Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Při použití kontroly kompatibility se můžou při uložení PowerPoint prezentace jako souboru aplikace PowerPoint 97–2003 (.ppt) zobrazit zprávy, které určují potenciální ztráty funkčnosti. Tento dokument obsahuje zprávy, které generuje kontrola kompatibility. Podle informací pod každou zprávou určete, co je příčinou zobrazení chybové zprávy, a jaké jsou doporučované akce.   

Informace o používání kontroly kompatibility najdete v tématu Použití režimu kompatibility k práci s různými verzemi PowerPointu.

Zprávy kontroly kompatibility jsou dvou typů:

 1. V častějším případě ztratíte funkce úprav pouze v případě, že soubor otevřete v dřívější verzi PowerPoint. Pokud například uložíte prezentaci s Obrázek SmartArt ve starší verzi formátu PowerPoint a pak tento soubor otevřete v některých starších verzích PowerPoint, změní se Obrázek SmartArt na obrázek. Pokud ale soubor znovu otevřete v novější verzi PowerPoint bez jakýchkoli úprav Obrázek SmartArt obrázku, můžete pokračovat v úpravách Obrázek SmartArt. Tyto typy zpráv obsahují text: ve starších verzích PowerPointu.

 2. Ve druhém případě se funkčnost ztratí natrvalo. Když jste třeba změnili zástupný text ve vlastním rozložení, tento text se trvale ztratí.

V dřívějších verzích PowerPoint nelze upravovat obsah z novějších verzí PowerPoint. Například obrazce a text s novými efekty se v některých starších verzích PowerPoint převedou na obrázky (rastrové obrázky), aby v prezentaci vypadaly stejně. Nejde proto změnit šířku řádku, barvu výplně nebo jiné aspekty obrazců a textu. Po převedení textu na rastrový obrázek se navíc při prezentaci nebudou zobrazovat animace tohoto textu.

Tip:   Pokud chcete upravit Obrázek SmartArt, obrazec nebo jiné objekty v prezentaci, uložte kopii powerpointové prezentace a pak ji uložte jako soubor PowerPointu 97–2003 (.ppt). Tímto způsobem můžete původní prezentaci změnit, pokud se vaše Obrázky SmartArt, obrazce nebo jiné objekty při uložení prezentace ve formátu souboru starší verze převedou na obrázky.

Multimediální klipy, které jsou vložené nebo upgradované v PowerPoint 2010 nebo novějších verzích, se převedou na obrázek, který nelze upravovat v dřívějších verzích PowerPoint.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Multimediální klip, který byl do prezentace vložený nebo v ní upgradovaný.

Znovu vložte multimediální klip a místo vložení použijte Připojit k souboru.

Aby se zachoval vzhled obrazce, některé efekty se převedou na obrázky, které se použijí jako výplň obrazce. Můžete přesto upravit jakýkoliv text, protože se zobrazuje nad těmito obrázky.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Obrazec s jedním nebo více z následujících efektů: stín (vnitřní), záře, zkosení, měkké okraje nebo přechodová výplň.

Odeberte efekty.

Abyste zachovali vizuální vzhled obrazce, musí být jakýkoli obrazec a text který obsahuje, převedený na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Text s jedním nebo víc následujícími efekty: odraz, stín (vnitřní), záře, transformace, 3D otočení, obrysy textu nebo výplně (postupné, obrázek a textura).

Odeberte textové efekty.

Přeškrtněte nebo dvakrát přeškrtněte text, sloupce s textem, odsazené úrovně textu 6–9 nebo svislý text.

Tyto prvky odeberte pomocí tlačítek ve skupině Písmo nebo Odstavec na kartě Domů.

Obrazec s efektem odrazu.

Odeberte efekty.

Abyste zachovali vizuální vzhled seskupených obrazců, seskupené obrazce se převedou na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Seskupené obrazce s jedním nebo víc následujícími efekty použitými u všech obrazců: Odraz, záře, 3D otočení nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte efekty.

Abyste zachovali vizuální vzhled obrázku SmartArt, musí být obrázek SmartArt převedený na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Obrázek SmartArt.

Obrázky SmartArt se převedou na jeden objekt, který se nedá upravovat ve verzích PowerPointu starších než Office PowerPoint 2007. Obrázek SmartArt ale můžete oddělit a potom upravit ve starších verzích PowerPointu. Po převedení obrázku SmartArt na jednotlivé obrazce přestane být dostupná funkčnost karet v okně Nástroje SmartArt.

Abyste zachovali vizuální vzhled tabulky, tabulka se převede na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí , protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Tabulka s objektem WordArt v buňkách.

Odeberte textové efekty.

Tabulka s jedním nebo víc z následujících efektů: odraz, zkosení buňky, stín nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte efekty.

Pokud do obrazce přidáte efekt, který způsobil, že je převedený obrázek větší než 30 megabajtů (MB), zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože obrazec obsahuje

Možné řešení

Obrazec s jedním nebo víc následujícími efekty: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (postupné, obrázek a textura).

Odeberte efekty.

Abyste zachovali vizuální vzhled seskupených obrazců, seskupené obrazce se převedou na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat, a jakékoliv efekty se odstraní.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Seskupené obrazce s jedním nebo víc následujícími efekty použitými u všech obrazců: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte efekty.

Tato zpráva se zobrazí, když prezentace obsahuje přizpůsobený panel nástrojů Rychlý přístup, vlastní části uživatelského rozhraní, které nejsou podporované ve verzích aplikace PowerPoint starších než Office PowerPoint 2007 nebo v obou. Tyto vlastní funkce nebudou ve starších verzích PowerPointu dostupné.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Jedno nebo víc tlačítek přidaných na panel nástrojů Rychlý přístup specifický pro tuto prezentaci.

Přizpůsobené rozhraní.

Protože se Uživatelské rozhraní Microsoft Office Fluent v Office PowerPoint 2007 a PowerPoint 2010 hodně liší od nabídek a panelů nástrojů ve starších verzích PowerPointu, nebudou žádná vlastní nastavení z Office PowerPoint 2007 nebo PowerPoint 2010 ve starších verzích PowerPointu dostupná.

Ve starších verzích PowerPointu můžete na panely nástrojů a do nabídek přidávat podobné vlastní příkazy.

V Microsoft Office Excel 2007 a novějších je velikost listu 16 384 sloupců a 1 048 576 řádků. Velikost listu starších verzí aplikace Excel je ale pouze 256 sloupců a 65 536 řádků. Data v buňkách mimo tento limit sloupců a řádků jsou v dřívějších verzích aplikace Excel ztracena. Odkazy vzorců na data v této oblasti vrátí #REF! Pokud je pozice, kterou uvedete, před první položkou nebo za poslední položkou v poli, bude výsledkem vzorce chyba #REF!.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Graf, který byl vytvořený z dat v buňkách mimo limit řádků a sloupců vybraného formátu souborů.

V nástroji Kontrola kompatibility v Excelu kliknutím na Najít vyhledejte buňky a oblasti spadající mimo omezení počtu řádků a sloupců, vyberte je a vložte do limitů sloupců a řádků v jiném listu pomocí příkazů Vyjmout a Vložit.

Tato zpráva se zobrazí, když uložíte prezentaci, která obsahuje vlastní rozložení s jedním nebo víc ovládacími prvky ActiveX jako prezentaci PowerPointu 97–2003 (.ppt).

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Jeden nebo víc ovládacích prvků ActiveX přidaných do vlastního rozložení.

Pokud prezentace neobsahuje kód, klikněte na Pokračovat. Kód se potom odebere z prezentace.

Pokud prezentace obsahuje kód a vy ho chcete uchovat, klikněte na Zrušit.

Poznámky: 

 • Nejde uložit kód spojený s ovládacími prvky ActiveX ve vlastních rozloženích do formátů souborů starší než PowerPoint 2007.

 • Abyste se vyhnuli ztrátě nebo poškození kódu, soubor uložte jako soubor prezentace (.pptx).

Když uložíte prezentaci, která obsahuje vlastní rozložení s přizpůsobeným textem výzvy, zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Vlastní rozložení s přizpůsobeným textem výzvy.

Při uložení jako dřívější verze PowerPoint automaticky změní text výzvy na výchozí zástupný text nebo textové pole.

Změňte zástupný text na textové pole a do něho napište vlastní výzvu.

Když přidáte do zástupného symbolu ve vlastním rozložení animační efekt, zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Animační efekt přidaný do zástupného symbolu ve vlastním rozložení.

Při uložení jako dřívější verze PowerPoint automaticky změní zástupný symbol na výchozí zástupný symbol bez animace.

Změňte zástupný symbol na textové pole nebo obrazec a použijte u něho animaci.

Když u obrazců použijete určité animační efekty a potom prezentaci uložíte ve formátu souboru starší verze PowerPointu, animace se nemusí zobrazit. Je to proto, že animace je připojená k textu nebo obrazci, který se převedl na obrázek.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Animační efekt použitý na obrazec, který se nebude upravitelný (například obrázky SmartArt).

Při uložení jako dřívější verze PowerPoint automaticky změní zástupný symbol na výchozí zástupný symbol bez animace.

Objekt změňte na animovaný obrázek takto:

 1. Vyberte obrazec na snímku.

 2. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši a vyberte Uložit jako obrázek.

 3. Po uložení klikněte na kartě Vložení ve skupině Obrázky na Obrázek.

 4. Přejděte na obrázek a klikněte na Vložit.

 5. Použijte animaci na obrázku.

Tato zpráva se zobrazí, když uložíte prezentaci, která obsahuje neinicializovaný Ovládací prvek ActiveX. Neinicializovaný ovládací prvek ActiveX je takový ovládací prvek, který není povolený. Další informace o tom, jak povolit ovládací prvky ActiveX, najdete v tématu Povolení nebo zakázání nastavení ovládacích prvků ActiveX v souborech Office.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Neinicializovaný ovládací prvek ActiveX.

 1. Na panelu zpráv klikněte na Možnosti. Zobrazí se dialogové okno zabezpečení s možností aktivace ovládacího prvku ActiveX. Tím se inicializuje ovládací prvek ActiveX. Informace o tom, jak před kliknutím na nějakou možnost udělat bezpečné rozhodnutí, najdete v tématu Povolení nebo zakázání nastavení ovládacích prvků ActiveX v souborech Office.

 2. Jestli se zpráva bude zobrazovat i potom, co uděláte krok 1, odstraňte ovládací prvek ActiveX z prezentace.

Toto upozornění se může zobrazit, pokud se ke klasifikaci dat v dokumentu použije popisek citlivosti. Popisek uvidíte na stavovém řádku nebo tak, že přejdete na Domů > Citlivost.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Jeden nebo více popisků citlivosti použitých v prezentaci

Po uložení dokumentu pomocí klienta Azure Information Protection znovu použijte popisek.

Všechny značky obsahu použité v dokumentu, jako jsou změny záhlaví, zápatí nebo vodoznaku, zůstanou zachovány.

Důležité informace:  Office 2007 se už nepodporuje. Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Pomocí kontroly kompatibility identifikujte potenciální ztráty funkcí při uložení prezentace Microsoft Office PowerPoint 2007 ve formátu souboru starší verze PowerPointu. Tento dokument obsahuje zprávy, které generuje kontrola kompatibility. Podle informací pod každou zprávou určete, co je příčinou zobrazení chybové zprávy, a jaké jsou doporučované akce.

Existují dva různé typy zpráv kontroly kompatibility.

V častějších případech ztratíte funkce úprav pouze při otevření souboru v dřívější verzi PowerPointu. Pokud například uložíte prezentaci s obrázkem SmartArt do starší verze formátu PowerPointu a pak tento soubor otevřete v dřívější verzi PowerPointu, změní se obrázek SmartArt na obrázek. Pokud ale soubor znovu otevřete v Office PowerPoint 2007, aniž byste v obrázku SmartArt udělali nějaké úpravy, můžete pokračovat v úpravách obrázku SmartArt. Tyto typy zpráv obsahují "v dřívějších verzích PowerPointu".

V druhém případě trvale ztratíte funkčnost. Když jste třeba změnili zástupný text ve vlastním rozložení, tento text se trvale ztratí.

V dřívějších verzích aplikace PowerPoint nelze upravovat některé Office PowerPoint 2007 obsah. Například obrazce a text s novými efekty se v dřívějších verzích PowerPointu převedou na obrázky (rastrové obrázky), aby v prezentaci vypadaly stejně. Nejde proto změnit šířku řádku, barvu výplně nebo jiné aspekty obrazců a textu. Jakmile se text změní na rastrový obrázek, nebudou se během prezentace zobrazovat animace tohoto textu.

Tip: Pokud chcete upravit obrázek SmartArt, obrazec nebo jiné objekty v Office PowerPoint 2007 prezentaci, uložte kopii Office PowerPoint 2007 prezentace a pak ji uložte jako soubor PowerPointu 97–2003. Tímto způsobem můžete původní Office PowerPoint 2007 prezentaci změnit, pokud se obrázky SmartArt, obrazce nebo jiné objekty při uložení prezentace ve formátu souboru starší verze převedou na obrázky.

Aby se zachoval vzhled obrazce, některé efekty se převedou na obrázky, které se použijí jako výplň obrazce. Můžete přesto upravit jakýkoliv text, protože se zobrazuje nad těmito obrázky.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Obrazec s jedním nebo víc následujícími efekty: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (postupné, obrázek a textura).

Odeberte efekty nebo přechodovou výplň.

Abyste zachovali vizuální vzhled obrazce, musí být jakýkoli obrazec a text který obsahuje, převedený na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Text s jedním nebo více z následujících efektů: odraz, záře, zkosení, stín (vnitřní nebo perspektivní), pokřivující transformace, prostorové otočení, obrysy textu nebo výplně (přechod, obrázek a textura)

Odeberte textový efekt, obrys nebo výplň.

Přeškrtněte nebo dvakrát přeškrtněte text, sloupce s textem, odsazené úrovně textu 6–9 nebo svislý text.

Tyto prvky odeberte pomocí tlačítek ve skupině Písmo nebo Odstavec na kartě Domů.

Obrazec s jedním nebo víc následujícími efekty: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (postupné, obrázek a textura).

Odeberte efekty nebo přechodovou výplň.

Abyste zachovali vizuální vzhled seskupených obrazců, seskupené obrazce se převedou na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Seskupené obrazce s jedním nebo víc následujícími efekty použitými u všech obrazců: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte prostorový efekt.

Abyste zachovali vizuální vzhled obrázku SmartArt, musí být obrázek SmartArt převedený na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Obrázek SmartArt.

Obrázky SmartArt se převedou na jeden objekt, který se nedá upravovat ve verzích PowerPointu starších než Office PowerPoint 2007. Obrázek SmartArt ale můžete převést na jednotlivé obrazce, které pak můžete upravit pomocí dřívějších verzí PowerPointu. Mějte na paměti, že po převodu obrázku SmartArt na jednotlivé obrazce přestanou být funkce na kartách Nástroje obrázku SmartArt dostupné.

Aby se zachoval vizuální vzhled tabulky, převede se tabulka na obrázek, který nemůžete upravovat v dřívější verzi PowerPointu.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Tabulka s objektem WordArt v buňkách.

Odeberte styl WordArtu.

Tabulka s jedním nebo víc z následujících efektů: odraz, zkosení buňky, stín nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte efekty.

Pokud do obrazce přidáte efekt, který způsobil, že je převedený obrázek větší než 30 megabajtů (MB), zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože obrazec obsahuje

Řešení t o vyzkoušení

Obrazec s jedním nebo víc následujícími efekty: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (postupné, obrázek a textura).

Odeberte efekty nebo přechodovou výplň.

Abyste zachovali vizuální vzhled seskupených obrazců, seskupené obrazce se převedou na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat, a jakékoliv efekty se odstraní.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Seskupené obrazce s jedním nebo víc následujícími efekty použitými u všech obrazců: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte prostorový efekt.

Tato zpráva se zobrazí, když prezentace obsahuje přizpůsobený panel nástrojů Rychlý přístup, vlastní části uživatelského rozhraní, které nejsou podporované ve verzích aplikace PowerPoint starších než Office PowerPoint 2007 nebo v obou. Tyto vlastní funkce nebudou ve starších verzích PowerPointu dostupné.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Jedno nebo víc tlačítek přidaných na panel nástrojů Rychlý přístup specifický pro tuto prezentaci.

Přizpůsobené rozhraní.

Vzhledem k tomu, že Uživatelské rozhraní Microsoft Office Fluent v Office PowerPoint 2007 se velmi liší od nabídek a panelů nástrojů v dřívějších verzích PowerPointu, nejsou v dřívějších verzích PowerPointu k dispozici žádné vlastní nastavení, která byla provedena v Office PowerPoint 2007.

Ve starších verzích PowerPointu můžete na panely nástrojů a do nabídek přidávat podobné vlastní příkazy.

V Microsoft Office Excel 2007 je velikost listu 16 384 sloupců a 1 048 576 řádků, ale velikost listu v dřívějších verzích Excelu je pouze 256 sloupců a 65 536 řádků. Data v buňkách mimo tento limit sloupců a řádků jsou v dřívějších verzích aplikace Excel ztracena. Odkazy vzorců na data v této oblasti vrátí #REF! Pokud je pozice, kterou uvedete, před první položkou nebo za poslední položkou v poli, bude výsledkem vzorce chyba #REF!.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Graf vytvořený z dat v buňkách mimo limit řádků a sloupců vybraného formátu souboru.

V nástroji Kontrola kompatibility Office Excel 2007 kliknutím na tlačítko Najít vyhledejte buňky a oblasti, které spadají mimo omezení řádků a sloupců, vyberte je a potom je umístěte do omezení sloupců a řádků nebo na jiný list pomocí příkazů Vyjmout a Vložit.

Když uložíte Office PowerPoint 2007 prezentaci, která obsahuje vlastní rozložení s jedním nebo více ovládacími prvky ActiveX jako prezentaci Aplikace PowerPoint 97–2003 (.ppt), zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Jeden nebo více ovládacích prvků ActiveX přidaných do vlastního rozložení

Pokud prezentace neobsahuje kód, klikněte na Pokračovat.

Pokud prezentace obsahuje kód, klikněte na Zrušit.

Poznámky: 

 • V Office PowerPoint 2007 nelze uložit kód přidružený k ovládacím prvkům ActiveX ve vlastních rozloženích do dřívějších formátů souborů Aplikace PowerPoint.

 • Chcete-li zabránit ztrátě nebo poškození kódu, uložte soubor jako soubor PowerPoint 2007 prezentace (.pptx).

Když uložíte prezentaci, která obsahuje vlastní rozložení s přizpůsobeným textem výzvy, zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Vlastní rozložení s přizpůsobeným textem výzvy.

Odstraňte přizpůsobený text výzvy z vlastního rozložení.

V zobrazení Předloha snímků vyberte vlastní text uvnitř zástupného symbolu a pak ho odstraňte. Výchozí zástupný text se vrátí po odstranění vlastního textu.

Když přidáte do zástupného symbolu ve vlastním rozložení animační efekt, zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Animační efekt přidaný do zástupného symbolu ve vlastním rozložení.

Odstraňte animační efekt ze zástupného symbolu takto:

 1. V zobrazení Předloha snímků vyberte zástupný symbol.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na Vlastní animace.

 3. VPodokno úlohVlastní animace klikněte na Odebrat.

Když na obrazce použijete určité animační efekty a pak prezentaci uložíte ve formátu souboru starší verze PowerPointu, nemusí se animace zobrazit. Je to proto, že animace je na textu nebo obrazci, který byl převeden na obrázek.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Animační efekt použitý na obrazec, který se stane neupravenelným.

Odstraňte animaci následujícím způsobem:

 1. Klikněte na obrazec obsahující animaci, kterou chcete odstranit.

 2. Na kartě Animace vyberte ve skupině Animace v seznamu Animacemožnost Žádná animace.

Tato zpráva se zobrazí, když uložíte prezentaci, která obsahuje neinicializovaný Ovládací prvek ActiveX. Neinicializovaný ovládací prvek ActiveX je takový ovládací prvek, který není povolený. Další informace o povolení ovládacích prvků ActiveX najdete v tématu Povolení nebo zakázání ovládacích prvků ActiveX v dokumentech Office.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Neinicializovaný ovládací prvek ActiveX.

 1. Na panelu zpráv klikněte na Možnosti. Zobrazí se dialogové okno zabezpečení, které vám umožní povolit ovládací prvek Active X. Tím se inicializuje ovládací prvek ActiveX. Informace o tom, jak provést bezpečné rozhodnutí před kliknutím na některou možnost, najdete v tématu Povolení nebo zakázání nastavení activeX v souborech Office.

 2. Pokud se zpráva bude zobrazovat i po provedení kroku 1, odstraňte ovládací prvek ActiveX z prezentace.

Toto upozornění se může zobrazit, pokud se ke klasifikaci dat v dokumentu použije popisek citlivosti. Popisek uvidíte na stavovém řádku nebo tak, že přejdete na Domů > Citlivost.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Jeden nebo více popisků citlivosti použitých v prezentaci

Po uložení dokumentu pomocí klienta Azure Information Protection znovu použijte popisek.

Všechny značky obsahu použité v dokumentu, jako jsou změny záhlaví, zápatí nebo vodoznaku, zůstanou zachovány.

Související témata

Otevření prezentace vytvořené v jiné verzi PowerPointu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×