Vrátí hodnotu typu Variant (Date), která obsahuje čas.

Syntaxe

Čashody (čas)

Požadovaný časArgument obvykle představuje Řetězcový výraz představující čas od 0:00:00 (12:00:00 do 23:59:59 (včetně). Čas ale může být libovolný z Výraz který v tomto rozsahu představuje čas. Pokud čas obsahuje hodnotu Null, vrátí se hodnota Null.

Poznámky

Platné časy můžete zadat ve 12hodinové nebo 24hodinové době. Platné jsou "2:24PM" i "14:24" argumenty času.

Pokud argument time obsahuje informace o datu, funkce TimeValue je nevrací. Pokud ale čas obsahuje neplatné informace o datu, dojde k chybě.

Příklady dotazů

Výraz

Výsledky

SELECT TimeValue([DateTime]) AS Výraz1 FROM ProductSales;

Vrátí časové hodnoty pole DateTime bez informací o datu a zobrazí ve sloupci Výraz1.

SELECT TimeValue([DateTime]) AS JustTime FROM ProductSales;

Vrátí časové hodnoty pole DateTime bez informací o datu a zobrazí ve sloupci JustTime.

Příklad jazyka VBA

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce TimeValue použije k převodu řetězce na čas. Literály typu datum můžete také použít k přímému přiřazení času proměnné Variant nebo Date, například MyTime = #4:35:17#.

Dim MyTime
MyTime = TimeValue("4:35:17 PM") ' Return a time.

Volba správné datové funkce

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×