Související témata
×
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Klávesové zkratky jsou klávesy nebo kombinace kláves, které nabízí alternativní způsob, jak udělat něco, k čemu byste jinak použili myš. Tady je několik běžných klávesových zkratek pro navigaci Microsoft Loop. Kromě toho Microsoft Loop podporuje syntaxi Markdownu. 

Poznámky: 

  • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

  • Znaménko plus (+) v klávesové zkratkě znamená, že musíte stisknout více kláves najednou.

  • Znak čárky (,) v klávesové zkratkě znamená, že musíte stisknout více kláves v daném pořadí.

Akce

Zástupce Windows

Zástupce pro Mac

Označte osobu a informujte ji

@

@

Otevření nabídky Zjišťování s možnostmi komponent

/

/

Otevření příkazového panelu s možnostmi formátování

SHIFT+F10

SHIFT+F10

Otevření nabídky se šesti tečkou na okraji

Alt+Shift+F10

Alt+Shift+F10

Přidat do řádku komentář s vaším jménem

CTRL+ALT+M

CTRL+ALT+M

Vložit emoji

Klávesa s logem Windows + . (tečka)

^ + ⌘ + mezera

Vrácení psaní

CTRL + Z

⌘ + Z

Znovu psát

CTRL + Y

⌘ + Y

Tučné

CTRL+B
Nebo
**Text**

⌘ + B
Nebo
**Text**

Kurzíva

Ctrl + I
Nebo
*Text*

⌘ + I
Nebo
*Text*

Podtržení

CTRL + U

⌘ + U

Přeškrtnuté

~~Text~~

~~Text~~

Nadpis 1

Ctrl + Alt + 1
Nebo
# + mezerník

Option + ⌘ + 1
Nebo
# + mezerník

Nadpis 2

Ctrl + Alt + 2
Nebo
## + mezerník

Option + ⌘ + 2
Nebo
## + mezerník

Nadpis 3

Ctrl + Alt + 3
Nebo
### + mezerník

Option + ⌘ + 3
Nebo
### + mezerník

Dělič

--- + mezerník

--- + mezerník

Příkazy kontrolního seznamu:

  • Create kontrolního seznamu nebo položky kontrolního seznamu

  • Zaškrtnutí položky v kontrolním seznamu

  • Odebrání položky ze kontrolního seznamu nebo odebrání kontrolního seznamu

Ctrl+1

⌘ + 1

Create nezaškrtnutý kontrolní seznam

[ ] + mezerník

[ ] + mezerník

Create kontrolní seznam

[x] + mezerník

[x] + mezerník

Vytvoření seznamu s odrážkami

Ctrl+. (tečka)

⌘ + . (tečka)

Vložit hypertextový odkaz

CTRL + K

⌘ + K

Vložit vložený kód

 'text' 

 'text' 

Vložit blok kódu

''' + mezerník

''' + mezerník

Vložit uvozovku

> + mezerník

> + mezerník 

Odstranit zpět (slovo)

Ctrl + Backspace

⌘ + Odstranit

Odstranit dopředu (slovo)

CTRL + DELETE

Option + Delete

Nastavení zarovnání textu na LTR (zleva doprava)

CTRL+SHIFT+ALT+L

⌘ + SHIFT + ALT + L

Nastavení zarovnání textu na rtl (zprava doleva)

Ctrl + Shift + Alt + R

⌘ + SHIFT + ALT + R

Zvětšení velikosti obrázku

CTRL + SHIFT + >

⌘ + SHIFT + >

Zmenšení velikosti obrázku

CTRL + SHIFT + <

⌘ + SHIFT + <

Vložení řádku (platí jenom pro tabulku v poslední buňce)

Karta

Tab   

Přesunutí IP adresy doleva po slovech

CTRL + ŠIPKA VLEVO

Option + Šipka vlevo

Přesunout IP adresu doprava po slovech

CTRL + ŠIPKA VPRAVO

Option + Šipka vpravo

Přesunutí IP adresy nahoru o odstavec

CTRL + ŠIPKA NAHORU

⌘ + šipka vlevo

Přesunutí IP adresy dolů po odstavcích

CTRL + ŠIPKA DOLŮ

⌘ + Šipka vpravo

Přesunout IP adresu na začátek řádku

Domů

Funkce + šipka nahoru

Přesunutí IP adresy na konec řádku

End

Funkce + šipka dolů

Zvětšení odsazení

Karta

Tab

Zmenšení odsazení

Shift+Tab

Shift+Tab

Navigace v hlavních oblastech aplikací (plátno, levá navigace, horní panel)

Ctrl + F6

⌘ + F6

Vložit jako prostý text

CTRL + SHIFT + V

⌘ + Shift + V

Vložení syntaxe markdownu a převod na formát RTF

CTRL + SHIFT + V

⌘ + Shift + V

Viz také

Začínáme s Microsoft Loop

Seznámení s komponentami smyčky

Použití čtečky obrazovky s komponentami smyčky v chatu v Microsoft Teams

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×