Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Přepnutí z práce offline na online

V Outlooku máte možnost nastavit Outlook tak, aby s poštovním serverem pracoval online nebo offline.

Podpora s průvodcem v prohlížeči může poskytovat digitální řešení problémů s Office.

Vyzkoušejte podporu s asistencí

Jak poznáte, kdy v aplikaci Outlook pracujete online nebo offline? Můžete to zjistit pohledem, když se podíváte na stavový řádek v dolní části okna aplikace Outlook. Pokud vidíte některý z těchto ukazatelů stavu, znamená to, že Outlook není připojený k e-mailovému serveru.

Stav Práce offline nebo Stav Odpojeno

Dokud se znova nepřipojíte, nebudete moct posílat ani dostávat e-maily.

Stav: Práce offline

Práci v offline režimu je potřeba obvykle zvolit. Do online režimu se můžete vrátit velice jednoduše.

 • V aplikaci Outlook klikněte na kartu Posílání a příjem a připojte se znovu volbou možnosti Pracovat offline.

  Možnost Pracovat offline na kartě Odesílání a příjem

Poznámky: 

 • Pokud je pozadí možnosti Pracovat offline vystínované (jako můžete vidět na obrázku nahoře), nejste připojení. Pokud ale pozadí vystínované není, pak připojení jste.

 • Pokud tlačítko Pracovat offline nevidíte a váš e-mailový účet je Microsoft Exchange Server účet nebo účetMicrosoft 365, může býtRežim Cached Exchange vypnutý. Pokud chcete toto nastavení změnit, postupujte podle pokynů v tématu Zapnutí režimu Cached Exchange. Další možnost je kontaktovat osobu, která se ve vaší organizaci stará o server Exchange.
  Doporučujeme vždy zapnout režim Cached Exchange s účtemMicrosoft 365.

Stav: Odpojeno

Důvody, proč je aplikace Outlook odpojená, můžou být různé. Podívejte se na několik příkladů možných příčin.

 • Pokud vám funguje připojení k internetu, může jít o problém s poštovním serverem.

 • Jestliže se ke svému e-mailu můžete přihlásit z webu (třeba z webu http://outlook.com), podívejte se, jestli tam můžete dostávat a posílat e-maily. Když e-mail na webu nefunguje, poproste o pomoc pracovníky technické podpory nebo poskytovatele e-mailových služeb.

 • Pokud poštu na webu posílat a dostávat můžete, je poštovní server v pořádku. Budete si ale asi muset aktualizovat počítač nebo můžete mít nějaký problém s nastavením účtu.

Tipy k opětovnému připojení k aplikaci Outlook

Několik možností, jak se znovu připojit k aplikaci Outlook:

Obnovení stavu Práce offline

 • Na kartě Posílání a příjem zvolte možnost Pracovat offline a podívejte se na stavový řádek. Pokud se u stavu zobrazuje Práce offline, akci zopakujte a změňte tak stav na Připojeno.

Kontrola aktualizací

Vytvoření nového profilu

Abyste vyloučili možnost chyby v aktuálním profilu aplikace Outlook, vytvořte nový profil. Pokud otevřete aplikaci Outlook s novým profilem a aplikace je pořád odpojená, zkuste odebrat svůj účet a pak ho zase přidat.

 1. V podokně Složka klikněte pravým tlačítkem na název účtu a zvolte Odebrat <název účtu>.

 2. Pokračujte podle pokynů uvedených v tématu s informacemi o opětovném přidání účtu.

Důležité informace:  Office 2010 se už nepodporuje. Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Pokud se na stavovém řádku v dolní části okna Aplikace Microsoft Outlook zobrazuje Práce offline, znamená to, že Outlook je odpojený od poštovního serveru. Dokud se znova nepřipojíte, nebudete moct posílat ani dostávat e-maily.

Stavový řádek v Outlooku se stavem Práce offline

První věc, kterou je potřeba zkontrolovat, je připojení k internetu – zkuste se připojit k nějakému webu. Pokud připojení k internetu funguje, zkuste se připojit k poštovnímu serveru. Postup:

 1. Klikněte na tlačítko Odeslat a přijmout.

  Všimněte si, že když v Outlooku nastavíte možnost Pracovat offline, tlačítko se zvýrazní.

  Příkaz Pracovat offline na pásu karet označující, že je nastavený offline režim

 2. Dalším kliknutím na Pracovat offline se vrátíte do online režimu.

  Po opětovném připojení k serveru nebude mít tlačítko Pracovat offline zvýrazněné pozadí:

  Příkaz Pracovat offline na pásu karet označující, že je nastavený online režim

Pořád to nefunguje? Pokud můžete použít příslušný e-mailový účet s webem, třeba Outlook.com, podívejte se, jestli můžete dostávat a posílat nové e-maily pomocí tohoto webu. Pokud ne, poproste o pomoc pracovníky technické podpory nebo poskytovatele e-mailové služby.

Pokud můžete dostávat a posílat poštu na webu, je poštovní server v pořádku. Je ale možné, že je potřeba aktualizovat Outlook, nebo může být problém v nastavení poštovního účtu. Pokud používáte účet Exchange, zkontrolujte aktualizace a nainstalujte všechny požadované. (Doporučujeme zajistit aktuálnost instalováním aktualizací.)

Nevíte si rady? Možná bude potřeba začít s e-mailovým účtem úplně od začátku. Zkuste vytvořit nový poštovní profil.

Kdy můžete chtít pracovat v offline režimu

Když pracujete online s Outlookem a poštovním serverem, novou poštu dostanete, hned jak přijde, a vaše e-maily se ihned odešlou. Může ale nastat situace, kdy není práce v online režimu praktická. Například když není k dispozici síťové připojení. Nebo může být síťové připojení k dispozici, ale vy se nechcete připojit, protože jste už překročili svůj datový tarif nebo by se vám účtoval poplatek.

V Outlooku máte možnost zvolit, jestli chcete pracovat online nebo offline, a můžete to udělat ručně nebo automaticky. Jestliže jste vybrali možnost pracovat offline, ale chcete spustit operaci odesílání a přijímání ručně, stačí kliknout na Odesílání a příjem > Odeslat a přijmout u všech složek.

Obrázek pásu karet v Outlooku

Práce offline s účtem Microsoft Exchange Serveru

Pokud používáte účet Microsoft Exchange Server, vaše zprávy se ukládají do vaší poštovní schránky na serveru. Když jste připojení k serveru a pracujete online, můžete používat všechny funkce Outlooku, jako je otevírání položek, jejich přesouvání mezi složkami a odstraňování položek. Při práci v offline režimu ale ztrácíte přístup ke všem položkám na serveru. To znamená, že offline složky, které jsou uložené v offline datovém souboru Outlooku (.ost) na vašem počítači, jsou užitečné.

Offline soubor datového souboru Outlooku (OST) je replika nebo kopie poštovní schránky Exchange. Když jste online, tento soubor se automaticky synchronizuje se serverem, aby obě kopie byly stejné a změny provedené v obou kopiích se provedou na druhé. Aplikaci Outlook lze nakonfigurovat tak, aby se automaticky spouštěla v offline režimu, pokud nelze vytvořit připojení k serveru Exchange. Můžete také ručně přepínat mezi online a offline režimy a zároveň lze určit, které složky na serveru Exchange budou kopírovány do místního počítače a aktualizovány v něm.

Používáte-li e-mailový účet na serveru Exchange, doporučujeme pracovat v režimu serveru Exchange s mezipamětí. Při tomto režimu zanikne většina důvodů pro práci v offline režimu. Nemožnost připojení k síti na vás nemá prakticky žádný vliv, protože v práci s položkami můžete pokračovat.

Režim serveru Exchange s mezipamětí ve výchozím nastavení vytvoří a používá datový soubor Outlooku (.ost) a pak stáhne a udržuje synchronizovanou kopii položek ve všech složkách poštovní schránky. Můžete pokračovat v práci a aplikace Outlook vaše údaje synchronizuje se serverem.

Ať jste v kanceláři, doma nebo v letadle, nemá změna sítě nebo její dostupnost na vaši práci žádný vliv. Pokud je připojení k serveru Exchange přerušeno, můžete ve zpracování svých dat pokračovat. Po obnovení připojení aplikace Outlook automaticky synchronizuje změny, takže složky a položky na serveru a v počítači budou opět shodné. Aplikace Outlook spravuje připojení k serveru a zajišťuje aktuálnost dat. Není třeba přepnout do offline režimu a pak se znovu pokoušet navázat spojení – vše probíhá automaticky.

Díky režimu serveru Exchange s mezipamětí také nemusíte nastavovat skupiny pro odesílání a přijímání, pouze si v něm zvolíte složky, které chcete mít k dispozici offline, a tyto složky jsou pak průběžně synchronizovány.

Jediným důvodem, proč byste raději chtěli i nadále pracovat v offline režimu, by mohla být situace, kdy potřebujete lepší kontrolu nad údaji stahovanými do místní kopie poštovní schránky na serveru Exchange. To může být vhodné například v případě, kdy je připojení zpoplatňováno podle množství přenesených dat. Režim serveru Exchange s mezipamětí udržuje všechny údaje aktuální. Při práci v offline režimu můžete také používat skupiny pro odesílání a přijímání, jejichž pomocí můžete přesněji určit množství a typ synchronizovaných informací.

Co když nepoužíváte účet Exchange? Mnoho lidí používá v rámci svého poskytovatele internetových služeb (ISP) účet POP3 nebo IMAP nebo webový účet, jako je třeba Outlook.com (dřív Hotmail).

Nejrychleji přejdete do offline režimu tak, že použijete výchozí nastavení aplikace Outlook. Pokud chcete nastavení přizpůsobit, například určit vlastní umístění pro uložení datového souboru Outlooku (.ost), postupujte podle pokynů v části Vlastní nastavení.

Rychlé nastavení

 1. Na kartě Odesílání a příjem klikněte ve skupině Předvolby na Pracovat offline.

 2. Pokud chcete nastavit datový soubor Outlooku (.ost), klikněte na OK.

  Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko Zobrazit při spuštění výzvu ke zvolení práce offline nebo online. Chcete-li, aby byla aplikace spuštěna v online režimu vždy, když je k dispozici připojení, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Po vytvoření offline datového souboru Outlooku (.ost) je potřeba při ukončení a restartování Outlooku synchronizovat poštovní schránku serveru Exchange s tímto novým souborem. Nejrychlejší způsob: Na kartě Odesílání a příjem klikněte ve skupině Odeslat a přijmout na tlačítko Odeslat a přijmout u všech složek.

Vlastní nastavení

Pokud chcete přizpůsobit nastavení offline datového souboru Outlooku (.ost), například určit umístění, ve kterém se na počítači uloží, postupujte takto:

 1. Pokud jste ještě nevytvořili offline datový soubor Outlooku (.ost), vytvořte ho.

  Vytvoření offline datového souboru Outlooku (.ost)

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na položku Nastavení účtu a potom na možnost Nastavení účtu.

  3. Na kartě E-mail vyberte účet serveru Exchange a klikněte na tlačítko Změnit.

  4. Klepněte na tlačítko Další nastavení.

  5. Klepněte na kartu Upřesnit a potom na tlačítko Soubor složek offline.

  6. Do pole Soubor zadejte cestu k souboru, který chcete použít jako soubor OST.

   Výchozí název souboru je Outlook.ost. Pokud již tento soubor existuje, budete vyzváni k zadání nového názvu.

 2. Klikněte na nabídku Soubor.

 3. Klikněte na Nastavení účtu a potom na možnost Nastavení účtu.

 4. Na kartě E-mail vyberte účet serveru Exchange a potom klepněte na tlačítko Změnit.

 5. Klepněte na tlačítko Další nastavení.

 6. Proveďte jeden z následujících kroků:

  1. Spouštění Outlooku vždy v offline režimu:     Klikněte na Ručně řídit způsob připojení a potom na Pracovat offline, používat telefonické připojení sítě.

  2. Zobrazení dotazu, zda chcete pracovat v offline nebo online režimu, při každém spuštění aplikace Outlook:     Klepněte na přepínač Ručně řídit způsob připojení a potom zaškrtněte políčko Při spuštění nabídnout druh připojení.

  3. Vždy připojení k síti:     Klikněte na Ručně řídit způsob připojení a potom klikněte na Připojit se po síti.

  4. Automatické zjišťování dostupnosti připojení aplikace Outlook k serveru:     Klepněte na přepínač Automaticky zjišťovat způsob připojení. Pokud se aplikace Outlook nebude moci připojit k poštovnímu serveru, bude automaticky spuštěna v offline režimu.

   Poznámka: Dobu čekání na odezvu serveru před zobrazením oznámení s možnostmi opakovat akci nebo pracovat v offline režimu můžete zadat pomocí číselníku Časový limit (s) pro připojení k serveru.

Začátek stránky

Důležité informace:  Office 2007 se už nepodporuje. Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Práce v offline režimu

Jestliže s aplikací Outlook 2007 a poštovním serverem pracujete online, budou se zprávy přijímat a odesílat okamžitě. Někdy ale práce online nemusí být praktická. Můžete se například vyskytovat v místech, kde nemáte k dispozici připojení k síti. V některých případech může být připojení k síti k dispozici, ale nemusíte ho chtít používat kvůli poplatkům za připojení.

Pokud je účet připojen k serveru Exchange, jsou zprávy ukládány do vaší poštovní schránky na serveru. Jestliže jste připojeni k serveru a pracujete v online režimu, můžete využívat veškeré funkce aplikace Outlook, například otevírat položky, přesouvat je mezi složkami nebo je odstraňovat. Při práci v offline režimu ale ztrácíte přístup ke všem položkám na serveru. V takovém případě jsou užitečné offline složky, které se v počítači ukládají do souboru offline složek s příponou OST.

Soubor OST je replikou (kopií) poštovní schránky na serveru Exchange. Pracujete-li v online režimu, probíhá automatická synchronizace souboru OST se serverem, tedy změny provedené v jedné kopii se projeví i v druhé a obě kopie budou stejné. Aplikaci Outlook lze nakonfigurovat tak, aby se automaticky spouštěla v offline režimu, pokud nelze vytvořit připojení k serveru Exchange. Můžete také ručně přepínat mezi online a offline režimy a zároveň lze určit, které složky na serveru Exchange budou kopírovány do místního počítače a aktualizovány v něm.

Používáte-li e-mailový účet na serveru Exchange, doporučujeme pracovat v režimu serveru Exchange s mezipamětí. Při tomto režimu zanikne většina důvodů pro práci v offline režimu. Nemožnost připojení k síti na vás nemá prakticky žádný vliv, protože v práci s položkami můžete pokračovat.

Režim serveru Exchange s mezipamětí ve výchozím nastavení vytvoří a používá soubor offline složek (OST) a poté stáhne a udržuje synchronizovanou kopii položek ve všech složkách poštovní schránky. Můžete pokračovat v práci a aplikace Outlook vaše údaje synchronizuje se serverem.

Ať jste v kanceláři, doma nebo v letadle, nemá změna sítě nebo její dostupnost na vaši práci žádný vliv. Pokud je připojení k serveru Exchange přerušeno, můžete ve zpracování svých dat pokračovat. Po obnovení připojení aplikace Outlook automaticky synchronizuje změny, takže složky a položky na serveru a v počítači budou opět shodné. Aplikace Outlook spravuje připojení k serveru a zajišťuje aktuálnost dat. Není třeba přepnout do offline režimu a pak se znovu pokoušet navázat spojení – vše probíhá automaticky.

Díky režimu serveru Exchange s mezipamětí také nemusíte nastavovat skupiny pro odesílání a přijímání, pouze si v něm zvolíte složky, které chcete mít k dispozici offline, a tyto složky jsou pak průběžně synchronizovány.

Jediným důvodem, proč byste raději chtěli i nadále pracovat v offline režimu, by mohla být situace, kdy potřebujete lepší kontrolu nad údaji stahovanými do místní kopie poštovní schránky na serveru Exchange. To může být vhodné například v případě, kdy je připojení zpoplatňováno podle množství přenesených dat. Režim serveru Exchange s mezipamětí udržuje všechny údaje aktuální. Při práci v offline režimu můžete také používat skupiny pro odesílání a přijímání, jejichž pomocí můžete přesněji určit množství a typ synchronizovaných informací.

Co dělat v případě, že nepoužíváte účet serveru Exchange? Mnoho uživatelů používá účty POP3 nebo IMAP od poskytovatele služeb Internetu nebo účet HTTP (například služba Microsoft Windows Live Mail). Při práci v online režimu, kdy je k dispozici připojení k poštovnímu serveru, aplikace Outlook odesílá a přijímá zprávy okamžitě u všech účtů na serveru Exchange a účtů IMAP a HTTP. Zprávy z e-mailových účtů POP3 se odesílají okamžitě, pokud je na kartě Nastavení pošty (nabídka Nástroje, příkaz Možnosti) zaškrtnuto políčko Při spojení odesílat okamžitě. V offline režimu využívají všechny účty čas odesílání a přijímání naplánovaný v dialogovém okně Skupiny pro odesílání a přijímání. U e-mailových účtů IMAP nejsou při práci v offline režimu k dispozici složky.

Pracujete-li v offline režimu, připojí se aplikace Outlook k poštovnímu serveru pouze tehdy, když jí k tomu zadáte pokyn. V offline režimu se aplikace Outlook nepokouší připojovat k poštovnímu serveru, hledat nové zprávy, stahovat záhlaví označená ke stažení ani odesílat zprávy.

Začátek stránky

Účet serveru Microsoft Exchange

Pokud chcete přepnout mezi prací online a offline, je nutné aplikaci Outlook 2007 restartovat. Abyste mohli mezi prací online a offline pružněji přecházet, doporučujeme zvážit možnost použití režimu serveru Exchange s mezipamětí.

Nejrychleji můžete do offline režimu přejít, když využijete výchozí nastavení aplikace Outlook. Pokud chcete nastavení přizpůsobit, například určit vlastní umístění pro uložení souboru offline složek (OST), postupujte podle pokynů v části Vlastní nastavení.

Rychlé nastavení

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Pracovat offline.

  Příkaz Pracovat offline v nabídce Soubor

 2. Soubor offline složek (OST) vytvoříte klepnutím na tlačítko OK.

  Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko Zobrazit při spuštění výzvu ke zvolení práce offline nebo online. Chcete-li, aby byla aplikace spuštěna v online režimu vždy, když je k dispozici připojení, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Po vytvoření souboru OST a ukončení a opětovném spuštění aplikace Outlook je třeba provést synchronizaci poštovní schránky na serveru Exchange a souboru OST. Tento krok nejsnadněji provedete následujícím způsobem: V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Odeslat a přijmout a klepněte na příkaz Odeslat a přijmout vše.

Vlastní nastavení

Pokud chcete přizpůsobit nastavení souboru offline složek (OST), například určit umístění, do kterého bude v počítači uložen, proveďte následující kroky:

 1. Pokud jste ještě nevytvořili soubor offline složek (OST), vytvořte jej.

  Vytvoření souboru offline složek (.ost)

  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Nastavení účtu.

  2. Na kartě E-mail vyberte účet serveru Exchange a potom klepněte na tlačítko Změnit.

  3. Klepněte na tlačítko Další nastavení.

  4. Klepněte na kartu Upřesnit a potom na tlačítko Soubor složek offline.

  5. Do pole Soubor zadejte cestu k souboru, který chcete použít jako soubor OST.

   Výchozí název souboru je Outlook.ost. Pokud již tento soubor existuje, budete vyzváni k zadání nového názvu.

 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Nastavení účtu.

 3. Na kartě E-mail vyberte účet serveru Exchange a potom klepněte na tlačítko Změnit.

 4. Klepněte na tlačítko Další nastavení.

 5. Proveďte jeden z následujících kroků:

  1. Spouštění Outlooku vždy v offline režimu:     Klikněte na Ručně řídit způsob připojení a potom na Pracovat offline, používat telefonické připojení sítě.

  2. Zobrazení dotazu, zda chcete pracovat v offline nebo online režimu, při každém spuštění aplikace Outlook:     Klepněte na přepínač Ručně řídit způsob připojení a potom zaškrtněte políčko Při spuštění nabídnout druh připojení.

  3. Vždy připojení k síti:     Klikněte na Ručně řídit způsob připojení a potom klikněte na Připojit se po síti.

  4. Automatické zjišťování dostupnosti připojení aplikace Outlook k serveru:     Klepněte na přepínač Automaticky zjišťovat způsob připojení. Pokud se aplikace Outlook nebude moci připojit k poštovnímu serveru, bude automaticky spuštěna v offline režimu.

   Poznámka: Dobu čekání na odezvu serveru před zobrazením oznámení s možnostmi opakovat akci nebo pracovat v offline režimu můžete zadat pomocí číselníku Časový limit (s) pro připojení k serveru.

Účet serveru Exchange v režimu serveru Exchange s mezipamětí

 • V nabídce Soubor klepněte na příkaz Pracovat offline.

  Příkaz Pracovat offline v nabídce Soubor

Účet POP3, IMAP nebo HTTP

 • V nabídce Soubor klepněte na příkaz Pracovat offline.

  Příkaz Pracovat offline v nabídce Soubor

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Najděte si řešení běžných problémů nebo získejte pomoc od agenta podpory.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×