Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Jazykové možnosti Office můžete použít pro přidání jazyka, pro vybrání jazyka pro zobrazení uživatelského rozhraní a nastavení jazyka pro vytváření obsahu a kontrolu pravopisu.

Jazykové možnosti se nacházejí v oddílu Nastavení jazykových předvoleb Office dialogového okna Možnosti Office, ke kterému můžete získat přístup tak, že přejdete na Soubor > Možnosti> Jazyk. Jazyky zobrazení a jazyky pro vytváření obsahu můžete nastavit nezávisle na sobě. Například se vám může všechno shodovat s jazykem operačního systému nebo můžete použít kombinaci různých jazyků pro operační systém, vytváření obsahu a zobrazení uživatelského rozhraní Office.

Dostupné jazyky závisí na jazykové verzi Office a případných dalších jazykových sadách, sadě Language Interface Pack nebo jazycích pro popis ovládacích prvků nainstalovaných na počítači. 

Přidání jazyka

Můžete přidat jazyk pro zobrazení nebo jazyk pro vytváření obsahu. Jazyk pro zobrazení určuje, který jazyk Office používá v uživatelském rozhraní na pásu karet, tlačítkách, v dialogových oknech atd. Jazyk pro vytváření obsahu má vliv na směr textu a rozložení pro text svislý, psaný zprava doleva a smíšený. Jazyky pro vytváření obsahu také zahrnují nástroje kontroly pravopisu a gramatiky, jako jsou slovníky. (Upřednostňovaný jazyk pro vytváření obsahu se zobrazí v horní části seznamu tučným písmem. Můžete ho změnit vybráním jazyka, který chcete použít a kliknutím na Nastavit jako upřednostňovaný.)

Pokud chcete přidat jazyk zobrazení:

 1. Spusťte aplikaci Office, například Word.

 2. Klikněte na Soubor > Možnosti > Jazyk.

 3. V části Jazyk uživatelského rozhraní Office vyberte v Nastavení jazykových předvoleb Office možnost Nainstalovat další jazyky zobrazení z Office.com.

 4. Vyberte požadovaný jazyk v dialogovém okně přidání jazyka pro vytváření obsahu a klikněte na Přidat. Otevře se stránka prohlížeče, na které můžete stáhnout instalační soubor.

 5. Na stránce prohlížeče vyberte Stáhnout a spusťte stažený balíček, abyste mohli instalaci dokončit.

 6. Přidaný jazyk se zobrazí v seznamu jazyků zobrazení.

Pokud chcete přidat jazyk pro vytváření obsahu:

 1. Spusťte aplikaci Office, například Word.

 2. Klikněte na Soubor > Možnosti > Jazyk.

 3. V Nastavení jazykových předvoleb Office v části Jazyky pro vytváření obsahu a kontrola pravopisu Office vyberte Přidat jazyk....

 4. Vyberte požadovaný jazyk v dialogovém okně přidání jazyka pro vytváření obsahu a klikněte na Přidat. Otevře se stránka prohlížeče, na které můžete stáhnout instalační soubor.

 5. Na stránce prohlížeče vyberte Stáhnout a spusťte stažený balíček, abyste mohli instalaci dokončit.

 6. Přidaný jazyk se zobrazí v seznamu jazyků pro vytváření obsahu.

Pokud se vedle názvu jazyka zobrazí Kontrola pravopisu k dispozici, můžete pro jazyk získat jazykovou sadu s nástroji kontroly pravopisu. Pokud je vedle názvu jazyka zobrazeno Kontrola pravopisu není k dispozici, nejsou nástroje kontroly pravopisu pro daný jazyk k dispozici. Pokud se vedle názvu jazyka zobrazí Kontrola pravopisu je nainstalovaná, je všechno nastavené.

 • Pokud chcete na internetu získat jazykovou sadu, kterou potřebujete, vyberte odkaz Kontrola pravopisu k dispozici.

Oba typy jazyků Office (pro zobrazení a vytváření obsahu) mají upřednostňovaný jazyk, který můžete nastavit nezávisle na sobě.

Upřednostňovaný jazyk se zobrazí v horní části každého seznamu jazyků tučným písmem. Pořadí jazyků v seznamu odpovídá pořadí použití jazyků v Office. Pokud je třeba vaše pořadí jazyků pro zobrazení čeština <upřednostňovaný>, němčina a francouzština a jazykové zdroje pro češtinu se z počítače odeberou, stane se upřednostňovaným jazykem pro zobrazení němčina.

Pokud chcete nastavit upřednostňovaný jazyk:

 1. Spusťte aplikaci Office, například Word.

 2. Klikněte na Soubor > Možnosti > Jazyk.

 3. V části Nastavení jazykových předvoleb Office proveďte jednu nebo obě následující akce:

  • V části Jazyk uživatelského rozhraní Office vyberte v seznamu požadovaný jazyk a potom klikněte na Nastavit jako upřednostňovaný.

  • V části Jazyky pro vytváření obsahu a kontrola pravopisu Office vyberte v seznamu požadovaný jazyk a potom klikněte na Nastavit jako upřednostňovaný.

Jazykové možnosti Office můžete použít k přidání jazyka nebo zvolení jazyka, ve kterém se bude zobrazovat nápověda a popisy ovládacích prvků.

Jazykové možnosti se nacházejí v dialogovém okně Nastavení jazykových předvoleb Office, ke kterému můžete získat přístup tak, že přejdete na Soubor > Možnosti> Jazyk. Jazyky zobrazení a nápovědy můžete nastavit nezávisle na sobě. Například se vám může všechno shodovat s jazykem operačního systému nebo můžete použít kombinaci různých jazyků pro operační systém, úpravy, zobrazení a nápovědu.

Dostupné jazyky závisí na jazykové verzi Office a případných dalších jazykových sadách, sadě Language Interface Pack nebo jazycích pro popis ovládacích prvků nainstalovaných na počítači. 

Přidání jazyka

Jazyk můžete do aplikací Office přidat, když přidáte jazyk pro úpravy. Jazyk pro úpravy se skládá ze směru psaní a kontroly pravopisu pro daný jazyk. Nástroje kontroly pravopisu obsahují funkce specifické pro daný jazyk, jako jsou slovníky pro kontrolu pravopisu a gramatiky. (Výchozí jazyk pro úpravy se zobrazí v horní části seznamu tučným písmem. Můžete ho změnit vybráním jazyka, který chcete použít, a kliknutím na Nastavit jako výchozí.)

 1. Spusťte aplikaci Office, například Word.

 2. Klikněte na Soubor > Možnosti > Jazyk.

 3. V dialogovém okně Nastavení jazykových předvoleb Office vyberte v části Volba jazyků pro úpravy ze seznamu Přidat další jazyky pro úpravy požadovaný jazyk úprav a potom klikněte na Přidat.

  Přidaný jazyk se zobrazí v seznamu jazyků pro úpravy.

Pokud se ve sloupci Rozložení kláves zobrazí Nepovoleno, postupujte takto:

 1. Klikněte na odkaz Nepovoleno.

 2. Na stránce Jazyk se otevře nastavení systému Windows. V dialogovém okně nastavení systému Windows Přidat jazyky klikněte na Přidat jazyk, vyberte jazyk v seznamu a pak klikněte na Přidat.

 3. Zavřete dialogové okno Přidat jazyky v nastavení systému Windows. V dialogovém okně Office, v části Volba jazyků pro úpravy by se mělo ve sloupci Rozložení kláves u daného jazyka zobrazovat Povoleno.

Pokud se ve sloupci Kontrola pravopisu/Kontrola gramatiky zobrazí Nenainstalováno, budete si muset obstarat jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack, abyste pro svůj jazyk získali nástroje kontroly pravopisu.

 • Pokud chcete na internetu získat jazykovou sadu, kterou potřebujete, vyberte odkaz Nenainstalováno.

Jazyky pro zobrazení a nápovědu jsou jazyky používané v Office pro prvky zobrazení, jako jsou položky nabídek, příkazy a karty, a také jazyky pro zobrazení souboru nápovědy.

Výchozí jazyk se zobrazí v horní části seznamu tučným písmem. Pořadí jazyků v seznamech pro zobrazení a nápovědu odpovídá pořadí použití jazyků v Office. Pokud je třeba vaše pořadí jazyků pro zobrazení čeština <výchozí>, němčina a francouzština a jazykové nástroje pro češtinu se z počítače odeberou, stane se výchozím jazykem pro zobrazení němčina.

Nastavení výchozího jazyka:

 1. Spusťte aplikaci Office, například Word.

 2. Klikněte na Soubor > Možnosti > Jazyk.

 3. V dialogovém okně Nastavení jazykových předvoleb Office vyberte v části Volba jazyků zobrazení a nápovědy jazyk, který chcete používat, a potom klikněte na Nastavit jako výchozí.

Které jazyky zobrazení se používají v jednotlivých aplikacích Office?

Pokud používáte více jazyků a přizpůsobili jste si Office tak, aby vyhovoval vašemu způsobu práce, můžete zkontrolovat všechny aplikace Office a zjistit, který jazyk je v každé z nich výchozím jazykem zobrazení.

 • V dialogovém okně Nastavení jazykových předvoleb Office vyberte v části Volba jazyků zobrazení a nápovědy položku Zobrazit jazyky zobrazení nainstalované pro jednotlivé aplikace systému Microsoft Office.

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom pro tyto aplikace Office: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio a Word. Není dostupná pro aplikace Office 2016.

Popisy ovládacích prvků jsou malá místní okna obsahující stručnou kontextovou nápovědu, která se zobrazí po umístění ukazatele myši na prvek zobrazení, například na tlačítko, kartu, ovládací prvek dialogového okna nebo nabídku. Jazyk pro popis ovládacích prvků nastavený v jedné aplikaci Office je nastaven ve všech nainstalovaných aplikacích Office.

 1. Spusťte aplikaci Office, například Word.

 2. Klikněte na Soubor > Možnosti > Jazyk.

 3. V dialogu Nastavení jazykových předvoleb Office vyberte v části Volba jazyka popisů ovládacích prvků jazyk, který chcete používat pro popisy ovládacích prvků.

  Poznámky: 

  • Tato funkce není dostupná v Office 2016.

  • Pokud požadovaný jazyk není v seznamu uveden, budete nejspíš muset přidat další jazykové služby. Klikněte na Jak získat další jazyky popisů ovládacích prvků z webu Office.com a postupujte podle pokynů pro stažení a instalaci.

  • Po instalaci nového jazyka pro popis ovládacích prvků se tento jazyk stane vaším výchozím jazykem pro popis ovládacích prvků.

Další informace o popisech ovládacích prvků najdete v článku Zobrazení nebo skrytí popisů ovládacích prvků.

Viz také

Povolení nebo změna jazyka rozložení klávesnice

Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce

Zapnutí automatického rozpoznávání jazyka

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Najděte si řešení běžných problémů nebo získejte pomoc od agenta podpory.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×