Microsoft Office podporuje funkci Zprava doleva a funkce pro zadávání, úpravy a zobrazení textu v jazycích se zápisem zprava doleva (nebo v prostředích kombinujících zápis zprava doleva a zleva doprava). V této souvislosti se za jazyky se zápisem zprava doleva považují všechny systémy zápisu používající směr zprava doleva. Patří sem jazyky vyžadující kontextové tvarování, jako je třeba arabština, i jazyky, které je nevyžadují. Zobrazení můžete změnit tak, aby se zprava doleva zobrazovaly nabídky, tlačítka a další položky, nebo můžete změnit zobrazení textu pro konkrétní soubory, jejichž obsah se má číst zprava doleva.

Pokud chcete psát v jazyce se zápisem zprava doleva, je vhodné povolit jazyk klávesnice Windows pro jazyk se zápisem zprava doleva, který chcete použít. Podívejte se, jak přidat jazyk zadávání ve Windows a jak povolit rozložení klávesnice pro jazyk se zápisem zprava doleva.

Další informace získáte po kliknutí na nadpis níže.

V závislosti na preferovaném způsobu přizpůsobení počítače můžete používat jeden jazyk pro zobrazení (nabídky, dialogová okna a průvodce) a podle potřeby zadávat text v jiném jazyce. Pokud chcete v určitém jazyce se zápisem zprava doleva nejen zadávat text, ale i zobrazovat nabídky a online nápovědu, můžete nastavit u zobrazení Office příslušný jazyk. Další informace najdete v článku Změna jazyka v Microsoft Office.

Poznámka: Pokud se chcete podívat na krátké video o tom, jak to udělat, tady je video z YouTube natočené členem komunity, ve kterém uvidíte, jak postupovat: Change Language Office 2016 (Změna jazyka v Office 2016)

Některé funkce pro zápis zprava doleva v aplikacích Office používají nastavený jazyk zobrazení k určení směru rozložení obrazovky a zarovnání textu v dialogových oknech. Pokud v dialogovém okně Nastavení jazykových předvoleb Office zadáte jako jazyk zobrazení jazyk se zápisem zprava doleva, nastaví se zprava doleva rozložení nabídek, dialogových oken a průvodců. Nastavení systému Microsoft Windows ale zůstane zleva doprava.

Pokud je například jako jazyk zobrazení v Office vybraná arabština, bude zobrazení vypadat takto:

Arabské uživatelské rozhraní

Nabídky se zobrazují zprava doleva. Pokud jste jako jazyk zobrazení ve Windows nechali češtinu, pak je záhlaví v češtině a tlačítka Zavřít, Minimalizovat a Maximalizovat zůstávají v pravém horním rohu jako v uživatelském rozhraní se směrem zleva doprava. Kdyby byl ve Windows nastavený jazyk se zápisem zprava doleva, byl by přeložený i text záhlaví a tlačítka Zavřít, Minimalizovat a Maximalizovat by byla umístěná v levém horním rohu.

Pokud pracujete především s jazykem se zápisem zleva doprava, ale občas potřebujete vložit text v jazyce se zápisem zprava doleva, můžete ve většině aplikací Office vybrat jako jazyk zobrazení příslušný jazyk se zápisem zleva doprava (například češtinu) a v případě potřeby zadávat text v jazyce se zápisem zprava doleva. Můžete to udělat tak, že pro oblast úprav nastavíte text, odrážky a číslování na směr zprava doleva a povolíte potřebné rozložení klávesnice.

Směr textu v aplikaci Microsoft Office můžete změnit kliknutím na tlačítko Zprava doleva ve skupině Odstavec na kartě Domů (zobrazí se jenom v případě, že je povolený nějaký jazyk se zápisem zprava doleva). I když změníte zobrazení na jazyk se zápisem zprava doleva, je pořád nutné, aby bylo povolené příslušné rozložení klávesnice, jinak nebude možné text v daném jazyku zadat.

Pokud jako jazyk zobrazení obvykle používáte češtinu, ale chcete přepnout na dialekt arabštiny, postupujte takto:

  1. Otevřete soubor aplikace Office, jako je například dokument aplikace Word.

  2. Na kartě Soubor vyberte Možnosti > Jazyk.

  3. V dialogovém okně Nastavení jazykových předvoleb Office klikněte v seznamu Jazyk pro úpravy na požadovaný dialekt arabštiny a pak zvolte Přidat.

  4. V tabulce Volba jazyků pro úpravy zkontrolujte, jestli je nově přidaný dialekt arabštiny zvýrazněný, a pak zvolte Nastavit jako výchozí.

    Důležité informace: Když nastavíte nově přiřazený jazyk pro úpravy jako výchozí, bude výchozí pro všechny vaše aplikace Microsoft Office.

Pokud chcete psát pomocí nativní klávesnice pro určitý jazyk, musíte přidat rozložení požadované klávesnice. Pokyny k přidání dalšího jazyka klávesnice najdete v článku Změna jazyka Microsoft Office.

Po přidání rozložení klávesnice pro jiný jazyk se na hlavním panelu vedle hodin zobrazí indikátor jazyka (označovaný jako „panel jazyků“) a bude ukazovat aktuální jazyk klávesnice. Například ve Windows 10 je indikátor jazyka pro hebrejštinu Panel jazyků Windows 10, který ukazuje, že aktuálně vybraný jazyk klávesnice je hebrejština..

Poznámka:  Panel jazyků se automaticky zobrazí, když v dialogovém okně Jazyky a služby pro zpracování textu v systému Microsoft Windows přidáte k češtině nejméně jeden další jazyk.

Pokud chcete změnit aktuální jazyk klávesnice, klikněte na panel jazyků a vyberte požadovaný jazyk nebo stiskněte klávesy ALT + SHIFT, kterými můžete přepínat v seznamu nainstalovaných klávesnic.

Pokud chcete zadat jenom krátký text v jiném jazyce a nechcete přepínat klávesnici, můžete použít nástroj Mapa znaků, který patří mezi příslušenství Microsoft Windows. Můžete vybrat znak z některé ze stránek písem pro jazyky se zápisem zprava doleva nebo zleva doprava, zkopírovat ho do schránky a potom vložit do dokumentu. Další informace o zadávání textu pomocí nástroje Mapa znaků najdete v článku Použití zvláštních znaků (Mapa znaků).

Podle toho, které jazyky potřebujete, budete také možná moct zadat malé množství textu pomocí galerie Symbol, viz Vložení značky zaškrtnutí nebo jiného symbolu.

Pokud jsou povolené jazyky se zápisem zleva doprava i jazyky se zápisem zprava doleva, jsou ve většině aplikací Office na pásu karet k dispozici tlačítka Zleva doprava a Zprava doleva. Kliknutím na tato tlačítka můžete měnit směr zadávání a zarovnávání textu.

Poznámka: V aplikaci Microsoft OneNote jsou tlačítka Zleva doprava a Zprava doleva k dispozici po kliknutí na šipku u tlačítka Zarovnání odstavce.

Text v buňce nebo poli můžete zarovnat doleva, na střed nebo doprava. V některých aplikacích, například Access a Excel, může mít text také směr podle kontextu.

Pokud má text kontextový směr, zarovnávají se texty a čísla podle jazyka prvního zadaného znaku. Text v buňce nebo poli se například zarovná doprava, pokud je první znak v jazyce se zápisem zprava doleva, a doleva, pokud je první znak v jazyce se zápisem zleva doprava. Kontextový směr textu je možné u jednotlivých objektů přepsat a přepnout na zarovnání doleva, na střed nebo doprava.

Ve většině aplikací se zápisem zprava doleva nebo s kombinovaným zápisem zprava doleva a zleva doprava se používají kontextová pravidla, která řídí zarovnání textu a směr čtení textu. Pole, seznamy a další prvky řídí kontextová pravidla pro text, který obsahují.

Kontextová pravidla pro směr čtení a zarovnání textu jsou následující:

  • Pokud je orientace prvního směrového znaku zleva doprava, bude směr čtení také zleva doprava a text se zarovná doleva.

  • Pokud je orientace prvního směrového znaku zprava doleva, bude směr čtení také zprava doleva a text bude zarovnán doprava.

  • V případě, že jsou zadány pouze Neutrální znaky, bude se směr čtení a zarovnání textu řídit podle Směr odstavce (který může být zleva doprava nebo zprava doleva), dokud nebude zadán první směrový znak.

Směr čtení a zarovnání se změní vždy, když změníte první směrový znak ze směru zleva doprava na směr zprava doleva (nebo naopak).

V aplikaci Word a dalších textových editorech můžete vybrat, najít a nahradit jednotlivá Diakritika a jednotlivé arabské znaky bez ohledu na to, jestli jsou spojené. Každá ligatura a každé diakritické znaménko se v jazyce se zápisem zprava doleva považují za samostatné jednotky slov.

V následujícím příkladu je zobrazený výběr arabského slova s tříznakovou ligaturou (postupné vybírání jednotlivých znaků).

Slovo s jednou vybranou ligaturou

Slovo se dvěma vybranými ligaturami

Slovo se třemi vybranými ligaturami

Indické jazyky (například bengálština, gudžarátština, hindština, kannadština, malajálamština, maráthština, paňdžábština, tamilština a telugština) nemusejí být kompatibilní se všemi možnostmi hledání v systému Microsoft Office. Při psaní v těchto jazycích například nefungují možnosti Rozlišovat malá a velká písmena a Pouze celá slova. Tyto možnosti je však stále možné použít při hledání textu v latince ve stejném dokumentu.

Jazyky se zápisem zprava doleva

Funkce pro hledání a nahrazování prohledávají text v pořadí, ve kterém je hledaný text zadaný ve vyhledávacím poli, nikoli v pořadí, v jakém se text zobrazuje. Řetězce textu se zápisem zprava doleva tedy můžete vyhledávat bez ohledu na Směr odstavce. Můžete také hledat text se znaky Kašidy (pouze arabština) či Alif a Hamza (pouze arabština) nebo bez nich, případně s Diakritika, například hebrejskými znaky niqqud. Seznam kódů znaků ASCII a Unicode najdete v článku Vložení symbolů nebo znaků ASCII nebo Unicode využívajících latinku.

Indické jazyky

Indické jazyky (například bengálština, gudžarátština, hindština, kannadština, malajálamština, maráthština, paňdžábština, tamilština a telugština) nemusejí být kompatibilní se všemi možnostmi hledání v systému Microsoft Office. Při psaní v těchto jazycích například nefungují možnosti Rozlišovat malá a velká písmena a Pouze celá slova. Tyto možnosti je však stále možné použít při hledání textu v latince ve stejném dokumentu.

Jazyky jihovýchodní Asie

Jazyky jihovýchodní Asie, například thajština a vietnamština, nemusejí být kompatibilní se všemi možnostmi hledání v systému Microsoft Office. Při práci s textem v těchto jazycích například nefungují možnosti Rozlišovat malá a velká písmena a Pouze celá slova. Tyto možnosti je však stále možné použít při hledání textu v latince ve stejném dokumentu.

Viz také

Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce

Změna jazyka v Microsoft Office

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×