Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Funkce MINIFS vrací minimální hodnotu z buněk určených zadanou sadou podmínek nebo kritérií.

Poznámka: Tato funkce je dostupná na Windows nebo Macu, pokud máte Office 2019 nebo pokud máte předplatné Microsoft 365. Pokud máte předplatné Microsoft 365, ujistěte se, že máte nejnovější verzi Office.

Syntaxe

MINIFS(oblast_minimum; oblast_kritérium1; kritérium1; [oblast_kritérium2; kritérium2]; ...)

Argument

Popis


min_range (povinné)

Je to konkrétní oblast buněk, ve které se má zjistit minimální hodnota.


criteria_range1 (povinné)

Je to sada buněk, pro které se má vyhodnocovat kritérium1.

kritéria1
(povinné)

Je to kritérium ve formě čísla, výrazu nebo textu. Definuje, které buňky mají být zahrnuté do hledání minima. Stejná kritéria se používají u funkcí MAXIFS, SUMIFS a AVERAGEIFS.

oblast_kritérium2;
kritérium2; ...(nepovinné)

Další oblasti a jejich přidružená kritéria. Můžete zadat až 126 dvojic oblast–kritérium.

Poznámky

  • Argumenty oblast_minimum a oblast_kritériumN musí definovat oblasti stejné velikosti a tvaru, jinak tyto funkce vrátí chybu #HODNOTA!.

Příklady

Zkopírujte ukázková data z jednotlivých následujících tabulek a vložte je postupně do buňky A1 nových excelových listů. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Příklad 1

Známka

Váha

89

1

93

2

96

2

85

3

91

1

88

1

Vzorec

Výsledek

=MINIFS(A2:A7,B2:B7,1)

88

V oblasti oblast_kritérium1 splňují podmínku 1 buňky B2, B6 a B7. Z odpovídajících buněk v oblasti oblast_minimum má minimální hodnotu buňka A7. Výsledek je proto 88.

Příklad 2

Váha

Známka

10

b

11

a

100

a

111

b

1

a

1

a

Vzorec

Výsledek

=MINIFS(A2:A5,B3:B6,"a")

10

Poznámka: Oblasti oblast_kritérium1 a oblast_minimum jsou sice vzájemně posunuté, ale mají stejnou velikost a tvar.

V oblasti oblast_kritérium1 splňuje podmínku "a" první, druhá a čtvrtá buňka. Z odpovídajících buněk v oblasti oblast_minimum má minimální hodnotu buňka A2. Výsledek je proto 10.

Příklad 3

Váha

Známka

Třída

Úroveň

10

b

Obchodní

100

11

a

Technická

100

12

a

Obchodní

200

13

b

Technická

300

14

b

Technická

300

15

b

Obchodní

400

Vzorec

Výsledek

=MINIFS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,">100")

13

V oblasti oblast_kritérium1 splňují podmínku "b" buňky B2, B5, B6 a B7. Z odpovídajících buněk oblasti oblast_kritérium2 splňují kritérium >100 buňky D5, D6 a D7. A konečně – z odpovídajících buněk v oblasti oblast_minimum má minimální hodnotu buňka D5. Výsledek je proto 13.

Příklad 4

Váha

Známka

Třída

Úroveň

10

b

Obchodní

8

1

a

Technická

8

100

a

Obchodní

8

11

b

Technická

0

1

a

Technická

8

1

b

Obchodní

0

Vzorec

Výsledek

=MINIFS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,A8)

1

Argument kritérium2 je A8. Protože je ale buňka A8 prázdná, považuje se za 0 (nulu). Buňky v oblasti oblast_kritérium2, které splňují podmínku 0, jsou buňky D5 a D7. A konečně – z odpovídajících buněk v oblasti oblast_maximum má minimální hodnotu buňka A7. Výsledek je proto 1.

Příklad 5

Váha

Známka

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Vzorec

Výsledek

=MINIFS(A2:A5,B2:C6,"a")

#HODNOTA!

Protože oblasti oblast_minimum a oblast_kritérium nemají stejný tvar a velikost, vrátí funkce MINIFS chybu #HODNOTA!.

Příklad 6

Váha

Známka

Třída

Úroveň

10

b

Obchodní

100

1

a

Technická

100

100

a

Obchodní

200

1

b

Technická

300

1

a

Technická

100

1

a

Obchodní

400

Vzorec

Výsledek

=MINIFS(A2:A6,B2:B6,"a",D2:D6,">200")

0

Kritéria nesplňuje žádná buňka.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat odborníka z komunity Excel Tech nebo získat podporu v komunitách.

Viz také

Funkce MAXIFS

Funkce SUMIFS

Funkce AVERAGEIFS

Funkce COUNTIFS

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×