Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Použití čtečky obrazovky k vytváření grafů v PowerPointu

Tento článek je určen lidem se zrakovým nebo kognitivním postižením, kteří s produkty Microsoft 365 používají program pro čtení obrazovky, jako je Microsoft Předčítání, JAWS nebo NVDA. Tento článek je součástí sady obsahu Podpora čtečky obrazovky pro Microsoft 365, kde najdete další informace o přístupnosti v našich aplikacích. Pokud potřebujete obecnou pomoc, navštivte domovskou stránku podpory Microsoftu.

Pomocí PowerPoint s klávesnicí a čtečkou obrazovky můžete do prezentace přidat graf a vybrat graf, abyste s ním mohli pracovat. Aplikaci jsme otestovali s programy Předčítání, JAWS a NVDA, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání základního grafu

Zvolte typ a styl grafu a vložte data do vloženého Excel listu, aby graf nabral tvar.

 1. V prezentaci dejte kurzor na místo, kam chcete přidat graf.

 2. Stiskněte Alt+V, C. V programu Předčítání uslyšíte, že jste v okně Vložit graf. U čteček JAWS a NVDA uslyšíte, že jste v dialogovém okně Vložit graf.

 3. Stiskněte klávesu Tab. U předčítání a nvda uslyšíte "Typy grafů", za kterým následuje aktuálně vybraný typ grafu. U čteček JAWS uslyšíte, že jste na vybraném tlačítku Sloupec.

 4. Požadovaný typ grafu vyberete tak, že opakovaně stisknete klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na typu grafu, který chcete použít.

 5. Požadovaný styl grafu vyberete tak, že stisknete klávesu Tab a potom opakovaně stisknete klávesu Šipka vpravo nebo Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že jste na stylu grafu, který chcete použít.

 6. Po dokončení výběru stiskněte Enter. Do prezentace se přidá graf, který odpovídá vybranému typu a stylu.

  Vložený Excel listu zobrazuje zástupná data použitá k vytvoření grafu. Fokus je v buňce v Excel listu.

 7. Pokud chcete zástupné hodnoty v listu nahradit vlastními daty, stiskněte opakovaně klávesu Tab, Shift+Tab nebo šipkové klávesy, dokud neuslyšíte buňku, kterou chcete upravit, a pak zadejte data. Stejným postupem nahraďte všechny zástupné hodnoty. Pokud chcete aktualizovat hodnoty v PowerPoint grafu, stiskněte Enter nebo přesuňte kurzor do jiné buňky.

 8. Pokud chcete list zavřít, stiskněte Alt+F4.

Výběr grafu a jeho úprava

Pokud chcete v existujícím grafu něco změnit, musíte ho nejprve vybrat.

 1. Přejděte do oblasti obsahu snímku a opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud čtečka obrazovky neoznámí graf.

 2. Pokud chcete přejít na kartu Návrh grafu na pásu karet, stiskněte Alt+J, C. Uslyšíte, že se jedná o nástroje grafu. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte požadovanou možnost nabídky, a pak ji stisknutím klávesy Enter vyberte a otevřete další možnosti.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Použití čtečky obrazovky k přidání a formátování textu v PowerPointu

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Pomocí PowerPoint můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver integrované v macOS přidat graf do prezentace a vybrat graf, abyste s ním mohli pracovat.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

V tomto tématu

Přidání základního grafu

Zvolte typ a styl grafu a vložte data do vloženého Excel listu, aby graf nabral tvar.

 1. V prezentaci dejte kurzor na místo, kam chcete přidat graf.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte název aktuálně vybrané karty na pásu karet.

 3. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Vložení, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Nový snímek.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Graf, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte, že jste v okně Graf, v podnabídce Sloupec.

 6. Požadovaný typ grafu vyberete tak, že opakovaně stisknete klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na typu grafu, který chcete použít, třeba v podnabídce výsečového grafu. Stiskněte klávesu Šipka vpravo. Otevře se podnabídka.

 7. Pokud chcete vybrat styl grafu, opakovaně stiskněte šipkové klávesy, dokud neuslyšíte požadovaný styl grafu, třeba „Prostorový výsečový“. Vyberte ho stisknutím mezerníku. Do prezentace se přidá graf odpovídající vybranému typu a stylu.

  Otevře se Excel list se zástupnými daty použitými k vytvoření grafu. Fokus je v buňce v Excel listu.

 8. Pokud chcete zástupné hodnoty na listu nahradit vlastními daty, stiskněte opakovaně klávesu Tab, Shift+Tab nebo šipkové klávesy, dokud neuslyšíte název buňky, kterou chcete upravit. Zadejte data a stiskněte Enter. Stejným postupem nahraďte všechny zástupné hodnoty. PowerPoint při psaní automaticky aktualizuje nové hodnoty v grafu.

 9. Pokud chcete list zavřít, stiskněte Command+Q.

Výběr grafu a jeho úprava

 1. Na snímku s grafem opakovaně stiskněte F6, dokud neuslyšíte, že jste v podokně úprav snímku v oblasti Rozložení.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název grafu spolu s informací, že jste na grafu.

 3. Pokud chcete začít s oblastí grafu pracovat, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů.

 4. Možnosti úpravy grafu otevřete takto:

  • Pokud chcete graf rychle upravit, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+M a otevřete místní nabídku. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, například Změnit typ grafu nebo Upravit data v Excel. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník otevřete další možnosti.

  • Pokud chcete přejít na kartu Návrh grafu na pásu karet, otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+I výběr položek. Návrh grafu typu Uslyšíte, že se jedná o jednu položku, kartu Návrh grafu. Stisknutím klávesy Return vyberte a stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník otevřete kartu Návrh grafu . Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte požadovanou možnost nabídky, a pak ji stisknutím mezerníku vyberte a otevřete další možnosti.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Použití čtečky obrazovky k přidání a formátování textu v PowerPointu

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Najděte si řešení běžných problémů nebo získejte pomoc od agenta podpory.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×