Obrys obrazce umožňuje zvolit barvu, tloušťku nebo styl vnějšího ohraničení textového pole, obrazce nebo Obrázek SmartArt. Když nastavíte ohraničení na Bez obrysu, ohraničení úplně odeberete.
 

Důležité informace: Ve Wordu a Outlook musíte nejdřív ukotvit více objektů, než je vyberete. Vyberte jeden objekt. Potom stiskněte a podržte klávesu Ctrl a vyberte další objekty.

Poznámka: Pokud měníte ohraničení Obrázek SmartArt, vyberte obrázek a na kartě Formát najděte obrys obrazce.

Vyzkoušejte osnovu "načrtnout".

Pokud používáte Microsoft 365, můžete tvarům s obrysem Načrtnout dodat neformální ručně kreslený vzhled.

 1. Vyberte existující obrazec v dokumentu nebo nakreslete nový.

 2. Když je vybraný obrazec, vyberte na kartě Formát obrazce obrys obrazce > Načrtnuto a pak vyberte šířku čáry.

  (Čím menší je velikost bodu ("pt"), tím tenčí čára je.)

  Možnosti Načrtnout v nabídce Obrys obrazce

Nastavení tloušťky čáry

 1. Vyberte ohraničení textového pole nebo obrazce.

  Pokud chcete změnit více textových polí či obrazců, klikněte na první textové pole nebo obrazec, podržte klávesu CTRL a označte všechna další textová pole či obrazce.

 2. Přejděte na Formát > Obrys obrazce, přejděte na Tloušťka a zvolte tloušťku.

  Nabídka Obrys obrazce

  Pokud není dostupná karta Formát, přesvědčte se, zda je vybráno textové pole či obrazec.

  Poznámka: Pokud požadovanou tloušťku nevidíte, vyberte Další čáry a v poli Šířka nastavte požadovanou tloušťku.

 1. Vyberte textové pole nebo obrazec.

  Pokud chcete změnit více textových polí či obrazců, klikněte na první textové pole nebo obrazec, podržte klávesu CTRL a označte všechna další textová pole či obrazce.

 2. Klikněte na kartu Formát , klikněte na Obrys obrazce, přejděte na Pomlčky a potom klikněte na požadovaný styl.

  Nabídka Obrys obrazce

  Pokud není dostupná karta Formát, přesvědčte se, zda je vybráno textové pole či obrazec.

 1. Vyberte textové pole nebo obrazec.

 2. Na kartě Formát klikněte na Obrys obrazce, přejděte na položku Typ čáry a vyberte možnost Další čáry.

 3. V podokně Formát obrazce v části Čára vyberte požadované možnosti stylu čáry.

 1. Vyberte textové pole nebo obrazec.

  Pokud chcete změnit více textových polí či obrazců, klikněte na první textové pole nebo obrazec, podržte klávesu CTRL a označte všechna další textová pole či obrazce.

 2. Na kartě Formát klikněte na Obrys obrazceBez obrysu.

  Nabídka Obrys obrazce

Viz také

Přidání, změna nebo odstranění ohraničení dokumentů nebo obrázků

Přidání výplně nebo efektu k obrazci nebo textovému poli

Použití nebo odebrání ohraničení buněk na listu

 1. Vyberte textové pole nebo obrazec.

  Pokud chcete změnit více textových polí či obrazců, klikněte na první textové pole nebo obrazec, podržte klávesu CTRL a označte všechna další textová pole či obrazce.

 2. V oblasti Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na Obrys obrazce, přejděte na Tloušťka a klikněte na požadovanou tloušťku čáry.

  Skupina Styly obrazců na kartě Formát

  Pokud karty Nástroje kreslení nebo Formát nevidíte, ujistěte se, že jste vybrali textové pole nebo obrazec. Možná budete muset na textové pole nebo obrazec dvakrát kliknout, aby se karta Formát otevřela.

  Nabídka Obrys obrazce

Poznámka: Pokud požadovanou tloušťku nevidíte, vyberte Další čáry a v poli Šířka nastavte požadovanou tloušťku.

 1. Vyberte textové pole nebo obrazec.

  Pokud chcete změnit více textových polí či obrazců, klikněte na první textové pole nebo obrazec, podržte klávesu CTRL a označte všechna další textová pole či obrazce.

 2. V oblasti Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na Obrys obrazce, přejděte na Typ čáry a klikněte na požadovaný styl ohraničení.

  Skupina Styly obrazců na kartě Formát

  Pokud karty Nástroje kreslení nebo Formát nevidíte, ujistěte se, že jste vybrali textové pole nebo obrazec. Možná budete muset na textové pole nebo obrazec dvakrát kliknout, aby se karta Formát otevřela.

  Nabídka Obrys obrazce

 1. Vyberte textové pole nebo obrazec.

 2. V oblasti Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte na Obrys obrazce, přejděte na Typ čáry a vyberte Další čáry.

 3. V dialogovém okně Formát obrazce na kartě Styl čáry vyberte požadované možnosti stylu čáry.

 1. Vyberte ohraničení textového pole nebo obrazce, které chcete odebrat.

  Pokud chcete změnit více textových polí či obrazců, klikněte na první textové pole nebo obrazec, podržte klávesu CTRL a označte všechna další textová pole či obrazce.

 2. V oblasti Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na Obrys obrazce a pak klikněte na Bez obrysu.

  Karta Formát na kartě Nástroje kreslení na pásu karet aplikace PowerPoint 2010

  Pokud karty Nástroje kreslení nebo Formát nevidíte, ujistěte se, že jste vybrali textové pole nebo obrazec. Možná budete muset na textové pole nebo obrazec dvakrát kliknout, aby se karta Formát otevřela.

  Nabídka Obrys obrazce

Viz také

Přidání výplně nebo efektu k obrazci nebo textovému poli

Přidání, změna nebo odstranění ohraničení dokumentů nebo obrázků

Přidání, zkopírování nebo odstranění textového pole

Použití nebo odebrání ohraničení buněk na listu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×