Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

PLATBA, jedna z finančních funkcí, vypočítává platbu půjčky na základě konstantních plateb a konstantní úrokové sazby.

Instruktor excelových vzorců

K vypočítání měsíční splátky půjčky použijte Instruktora excelových vzorců. Současně se naučíte, jak používat funkci PLATBA ve vzorci.

Syntaxe

PLATBA(sazba, pper, souč_hod, [bud_hod], [typ])

Poznámka: Podrobnější popis jednotlivých argumentů funkce PLATBA získáte v nápovědě k funkci SOUČHODNOTA.

Syntaxe funkce PLATBA obsahuje následující argumenty:

  • Sazba:    Povinný argument. Jedná se o úrokovou sazbu půjčky.

  • Pper:    Povinný argument. Počet splátek půjčky.

  • Souč_hod:    Povinný argument. Aktuální hodnota nebo aktuální celková hodnota budoucích plateb.

  • Bud_hod:    Nepovinný argument. Jedná se o budoucí hodnotu nebo hotovostní zůstatek, který chcete dosáhnout po poslední splátce. Jestliže bud_hod není uvedena, je jí přiřazena hodnota 0 – budoucí hodnota půjčky je tedy 0.

  • Typ:    Nepovinný argument. Jedná se o číslo 0 (nula) nebo 1, které určuje způsob placení.

Typ

Splátka

0 nebo neuveden

Na konci období

1

Na začátku období

Poznámky

  • Částka navrácená funkcí PLATBA v sobě zahrnuje jistinu a úroky, ale již žádné další poplatky, které jsou někdy spojovány s půjčkami.

  • Musíte si být jisti, že používáte správné nástroje pro specifikaci parametrů odhad a pper. Jestliže provádíte měsíční splátky na čtyřletou půjčku s 12% roční úrokovou sazbou, použijte 12%/12 pro specifikaci sazby a 4*12 pro pper. Jestliže provádíte pouze jednoroční splátky na stejnou půjčku, použijte 12 procent pro sazbu a 4 pro pper.

Tip:    Chcete-li získat celkovou částku zaplacenou za celou dobu splácení, vynásobte hodnotu navrácenou funkcí PLATBA hodnotou parametru pper.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

8%

Roční úroková sazba

10

Počet měsíčních plateb

100 000 Kč

Částka půjčky

Vzorec

Popis

Výsledek

=PLATBA(A2/12;A3;A4)

Měsíční splátka půjčky s argumenty zadanými v buňkách A2:A4.

(1037,03 Kč)

=PLATBA(A2/12,A3,A4,,1)

Měsíční splátka půjčky s podmínkami zadanými jako argumenty v buňkách A2:A4, s tím rozdílem, že platby jsou splatné na začátku období.

(1030,16 Kč)

Data

Popis

6%

Roční úroková sazba

18

Počet měsíčních plateb

50 000 Kč

Částka půjčky

Vzorec

Popis

Výsledek

PLATBA(A9/12,A10*12, 0,A11)

Částka, kterou je potřeba uložit každý měsíc, aby byla po 18 letech dosažená částka 50 000.

(129,08 Kč)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×