Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Řádky z jedné tabulky do druhé můžete sloučit jednoduše tak, že vložíte data do prvních prázdných buněk pod cílovou tabulku. Tabulka se zvětší, aby obsahovala nové řádky. Pokud se řádky v obou tabulkách shodují, můžete sloučit sloupce jedné tabulky s jinou – vložením do prvních prázdných buněk napravo od tabulky. V tomto případě se tabulka zvětší tak, aby vyhovovala novým sloupcům.

Sloučení řádků je ve skutečnosti poměrně jednoduché, ale sloučení sloupců může být složité, pokud řádky jedné tabulky neodpovídají řádkům v druhé tabulce. Pomocí funkce SVYHLEDAT se můžete vyhnout některým problémům se zarovnáním.

Sloučení dvou tabulek pomocí funkce SVYHLEDAT

V následujícím příkladu uvidíte dvě tabulky, které dříve měly nové názvy : "Blue" a "Orange". V modré tabulce je každý řádek řádkovou položkou pro objednávku. Id objednávky 20050 má tedy dvě položky, ID objednávky 20051 má jednu položku, ID objednávky 20052 tři položky a tak dále. Chceme sloučit sloupce Sales ID a Region s modrou tabulkou na základě odpovídajících hodnot ve sloupcích ID objednávky v tabulce Orange.

Sloučení dvou sloupců s jinou tabulkou

Hodnoty ID objednávky se v modré tabulce opakují, ale hodnoty ID objednávky v oranžové tabulce jsou jedinečné. Kdybychom data jednoduše zkopírovali a vložili z tabulky Orange, hodnoty Sales ID a Region pro druhou položku řádku objednávky 20050 by byly o jeden řádek vypnuté, což by změnilo hodnoty v nových sloupcích v modré tabulce.

Tady jsou data pro modrou tabulku, která můžete zkopírovat do prázdného listu. Až ho vložíte do listu, převeďte ho stisknutím ctrl+T na tabulku a potom přejmenujte excelovou tabulku na Modrou.

ID objednávky

Datum prodeje

Product ID

20050

2/2/14

C6077B

20050

2/2/14

C9250LB

20051

2/2/14

M115A

20052

2/3/14

A760G

20052

2/3/14

E3331

20052

2/3/14

SP1447

20053

2/3/14

L88M

20054

2/4/14

S1018MM

20055

2/5/14

C6077B

20056

2/6/14

E3331

20056

2/6/14

D534X

Tady jsou data pro oranžovou tabulku. Zkopírujte ho do stejného listu. Až ho vložíte do listu, převeďte ho stisknutím ctrl+T na tabulku a potom tabulku přejmenujte na Orange.

ID objednávky

ID prodeje

Oblast

20050

447

Západ

20051

398

Jih

20052

1006

Sever

20053

447

Západ

20054

885

Východ

20055

398

Jih

20056

644

Východ

20057

1270

Východ

20058

885

Východ

Musíme zajistit, aby hodnoty Sales ID a Region pro každou objednávku správně odpovídaly každé jedinečné položce řádku objednávky. Uděláte to tak, že vložíme záhlaví tabulky Sales ID a Region do buněk napravo od modré tabulky a pomocí vzorců SVYHLEDAT získáme správné hodnoty ze sloupců Sales ID a Region tabulky Orange.

Tady je postup:

 1. Zkopírujte nadpisy Sales ID (ID prodeje) a Region (oblast) v tabulce Orange (pouze tyto dvě buňky).

 2. Vložte záhlaví do buňky napravo od záhlaví Id produktu v modré tabulce.

  Modrá tabulka má teď pět sloupců na šířku, včetně nových sloupců Sales ID (Id prodeje) a Region (Oblast).

 3. V modré tabulce začněte v první buňce pod ID prodeje psát tento vzorec:

  =SVYHLEDAT(

 4. V modré tabulce vyberte první buňku ve sloupci ID objednávky 20050.

  Částečně dokončený vzorec vypadá takto:Část vzorce funkce SVYHLEDAT

  Část [@[ID objednávky]] znamená "získat hodnotu na stejném řádku ze sloupce ID objednávky".

  Zadejte čárku a vyberte celou oranžovou tabulku myší, aby se do vzorce přidala hodnota Orange[#All].

 5. Zadejte další čárku, 2, další čárku a 0 – například: ,2,0

 6. Stiskněte Enter a dokončený vzorec vypadá takto:

  Dokončený vzorec funkce SVYHLEDAT

  Oranžová[#All] část znamená "podívejte se do všech buněk v tabulce Orange". Hodnota 2 znamená "získat hodnotu z druhého sloupce" a hodnota 0 znamená "vrátit hodnotu pouze v případě, že existuje přesná shoda".

  Všimněte si, že Excel vyplnil buňky v daném sloupci pomocí vzorce SVYHLEDAT.

 7. Vraťte se ke kroku 3, ale tentokrát začněte psát stejný vzorec v první buňce pod oblastí.

 8. V kroku 6 nahraďte 2 3, takže dokončený vzorec vypadá takto:

  Dokončený vzorec funkce SVYHLEDAT

  Mezi tímto vzorcem a prvním vzorcem je jen jeden rozdíl – první získá hodnoty ze sloupce 2 tabulky Orange a druhý ze sloupce 3.

  Teď uvidíte hodnoty v každé buňce nových sloupců v modré tabulce. Obsahují vzorce SVYHLEDAT, ale zobrazí hodnoty. Vzorce FUNKCE SVYHLEDAT v těchto buňkách budete chtít převést na jejich skutečné hodnoty.

 9. Vyberte všechny buňky hodnot ve sloupci Sales ID (ID prodeje) a stisknutím Ctrl+C je zkopírujte.

 10. Klikněte na Domů > šipku pod vložit.

  Vložit tlačítko šipka dolů

 11. V galerii vložení klikněte na Vložit hodnoty.

  Tlačítko Vložit hodnoty v galerii možností

 12. Vyberte všechny buňky s hodnotou ve sloupci Oblast, zkopírujte je a opakujte kroky 10 a 11.

  Teď byly vzorce FUNKCE SVYHLEDAT v těchto dvou sloupcích nahrazeny hodnotami.

Další informace o tabulkách a funkci SVYHLEDAT

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat odborníka z komunity Excel Tech nebo získat podporu v komunitách.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×