Při exportu kontaktů z Outlooku se jejich kopie uloží do souboru CSV nebo do jiného typu souboru. Tento soubor pak můžete použít k importu kontaktů do jiného e-mailového účtu.

 1. V Outlooku na počítači zvolte Soubor.

  Pokud na pásu karet v levém horním rohu možnost Soubor nemáte, nepoužíváte Outlook na počítači. Pokud potřebujete pokyny k exportu pro vaši verzi aplikace Outlook, podívejte se na téma Jakou verzi Outlooku používám.

  Takto vypadá webový pás karet v Outlooku 2016.
 2. Zvolte Otevřít a exportovat > Import nebo export.

  Zvolte Otevřít a exportovat a potom zvolte Import nebo export.

 3. Zvolte Export do souboru.

  Zvolte Export do souboru.

 4. Zvolte Hodnoty oddělené čárkami.

 5. TENTO KROK JE KLÍČOVÝ (zvlášť pokud máte počítač půjčený od kamaráda): V poli Vyberte složku, ze které chcete exportovat se posuňte nahoru (pokud je to potřeba) a vyberte složku Kontakty, které je pod vaším účtem. Zvolte Další.

  Posuňte se nahoru a zvolte složku kontaktů, ze které chcete exportovat kontakty.

 6. Zvolte Procházet, pojmenujte soubor a zvolte OK.

  Přiřaďte souboru kontaktů název.

 7. Potvrďte, kam se do počítače uloží nový soubor kontaktů, a zvolte Další.

 8. Zvolte Dokončit a vaše kontakty se okamžitě začnou exportovat. Až se proces exportu dokončí, Outlook nezobrazí žádnou zprávu, ale pole Průběh importu a exportu zmizí.

  Obrázek pole průběhu exportu

 9. Vyhledejte nový soubor .csv v počítači a otevřete ho v Excelu. Zkontrolujte, jestli obsahuje vaše kontakty. Nejspíš bude obsahovat hodně prázdných buněk. To je normální.

  Příklad toho, jak vypadá soubor csv po vyexportování kontaktů z Outlooku

 10. Obecně doporučujeme zavřít soubor bez ukládání jakýchkoli změn. Když se změny uloží, soubor se může poškodit a nebudete ho moct použít pro import. Když se to náhodou stane, vždycky můžete spustit proces exportu znova a vytvořit nový soubor.

  Pomocí Excelu můžete informace v souboru .csv aktualizovat. Tipy k práci se seznamem kontaktů v Excelu najdete v článku Vytvoření nebo úprava souborů .csv.

 11. Pokud máte počítač s nainstalovaným Outlookem, který jste si půjčili od kamaráda, můžete teď z jeho verze Outlooku odebrat svůj účet. Uděláte to takto:

  1. V Outlooku na počítači zvolte Soubor > Nastavení účtu > Nastavení účtu.

  2. Zvolte účet, který chcete odstranit, a pak zvolte Odebrat.

  3. Zvolte Zavřít.

 12. Po zkopírování kontaktů do souboru .csv je můžete naimportovat do jiného počítače s Outlookem pro Windows nebo do jiné e-mailové služby.

 1. Dole na stránce vyberte Lidé pro přechod na stránku Lidé.

 2. Na panelu nástrojů vyberte Spravovat > Exportovat kontakty.

  Na panelu nástrojů vyberte Spravovat a poté Exportovat kontakty.
 3. Zvolte, jestli chcete exportovat všechny kontakty, nebo jenom kontakty z určité složky, a potom vyberte Exportovat.

 4. Dole na stránce vyberte Uložit, aby se soubor kontakty.csv uložil do vaší výchozí složky Stažené soubory. Nebo vyberte šipku vedle tlačítka Uložit a pak vyberte Uložit jako.

Důležité informace:  Office 2010 se už nepodporuje. Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

 1. Nahoře na pásu karet Outlooku 2010 zvolte kartu Soubor.

  Pokud na pásu karet v levém horním rohu možnost Soubor nemáte, nepoužíváte Outlook 2010. Pokud potřebujete pokyny k importu pro vaši verzi aplikace Outlook, podívejte se na téma Jakou verzi Outlooku používám.

  V Outlooku 2010 zvolte kartu Soubor.

 2. Zvolte Možnosti.

  Zvolte Možnosti.

 3. V dialogovém okně Možnosti Outlooku zvolte Upřesnit.

  Zvolte Upřesnit.

 4. V části Export zvolte Exportovat.

  Na stránce Upřesnit zvolte Exportovat.

 5. V Průvodci importem a exportem vyberte Export do souboru a zvolte Další.

 6. V seznamu Vytvořit soubor typu zvolte typ exportu, který chcete použít. Nejběžnější typ souboru je Hodnoty oddělené čárkami (Windows), který je označovaný taky jako soubor .csv. Pak klikněte na Další.

  Zvolte export do souboru .csv (Windows).

  Pokud kontakty exportujete proto, abyste je použili v jiné kopii Outlooku, zvolte Datový soubor Outlooku (.pst).

 7. V části Vyberte složku, ze které chcete exportovat se možná budete muset posunout nahoru. Pak vyberte složku kontaktů, kterou chcete exportovat. Až to budete mít, zvolte Další.

  Poznámka: Pokud nezvolíte možnost exportu do datového souboru aplikace Outlook (PST), můžete exportovat najednou jenom jednu složku.

  Zvolte kontakty, které chcete exportovat.
 8. V části Uložit exportovaný soubor jako klikněte na Procházet, vyberte cílovou složku a do pole Název souboru zadejte název souboru.

  Zadejte název pro soubor kontaktů.

 9. Klikněte na tlačítko OK.

 10. V dialogovém okně Export do souboru klikněte na tlačítko Další.

 11. Zvolte Dokončit a vaše kontakty se okamžitě začnou exportovat. Až se proces exportu dokončí, Outlook nezobrazí žádnou zprávu, ale pole Průběh importu a exportu zmizí.

  Obrázek pole průběhu exportu

 12. Až se export dokončí, zvolte OK. Tím zavřete okno Možnosti Outlooku.

 13. Přejděte na umístění v počítači, kam jste uložili vaše kontakty, například do složky Dokumenty.

  Zadejte název pro soubor, do kterého chcete exportovat.

 14. Pokud jste svoje kontakty exportovali jako soubor .csv, můžete se v Excelu podívat, co se z Outlooku exportovalo. Nejspíš bude obsahovat hodně prázdných buněk. To je normální.

  Příklad toho, jak vypadá soubor csv po vyexportování kontaktů z Outlooku

 15. Obecně doporučujeme zavřít soubor bez ukládání jakýchkoli změn. Když se změny uloží, soubor se může poškodit a nebudete ho moct použít pro import. Když se to náhodou stane, vždycky můžete spustit proces exportu znova a vytvořit nový soubor.

  Pomocí Excelu můžete informace v souboru .csv aktualizovat. Tipy k práci se seznamem kontaktů v Excelu najdete v článku Vytvoření nebo úprava souborů .csv.

Pokud chcete kontakty naimportovat do Outlooku 2016, přečtěte si článek Import kontaktů do Outlooku.

Viz také

Import a export e-mailu, kontaktů a kalendáře Outlooku

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse

Zeptejte se komunity >

Získat podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×