You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Funkce MAXIFS vrací maximální hodnotu z buněk určených zadanou sadou podmínek nebo kritérií.

Poznámka: Tato funkce je dostupná na Windows nebo Macu, pokud máte Office 2019 nebo pokud máte předplatné Microsoft 365 předplatného. Pokud máte předplatné Microsoft 365, ujistěte se, že máte nejnovější verzi Office.

Syntaxe

MAXIFS(oblast_maximum; oblast_kritérium1; kritérium1; [oblast_kritérium2; kritérium2]; ...)

Argument

Popis


max_range (povinné)

Je to konkrétní oblast buněk, ve které se má zjistit maximální hodnota.


criteria_range1 (povinné)

Je to sada buněk, pro které se má vyhodnocovat kritérium1.

kritéria1
(povinné)

Je kritérium ve formě čísla, výrazu nebo textu, které definuje, které buňky budou vyhodnoceny jako maximum. Stejná sada kritérií funguje pro funkce MINIFS, SUMIFS a AVERAGEIFS .

oblast_kritérium2;
kritérium2; ...(nepovinné)

Další oblasti a jejich přidružená kritéria. Můžete zadat až 126 dvojic oblast–kritérium.

Poznámky

  • Velikost a tvar argumentů max_range a criteria_rangeN musí být stejné, jinak tyto funkce vrátí #VALUE! chybu #HODNOTA!.

Příklady

Zkopírujte ukázková data z jednotlivých následujících tabulek a vložte je postupně do buňky A1 nových excelových listů. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Příklad 1

Známka

Váha

89

1

93

2

96

2

85

3

91

1

88

1

Vzorec

Výsledek

=MAXIFS(A2:A7;B2:B7;1)

91

V oblasti oblast_kritérium1 splňují podmínku 1 buňky B2, B6 a B7. Z odpovídajících buněk v oblasti oblast_maximum má maximální hodnotu buňka A6. Výsledek je proto 91.

Příklad 2

Váha

Známka

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Vzorec

Výsledek

=MAXIFS(A2:A5;B3:B6;"a")

10

Poznámka: Oblasti oblast_kritérium1 a oblast_maximum jsou sice vzájemně posunuté, ale mají stejnou velikost a tvar.

V oblasti oblast_kritérium1 splňuje podmínku "a" první, druhá a čtvrtá buňka. Z odpovídajících buněk v oblasti oblast_maximum má maximální hodnotu buňka A2. Výsledek je proto 10.

Příklad 3

Váha

Známka

Třída

Úroveň

10

b

Obchodní

100

1

a

Technická

100

100

a

Obchodní

200

1

b

Technická

300

1

a

Technická

100

50

b

Obchodní

400

Vzorec

Výsledek

=MAXIFS(A2:A7;B2:B7;"b";D2:D7;">100")

50

V oblasti oblast_kritérium1 splňují podmínku "b" buňky B2, B5 a B7. Z odpovídajících buněk oblasti oblast_kritérium2 splňují kritérium >100 buňky D5 a D7. A konečně – z odpovídajících buněk v oblasti oblast_maximum má maximální hodnotu buňka A7. Výsledek je proto 50.

Příklad 4

Váha

Známka

Třída

Úroveň

10

b

Obchodní

8

1

a

Technická

8

100

a

Obchodní

8

11

b

Technická

0

1

a

Technická

8

12

b

Obchodní

0

Vzorec

Výsledek

=MAXIFS(A2:A7;B2:B7;"b";D2:D7;A8)

12

Argument kritérium2 je A8. Protože je ale buňka A8 prázdná, považuje se za 0 (nulu). Buňky v oblasti oblast_kritérium2, které splňují podmínku 0, jsou buňky D5 a D7. A konečně – z odpovídajících buněk v oblasti oblast_maximum má maximální hodnotu buňka A7. Výsledek je proto 12.

Příklad 5

Váha

Známka

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Vzorec

Výsledek

=MAXIFS(A2:A5;B2:c6;"a")

#HODNOTA!

Vzhledem k tomu, že velikost a tvar max_range a criteria_range nejsou stejné, vrátí funkce MAXIFS #VALUE! chybu #HODNOTA!.

Příklad 6

Váha

Známka

Třída

Úroveň

10

b

Obchodní

100

1

a

Technická

100

100

a

Obchodní

200

1

b

Technická

300

1

a

Technická

100

1

a

Obchodní

400

Vzorec

Výsledek

=MAXIFS(A2:A6;B2:B6;"a";D2:D6;">200")

0

Kritéria nesplňuje žádná buňka.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Viz také

Funkce MINIFS

Funkce SUMIFS

Funkce AVERAGEIFS

Funkce COUNTIFS

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×