Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Když uživatel spustí aplikaci Office, například Word nebo Excel, shromažďují se diagnostické informace a ukládají se do souborů protokolu v uživatelově zařízení. Tyto soubory protokolů obsahují informace o procesech a komponentech, které v aplikaci běží, a pomáhají rozpoznávat, diagnostikovat a opravovat problémy a pomáhají vylepšovat Office.

Tyto informace jsou velmi podobné volitelným diagnostickým datům, která už mohla být na zařízení uživatele shromážděna, což závisí na tom, jaká nastavení ochrany soukromí byla zvolena. Tyto informace jsou ale detailnější a pomáhají poskytnout více kontextu o technických problémech, které mohou při užívání aplikací Office nastat. Další informace v těchto souborech protokolů nám například můžou pomoct identifikovat důvod toho, proč má uživatel problém uložit soubor na zařízení, na kterém je spuštěný Office. V podobných situacích by bylo prospěšné, kdyby se soubory protokolů poslaly Microsoftu.

Posílání souborů protokolů Microsoftu

Pokud jste se rozhodli povolit shromažďování a zpracování volitelných diagnostických dat Microsoftu, můžete tyto soubory protokolů posílat Microsoftu automaticky. Poznámka: I když povolíte zpracování volitelných diagnostických dat, Microsoft tyto soubory protokolů nemusí shromažďovat vždy. Tyto soubory zpracujeme jen v situaci, kdy se myslíme, že nám další informace pomohou problém vyřešit.

Následující tabulka ukazuje, které aplikace Office můžou tyto soubory diagnostických protokolů posílat Microsoftu.

Operační systém

Aplikace Office

Verze

Windows

 • Excel

 • OneNote

 • Outlook

 • PowerPoint

 • Project

 • Word

 • Visio

Verze 2008 a novější

Android

 • Excel

 • Aplikace Office

 • OneNote

 • PowerPoint

 • Word

Verze 16.0.13417.* a novější

V nadcházejících měsících zahrneme aplikace Office běžících na systémech macOS a iOS. Až se to stane, tabulku aktualizujeme.

Zobrazení souborů protokolu

Pomocí Prohlížeče diagnostických dat můžete zjistit, kdy se tyto soubory protokolů posílají Microsoftu. Prohlížeč diagnostických dat zobrazí událost s názvem Office.Diagnostics.DiagnosticLogsUploaded. Tato událost zobrazuje místo na uživatelském zařízení, kde najdete kopii souborů protokolů, které se společnosti Microsoft odesílají. Soubory protokolu se uchovají až 24 hodin. Další informace o Prohlížeči diagnostických dat najdete v článku Využití Prohlížeče diagnostických dat v Office

Soubory protokolů na zařízeních se systémem Windows

Pro každou aplikaci Office, například Word nebo Excel, jsou k dispozici samostatné soubory protokolů. Celková velikost všech souborů protokolů pro každou aplikaci nepřekročí 80 MB. Když se vytvoří nové soubory protokolů, starší soubory protokolů se odstraní.

Kopie souborů protokolů, které se odesílají společnosti Microsoft, obvykle najdete ve složce %temp%\Diagnostics\UploadCache.

Tyto soubory jsou textové soubory, které je možné zobrazit ve většině textových editorů.

Soubory protokolů na zařízeních s Androidem

Pro každou aplikaci Office, například Word nebo Excel, jsou k dispozici samostatné soubory protokolů. Umístění kopie souborů protokolů, které se odesílají společnosti Microsoft, se bude lišit v závislosti na verzi operačního systému Android nainstalovaného na zařízení a bude pro každou aplikaci jiné.

Umístění může například vypadat jako následující složka:

 /storage/emulated/0/Android/data/<NázevBalíčku>/files/Diagnostics/UploadCache.

K souborům můžete přejít pomocí prohlížeče systému souborů, který je součástí operačního systému Android.

Tyto soubory jsou textové soubory, které je možné zobrazit ve většině textových editorů.

Kopie souborů protokolů, které se odesílají společnosti Microsoft, se po jednom dni odstraní. V závislosti na délce relací, pro které aplikace používáte, může kopie mít až několik megabajtů.

Jaká data se Microsoftu posílají?

Tyto soubory protokolů neobsahují uživatelské jméno ani e-mailovou adresu, obsah vašich souborů nebo informace o aplikacích nesouvisejících s Office.

Diagnostické protokoly jsou strukturovány jako tabulka s následujícími záhlavími sloupců pro každý řádek.

Pole

Popis

Příklad

Časové razítko

Datum a čas protokolované události.

02/12/2020 20:05:02.17

Proces

Název aplikace, ve které k události došlo, doplněný číselným identifikátorem, který určuje instanci aplikace, ze které událost pochází (pokud běží více instancí aplikace).

WINWORD (0x9D40)

TID

ID vlákna. Identifikační číslo určuje konkrétní vlákno aplikace, které odpovídá této události v procesu.

0xa94

Oblast

Dlouhý název aplikace, ve které k události došlo.

Microsoft Word

Kategorie

Interní součást aplikace, která s událostí souvisí.

Telemetrická událost

ID události

Jedinečný identifikátor, který označuje událost v protokolu.

b7vzq

Úroveň

Určuje pravděpodobnou důležitost určité události ve zprávě o chybě.

Střední

Zpráva

Samotná zpráva události.

SendEvent {"EventName": "Office.FileSystem.File.CreateFileError", "Flags": 28147506277843457, "InternalSequenceNumber": 46, "Time": "2020-02-12T20:05:02Z", "Data.Error": 32}

Korelace

Jedinečný identifikátor, který slouží ke korelaci událostí v protokolech. Toto pole může být prázdné.

BCCE51EC-E7D7-4544-AD99-7216790952B6

Odesílání souborů protokolů při posílání vašeho názoru společnosti Microsoft

Pro zařízení s Windows

V případě Office verze 2103 a starších verzí na zařízeních s Windows máte taky možnost zahrnout tyto soubory diagnostických protokolů při odesílání zpětné vazby z aplikace Office. Pokud zvolíte možnost Soubor Váš názor > Něco se mi nelíbí, můžete zahrnout soubory protokolů zaškrtnutím políčka Připojit moje protokoly pro pomoc s řešením problémů.

V některých případech se toto zaškrtávací políčko nezobrazuje. Například pokud jste zvolili, že chcete vypnout online funkce. Nebo pokud jste správcem organizace a rozhodli jste se společnosti Microsoft neposílat povinná nebo volitelná diagnostická data.

Když zvolíte možnost Něco se mi nelíbí ve verzi 2104 a novějších verzích Office na zařízeních s Windows, tak se tyto soubory protokolů zahrnou do vaší zpětné vazby automaticky. Místo zaškrtávacího políčka Připojit moje protokoly pro pomoc s řešením problémů se zobrazí zpráva informující o tom, že tyto soubory protokolů se odešlou společnosti Microsoft. Tyto soubory protokolů se odesílají jenom v případě, že jste vy nebo váš správce zvolili odesílání volitelných diagnostických dat společnosti Microsoft. Pokud společnosti Microsoft neodesíláte volitelná diagnostická data nebo pokud jste se rozhodli vypnout online funkce, tyto soubory protokolů se neodesílají.

Pro zařízení s Androidem

U verze 16.0.14026.20298 a starších verzí Office na zařízeních s Androidem máte také možnost zahrnout tyto soubory diagnostických protokolů při odesílání zpětné vazby z Wordu, Excelu nebo PowerPointu. Pokud zvolíte možnost Nastavení Odeslat názor společnosti Microsoft Něco se mi nelíbí můžete tyto soubory protokolů zahrnout zaškrtnutím políčka Připojit diagnostické protokoly.

V některých případech se toto zaškrtávací políčko nezobrazuje. Například pokud jste zvolili, že chcete vypnout online funkce. Nebo pokud jste správcem organizace a rozhodli jste se společnosti Microsoft neposílat povinná nebo volitelná diagnostická data.

Ve verzi 16.0.14131.20180 a novějších verzích Office na zařízeních s Androidem se tyto soubory protokolů zahrnou do vaší zpětné vazby automaticky, když zvolíte možnost Něco se mi nelíbí ve Wordu, Excelu nebo PowerPointu. Místo zaškrtávacího políčka Připojit diagnostické protokoly  se zobrazí zpráva informující o tom, že tyto soubory protokolů se odešlou společnosti Microsoft. Tyto soubory protokolů se odesílají jenom v případě, že jste vy nebo váš správce zvolili odesílání volitelných diagnostických dat společnosti Microsoft. Pokud společnosti Microsoft neodesíláte volitelná diagnostická data nebo pokud jste se rozhodli vypnout online funkce, tyto soubory protokolů se neodesílají.

Odesílání souborů protokolu při použití prostředí podpory v aplikaci.

U uživatelů, kteří mají možnost otevírat lístky podpory z aplikací Office (Nápověda> Kontaktujte podporu), se diagnostické protokoly někdy shromažďují a posílají do Microsoftu. V těchto případech budete vyzváni k souhlasu s odesláním souborů.

Poznámka: Diagnostické soubory protokolu shromažďují a odesílají zatím jen předplacené verze Outlooku v zařízeních s Windows.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×