Přidání nebo odebrání doplňků v Excelu

Doplňky nabízejí nepovinné příkazy a funkce pro aplikaci Microsoft Excel. Doplňky nejsou ve výchozím nastavení v aplikaci Excel okamžitě k dispozici, a proto je nutné je před použitím nejdříve nainstalovat a (v některých případech) aktivovat.

Hledáte informace o doplňcích pro Office na základě HTML, CSS a JS? Pokud používáte doplněk pro Office pro Excel, přečtěte si článek.

Některé doplňky, třeba Řešitel a Analytické nástroje, jsou integrované v Excelu. Některé jiné doplňky jsou dostupné na webu Download Center a musí se napřed stáhnout a nainstalovat. Poslední skupinu tvoří doplňky, které vytvořila třetí strana, například programátor ve vaší organizaci nebo poskytovatel softwarových řešení. Můžou to být doplňky modelu COM (Component Object Model), doplňky jazyka VBA (Visual Basic for Applications) a doplňky DLL. I tyto doplňky je nutné nainstalovat, aby bylo možné je používat.

Většina doplňků může být rozdělena do tří různých typů:

 • Doplňky Excelu:    Patří mezi ně obvykle doplňky Excelu (soubory .xlam), doplňky Excelu 97–2003 (soubory .xla) nebo doplňky DLL (soubory .xll), nebo jsou to doplňky pro automatizaci. Některé doplňky Excelu, třeba Řešitel a Analytické nástroje, můžou být dostupné po instalaci Excelu nebo Microsoft Office. Většinou stačí jenom tyto doplňky před použitím aktivovat.

 • Doplňky ke stažení:    Další doplňky pro Excel se dají stáhnout a nainstalovat z části Položky ke stažení na webu Office.com.

 • Vlastní doplňky:    Vývojáři a poskytovatelé řešení obvykle vytvářejí vlastní doplňky modelu COM, doplňky pro automatizaci, doplňky jazyka VBA a doplňky XLL. Tyto doplňky je nutné před použitím nainstalovat.

Po instalaci nebo aktivaci mohou být doplněk a obsažené příkazy k dispozici v jednom z následujících umístění:

 • Karta data Po instalaci a aktivaci doplňků analytické nástroji a Řešitele jsou příkazy Analýza dat a Řešitel dostupné ve skupině Analýza .

  Skupina Analýza – tlačítko Analýza dat

 • Karta vzorce Po instalaci a aktivaci nástrojů pro měnu euro se příkazy pro převod eura a Euro ve skupině řešení zobrazí.

  Převod měny euro a Formátování měny euro

 • Karta Doplňky Na kartu Doplňky se dají přidat další doplňky. Tato karta se přidá na pás karet při instalaci a aktivaci prvního doplňku, který je zobrazený na kartě Doplňky . Pokud kartu Doplňky nevidíte, měli byste aplikaci Excel ukončit a pak restartovat.

Další doplňky, například karta Začínáme, jsou v aplikaci Excel k dispozici na jiných místech, například jako karta na pásu karet nebo prostřednictvím makra či vlastní nabídky.

Důležité informace: Jestliže jste vývojáři softwaru, můžete tímto postupem nainstalovat nebo odebrat program pro automatizaci dříve, než vytvoříte programy pro instalaci a odebrání tohoto doplňku.

Aktivace doplňku Excelu    

 1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Doplňky.

 2. V rozevíracím seznamu Spravovat klikněte na položku Doplňky aplikace Excel a potom klikněte na tlačítko Přejít.

  Zobrazí se dialogové okno Doplňky.

 3. V seznamu Doplňky k dispozici zaškrtněte políčko u doplňku, který chcete aktivovat, a potom klikněte na tlačítko OK.

Pokud nemůžete doplněk, který chcete aktivovat, nalézt v seznamu Doplňky k dispozici, pravděpodobně jej bude nutné nainstalovat.

Instalace doplňku Excelu    

 • Když chcete instalovat doplněk, který se obvykle instaluje s Excelem (například doplňky Řešitel nebo Analytické nástroje), spusťte instalační program Excelu nebo Microsoft Office, zvolte Změnit a nainstalujte doplněk. Po restartování Excelu by měl být doplněk zobrazený v seznamu Doplňky k dispozici.

 • Některé doplňky aplikace Excel jsou umístěny v počítači a lze je nainstalovat a aktivovat kliknutím na tlačítko Procházet (v dialogovém okně Doplňky), vyhledáním doplňku a kliknutím na tlačítko OK.

 • Některé doplňky aplikace Excel vyžadují spuštění instalačního balíčku. Pravděpodobně bude nutné stáhnout nebo zkopírovat do počítače instalační balíček (instalační balíček je obvykle soubor s příponou MSI) a spustit jej.

 • Jiné doplňky, které nejsou na počítači dostupné, se dají stáhnout a nainstalovat pomocí webového prohlížeče z webu Soubory ke stažení nebo z jiných webů na internetu nebo ze serveru vaší organizace. Postupujte podle pokynů ke stažení.

Deaktivace doplňku Excelu    

 1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Doplňky.

 2. V rozevíracím seznamu Spravovat klikněte na položku Doplňky aplikace Excel a potom klikněte na tlačítko Přejít.

 3. V seznamu Doplňky k dispozici zrušte zaškrtnutí políčka u doplňku, který chcete dezaktivovat, a potom klikněte na tlačítko OK.

  V mnoha případech je doplněk po dezaktivaci odebrán z příslušné skupiny na pásu karet. V jiných případech bude doplněk odebrán z pásu karet až po opakovaném spuštění aplikace Excel.

  Poznámka    Dezaktivací doplňku neodeberete doplněk z počítače. Chcete-li doplněk odebrat z počítače, musíte ho odinstalovat.

Odebrání doplňku Excelu    

Důležité informace: Pokud jste doplněk Excelu původně nainstalovali ze síťového souborového serveru nebo sdílené složky, bude nejspíš potřeba doplněk odebrat z tohoto umístění. Pokud jste doplněk Excelu instalovali z disku CD a po instalaci jste jednotce CD přiřadili jiné písmeno, je nutné ho přeinstalovat z disku CD. Pokud spouštíte jakékoliv doplňky Excelu z disku CD, je potřeba doplňky Excelu nejdřív odinstalovat a potom je znova nainstalovat z disku CD.

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom na Konec.

 2. V ovládacích panelech klikněte na možnost Programy a funkce (Windows 7 a Windows Vista) nebo Přidat nebo odebrat programy (Windows XP).

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Jestliže jste aplikaci Excel nainstalovali jako součást sady Microsoft Office, klikněte v seznamu nainstalovaných programů na položku Microsoft Office a potom na tlačítko Změnit.

  • Pokud jste aplikaci Excel nainstalovali samostatně, klikněte v seznamu nainstalovaných programů na název aplikace a potom klikněte na tlačítko Změnit.

  • Pokud jste doplněk nainstalovali z webu Download Center, klikněte na název programu v seznamu nainstalovaných programů a potom klikněte na tlačítko Odinstalovat.

 4. Postupujte podle pokynů instalačního programu.

Důležité informace: Jestliže jste vývojáři softwaru, můžete tímto postupem nainstalovat nebo odebrat program pro automatizaci dříve, než vytvoříte programy pro instalaci a odebrání tohoto doplňku. Pokud nejste vývojáři, neměli byste tento postup potřebovat. Pokyny k instalaci nebo odebrání doplňku vám poskytne správce systému, který jej dodal.

Přidání doplňku modelu COM

 1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Doplňky.

 2. V seznamu Spravovat klikněte na Doplňky modelu COM a klikněte na Přejít.

  Zobrazí se dialogové okno Doplňky modelu COM.

 3. Zaškrtněte v seznamu Doplňky k dispozici políčko u doplňku, který chcete nainstalovat, a potom klikněte na tlačítko OK.

  Tip    Pokud není doplněk, který chcete použít, uveden v seznamu Doplňky k dispozici, klikněte na tlačítko Přidat a požadovaný doplněk vyhledejte.

Odebrání doplňku modelu COM

 1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Doplňky.

 2. V seznamu Spravovat klikněte na Doplňky modelu COM a klikněte na Přejít.

  Zobrazí se dialogové okno Doplňky modelu COM.

 3. V seznamu Doplňky k dispozici zrušte zaškrtnutí políčka u doplňku, který chcete odebrat, a potom klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka    Tím odeberete doplněk z paměti, ale jeho název zůstane zachován v seznamu doplňků, které jsou k dispozici. Touto akcí neodstraníte doplněk z počítače.

 4. Pokud chcete doplněk modelu COM odebrat ze seznamu dostupných doplňků a odstranit jej z počítače, klikněte na název doplňku v seznamu Doplňky k dispozici a potom na tlačítko Odebrat.

Poznámka: Jestliže jste vývojáři softwaru, můžete tímto postupem nainstalovat nebo odebrat program pro automatizaci dříve, než vytvoříte programy pro instalaci a odebrání tohoto doplňku. Pokud nejste vývojáři, neměli byste tento postup potřebovat. Pokyny k instalaci nebo odebrání doplňku vám poskytne správce systému, který jej dodal.

 1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Doplňky.

 2. V rozevíracím seznamu Spravovat klikněte na položku Doplňky aplikace Excel a potom klikněte na tlačítko Přejít.

  Zobrazí se dialogové okno Doplňky.

 3. Pokud chcete nainstalovat doplněk pro automatizaci, klikněte v seznamu Automatizační servery k dispozici na Automatizace a potom na požadovaný doplněk.

  Tip    Pokud není požadovaný doplněk v seznamu uveden, klikněte na tlačítko Procházet, vyhledejte doplněk a klikněte na tlačítko OK.

 4. Chcete-li doplněk pro automatizaci odebrat, je nutné jej odebrat z registru. Podrobnosti vám poskytne správce systému.

Některé doplňky, třeba Řešitel a Analytické nástroje, jsou integrované v Excelu. Některé jiné doplňky jsou dostupné na webu Download Center a musí se napřed stáhnout a nainstalovat. Poslední skupinu tvoří doplňky, které vytvořila třetí strana, například programátor ve vaší organizaci nebo poskytovatel softwarových řešení. Můžou to být doplňky modelu COM (Component Object Model), doplňky jazyka VBA (Visual Basic for Applications) a doplňky DLL. I tyto doplňky je nutné nainstalovat, aby bylo možné je používat.

Většina doplňků může být rozdělena do tří různých typů:

 • Doplňky Excelu:    Patří mezi ně obvykle doplňky Excelu (soubory .xlam), doplňky Excelu 97–2003 (soubory .xla) nebo doplňky DLL (soubory .xll), nebo jsou to doplňky pro automatizaci. Některé doplňky Excelu, třeba Řešitel a Analytické nástroje, můžou být dostupné po instalaci Excelu nebo Microsoft Office. Většinou stačí jenom tyto doplňky před použitím aktivovat.

 • Doplňky ke stažení:    Další doplňky pro Excel se dají stáhnout a nainstalovat z části Položky ke stažení na webu Office.com.

 • Vlastní doplňky:    Vývojáři a poskytovatelé řešení obvykle vytvářejí vlastní doplňky modelu COM, doplňky pro automatizaci, doplňky jazyka VBA a doplňky XLL. Tyto doplňky je nutné před použitím nainstalovat.

Po instalaci nebo aktivaci mohou být doplněk a obsažené příkazy k dispozici v jednom z následujících umístění:

 • Karta data Po instalaci a aktivaci doplňků pro analytické možnosti a Řešitele jsou příkazy Analýza dat a Řešitel dostupné na kartě data na pásu karet.

 • Karta Domů Další doplňky mohou být přidány na kartu Domů .

Další doplňky, například karta Začínáme, jsou v aplikaci Excel k dispozici na jiných místech, například jako karta na pásu karet nebo prostřednictvím makra či vlastní nabídky.

Důležité informace: Jestliže jste vývojáři softwaru, můžete tímto postupem nainstalovat nebo odebrat program pro automatizaci dříve, než vytvoříte programy pro instalaci a odebrání tohoto doplňku.

Aktivace předinstalovaného doplňku aplikace Excel    

 1. V nabídce nástroje vyberte Doplňky.

 2. V seznamu Doplňky k dispozici zaškrtněte políčko u doplňku, který chcete aktivovat, a klikněte na tlačítko OK.

Instalace doplňku Excelu    

 • Některé doplňky Excelu najdete na počítači a můžete je nainstalovat nebo aktivovat kliknutím na Procházet (v dialogovém okně Doplňky výše) vyhledejte doplněk a pak klikněte na OK.

 • Některé doplňky aplikace Excel vyžadují spuštění instalačního balíčku. Pravděpodobně bude nutné stáhnout nebo zkopírovat do počítače instalační balíček (instalační balíček je obvykle soubor s příponou MSI) a spustit jej.

 • Další doplňky, které nejsou dostupné ve vašem počítači, se dají stáhnout a nainstalovat prostřednictvím webového prohlížeče ze souborů ke stažení nebo z jiných webů na internetu, ze serveru ve vaší organizaci nebo pomocí možnosti integrovaného úložiště v Excelu. Postupujte podle pokynů ke stažení.

  Instalace doplňků ze Storu

  1. Na pásu karet klikněte na kartu vložení .

  2. Klikněte na tlačítko Store .

  3. K vyhledání doplňků použijte pole kategorie nebo hledání .

  4. Kliknutím na Přidat nainstalujte doplněk.

   Poznámka: Některé doplňky je potřeba zakoupit.

Odebrání doplňku Excelu    

 1. Klikněte na kartu vložení a potom na Moje doplňky.

 2. V doplňcích pro Officeklikněte na 3 tečky vedle doplňku.

 3. Klikněte na tlačítko Odebrat.

 4. Přečtěte si upozornění, které se zobrazí u dalších zařízení, a klikněte na Odebrat.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×