Obrazce v Office můžete kreslit pomocí bezplatných nástrojů Tvar a Klikyháky. 

Vzhled standardního obrazce můžete přizpůsobit pomocí bodů úprav. 

Poznámka: Informace o spojování obrazců s čárami najdete v tématu Kreslení nebo odstranění čáry nebo spojnice.

Nakreslení volného tvaru

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Obrazce.

  Tlačítko Vložit obrazce

 2. V seznamu Čáry udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete nakreslit obrazec, který má zakřivený i rovný segment, klikněte na tlačítko Volný tvar Obrázek tlačítka.

  • Pokud chcete nakreslit obrazec, který vypadá, jako by byl ručně nakreslený perem, nebo chcete-li vytvořit hladké křivky, klikněte na tlačítko Klikyháky alternativní text.

 3. Klikněte na libovolné místo v dokumentu a kreslete tažením myší.

  Pokud chcete nakreslit rovný segment pomocí nástroje Volný tvar, klikněte na jedno místo, přesuňte ukazatel na jiné místo a klikněte znovu. pokud chcete nakreslit zakřivený segment, podržte tlačítko myši při kreslení.

 4. Kreslení ukončíte jedním z následujících způsobů:

  • Chcete-li obrazec ponechat otevřený, poklikejte v kterémkoli bodě.

  • Obrazec uzavřete kliknutím blízko jeho počátečního bodu.

Úprava bodů obrazce

Dílčí body většiny obrazců je možné upravovat. Pomocí úpravy bodů můžete třeba naklonit trojúhelník na stranu.

 1. Vyberte obrazec, který chcete upravit.

 2. Na kartě Formát klepněte na tlačítko Upravit obrazec Obrázek tlačítka Upravit obrazeca potom klepněte na tlačítko Upravit body.

  alternativní text

 3. Zatáhněte za některý z vrcholů vyznačujících obrys obrazce. Vrchol je bod označený černou tečkou, kde končí křivka nebo se spojují dva čárové segmenty volného tvaru.

  alternativní text

Práce s úpravami bodů

 • Přidání bodu: podržte klávesu CTRL a klikněte na obrys obrazce.

 • Odstranění bodu: klikněte na bod při stisknuté klávese CTRL.

 • Pokud chcete, aby se bod choval jako hladký bod, stiskněte při přetahování některého z úchytů připojených k bodu klávesu SHIFT. Po přetažení se bod změní na hladký. Tento typ bodu propojuje dva segmenty čáry stejné délky.

 • Pokud chcete, aby se bod choval jako přímý bod, stiskněte při přetahování některého z úchytů připojených k bodu klávesu CTRL. Po přetažení se bod změní na přímý. Tento typ bodu propojuje dva segmenty čáry různé délky.

 • Pokud chcete, aby se bod choval jako rohový bod, stiskněte při přetahování některého z úchytů připojených k bodu klávesu ALT. Po přetažení se bod změní na rohový. Tento typ bodu propojuje dva segmenty čáry s jedním segmentem v jiném směru.

 • Pokud chcete zrušit změnu bodů a segmentů čar, stiskněte před uvolněním tlačítka myši klávesu ESC.

 • Pokud chcete otevřít režim upravit body pomocí klávesových zkratek, vyberte obrazec a stiskněte Alt + JD, E, E.

Odstranění obrazců

 • Klikněte na obrazec, který chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE.
  Pokud chcete odstranit více obrazců, vyberte první obrazec, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a vyberte ostatní obrazce a stiskněte Klávesu Delete.

Viz také

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×