Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Excel vám umožňuje ochránit data, například někomu zabránit v otevření sešitu, pokud nemá heslo, udělit k sešitu přístup jen pro čtení nebo sešit jednoduše zamknout, abyste si omylem neodstranili nějaké vzorce. V tomto tématu probereme různé způsoby, jak můžete využít primární možnosti k ochraně a rozesílání excelových souborů.

Upozornění: 

 • Pokud zapomenete nebo ztratíte heslo, Microsoft ho za vás nedokáže obnovit.

 • Když sešit nebo list ochráníte heslem, neměli byste z toho usuzovat, že je zabezpečený – vždycky byste se měli dobře rozmyslet, než rozešlete excelové sešity, které můžou obsahovat citlivé osobní údaje, jako jsou čísla platebních karet, rodná čísla nebo třeba identifikační údaje zaměstnanců.

 • Ochrana na úrovni listu se nepovažuje za funkci zabezpečení. Jednoduše znemožňuje uživatelům upravovat uzamčené buňky na příslušném listu.

Při ochraně dat v Excelu můžete využít následující odlišné možnosti:

 • Na úrovni souboru: Týká se to možnosti uzamknout excelový soubor zadáním hesla, aby ho uživatelé nemohli otevřít nebo upravit. Máte dvě možnosti:

  • Šifrování souborů: Když zvolíte tuto možnost, zadáte heslo a uzamknete excelový soubor. Tím zabráníte ostatním uživatelům v otevření souboru. Další informace najdete v tématu Ochrana excelového souboru.

  • Nastavení hesla pro otevření nebo úpravu souboru: Zadáte heslo pro otevření nebo úpravu souboru. Tuto možnost použijte, když potřebujete různým uživatelům udělit přístup jen pro čtení nebo úpravy. Další informace najdete v tématu Ochrana excelového souboru.

  • Označit jako dokončené: Tuto možnost použijte, pokud chcete excelový soubor označit jako konečnou verzi a chcete zabránit dalším změnám ostatních uživatelů. Další informace najdete v tématu Přidání nebo odebrání zámku v dokumentu, sešitu nebo prezentaci.

  • Omezení přístupu: Pokud má vaše organizace nastavená oprávnění pomocí správy přístupových práv k informacím (IRM), můžete na dokument použít libovolné z dostupných oprávnění IRM. Další informace najdete v tématu Přidání nebo odebrání zámku v dokumentu, sešitu nebo prezentaci.

  • Digitální podpis: Do excelových souborů můžete přidat digitální podpisy. Další informace najdete v článku Přidání nebo odebrání digitálního podpisu v souborech Office.

   Poznámka: Abyste mohli přidat digitální podpis, potřebujete platný certifikát od některé certifikační autority.

 • Na úrovni sešitu: Strukturu sešitu můžete uzamknout zadáním hesla. Uzamčení struktury sešitu zabrání ostatním uživatelům přidávat, přesouvat, odstraňovat, skrývat a přejmenovávat listy. Další informace o ochraně sešitů najdete v tématu Ochrana sešitu.

 • Úroveň listu: Pomocí zamknutí listu můžete řídit, jak může uživatel pracovat na listech. Můžete určit, co přesně může uživatel v listu dělat, a tím zajistit, aby nebyla ovlivněna žádná důležitá data v listu. Můžete například chtít, aby uživatel přidával jenom řádky a sloupce, nebo jenom řadit a používat automatický filtr. Po povolení zámku listu můžete zamknout další prvky, jako jsou buňky, oblasti, vzorce a ovládací prvky ActiveX nebo Formulář. Další informace o zamknutí listů najdete v tématu Zamknutí listu.

Jakou úroveň ochrany mám použít?

 • Pokud chcete řídit úroveň přístupu, jakou mají mít uživatelé k excelovému souboru, použijte ochranu na úrovni souboru. Řekněme, že v excelovém souboru máte týdenní zprávu o stavu od členů vašeho týmu. Nechcete, aby kdokoli mimo váš tým mohl tento soubor otevřít. Máte k dispozici dvě možnosti:

  • Pokud nechcete, aby ostatní váš soubor otevřeli: Excelový soubor můžete zašifrovat, což je nejčastěji používaný způsob. V podstatě to znamená, že soubor zamknete heslem, a nikdo kromě vás ho neotevře.

  • Pokud chcete povolit přístup jen pro čtení nebo úpravy různým uživatelům: Možná chcete, aby manažeři ve vašem týmu mohli týdenní zprávu o stavu upravovat, ale členové týmu k němu měli přístup jen pro čtení. Excelový soubor můžete chránit zadáním dvou hesel: jednoho pro otevření a druhého pro úpravy. Později můžete příslušné heslo sdílet s týmem podle toho, jaký jim chcete udělit přístup.

 • Pokud chcete určit, jak mají uživatelé pracovat s listy ve struktuře sešitu, použijte ochranu na úrovni sešitu. Řekněme, že sešit se zprávou o stavu obsahuje několik listů, a jednotlivé listy se jmenují podle členů týmu. Chcete zajistit, aby každý člen týmu mohl přidávat data do svého vlastního listu, ale nemohl upravovat žádné jiné listy v tomto sešitu, třeba přidat nový list nebo přesouvat listy v rámci sešitu.

 • Pokud chcete určit, jak mají uživatelé pracovat na jednotlivých listech, použijte zámek na úrovni listu. Řekněme, že každý list sešitu se zprávou o stavu obsahuje data, která jsou společná pro všechny listy (třeba řádky záhlaví nebo určité rozložení sestavy), a opravdu nechcete, aby tato data někdo změnil. Pomocí zámku listu můžete určit, že uživatelé můžou v nějakém listu dělat jenom určité funkce. Uživatelům můžete třeba umožnit zadávání dat, ale zabránit v odstraňování řádků nebo sloupců, nebo jim jen umožnit vkládání hypertextových odkazů nebo řazení dat.

Podle toho, co v organizaci potřebujete, můžete excelová data chránit na jedné nebo více úrovních. Můžete se rozhodnout použít všechny dostupné možnosti nebo jejich kombinaci – to závisí jen na úrovni zabezpečení, kterou pro excelová data vyžadujete. Sdílený excelový soubor můžete například zašifrovat a zároveň použít zámek sešitu a listu, zatímco u osobního sešitu můžete použít jenom zámek listu, abyste si omylem neodstranili nějaké vzorce.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat odborníka z komunity Excel Tech nebo získat podporu v komunitách.

Viz také

Zamknutí excelového souboru

Ochrana sešitu

Zamknutí listu

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×