Funkce MINVERSE vrátí inverzní matici pro matici uloženou v matici.

Poznámka: Pokud máte aktuální verzi Microsoftu 365, můžete snadno vložit vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potom stisknutím klávesy Enter vzorec potvrdit jako dynamický maticový vzorec. Jinak musíte vzorec zadat jako starší maticový vzorec tak, že nejprve vyberete výstupní oblast, potom vložíte vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potvrdíte ho stisknutím kláves Ctrl+Shift+Enter. Excel vloží složené závorky na začátku a konci vzorce za vás. Další informace o maticových vzorcích najdete v tématu s pokyny k používání a příklady maticových vzorců.

Syntaxe

INVERZE(matice)

Syntaxe funkce INVERZE obsahuje následující argumenty:

  • matice    Povinný argument. Jedná se o matici čísel se stejným počtem řádků a sloupců.

Poznámky

  • Argument pole může být zadán jako oblast buněk (například A1:C3), jako maticová konstanta (například {1;2;3|4;5;6|7;8;9}) nebo jako název oblasti buněk či název maticové konstanty.

  • Pokud jsou všechny buňky v matici prázdné nebo obsahují text, vrátí funkce MINVERSE #VALUE! .

  • Funkce MINVERSE také vrátí #VALUE! pokud matice nemá stejný počet řádků a sloupců.

  • Inverzní matice jsou (podobně jako determinanty) nejčastěji používány při řešení soustav matematických rovnic s více proměnnými. Součin matice a matice k ní inverzní je jednotková matice (čtvercová matice, která má na hlavní diagonále jedničky a všechny ostatní prvky rovny nule).

  • Například chcete provést výpočet pro matici s dvěma řádky a dvěma sloupci. Oblast A1:B2 obsahuje například písmena a, b, c, a d, která reprezentují jakákoliv čtyři čísla. Následující tabulka ukazuje výpočet inverzní matice k matici A1:B2.

Sloupec A

Sloupec B

Řádek 1

d/(a*d-b*c)

b/(b*c-a*d)

Řádek 2

c/(b*c-a*d)

a/(a*d-b*c)

  • Funkce INVERZE je počítána s přesností na přibližně 16 míst. Při výpočtech proto může docházet k malým numerickým chybám.

  • Některé čtvercové matice nelze invertovat. Funkce INVERZE v takovém případě vrátí chybovou hodnotu #ČÍSLO!. Determinant matice, kterou nelze invertovat, je roven 0.

Příklady

Příklad 1 – INVERZE

Příklad 2 – INVERZE

Výše uvedené vzorce je nutné zadat jako maticové vzorce, aby fungovaly správně. Po zadání vzorce stiskněte Enter, pokud máte aktuální předplatné Microsoft 365 předplatného. v opačném případě stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Enter. Pokud není vzorec zadaný jako maticový vzorec, je jediným výsledkem vrácená hodnota.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×