Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce FTEST v Microsoft Excelu.

Vrátí výsledek F-testu. F-test vrátí dvoustrannou pravděpodobnost, že se rozptyly v argumentech pole1 a pole2 významně neliší. Tuto funkci můžete použít pro rozhodnutí, jestli dva výběry mají odlišný rozptyl. Pokud třeba porovnáváte výsledky testů ze dvou různých typů škol, můžete zjišťovat, jestli mají tyto školy odlišný rozptyl výsledků.

Důležité informace: Tato funkce byla nahrazena jednou či více novými funkcemi, které mohou poskytovat vyšší přesnost a jejichž názvy lépe odpovídají jejich použití. I když je tato funkce stále k dispozici kvůli zpětné kompatibilitě, měli byste dále používat nové funkce, v budoucích verzích aplikace Excel totiž tato funkce již nemusí být k dispozici.

Další informace o této nové funkci najdete v článku Funkce F.TEST.

Syntaxe

FTEST(matice1,matice2)

Syntaxe funkce FTEST má následující argumenty:

  • Matice1:     Povinný argument. První matice nebo oblast dat.

  • Matice2:     Povinný argument. Druhá matice nebo oblast dat.

Poznámky

  • Argumenty musí být čísla, názvy, matice nebo odkazy obsahující čísla.

  • Jestliže matice nebo odkaz obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorované; buňky s nulovou hodnotou jsou ale započítávané.

  • Pokud je počet datových bodů v matici1 nebo matici2 menší než 2 nebo pokud je rozptyl matice1 nebo matice2 nula, vrátí funkce FTEST hodnotu #DIV/0! chybová hodnota.

  • Hodnota F-testu vrácená funkcí LINREGRESEje odlišná od hodnoty vrácené funkcí FTEST. Funkce LINREGRESE vrací testovací kritérium F, zatímco funkce FTEST vrací pravděpodobnost.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data1

Data2

6

20

7

28

9

31

15

38

21

40

Vzorec

Popis

Výsledek

=FTEST(A2:A6;B2:B6)

F-test pro datové sady uvedené výše

0,64831785

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×