Vrátí hodnotu typu Variant(Date).

Syntaxe

Funkce DateValue (datum)

Požadované datum Argument obvykle představuje datum Řetězcový výraz 1. ledna 100 až 31. prosince 9999. Může ale být i libovolné datum Výraz které v tomto rozsahu znamenají datum, čas nebo datum a čas.

Poznámky

Pokud je date řetězec, který obsahuje pouze čísla oddělená platným Oddělovače data, rozpozná funkce DateValue pořadí pro měsíc, den a rok podle formátu Krátké datum, který jste pro systém zadali. Funkce DateValue rozpozná také nejednoznačná kalendářní data obsahující názvy měsíců, ať už v dlouhé nebo zkrácené formě. Kromě rozpoznávání dat 30. 12. 2011 a 30. 12. 2091 rozpozná Funkce DateValue taky datum 30. prosince 1991 a 30. prosince 1991.

Pokud část data v části roku není vynechána, funkce DateValue použije aktuální rok od systémového data vašeho počítače.

Pokud argument datum obsahuje informace o čase, funkce DateValue je nevrací. Pokud ale datum obsahuje neplatné informace o čase (třeba 89:98), dojde k chybě.

Poznámka: Pokud jevlastnost Kalendář nastavená na gregoriánský kalendář, musí být zadaným datem gregoriánský kalendář. Pokud je kalendářem kalendář hidžra, musí být zadaným datem kalendář hidžra. Pokud je zadaným datem kalendář Hidžra, představuje datum argumentu Řetězec představující datum od 1. 1. 2010 (2. gregoriánského srpna 718) do 3. 4. 2066 (31. prosince 9999).

Příklady dotazů

Výraz

Výsledky

SELECT DateValue([DateTime]) AS Výraz1 FROM ProductSales;

Vrátí hodnoty data pole DateTime ve formátu krátkého data bez informací o čase.

SELECT DateValue([DateTime]) AS NewDate, Count(ProductSales.DateTime) AS CountOfDateTime FROM ProductSales GROUP BY DateValue([DateTime]);

Vrátí hodnoty data pole DateTime ve formátu krátkého data bez informací o čase.

Příklad jazyka VBA

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce DateValue použije k převodu řetězce na datum. Literály typu datum můžete také použít k přímému přiřazení data proměnné Variant nebo Date, například MyDate = #2.12.2069#.

Dim MyDate
MyDate = DateValue("February 12, 1969") ' Return a date.

Volba správné datové funkce

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×