Kontrola kompatibility v PowerPointu

PowerPoint pro Microsoft 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Při použití kontroly kompatibility se můžou zobrazit zprávy, které určují potenciální ztráty funkčnosti při uložení PowerPoint prezentace jako souboru PowerPointu 97-2003 (. ppt). Tento dokument obsahuje zprávy, které generuje kontrola kompatibility. Podle informací pod každou zprávou určete, co je příčinou zobrazení chybové zprávy, a jaké jsou doporučované akce. 

Informace o použití kontroly kompatibility najdete v článku použití režimu kompatibility k práci s různými verzemi PowerPointu.

Zprávy kontroly kompatibility jsou dvou typů:

 1. V častější případě ztratíte funkce úprav jenom v případě, že soubor otevřete v dřívější verzi PowerPoint. Pokud například uložíte prezentaci s Obrázek SmartArt do dřívější verze PowerPoint formátu a potom tento soubor otevřete v některých starších verzích PowerPoint, bude se Obrázek SmartArt změnit na obrázek. Pokud ale soubor otevřete znovu v novější verzi PowerPoint bez toho, aby se upravovala Obrázek SmartArt obrázku, můžete pokračovat v úpravách Obrázek SmartArt. Tyto typy zpráv obsahují text: ve starších verzích PowerPointu.

 2. Ve druhém případě se funkčnost ztratí natrvalo. Když jste třeba změnili zástupný text ve vlastním rozložení, tento text se trvale ztratí.

V dřívějších verzích aplikace PowerPoint nemůžete upravovat obsah z vyšších verzí PowerPoint. Například obrazce a text s novými efekty jsou v některých starších verzích PowerPoint převedeny na obrázky (bitmapy), abyste měli jistotu, že v prezentaci vypadají stejně. Nejde proto změnit šířku řádku, barvu výplně nebo jiné aspekty obrazců a textu. Po převedení textu na rastrový obrázek se navíc při prezentaci nebudou zobrazovat animace tohoto textu.

Tip:   Pokud chcete změnit Obrázek SmartArt, obrazec nebo jiné objekty v prezentaci, uložte kopii PowerPointové prezentace a uložte kopii jako soubor PowerPointu 97-2003 (. ppt). Tím můžete udělat změny v původní prezentaci, pokud se Obrázky SmartArt, obrazce nebo jiné objekty při uložení prezentace ve formátu souboru dřívější verze převedou na obrázky.

Multimediální klipy vložené nebo upgradované v PowerPoint 2010 nebo novějších verzích se převedou na obrázek, který nelze upravovat v dřívějších verzích PowerPoint.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Multimediální klip, který byl do prezentace vložený nebo v ní upgradovaný.

Znovu vložte multimediální klip a místo vložení použijte Připojit k souboru.

Aby se zachoval vzhled obrazce, některé efekty se převedou na obrázky, které se použijí jako výplň obrazce. Můžete přesto upravit jakýkoliv text, protože se zobrazuje nad těmito obrázky.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Obrazec s jedním nebo více z následujících efektů: stín (vnitřní), záře, zkosení, měkké okraje nebo přechodová výplň.

Odeberte efekty.

Abyste zachovali vizuální vzhled obrazce, musí být jakýkoli obrazec a text který obsahuje, převedený na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Text s jedním nebo víc následujícími efekty: odraz, stín (vnitřní), záře, transformace, 3D otočení, obrysy textu nebo výplně (postupné, obrázek a textura).

Odeberte textové efekty.

Přeškrtněte nebo dvakrát přeškrtněte text, sloupce s textem, odsazené úrovně textu 6–9 nebo svislý text.

Tyto prvky odeberte pomocí tlačítek ve skupině Písmo nebo Odstavec na kartě Domů.

Obrazec s efektem odrazu.

Odeberte efekty.

Abyste zachovali vizuální vzhled seskupených obrazců, seskupené obrazce se převedou na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Seskupené obrazce s jedním nebo víc následujícími efekty použitými u všech obrazců: Odraz, záře, 3D otočení nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte efekty.

Abyste zachovali vizuální vzhled obrázku SmartArt, musí být obrázek SmartArt převedený na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Obrázek SmartArt.

Obrázky SmartArt se převedou na jeden objekt, který se nedá upravovat ve verzích PowerPointu starších než Office PowerPoint 2007. Obrázek SmartArt ale můžete oddělit a potom upravit ve starších verzích PowerPointu. Po převedení obrázku SmartArt na jednotlivé obrazce přestane být dostupná funkčnost karet v okně Nástroje SmartArt.

Abyste zachovali vizuální vzhled tabulky, tabulka se převede na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí , protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Tabulka s objektem WordArt v buňkách.

Odeberte textové efekty.

Tabulka s jedním nebo víc z následujících efektů: odraz, zkosení buňky, stín nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte efekty.

Pokud do obrazce přidáte efekt, který způsobil, že je převedený obrázek větší než 30 megabajtů (MB), zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože obrazec obsahuje

Možné řešení

Obrazec s jedním nebo víc následujícími efekty: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (postupné, obrázek a textura).

Odeberte efekty.

Abyste zachovali vizuální vzhled seskupených obrazců, seskupené obrazce se převedou na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat, a jakékoliv efekty se odstraní.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Seskupené obrazce s jedním nebo víc následujícími efekty použitými u všech obrazců: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte efekty.

Tato zpráva se zobrazí, když prezentace obsahuje přizpůsobený panel nástrojů Rychlý přístup, vlastní části uživatelského rozhraní, které nejsou podporované ve verzích aplikace PowerPoint starších než Office PowerPoint 2007 nebo v obou. Tyto vlastní funkce nebudou ve starších verzích PowerPointu dostupné.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Jedno nebo víc tlačítek přidaných na panel nástrojů Rychlý přístup specifický pro tuto prezentaci.

Přizpůsobené rozhraní.

Protože se Uživatelské rozhraní Microsoft Office Fluent v Office PowerPoint 2007 a PowerPoint 2010 hodně liší od nabídek a panelů nástrojů ve starších verzích PowerPointu, nebudou žádná vlastní nastavení z Office PowerPoint 2007 nebo PowerPoint 2010 ve starších verzích PowerPointu dostupná.

Ve starších verzích PowerPointu můžete na panely nástrojů a do nabídek přidávat podobné vlastní příkazy.

V Microsoft Office Excel 2007 a novějších verzích je velikost listu 16 384 sloupců po 1 048 576 řádcích. Velikost listu starších verzí Excelu je ale pouze 256 sloupců po 65 536 řádcích. Data v buňkách mimo tento limit sloupců a řádků se v dřívějších verzích Excelu ztratí. Vzorec: odkazy na data v této oblasti vrátí #REF! Pokud je pozice, kterou uvedete, před první položkou nebo za poslední položkou v poli, bude výsledkem vzorce chyba #REF!.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Graf, který byl vytvořený z dat v buňkách mimo limit řádků a sloupců vybraného formátu souborů.

V nástroji Kontrola kompatibility v Excelu kliknutím na Najít vyhledejte buňky a oblasti spadající mimo omezení počtu řádků a sloupců, vyberte je a vložte do limitů sloupců a řádků v jiném listu pomocí příkazů Vyjmout a Vložit.

Tato zpráva se zobrazí, když uložíte prezentaci, která obsahuje vlastní rozložení s jedním nebo víc ovládacími prvky ActiveX jako prezentaci PowerPointu 97–2003 (.ppt).

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Jeden nebo víc ovládacích prvků ActiveX přidaných do vlastního rozložení.

Pokud prezentace neobsahuje kód, klikněte na Pokračovat. Kód se potom odebere z prezentace.

Pokud prezentace obsahuje kód a vy ho chcete uchovat, klikněte na Zrušit.

Poznámky: 

 • Nejde uložit kód spojený s ovládacími prvky ActiveX ve vlastních rozloženích do formátů souborů starší než PowerPoint 2007.

 • Abyste se vyhnuli ztrátě nebo poškození kódu, soubor uložte jako soubor prezentace (.pptx).

Když uložíte prezentaci, která obsahuje vlastní rozložení s přizpůsobeným textem výzvy, zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Vlastní rozložení s přizpůsobeným textem výzvy.

Při uložení jako dřívější verze PowerPoint automaticky změní text výzvy na výchozí zástupný text nebo textové pole.

Změňte zástupný text na textové pole a do něho napište vlastní výzvu.

Když přidáte do zástupného symbolu ve vlastním rozložení animační efekt, zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Animační efekt přidaný do zástupného symbolu ve vlastním rozložení.

Při uložení jako dřívější verze PowerPoint automaticky změní zástupný symbol na výchozí zástupný symbol bez animace.

Změňte zástupný symbol na textové pole nebo obrazec a použijte u něho animaci.

Když u obrazců použijete určité animační efekty a potom prezentaci uložíte ve formátu souboru starší verze PowerPointu, animace se nemusí zobrazit. Je to proto, že animace je připojená k textu nebo obrazci, který se převedl na obrázek.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Animační efekt použitý na obrazec, který se nebude upravitelný (například obrázky SmartArt).

Při uložení jako dřívější verze PowerPoint automaticky změní zástupný symbol na výchozí zástupný symbol bez animace.

Objekt změňte na animovaný obrázek takto:

 1. Vyberte obrazec na snímku.

 2. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši a vyberte Uložit jako obrázek.

 3. Po uložení klikněte na kartě Vložení ve skupině Obrázky na Obrázek.

 4. Přejděte na obrázek a klikněte na Vložit.

 5. Použijte animaci na obrázku.

Tato zpráva se zobrazí, když uložíte prezentaci, která obsahuje neinicializovaný Ovládací prvek ActiveX. Neinicializovaný ovládací prvek ActiveX je takový ovládací prvek, který není povolený. Další informace o tom, jak povolit ovládací prvky ActiveX, najdete v tématu Povolení nebo zakázání nastavení ovládacích prvků ActiveX v souborech Office.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Neinicializovaný ovládací prvek ActiveX.

 1. Na panelu zpráv klikněte na Možnosti. Zobrazí se dialogové okno zabezpečení s možností aktivace ovládacího prvku ActiveX. Tím se inicializuje ovládací prvek ActiveX. Informace o tom, jak před kliknutím na nějakou možnost udělat bezpečné rozhodnutí, najdete v tématu Povolení nebo zakázání nastavení ovládacích prvků ActiveX v souborech Office.

 2. Jestli se zpráva bude zobrazovat i potom, co uděláte krok 1, odstraňte ovládací prvek ActiveX z prezentace.

Nástroj Kontrola kompatibility slouží k určení potenciálních ztrát funkcí při uložení Microsoft Office PowerPoint 2007 prezentace ve formátu souboru dřívější verze aplikace PowerPoint. Tento dokument obsahuje zprávy, které generuje kontrola kompatibility. Podle informací pod každou zprávou určete, co je příčinou zobrazení chybové zprávy, a jaké jsou doporučované akce.

Existují dva různé typy zpráv kontroly kompatibility.

V častější případě ztratíte funkce úprav jenom při otevření souboru ve starší verzi PowerPointu. Pokud například uložíte prezentaci s obrázkem SmartArt do dřívější verze formátu aplikace PowerPoint a potom tento soubor otevřete v dřívější verzi PowerPointu, změní se obrázek SmartArt na obrázek. Pokud však soubor otevřete znovu Office PowerPoint 2007, aniž byste upravovali obrázek SmartArt, můžete pokračovat v úpravách obrázku SmartArt. Tyto typy zpráv mají v předchozích verzích PowerPointu.

V druhém případě ztratíte funkce trvale. Když jste třeba změnili zástupný text ve vlastním rozložení, tento text se trvale ztratí.

Nemůžete upravovat obsah Office PowerPoint 2007 v dřívějších verzích PowerPointu. Například obrazce a text s novými efekty se v dřívějších verzích PowerPointu převedou na obrázky (bitmapy), abyste měli jistotu, že v prezentaci vypadají stejně. Nejde proto změnit šířku řádku, barvu výplně nebo jiné aspekty obrazců a textu. Po změně textu na bitmapu se v průběhu prezentace žádné animace daného textu nezobrazí.

Tip: Pokud chcete upravit obrázek SmartArt, obrazec nebo jiné objekty v prezentaci Office PowerPoint 2007, uložte kopii Office PowerPoint 2007 prezentace a uložte kopii jako soubor PowerPointu 97-2003. Když to uděláte, můžete v Office PowerPoint 2007 původní prezentaci udělat změny, pokud se při uložení prezentace ve formátu souboru dřívější verze převedou na obrázky obrázek SmartArt, obrazce nebo jiné objekty.

Aby se zachoval vzhled obrazce, některé efekty se převedou na obrázky, které se použijí jako výplň obrazce. Můžete přesto upravit jakýkoliv text, protože se zobrazuje nad těmito obrázky.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Obrazec s jedním nebo víc následujícími efekty: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (postupné, obrázek a textura).

Odebrání efektů nebo přechodové výplně

Abyste zachovali vizuální vzhled obrazce, musí být jakýkoli obrazec a text který obsahuje, převedený na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Text s jedním nebo více z následujících efektů: odraz, záře, úkos, stín (vnitřní nebo perspektivní), pokřivení transformace, otočení v prostoru, textové obrysy nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odebrání textového efektu, obrysu nebo výplně

Přeškrtněte nebo dvakrát přeškrtněte text, sloupce s textem, odsazené úrovně textu 6–9 nebo svislý text.

Tyto prvky odeberte pomocí tlačítek ve skupině Písmo nebo Odstavec na kartě Domů.

Obrazec s jedním nebo víc následujícími efekty: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (postupné, obrázek a textura).

Odebrání efektů nebo přechodové výplně

Abyste zachovali vizuální vzhled seskupených obrazců, seskupené obrazce se převedou na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Seskupené obrazce s jedním nebo víc následujícími efekty použitými u všech obrazců: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte prostorový efekt.

Abyste zachovali vizuální vzhled obrázku SmartArt, musí být obrázek SmartArt převedený na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Obrázek SmartArt.

Obrázky SmartArt se převedou na jeden objekt, který se nedá upravovat ve verzích PowerPointu starších než Office PowerPoint 2007. Obrázek SmartArt ale můžete převést na jednotlivé obrazce, které pak můžete změnit pomocí předchozích verzí PowerPointu. Po převedení obrázku SmartArt na jednotlivé obrazce už nejsou k dispozici funkce na kartách nástrojů SmartArt .

Chcete-li zachovat vizuální vzhled tabulky, bude tabulka převedena na obrázek, který nelze upravovat v dřívější verzi aplikace PowerPoint.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Tabulka s objektem WordArt v buňkách.

Odeberte styl WordArt.

Tabulka s jedním nebo víc z následujících efektů: odraz, zkosení buňky, stín nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte efekty.

Pokud do obrazce přidáte efekt, který způsobil, že je převedený obrázek větší než 30 megabajtů (MB), zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože obrazec obsahuje

Řešení t o zkuste

Obrazec s jedním nebo víc následujícími efekty: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (postupné, obrázek a textura).

Odebrání efektů nebo přechodové výplně

Abyste zachovali vizuální vzhled seskupených obrazců, seskupené obrazce se převedou na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat, a jakékoliv efekty se odstraní.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Seskupené obrazce s jedním nebo víc následujícími efekty použitými u všech obrazců: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte prostorový efekt.

Tato zpráva se zobrazí, když prezentace obsahuje přizpůsobený panel nástrojů Rychlý přístup, vlastní části uživatelského rozhraní, které nejsou podporované ve verzích aplikace PowerPoint starších než Office PowerPoint 2007 nebo v obou. Tyto vlastní funkce nebudou ve starších verzích PowerPointu dostupné.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Jedno nebo víc tlačítek přidaných na panel nástrojů Rychlý přístup specifický pro tuto prezentaci.

Přizpůsobené rozhraní.

Vzhledem k tomu, že Uživatelské rozhraní Microsoft Office Fluent v Office PowerPoint 2007 se v dřívějších verzích PowerPointu liší od nabídek a panelů nástrojů, nebudou v dřívějších verzích PowerPointu žádné úpravy provedené v Office PowerPoint 2007 dostupné.

Ve starších verzích PowerPointu můžete na panely nástrojů a do nabídek přidávat podobné vlastní příkazy.

V Microsoft Office Excel 2007 je velikost listu 16 384 sloupců podle 1 048 576 řádků, ale v dřívějších verzích Excelu se řádky dřívější verze aplikace Excel 256 pouze 65 536 sloupce. Data v buňkách mimo tento limit sloupců a řádků se v dřívějších verzích Excelu ztratí. Vzorec: odkazy na data v této oblasti vrátí #REF! Pokud je pozice, kterou uvedete, před první položkou nebo za poslední položkou v poli, bude výsledkem vzorce chyba #REF!.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Graf vytvořený z dat v buňkách mimo limit řádků a sloupců vybraného formátu souborů

Kliknutím na Najít v nástroji kontrola kompatibility Office Excel 2007 vyhledejte buňky a oblasti, které spadají mimo limit řádků a sloupců, vyberte je a potom je vložte do omezení sloupců a řádků nebo na jiný list pomocí příkazů Vyjmout a Vložit .

Když uložíte prezentaci Office PowerPoint 2007, která obsahuje vlastní rozložení s jedním nebo více ovládacími prvky ActiveX, jako prezentaci PowerPointu 97-2003 (. ppt), zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Jeden nebo více ovládacích prvků ActiveX přidaných do vlastního rozložení

Pokud prezentace neobsahuje kód, klikněte na Pokračovat.

Pokud prezentace obsahuje kód, klikněte na Zrušit.

Poznámky: 

 • V Office PowerPoint 2007 nemůžete uložit kód přidružený k ovládacím prvkům ActiveX ve vlastních rozloženích do předchozích formátů souborů PowerPointu.

 • Chcete-li se vyhnout ztrátě nebo poškození kódu, uložte soubor jako soubor PowerPoint 2007 prezentace (. pptx).

Když uložíte prezentaci, která obsahuje vlastní rozložení s přizpůsobeným textem výzvy, zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Vlastní rozložení s přizpůsobeným textem výzvy.

Odstraňte přizpůsobený text výzvy z vlastního rozložení.

V zobrazení Předloha snímků vyberte vlastní text uvnitř zástupného symbolu a potom ho odstraňte. Po odstranění vlastního textu vrátí výchozí zástupný text.

Když přidáte do zástupného symbolu ve vlastním rozložení animační efekt, zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Animační efekt přidaný do zástupného symbolu ve vlastním rozložení.

Efekt animace odstraníte z zástupného symbolu takto:

 1. V zobrazení Předloha snímků vyberte zástupný symbol.

 2. Na kartě animace klikněte ve skupině animace na vlastní animace.

 3. VPodokno úlohvlastní animace klikněte na Odebrat.

Když na obrazce použijete určité animační efekty a pak prezentaci uložíte ve formátu souboru dřívější verze PowerPointu, nemusí se zobrazit animace. Je to proto, že animace je na textu nebo na obrazci, který se přepnul na obrázek.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Animační efekt aplikovaný na obrazec, který se neupraví.

Odstraňte animaci takto:

 1. Klikněte na obrazec obsahující animaci, kterou chcete odstranit.

 2. Na kartě animace ve skupině animace vyberte v seznamu animovat možnost žádná animace.

Tato zpráva se zobrazí, když uložíte prezentaci, která obsahuje neinicializovaný Ovládací prvek ActiveX. Neinicializovaný ovládací prvek ActiveX je takový ovládací prvek, který není povolený. Další informace o povolení ovládacích prvků ActiveX najdete v článku Povolení nebo zakázání ovládacích prvků ActiveX v dokumentech Office.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Neinicializovaný ovládací prvek ActiveX.

 1. Na panelu zpráv klikněte na Možnosti. Zobrazí se dialogové okno zabezpečení s možností povolit ovládací prvek ActiveX. Tím se inicializuje ovládací prvek ActiveX. Informace o tom, jak provést zabezpečené rozhodnutí před tím, než kliknete na možnost, najdete v článku povolení nebo zakázání nastavení ovládacích prvků ActiveX v souborech Office.

 2. Pokud se zpráva po provedení kroku 1 dál zobrazuje, odstraňte z prezentace ovládací prvek ActiveX.

Příbuzná témata

Otevření prezentace vytvořené v jiné verzi PowerPointu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×