro, hodnotu v měně euro na měnu členské země měnové unie nebo hodnotu v jedné měně členské země měnové unie na jinou pomocí měny euro jako pomocné měny. Lze použít měny členských zemí Evropské unie (EU), které zavedly měnu euro. Funkce používá pevné přepočítací kurzy stanovené EU.

Pokud tato funkce není dostupná a vrátí hodnotu #NAME? nainstalujte a načtěte doplněk Nástroje měny Euro.

Nainstalujete a zaveďte doplněk Nástroje pro měnu euro.

 1. Na kartě Soubor klikněte na položku Možnosti a poté na Doplňky.

 2. V rozevíracím seznamu Správa vyberte položku Doplňky aplikace Excel a potom klikněte na tlačítko Přejít.

 3. V seznamu Doplňky k dispozici zaškrtněte políčko u položky Nástroje pro měnu euro a klikněte na tlačítko OK.

 4. V případě potřeby postupujte podle pokynů v instalačním programu.

Syntaxe

EUROCONVERT(number,source,target,full_precision,triangulation_precision)

Syntaxe funkce EUROCONVERT obsahuje následující argumenty:

 • Číslo:     Povinný argument. Hodnota v měně, kterou chcete přepočítat, nebo odkaz na buňku obsahující hodnotu.

 • Source:     Povinný argument. Řetězec skládající se ze tří písmen (nebo odkaz na buňku obsahující řetězec), který odpovídá kódu ISO pro zdrojovou měnu. Ve funkci EUROCONVERT jsou dostupné následující kódy měn:

Země

Základní měnová jednotka

Kód ISO

Belgie

frank

BEF

Lucembursko

frank

LUF

Německo

německá marka

DEM

Španělsko

peseta

ESP

Francie

frank

FRF

Irsko

libra

IEP

Itálie

lira

ITL

Nizozemsko

gulden

NLG

Rakousko

šilink

ATS

Portugalsko

escudo

PTE

Finsko

marka

FIM

Řecko

drachma

GRD

Slovinsko

tolar

SIT

Členské země měnové unie

euro

EUR

 • Target:     Povinný argument. Řetězec skládající se ze tří písmen (nebo odkaz na buňku obsahující řetězec), který odpovídá kódu ISO měny, na kterou chcete číslo převést. Viz předchozí tabulka kódů měn ISO pro argument Z.

 • Full_precision:     Povinný argument. Logická hodnota (PRAVDA nebo NEPRAVDA) nebo výraz, jehož výsledkem je logická hodnota PRAVDA nebo NEPRAVDA, která určuje způsob zobrazení výsledku.

Hodnota

Pokud má Excel udělat toto

NEPRAVDA

Zobrazí výsledek se zaokrouhlením specifickým pro měnu (viz následující tabulka). Pro výpočet je použita hodnota přesnosti výpočtu a pro zobrazení výsledku hodnotu přesnosti zobrazení. Pokud je tento argument vynechán, představuje výchozí hodnotu NEPRAVDA.

PRAVDA

Zobrazí výsledek se všemi platnými číslicemi dosaženými při výpočtu.

 • V následující tabulce jsou uvedena pravidla zaokrouhlení specifická pro jednotlivé měny, to znamená počet desetinných míst, které aplikace Excel použije při přepočtu měny a zobrazení výsledku.

Kód ISO

Přesnost výpočtu

Přesnost zobrazení

BEF

0

0

LUF

0

0

DEM

2

2

ESP

0

0

FRF

2

2

IEP

2

2

ITL

0

0

NLG

2

2

ATS

2

2

PTE

0

2

FIM

2

2

GRD

0

2

SIT

2

2

EUR

2

2

 • Triangulation_precision:     Povinný argument. Celé číslo rovné nebo větší než 3, které udává počet platných číslic použitých u pomocné hodnoty v měně euro při přepočtu dvou měn členských zemí měnové unie. Pokud tento argument vynecháte, aplikace Excel pomocnou hodnotu v měně euro nezaokrouhlí. Jestliže tento argument uvedete při přepočtu z měny členské země měnové unie na měnu euro, bude vypočtena pomocná hodnota v měně euro, kterou lze potom přepočítat na měnu členské země měnové unie.

Poznámky

 • Aplikace Excel odstraní ve vrácené hodnotě všechny koncové nuly.

 • Pokud je kód ISO argumentu Source stejný jako u argumentu Target, vrátí aplikace Excel původní hodnotu čísla.

 • Při použití neplatných parametrů bude vrácena chybová hodnota #HODNOTA.

 • Tato funkce nepřiřazuje formát čísla.

 • Tuto funkci nelze použít v maticových vzorcích.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Částka

Zdrojová měna

Cíl

1,20

DEM

EUR

1,00

FRF

EUR

1,00

FRF

EUR

1,00

FRF

DEM

1,00

FRF

DEM

Vzorec

Popis (výsledek)

=EUROCONVERT(A2;B2;C2)

Převede 1,2 německé marky na ekvivalent v eurech na základě výpočtu a s přesností zobrazení na 2 desetinná místa (0,61).

0,61

=EUROCONVERT(A3;B3;C3;PRAVDA;3)

Převede 1 frank na ekvivalent v eurech na základě výpočtu a s přesností zobrazení na 3 desetinná místa (0,152).

0,152

=EUROCONVERT(A4;B4;C4;NEPRAVDA;3)

Převede 1 frank na ekvivalent v eurech na základě výpočtu a s přesností zobrazení na 2 desetinná místa (0,15).

0,15

=EUROCONVERT(A5;B5;C5;PRAVDA;3)

Převede 1 frank na ekvivalent v německých markách s použitím přesnosti průběžných výpočtů na 3 desetinná místa a se zobrazením všech platných číslic (0,29728616).

0,29728616

Poznámka

Pokud chcete používat funkci EUROCONVERT, musíte nejdřív aktivovat doplněk Nástroje pro měnu euro. Postup přidání a aktivace doplňků Excelu najdete pomocí odkazu uvedeného níže:

Přidání nebo odebrání doplňků

Poznámky: 

 • U těchto příkladů je předpokládán přepočítací kurz 1 euro = 6,55957 francouzských franků a 1,95583 německých marek. Funkce EUROCONVERT používá aktuální kurzy stanovené EU. V případě změny kurzu společnost Microsoft funkci aktualizuje. Úplné aktuální informace o platných pravidlech a kurzech získáte v dokumentech Evropské komise týkajících se měny euro.

 • Následující příklady uvádí výslednou hodnotu uloženou v buňce, nikoli formátovanou hodnotu.

 • Koncové nuly jsou v této jednoduché tabulce zkracovány.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×