Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Přidání a naformátování textu v PowerPointu 2016 pomocí čtečky obrazovky

Tento článek je určen lidem se zrakovým nebo kognitivním postižením, kteří s produkty Microsoft 365 používají program pro čtení obrazovky, jako je Microsoft Předčítání, JAWS nebo NVDA. Tento článek je součástí sady obsahu Podpora čtečky obrazovky pro Microsoft 365, kde najdete další informace o přístupnosti v našich aplikacích. Pokud potřebujete obecnou pomoc, navštivte domovskou stránku podpory Microsoftu.

Pomocí PowerPoint s klávesnicí a čtečkou obrazovky můžete přidat text a použít formátování v prezentaci. Formátování textu v PowerPoint prezentaci usnadňuje čtení. Aplikaci jsme otestovali s programy Předčítání, JAWS a NVDA, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky. Dozvíte se, jak vytvořit seznamy s odrážkami nebo číslování, které lépe strukturují prezentace, nebo jak přidat hypertextové odkazy na jiné zdroje informací.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání textu do snímku

V normálním zobrazení můžete do snímku přidat obsah.

 1. Pokud chcete přejít do normálního zobrazení, stiskněte Alt+O a potom L. Uslyšíte "Podokno snímku" a číslo snímku. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o oblast snímku. U zařízení NVDA uslyšíte, že se jedná o zobrazení snímků.

 2. Když budete chtít vybrat snímek, do kterého budete chtít přidat text, stiskněte opakovaně F6, dokud nebudete v podokně Miniatury daného snímku. Uslyšíte "Miniatury" a číslo snímku.

 3. Pokud chcete procházet snímky, stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte číslo a název snímku. Pokud se snímky nacházejí v oddílech, procházejte oddíly pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů a pak oddíl rozbalte stisknutím klávesy Šipka vpravo.

 4. Stisknutím klávesy F6 přesunete fokus do oblasti úprav snímku. V programu Předčítání uslyšíte, že se jedná o podokno snímku, za kterým následuje číslo snímku. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o oblast snímku. U zařízení NVDA uslyšíte, že se jedná o zobrazení snímků.

 5. Pokud chcete přejít na zástupný text, stiskněte klávesu Tab. V programu Předčítání se zástupné symboly označují jako textová pole, takže uslyšíte například: "Title text box" (Textové pole nadpisu). U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o zástupný symbol nadpisu. U zařízení NVDA uslyšíte, že se jedná o zástupný symbol pro nadpis na střed.

 6. Pokud chcete zástupný symbol nahradit textem, přejděte stisknutím klávesy Enter do režimu úprav, vyberte veškerý text a začněte psát.

 7. Pokud chcete přesunout místo vložení (kurzor) na další zástupný text nadpisu nebo základního textu, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Enter.

  Poznámka: Můžete také stisknout klávesu čtečky obrazovky + šipku vpravo nebo šipku vlevo a procházet zástupné symboly a stisknutím klávesy čtečky obrazovky + Enter umístit kurzor textu na konec vybraného textového pole.

  Poznámka: Pokud nejsou k dispozici žádné další zástupné texty, ve většině případů se stisknutím kombinace Ctrl+Enter vloží nový snímek se stejným rozložením, jaké má původní snímek, a fokus se přesune na první zástupný text nově vytvořeného snímku. Pokud má ale původní snímek rozložení Úvodní snímek, bude mít nově vytvořený snímek rozložení Nadpis a obsah.

  Poznámka: Pokud chcete upravit text, který jste už do textového pole přidali, přejděte stisknutím klávesy Tab do textového pole a stisknutím klávesy F2 vyberte veškerý text a začněte upravovat. Až budete chtít s úpravami skončit a přesunout fokus zpátky na textové pole, stiskněte znovu klávesu F2.

  Poznámka: Pokud se chcete dozvědět, jak použít formátování znaků pomocí klávesnice, jako je tučné písmo, podtržení, kurzíva, dolní index nebo horní index, přejděte do části Formátování textu v článku Vytváření powerpointových prezentací pomocí klávesových zkratek.

Přidání odrážek nebo číslování do textu

Seznamy s odrážkami nebo číslované seznamy můžete vytvářet pomocí klávesových zkratek. Můžete udělat z řádkovaného textu seznam, změnit styl odrážky nebo vytvářet vnořené seznamy.

Přidání odrážek nebo číslování k textu

 1. V zástupném textu vyberte text, ke kterému chcete přidat odrážky nebo číslování.

  Tip: Další informace o tom, jak vybrat text v PowerPoint pomocí klávesnice, najdete v článku Použití klávesových zkratek k vytváření powerpointových prezentací v části Výběr textu.

 2. Vyberte, co chcete udělat:

  • Pokud chcete přidat odrážky, stiskněte Alt+Ů a pak U. Pomocí kláves se šipkami procházejte styly odrážek. Při procházení uslyšíte popis stylu odrážek. Pokud chcete vložit styl, stiskněte Enter.

  • Pokud chcete přidat číslování, stiskněte Alt+Ů a pak N. Pomocí kláves se šipkami procházejte styly číslování. Při procházení uslyšíte popis stylu číslování. Pokud chcete vložit styl, stiskněte Enter.

 3. Pokud chcete vytvořit další položky seznamu, umístěte kurzor na konec seznamu a stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete vytváření seznamu ukončit, umístěte kurzor na konec poslední položky seznamu, stiskněte Enter a pak stiskněte Klávesu Backspace.

Vytvoření seznamu s odrážkami při psaní

 1. Na začátek nového řádku zadejte * (hvězdička) a stiskněte mezerník nebo klávesu Tab.

 2. Zadejte požadovaný text. Po stisknutí klávesy Enter se automaticky vytvoří položka vyplněného kulatého seznamu s odrážkami.

 3. Pokud chcete vytvořit novou položku seznamu, stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete s vytvářením seznamu skončit, stiskněte Enter a pak stiskněte Backspace.

Vytvoření číslovaného seznamu při psaní

 1. Na novém řádku napište číslo jedna a tečku (1. (číslo 1 následované tečkou) a pak stiskněte mezerník nebo klávesu Tab.

 2. Zadejte požadovaný text. Po stisknutí klávesy Enter se automaticky vytvoří položka číslovaného seznamu.

 3. Pokud chcete vytvořit novou položku seznamu, stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete s vytvářením seznamu skončit, stiskněte Enter a pak stiskněte Backspace.

Odsazení položek v seznamu

 1. Vyberte položky seznamu, které chcete odsadit.

 2. Vyberte, co chcete udělat:

  • Pokud chcete zvětšit odsazení, stiskněte Alt+Ů a potom A a I.

  • Pokud chcete odsazení zmenšit, stiskněte Alt+Ů a potom A a O.

Změna barvy textu

Podle potřeby můžete změnit barvu určitých částí textu v prezentaci.

 1. Vyberte text, jehož barvu chcete změnit.

 2. Pokud chcete změnit barvu, stiskněte Alt+Ů a pak F a C. Uslyšíte, že se jedná o barvy motivu.

 3. Pomocí kláves se šipkami procházejte možnosti barev a stínů a stisknutím klávesy Enter vyberte barvu.

Změna barvy textu hypertextového odkazu

Barvu textu hypertextového odkazu je možné změnit v celé prezentaci použitím změn v předloze snímků.

 1. Pokud chcete otevřít předlohu snímků, stiskněte Alt+O a pak M.

 2. Pokud chcete změnit barevné schéma předlohy snímků , stiskněte kombinaci kláves Alt+M a potom T, C a C.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru, dokud neuslyšíte, že se jedná o hypertextový odkaz. Vyberete ji stisknutím klávesy Enter.

 4. Pomocí kláves se šipkami procházejte možnosti barev a stínů a stisknutím klávesy Enter vyberte barvu.

 5. Změny uložíte stisknutím klávesové zkratky Alt+U.

 6. Pokud chcete opustit zobrazení Předloha snímků a vrátit se do normálního zobrazení, stiskněte Alt+O a pak L.

Zvýraznění textu

Důležité části prezentace můžete zvýraznit. Zvýrazněné části upoutají pozornost vašich posluchačů.

Zvýraznění textu

 1. Vyberte text, který chcete zvýraznit.

 2. Pokud chcete otevřít nabídku barev zvýraznění, stiskněte Alt+Ů, T a pak C.

 3. Pomocí kláves se šipkami procházejte možnosti barev a stisknutím klávesy Enter vyberte barvu.

Zvýraznění textu pomocí vizuálních efektů

 1. Vyberte text, který chcete zvýraznit.

 2. Pokud chcete otevřít nabídku textového efektu, stiskněte Kombinaci kláves Alt+J a potom D, T a X.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte "Záře", a pak stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete vybrat variantu barvy a zvýraznění, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak stiskněte Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Sdílení a spoluvytáření prezentací v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Vytvoření prezentace ze šablony s použitím čtečky obrazovky v PowerPointu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Pomocí PowerPoint můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver integrované v macOS přidávat a formátovat text na snímcích a poskytovat posluchačům dobře strukturovanou a přehlednou prezentaci s relevantními odkazy na další informace.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

V tomto tématu

Přidání textu do snímku

 1. Pokud chcete v zobrazení Normální vybrat snímek, na který chcete přidat text, stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno Miniatury. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadovaného snímku.

 2. Když jste na pravém snímku, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o úpravu textu, jste v textové oblasti uvnitř textového pole. Pokud má snímek textové pole nadpisu, přesune se fokus na něj.

 3. Pokud chcete přidat text, začněte psát. Pokud textová oblast obsahuje zástupný text, možná ho budete muset nejdřív odebrat. Až to budete mít, stiskněte klávesu Esc.

 4. Na další textové pole na snímku se přesunete stisknutím klávesy Tab. Pokud chcete přidat text, začněte psát. Až to budete mít, stiskněte klávesu Esc.

Přidání seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

Vytvořte seznamy s odrážkami nebo číslování a přidejte tak do textu strukturu. Můžete převést stávající části textu na seznam nebo vytvářet seznamy při psaní.

 1. V textovém poli vyberte část textu, kterou chcete formátovat jako seznam.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+M. Zobrazí se místní nabídka.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vložit seznam s odrážkami, stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na podnabídce Odrážky, a pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte požadovanou možnost seznamu s odrážkami.

  • Pokud chcete vložit číslování seznamu, stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na podnabídce Číslování, a pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte požadovanou možnost číslování seznamu.

 4. Až budete na možnosti, kterou chcete použít, stiskněte Kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Vybraný text se změní na seznam a fokus zůstane na seznamu.

Vytvoření seznamu s odrážkami při psaní

 1. V textovém poli umístěte kurzor na místo, kde chcete seznam začít.

 2. Zadejte symbol hvězdičky (*) a stiskněte mezerník.

 3. Zadejte text položky v seznamu. Stisknutím klávesy Return přidejte novou položku seznamu. PowerPoint vytvoří automaticky seznam s odrážkami.

Vytvoření číslovaného seznamu při psaní

 1. V textovém poli umístěte kurzor na místo, kde chcete seznam začít.

 2. Zadejte číslo jedna a tečku (1.) a stiskněte mezerník.

 3. Zadejte text položky v seznamu. Stisknutím klávesy Return přidejte novou položku seznamu. PowerPoint vytvoří automaticky číslovaný seznam.

Zvýraznění textu pomocí vizuálních efektů

Text můžete zvýraznit pomocí textových efektů, jako je stín, odraz nebo záře, a upoutat tak pozornost na důležité body v prezentaci.

 1. Vyberte text, který chcete zvýraznit.

 2. Stisknutím kombinace kláves Command+Shift+1 otevřete podokno Formát obrazce.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti obrazce. Pak opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti textu, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Stiskněte jednou klávesu Tab a pak opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Textové efekty. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte textový efekt, který chcete použít, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 6. Teď můžete zadat podrobnosti o efektu. Stisknutím klávesy Tab procházejte podrobnosti v nabídce. Můžete zadat hodnoty nebo pomocí klávesy Šipka dolů procházet hodnoty v seznamu. Pokud chcete možnost přejmenování vybrat, stiskněte Control+Option+Mezerník. Textový efekt se použije na vybranou část textu.

 7. Pokud chcete zavřít podokno Formát obrazce a vrátit se do prezentace, stiskněte opakovaně klávesy Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít formát obrazce, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Vložení zvuku nebo videa v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Pomocí PowerPoint pomocí čtečky obrazovky VoiceOver integrované v iOSu můžete přidávat a formátovat text na snímky a poskytovat posluchačům dobře strukturovanou a přehlednou prezentaci s relevantním odkazem na další informace.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Přidání textu do snímku

 1. Pokud chcete vybrat snímek, na který chcete přidat text, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte číslo požadovaného snímku, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte "Vybráno" a číslo a název snímku.

 2. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte typ textového pole a "Textové pole, textové pole". Pokud už textové pole text obsahuje, VoiceOver ho přečte. Textové pole vyberete poklepáním na obrazovku.

 3. Pokud chcete přidat text, poklepejte na obrazovku a potom pomocí klávesnice na obrazovce zadejte text. K té se dostanete potahováním prstem doprava, dokud neuslyšíte „Q“. Klávesnici zavřete tak, že potáhnete prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Skrýt klávesnici, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud chcete přejít na další textové pole, potahujte prstem doleva, dokud VoiceOver neoznámí prvek textového pole.

Přidání seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

 1. Přejděte do textového pole, kam chcete přidat seznam, a poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete přejít na pás karet, klepněte čtyřmi prsty do horní části obrazovky, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o zobrazení pásu karet, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název aktuálně vybrané karty.

 3. Poklepejte na obrazovku. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vytvořit seznam s odrážkami, táhněte prstem doprava, dokud se neozve, že jde o tlačítko Odrážky. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Odrážky.

  • Pokud chcete vytvořit číslovaný seznam, táhněte prstem doprava, dokud se neozve, že jde o tlačítko Číslování. Poklepejte na obrazovku. Zobrazí se nabídka Číslování.

 5. Pokud chcete procházet možnosti v nabídce Odrážky nebo Číslování , potáhněte prstem doprava. Při procházení vám bude VoiceOver oznamovat názvy možností. Až budete na možnosti, kterou chcete použít, vyberte ji poklepáním na obrazovku. Vloží se odrážky nebo číslování.

 6. Pokud chcete zavřít pás karet, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Skrýt pás karet. Poklepejte na obrazovku. Pás karet se zavře a fokus se přesune do seznamu. Zpřístupní se klávesnice na obrazovce a můžete zadat text položky seznamu.

Vytvoření seznamu s odrážkami při psaní

 1. Přejděte do textového pole, kam chcete přidat seznam, a poklepáním na obrazovku ho vyberte.

 2. Pokud chcete vyvolat klávesnici na obrazovce, poklepejte na obrazovku. Na klávesnici na obrazovce přejděte na symbol hvězdičky (*), který VoiceOver oznámí jako "Hvězdička". Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte. Potom potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Mezerník, a poklepejte na obrazovku.

 3. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte text položky seznamu. Až budete hotovi, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o návrat, a potom poklepejte na obrazovku.

  PowerPoint vytvoří automaticky seznam s odrážkami.

Vytvoření číslovaného seznamu při psaní

 1. Přejděte do textového pole, kam chcete přidat seznam, a poklepáním na obrazovku ho vyberte.

 2. Pokud chcete vyvolat klávesnici na obrazovce, poklepejte na obrazovku. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte číslo jedna a tečku (1.). Potom potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Mezerník, a poklepejte na obrazovku.

 3. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte text položky seznamu. Až budete hotovi, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o návrat, a poklepáním na obrazovku ji vyberte.

  PowerPoint vytvoří automaticky číslovaný seznam.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Čtení a přidávání poznámek lektora a komentářů v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Pomocí PowerPoint pro Android pomocí čtečky obrazovky TalkBack, která je integrovaná v Androidu, můžete do prezentace přidat text a hypertextové odkazy. Můžete také vytvářet seznamy s odrážkami nebo číslované seznamy, aby byla vaše prezentace lépe strukturovaná.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Přidání textu do snímku

 1. Při úpravách prezentace potahujte prstem doprava, dokud nenajdete textové pole, do kterého chcete přidat text. TalkBack oznámí textová pole jako "Textové pole nadpisu" nebo "Zástupný symbol obsahu". Toto je text na snímku." Poklepáním na obrazovku vyberte textové pole pro úpravy. Zobrazí se místní nabídka.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Upravit text, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. K zadání textu použijte klávesnici na obrazovce.

 4. Až budete hotovi, zavřete klávesnici na obrazovce potažením prstem dolů a pak doleva. Fokus zůstane na textovém poli.

Přidání seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

Do libovolného textového poli v prezentaci můžete přidat seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam.

 1. Při úpravách prezentace potahujte prstem doprava, dokud nenajdete textové pole, do kterého chcete přidat seznam. TalkBack oznámí textová pole jako "Textové pole nadpisu" nebo "Zástupný symbol obsahu". Toto je text na snímku." Poklepáním na obrazovku vyberte textové pole pro úpravy. Zobrazí se místní nabídka.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Upravit text, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud chcete začít seznam s odrážkami, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači s odrážkami, a pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete začít číslovaný seznam, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Pro číslování vypnuto, a potom poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Textové pole už může obsahovat seznam v šabloně PowerPoint, kterou používáte. V takovém případě uslyšíte "Zapnuto" místo "Vypnuto".

 4. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte text položky seznamu.

 5. Pokud chcete přidat další položku seznamu, táhněte prstem kolem pravého dolního rohu obrazovky, dokud neuslyšíte "Enter", a poklepejte na obrazovku. Přidá se nová položka seznamu a pomocí klávesnice teď můžete zadat text položky seznamu.

 6. Až budete mít seznam vytvořený, zavřete klávesnici potažením prstem dolů a pak doleva. Fokus zůstane na textovém poli.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Pomocí PowerPoint pro web s klávesnicí a čtečkou obrazovky můžete do prezentace přidat text a hypertextové odkazy. Testovali jsme ho s Programem Předčítání v Microsoft Edge a jaws a NVDA v Prohlížeči Chrome, ale může fungovat s jinými čtečkami obrazovky a webovými prohlížeči, pokud se řídí běžnými standardy a technikami přístupnosti.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Microsoft 365 pro web mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu Jak čtečky obrazovky fungují s Microsoft 365.

 • Při používání aplikace PowerPoint pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint pro web.

V tomto tématu

Přidání textu do snímku

 1. V zobrazení pro úpravy v PowerPoint pro web opakovaně stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte číslo aktuálního snímku. Fokus je v podokně miniatur.

 2. Pokud chcete procházet snímky, stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte číslo snímku, který chcete upravit.

 3. Opakovaně stiskněte Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na panelu snímků.

 4. Pokud chcete přesunout fokus na první zástupný symbol, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte zástupný symbol.

 5. Pokud chcete zástupný text nahradit vlastním textem, stiskněte Enter a začněte psát. Po dokončení stiskněte F2. Uslyšíte, že jste na panelu snímku.

 6. Pokud chcete přejít na další zástupný symbol, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte zástupný symbol. Pokud chcete začít přidávat text, stiskněte Enter a začněte psát. Po dokončení stiskněte F2.

Přidání odrážek nebo číslování do textu

 1. V zástupné části textu vyberte text, ke kterému chcete přidat odrážky nebo číslování.

 2. Stiskněte Alt+Klávesa s logem Windows+H. Uslyšíte, že jste na kartě Domů, položka.

 3. Vyberte, co chcete udělat:

 • Pokud chcete přidat odrážky, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o knihovnu s odrážkami. Pokud chcete vložit styl, stiskněte Enter.

 • Pokud chcete přidat číslování, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o knihovnu číslování. Pokud chcete vložit styl, stiskněte Enter.

Změna barvy textu

 1. Vyberte text, jehož barvu chcete změnit.

 2. Stiskněte Alt+Klávesa s logem Windows+H. Uslyšíte, že jste na kartě Domů, položka.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku rozdělit barvy písma. Pak opakovaně stiskněte mezerník, dokud neuslyšíte, že se jedná o barvy motivu.

 4. Pomocí kláves se šipkami procházejte možnosti barev a stínů a stisknutím klávesy Enter vyberte barvu.

Zvýraznění textu

 1. Vyberte text, který chcete zvýraznit.

 2. Stiskněte Alt+Klávesa s logem Windows+H. Uslyšíte, že jste na kartě Domů, položka.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zvýraznit rozdělení. Pak opakovaně stiskněte mezerník, dokud neuslyšíte, že se jedná o barvy zvýraznění.

 4. Pomocí kláves se šipkami procházejte možnosti barev a stínů a stisknutím klávesy Enter vyberte barvu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Vytvoření prezentace ze šablony s použitím čtečky obrazovky v PowerPointu

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse

Zeptejte se komunity >

Získat podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×