Přidání vlastních akcí na panel akcí v aplikacích pro Access

Důležité    V příští verzi SharePointu se odeberou služby Access Services 2010 a Access Services 2013. Doporučujeme, abyste nevytvářeli nové webové aplikace a abyste migrovali existující aplikace na alternativní platformu, jako je třeba Microsoft Power Apps.

Na panel akcí ve webových aplikacích pro Access můžete přidat tlačítka vlastních akcí k ovládání různých úkolů. Můžete třeba vytvořit tlačítko vlastní akce, které bude skrývat nebo zobrazovat různé ovládací prvky v zobrazení nebo spouštět makro provádějící různé úkoly. Když chcete na panel akcí přidat tlačítka vlastních akcí, musíte mít oprávnění k provádění změn návrhu webové aplikace pro Access. Můžete použít následující postupy nebo se podívat na video.

Další informace o vytváření webových aplikací pro Access najdete v článku o vytvoření aplikace pro Access.

Tento článek se nevztahuje na desktopové databáze Accessu. Informace o formulářích a navigaci v desktopových databázích najdete v tématu Vytvoření formuláře Accessu.

Přidání tlačítka vlastní akce

 1. Otevřete aplikaci pro Access.

 2. V levém podokně klikněte v oblasti pro výběr tabulky na název tabulky a ve voliči zobrazení v horní části klikněte na zobrazení, do kterého chcete přidat vlastní akci.

 3. Kliknutím na tlačítko Upravit uprostřed okna náhledu zobrazení otevřete zobrazení v režimu návrhu, ve kterém můžete změnit obsah zobrazení.

 4. Na pravé straně panelu akcí klikněte na ikonu Přidat vlastní akci.

  Přidání nové vlastní akce na panel Akce

 5. Klikněte na nové tlačítko vlastní akce, které Access vytvořil, a pak klikněte na tlačítko vlastností Data.

  Přidání vlastních ovládacích prvků do aplikace pro Access

 6. Přidejte následující vlastnosti:

  • Název ovládacího prvku: Zadejte název nové vlastní akce.

  • Popis:Můžete přidat krátký popis akce. Uživatelé aplikace pro Access tak porozumí účelu tohoto tlačítka vlastní akce.

  • Ikona:Klikněte na šipku nahoru nebo dolů a vyberte ikonu z galerie nebo můžete ponechat výchozí ikonu, kterou vybral Access. Pokud chcete předejít duplicitním ikonám, vyberte ikonu, která ještě není na panelu akcí.

 7. Klikněte na tlačítko Při kliknutí a přidejte akci makra. Tady definujete, které akce má Access provést, když uživatelé kliknou v prohlížeči na toto tlačítko vlastní akce. Další informace o vytváření akcí maker najdete v článku o přizpůsobení zobrazení vytvořením makra uživatelského rozhraní.

 8. Pravým tlačítkem klikněte na kartu makra a kliknutím na Uložit > Zavřít uložte provedené změny makra pro vlastní akci.

  Poznámka:  Pokud Access zobrazí zprávu, že jste dosáhli maximálního limitu akcí pro zobrazení, budete muset odstranit existující vlastní akce a teprve potom přidat nové. V zobrazení aplikace pro Access můžete mít celkem 12 tlačítek akcí, včetně předdefinovaných tlačítek akcí.

 9. Změny svého zobrazení uložíte kliknutím na Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Přesunutí tlačítka vlastní akce na panelu akcí

 • Klikněte na tlačítko a přetáhněte je na nové místo na panelu akcí.

Úprava tlačítka vlastní akce

 1. Otevřete aplikaci pro Access.

 2. V levém podokně klikněte v oblasti pro výběr tabulky na název tabulky a ve voliči zobrazení v horní části klikněte na zobrazení které chcete upravit.

 3. Kliknutím na tlačítko Upravit uprostřed okna náhledu zobrazení otevřete zobrazení v režimu návrhu, ve kterém můžete změnit obsah zobrazení.

 4. Klikněte na tlačítko vlastní akce, kterou chcete změnit.

 5. Klikněte na vlastnost Data a udělejte změny.

 6. Změny svého zobrazení uložíte kliknutím na Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Odstranění tlačítka vlastní akce

 1. Otevřete aplikaci pro Access.

 2. V levém podokně klikněte v oblasti pro výběr tabulky na název tabulky a ve voliči zobrazení v horní části klikněte na zobrazení které chcete upravit.

 3. Kliknutím na tlačítko Upravit uprostřed okna náhledu zobrazení otevřete zobrazení v režimu návrhu, ve kterém můžete změnit obsah zobrazení.

 4. Vyberte tlačítko vlastní akce a stiskněte klávesu Delete.

 5. Změny svého zobrazení uložíte kliknutím na Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Poznámka:  Několik vlastních akcí najednou můžete odstranit tak, že stisknete a podržíte klávesu CTRL a současně kliknete na různá tlačítka vlastních akcí a potom na klávesnici stisknete delete. Když odstraníte vlastní akci, tlačítko zmizí z panelu akcí a přidružená logika makra se odstraní ze zobrazení.

Vrácení odstraněného tlačítka vlastní akce zpět

 • Klikněte na tlačítko Zpět vzhled tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Příklad – video

Tohle video ukazuje, jak přidat dvě tlačítka vlastních akcí na panel akcí do zobrazení datového listu: jedno, kterým se v datovém listu použije filtr, a druhé, které všechny filtry vymaže.

Váš prohlížeč nepodporuje video.

Další kroky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

×