Obrys obrazce umožňuje zvolit barvu, tloušťku nebo styl vnějšího ohraničení textového pole, obrazce nebo Obrázek SmartArt. Nastavením ohraničení na Bezobrysu ohraničení úplně odeberete.

Poznámka: Pokud měníte ohraničení Obrázek SmartArt, vyberte obrázek a na kartě Formát najděte Obrys obrazce.

Vyzkoušejte osnovu "načrtli"

Pokud používáte Microsoft 365, můžete tvarům pomocí skicované osnovy dát neformální a ručně nakreslený vzhled.

 1. Vyberte existující obrazec v dokumentu nebo nakreslete nový.

 2. S vybraným obrazcem vyberte na kartě Formát obrazce možnost Obrys obrazce > Načrtnutéa pak vyberte šířku čáry.

  (Menší velikost bodu ("pt"), tenčí je čára.)

  Možnosti Skicované v nabídce Obrys obrazce

Nastavení tloušťky čáry

 1. Vyberte textové pole nebo ohraničení obrazce.

  Pokud chcete změnit více textových polí či obrazců, klikněte na první textové pole nebo obrazec, podržte klávesu CTRL a označte všechna další textová pole či obrazce.

 2. Přejděte na Formát > obrys obrazce, přejděte na Tloušťkaa zvolte tloušťku.

  Nabídka Obrys obrazce

  Pokud není dostupná karta Formát, přesvědčte se, zda je vybráno textové pole či obrazec.

  Poznámka: Pokud požadovanou tloušťku nevidíte, vyberte Další čáry a nastavte požadovanou tloušťku v poli Šířka.

 1. Vyberte textové pole nebo obrazec.

  Pokud chcete změnit více textových polí či obrazců, klikněte na první textové pole nebo obrazec, podržte klávesu CTRL a označte všechna další textová pole či obrazce.

 2. Klikněte na kartu Formát, klikněte na Obrys obrazce,přejděte na Pomlčkya potom klikněte na styl, který chcete použít.

  Nabídka Obrys obrazce

  Pokud není dostupná karta Formát, přesvědčte se, zda je vybráno textové pole či obrazec.

 1. Vyberte textové pole nebo obrazec.

 2. Na kartě Formát klikněte na Obrys obrazce, přejděte na položku Typ čáry a vyberte možnost Další čáry.

 3. V podokně Formát obrazce v části Čára vyberte požadované možnosti stylu čáry.

 1. Vyberte textové pole nebo obrazec.

  Pokud chcete změnit více textových polí či obrazců, klikněte na první textové pole nebo obrazec, podržte klávesu CTRL a označte všechna další textová pole či obrazce.

 2. Na kartě Formát klikněte na Obrys obrazceBez obrysu.

  Nabídka Obrys obrazce

Viz také

Přidání, změna nebo odstranění ohraničení dokumentů nebo obrázků

Přidání výplně nebo efektu k obrazci nebo textovému poli

Použití nebo odebrání ohraničení buněk na listu

 1. Vyberte textové pole nebo obrazec.

  Pokud chcete změnit více textových polí či obrazců, klikněte na první textové pole nebo obrazec, podržte klávesu CTRL a označte všechna další textová pole či obrazce.

 2. V oblasti Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na Obrys obrazce, přejděte na Tloušťka a klikněte na požadovanou tloušťku čáry.

  Skupina Styly obrazců na kartě Formát

  Pokud karty Nástroje kreslení nebo Formát nevidíte, zkontrolujte, že jste vybrali textové pole nebo obrazec. Možná budete muset na textové pole nebo obrazec dvakrát kliknout, aby se karta Formát otevřela.

  Nabídka Obrys obrazce

Poznámka: Pokud požadovanou tloušťku nevidíte, vyberte Další čáry a nastavte požadovanou tloušťku v poli Šířka.

 1. Vyberte textové pole nebo obrazec.

  Pokud chcete změnit více textových polí či obrazců, klikněte na první textové pole nebo obrazec, podržte klávesu CTRL a označte všechna další textová pole či obrazce.

 2. V oblasti Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na Obrys obrazce, přejděte na Typ čáry a klikněte na požadovaný styl ohraničení.

  Skupina Styly obrazců na kartě Formát

  Pokud karty Nástroje kreslení nebo Formát nevidíte, zkontrolujte, že jste vybrali textové pole nebo obrazec. Možná budete muset na textové pole nebo obrazec dvakrát kliknout, aby se karta Formát otevřela.

  Nabídka Obrys obrazce

 1. Vyberte textové pole nebo obrazec.

 2. V oblasti Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte na Obrys obrazce, přejděte na Typ čáry a vyberte Další čáry.

 3. V dialogovém okně Formát obrazce na kartě Styl čáry vyberte požadované možnosti stylu čáry.

 1. Vyberte ohraničení textového pole nebo obrazce, které chcete odebrat.

  Pokud chcete změnit více textových polí či obrazců, klikněte na první textové pole nebo obrazec, podržte klávesu CTRL a označte všechna další textová pole či obrazce.

 2. V oblasti Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na Obrys obrazce a pak klikněte na Bez obrysu.

  Karta Formát na kartě Nástroje kreslení na pásu karet aplikace PowerPoint 2010

  Pokud karty Nástroje kreslení nebo Formát nevidíte, zkontrolujte, že jste vybrali textové pole nebo obrazec. Možná budete muset na textové pole nebo obrazec dvakrát kliknout, aby se karta Formát otevřela.

  Nabídka Obrys obrazce

Viz také

Přidání výplně nebo efektu k obrazci nebo textovému poli

Přidání, změna nebo odstranění ohraničení dokumentů nebo obrázků

Přidání, zkopírování nebo odstranění textového pole

Použití nebo odebrání ohraničení buněk na listu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×