Přidání a naformátování textu v PowerPointu 2016 pomocí čtečky obrazovky

Ozdobná ikona. Obsah pro čtečky obrazovky

Tento článek je určený pro osoby s poruchami zraku, které produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma Přístupnosti Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory Microsoftu.

Pomocí PowerPoint klávesnice a čtečky obrazovky můžete přidat text a použít formátování prezentace. Formátování textu v prezentaci PowerPoint usnadňuje čtení. Aplikaci jsme otestovali s programy Předčítání, JAWS a NVDA, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky. Naučíte se vytvářet seznamy s odrážkami nebo číslování, které lépe strukturuje prezentace nebo jak přidat hypertextové odkazy na jiné zdroje informací.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání textu do snímku

Obsah můžete přidat na snímek v normálním zobrazení.

 1. Pokud chcete přejít do zobrazení Normální, stiskněte kombinaci kláves Alt+W a pak L. Uslyšíte "Podokno snímků", za ním číslo snímku. U čtecí zařízení JAWS uslyšíte: "Slide area" (Oblast snímku). V nvda uslyšíte, že jste v zobrazení snímku.

 2. Když budete chtít vybrat snímek, do kterého budete chtít přidat text, stiskněte opakovaně F6, dokud nebudete v podokně Miniatury daného snímku. Uslyšíte "Miniatury" a číslo snímku.

 3. Pokud chcete procházet snímky, stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte číslo a název snímku. Pokud jsou snímky umístěné v oddílech, přejděte k oddílům pomocí klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů a potom oddíl rozbalte stisknutím klávesy Šipka vpravo.

 4. Stisknutím klávesy F6 přesunete fokus do oblasti úprav snímku. V programu Předčítání uslyšíte "Podokno snímků", za ním následuje číslo snímku. U čtecí zařízení JAWS uslyšíte: "Slide area" (Oblast snímku). V nvda uslyšíte, že jste v zobrazení snímku.

 5. Pokud chcete přejít na zástupný text, stiskněte klávesu Tab. V programu Předčítání se zástupné symboly nazývají textová pole, takže uslyšíte například: "Textové pole Nadpis". U čtecí zařízení JAWS uslyšíte: "Zástupný symbol nadpisu". U nvda uslyšíte, že jste na zástupném symbolu nadpisu na střed obrazce.

 6. Pokud chcete zástupný symbol nahradit textem, přejděte stisknutím klávesy Enter do režimu úprav a vyberte veškerý text a začněte psát.

 7. Pokud chcete přesunout místo vložení (kurzor) na další zástupný text nadpisu nebo základního textu, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Enter.

  Poznámka: Zástupné symboly můžete procházet také stisknutím klávesy SR+Šipka vpravo nebo Šipka vlevo. Stisknutím klávesy SR+Enter umístěte kurzor textu na konec vybraného textového pole.

  Poznámka: Pokud nejsou k dispozici žádné další zástupné texty, ve většině případů se stisknutím kombinace Ctrl+Enter vloží nový snímek se stejným rozložením, jaké má původní snímek, a fokus se přesune na první zástupný text nově vytvořeného snímku. Pokud má ale původní snímek rozložení Úvodní snímek, bude mít nově vytvořený snímek rozložení Nadpis a obsah.

  Poznámka: Pokud chcete upravit text, který jste už přidali do textového pole, přejděte stisknutím klávesy Tab do textového pole a stisknutím klávesy F2 vyberte veškerý text a začněte upravovat. Až budete chtít s úpravami skončit a přesunout fokus zpátky na textové pole, stiskněte znovu klávesu F2.

  Poznámka: Informace o použití formátování znaků pomocí klávesnice, jako je tučné písmo, podtržení, kurzíva, dolní index nebo horní index, najdete v části Formátování textu v části Použití klávesových zkratek k vytváření PowerPoint prezentací.

Přidání odrážek nebo číslování do textu

Seznamy s odrážkami nebo číslované seznamy můžete vytvářet pomocí klávesových zkratek. Můžete udělat z řádkovaného textu seznam, změnit styl odrážky nebo vytvářet vnořené seznamy.

Přidání odrážek nebo číslování k textu

 1. V zástupném textu vyberte text, ke kterému chcete přidat odrážky nebo číslování.

  Tip: Další informace o tom, jak vybrat text v aplikaci PowerPoint pomocí klávesnice, najdete v části Výběr a úpravy textu a objektů v části Použití klávesových zkratek k vytváření PowerPoint prezentací.

 2. Vyberte, co chcete udělat:

  • Pokud chcete přidat odrážky, stiskněte Alt+Ů a pak U. Pomocí kláves se šipkami můžete procházet styly odrážek. Při procházení uslyšíte popis stylu odrážek. Pokud chcete vložit styl, stiskněte Enter.

  • Pokud chcete přidat číslování, stiskněte Alt+H a pak N. Pomocí kláves se šipkami můžete procházet styly číslování. Při procházení uslyšíte popis stylu číslování. Pokud chcete vložit styl, stiskněte Enter.

 3. Pokud chcete vytvořit další položky seznamu, umístěte kurzor na konec seznamu a stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete zastavit vytváření seznamu, umístěte kurzor na konec poslední položky seznamu, stiskněte Enter a stiskněte Klávesu Backspace.

Vytvoření seznamu s odrážkami při psaní

 1. Na začátku nového řádku zadejte * (hvězdička) a stiskněte mezerník nebo klávesu Tab.

 2. Zadejte požadovaný text. Po stisknutí klávesy Enter se automaticky vytvoří vyplněná položka kruhového seznamu odrážek.

 3. Pokud chcete vytvořit novou položku seznamu, stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete s vytvářením seznamu skončit, stiskněte Enter a pak stiskněte Backspace.

Vytvoření číslovaného seznamu při psaní

 1. Na novém řádku napište číslo jedna a tečku (1. (číslo 1 následované tečkou) a pak stiskněte mezerník nebo klávesu Tab.

 2. Zadejte požadovaný text. Po stisknutí klávesy Enter se automaticky vytvoří položka číslování seznamu.

 3. Pokud chcete vytvořit novou položku seznamu, stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete s vytvářením seznamu skončit, stiskněte Enter a pak stiskněte Backspace.

Odsazení položek v seznamu

 1. Vyberte položky seznamu, které chcete odsadit.

 2. Vyberte, co chcete udělat:

  • Pokud chcete zvětšit odsazení, stiskněte Alt+H a pak A a I.

  • Pokud chcete odsazení zmenšit, stiskněte Alt+H a pak A a O.

Změna barvy textu

Podle potřeby můžete změnit barvu určitých částí textu v prezentaci.

 1. Vyberte text, jehož barvu chcete změnit.

 2. Pokud chcete změnit barvu, stiskněte Alt+H a pak F a C. Uslyšíte: "Barvy motivu".

 3. Pomocí kláves se šipkami můžete procházet možnosti barev a odstínů a pak stisknutím klávesy Enter vybrat barvu.

Změna barvy textu hypertextového odkazu

Barvu textu hypertextového odkazu můžete změnit v celé prezentaci použitím změn předlohy snímků.

 1. Pokud chcete otevřít předlohu snímků,stiskněte kombinaci kláves Alt+W a potom M.

 2. Pokud chcete změnit barevné schéma Předloha snímků, stiskněte Alt+M, pak T, C a C.

 3. Opakovaně stiskněte šipku nahoru, dokud neuslyšíte, že jste na hypertextovém odkazu. Vyberete ji stisknutím klávesy Enter.

 4. Pomocí kláves se šipkami můžete procházet možnosti barev a odstínů a pak stisknutím klávesy Enter vybrat barvu.

 5. Změny uložíte stisknutím klávesové zkratky Alt+U.

 6. Pokud chcete opustit zobrazení Předloha snímků a vrátit se do normálního zobrazení, stiskněte kombinaci kláves Alt+W a pak L.

Zvýraznění textu

Důležité části prezentace můžete zvýraznit. Zvýrazněné části upoutají pozornost vašich posluchačů.

Zvýraznění textu

 1. Vyberte text, který chcete zvýraznit.

 2. Pokud chcete otevřít nabídku barev zvýraznění, stiskněte Alt+H, T a pak C.

 3. Pomocí kláves se šipkami můžete procházet možnosti barev a stisknutím klávesy Enter vybrat barvu.

Zvýraznění textu pomocí vizuálních efektů

 1. Vyberte text, který chcete zvýraznit.

 2. Nabídku efektu textu otevřete stisknutím kláves Alt+J, potom D, T a X.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte"Záře", a pak stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete vybrat barvu a zvýraznit variantu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak stiskněte Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Použití čtečky obrazovky ke sdílení a spoluautorům prezentací v PowerPoint

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Vytvoření prezentace ze šablony s použitím čtečky obrazovky v PowerPointu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení PowerPoint

Pomocí PowerPoint klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému macOS, můžete přidávat a formátovat text na snímcích a poskytovat posluchačům dobře strukturovaně a snadno sledovat prezentaci s relevantním propojením na další informace.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

V tomto tématu

Přidání textu do snímku

 1. V zobrazení Normální vyberte snímek, do kterého chcete přidat text, opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že jste na podokně miniatur. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na snímku, který chcete použít.

 2. Až budete na pravém snímku, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud VoiceOver oznámí, že jste v textové oblasti v textovém poli. Pokud má snímek textové pole s nadpisem, přesune se na něj fokus.

 3. Pokud chcete přidat text, začněte psát. Pokud textová oblast obsahuje zástupný text, možná ho budete muset nejdřív odebrat. Až to budete mít, stiskněte klávesu Esc.

 4. Na další textové pole na snímku se přesunete stisknutím klávesy Tab. Pokud chcete přidat text, začněte psát. Až to budete mít, stiskněte klávesu Esc.

Přidání seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

Vytvořte seznamy s odrážkami nebo číslování a přidejte do textu strukturu. Můžete převést stávající části textu na seznam nebo vytvářet seznamy při psaní.

 1. V textovém poli vyberte část textu, kterou chcete formátovat jako seznam.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+M. Zobrazí se místní nabídka.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Seznam s odrážkami vložíte tak, že opakovaně stisknete klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na podnabídce Odrážky, a pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte požadovanou možnost seznamu s odrážkami.

  • Pokud chcete vložit čísloovaný seznam, opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na podnabídce Číslování, a pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte požadovanou možnost číslování seznamu.

 4. Když máte možnost, kterou chcete použít, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Vybraný text se změní na seznam a fokus zůstane na seznamu.

Vytvoření seznamu s odrážkami při psaní

 1. Do textového pole umístěte kurzor na místo, kde chcete seznam spustit.

 2. Zadejte symbol hvězdičky (*) a stiskněte mezerník.

 3. Zadejte text položky v seznamu. Stisknutím klávesy Return přidejte novou položku seznamu. PowerPoint vytvoří automaticky seznam s odrážkami.

Vytvoření číslovaného seznamu při psaní

 1. Do textového pole umístěte kurzor na místo, kde chcete seznam spustit.

 2. Zadejte číslo jedna a tečku (1.) a stiskněte mezerník.

 3. Zadejte text položky v seznamu. Stisknutím klávesy Return přidejte novou položku seznamu. PowerPoint vytvoří automaticky číslovaný seznam.

Zvýraznění textu pomocí vizuálních efektů

Text můžete zvýraznit pomocí textových efektů, jako je stín, odraz nebo záře, a upozornit tak na důležité body v prezentaci.

 1. Vyberte text, který chcete zvýraznit.

 2. Stisknutím kombinace kláves Command+Shift+1 otevřete podokno Formát obrazce.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti obrazce. Pak opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti textu, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Stiskněte jednou klávesu Tab a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Textové efekty. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte textový efekt, který chcete použít, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 6. Teď můžete zadat podrobnosti efektu. Podrobnosti v nabídce můžete procházet stisknutím klávesy Tab. Hodnoty můžete zadat nebo pomocí klávesy Šipka dolů procházet hodnoty v seznamu. Pokud chcete možnost přejmenování vybrat, stiskněte Control+Option+Mezerník. Textový efekt se použije na vybranou část textu.

 7. Pokud chcete zavřít podokno Formát obrazce a vrátit se do prezentace, stiskněte Opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít obrazec formátu, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Vložení zvuku nebo videa v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení PowerPoint

Pomocí PowerPoint čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v iOSu, můžete přidávat a formátovat text na snímcích a poskytovat posluchačům dobře strukturovaně a snadno sledovat prezentaci s relevantním propojením na další informace.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Přidání textu do snímku

 1. Pokud chcete vybrat snímek, do kterého chcete přidat text, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte číslo snímku, na který chcete přidat text, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte "Vybráno", za ním číslo a název snímku.

 2. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte typ textového pole a potom textová pole. Pokud textové pole už obsahuje text, VoiceOver text přečte. Textové pole vyberete poklepáním na obrazovku.

 3. Pokud chcete přidat text, poklepejte na obrazovku a pak text zadejte pomocí klávesnice na obrazovce. K té se dostanete potahováním prstem doprava, dokud neuslyšíte „Q“. Pokud chcete klávesnici zavřít, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na skrytí klávesnice, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud chcete přejít na další textové pole, potáhněte prstem doleva, dokud VoiceOver oznámí prvek textového pole.

Přidání seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

 1. Přejděte do textového pole, kam chcete seznam přidat, a poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete přejít na pás karet, klepněte čtyřmi prsty do horní části obrazovky, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na pásu karet, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název aktuálně vybrané karty.

 3. Poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vytvořit seznam s odrážkami, táhněte prstem doprava, dokud se neozve, že jde o tlačítko Odrážky. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Odrážky.

  • Pokud chcete vytvořit číslovaný seznam, táhněte prstem doprava, dokud se neozve, že jde o tlačítko Číslování. Poklepejte na obrazovku. Zobrazí se nabídka Číslování.

 5. Pokud chcete procházet možnosti v nabídce Odrážky nebo Číslování, potáhněte prstem doprava. Při procházení vám bude VoiceOver oznamovat názvy možností. Až budete na možnosti, kterou chcete použít, vyberte ji poklepáním na obrazovku. Vloží se odrážky nebo číslování.

 6. Pokud chcete zavřít pás karet, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Skrýt pás karet. Poklepejte na obrazovku. Pás karet se zavře a fokus se přesune do seznamu. K dispozici bude klávesnice na obrazovce a můžete zadat text položky seznamu.

Vytvoření seznamu s odrážkami při psaní

 1. Přejděte do textového pole, do kterého chcete seznam přidat, a poklepáním na obrazovku ho vyberte.

 2. Pokud chcete otevřít klávesnici na obrazovce, poklepejte na obrazovku. Na klávesnici na obrazovce přejděte na symbol hvězdičky (*), který VoiceOver oznámí jako Hvězdička. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte. Potom potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na mezerníku, a poklepejte na obrazovku.

 3. Text položky seznamu můžete zadat pomocí klávesnice na obrazovce. Až budete hotovi, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na návratu, a poklepejte na obrazovku.

  PowerPoint vytvoří automaticky seznam s odrážkami.

Vytvoření číslovaného seznamu při psaní

 1. Přejděte do textového pole, do kterého chcete seznam přidat, a poklepáním na obrazovku ho vyberte.

 2. Pokud chcete otevřít klávesnici na obrazovce, poklepejte na obrazovku. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte číslo jedna a tečku (1.). Potom potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na mezerníku, a poklepejte na obrazovku.

 3. Text položky seznamu můžete zadat pomocí klávesnice na obrazovce. Až budete hotovi, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o návrat, a poklepáním na obrazovku ji vyberte.

  PowerPoint vytvoří automaticky číslovaný seznam.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Čtení a přidávání poznámek lektora a komentářů v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení PowerPoint

Pomocí PowerPoint pro Android čtečky obrazovky TalkBack, která je integrovaná v Androidu, můžete do prezentace přidat text a hypertextové odkazy. Můžete také vytvářet seznamy s odrážkami nebo číslované seznamy, aby byla vaše prezentace lépe strukturovaná.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Přidání textu do snímku

 1. Při úpravách prezentace potáhněte prstem doprava, dokud nenajdete textové pole, do kterého chcete přidat text. TalkBack oznámí textová pole jako "Textové pole Nadpis" nebo "Zástupný symbol obsahu". Jedná se o text na snímku." Poklepáním na obrazovku vyberte textové pole pro úpravy. Zobrazí se místní nabídka.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Upravit text, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. K zadání textu použijte klávesnici na obrazovce.

 4. Až budete hotovi, zavřete klávesnici na obrazovce potáhnutím prstem dolů a pak doleva. Fokus zůstane na textovém poli.

Přidání seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

Do libovolného textového poli v prezentaci můžete přidat seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam.

 1. Při úpravách prezentace potáhněte prstem doprava, dokud nenajdete textové pole, do kterého chcete přidat seznam. TalkBack oznámí textová pole jako "Textové pole Nadpis" nebo "Zástupný symbol obsahu". Jedná se o text na snímku." Poklepáním na obrazovku vyberte textové pole pro úpravy. Zobrazí se místní nabídka.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Upravit text, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Seznam s odrážkami spustíte tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači odrážek vypnuto, a potom poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete zahájit číslování seznamu, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači číslování, které je vypnuté, a potom poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Textové pole už může obsahovat seznam v PowerPoint, kterou používáte. V takovém případě uslyšíte "On" místo "Vypnuto".

 4. Text položky seznamu můžete zadat pomocí klávesnice na obrazovce.

 5. Pokud chcete přidat další položku seznamu, posuňte prst kolem pravého dolního rohu obrazovky, dokud neuslyšíte "Enter", a poklepejte na obrazovku. Přidá se nová položka seznamu a k zadání textu položky seznamu teď můžete použít klávesnici.

 6. Až budete mít seznam vytvořený, zavřete klávesnici potažením prstem dolů a pak doleva. Fokus zůstane na textovém poli.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení PowerPoint

Pomocí PowerPoint pro web klávesnice a čtečky obrazovky můžete do prezentace přidat text a hypertextové odkazy. Otestovali jsme ho s Předčítáním v aplikacích Microsoft Edge a JAWS a NVDA v Chromu, ale může fungovat s jinými čtečkami obrazovky a webovými prohlížeči, pokud dodržují běžné standardy a techniky přístupnosti.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office pro web mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace PowerPoint pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint pro web.

V tomto tématu

Přidání textu do snímku

 1. V zobrazení pro úpravy PowerPoint pro web stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte číslo aktuálního snímku. Fokus je v podokně miniatur.

 2. Pokud chcete procházet snímky, stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte číslo snímku, který chcete upravit.

 3. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na panelu snímků.

 4. Fokus přesunete na první zástupný symbol stisknutím klávesy Tab. Uslyšíte zástupný symbol.

 5. Pokud chcete zástupný text nahradit vlastním textem, stiskněte Enter a začněte psát. Po dokončení stiskněte F2. Uslyšíte, že jste na panelu snímků.

 6. Pokud chcete přejít na další zástupný symbol, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte zástupný symbol. Pokud chcete začít přidávat text, stiskněte Enter a začněte psát. Po dokončení stiskněte F2.

Přidání odrážek nebo číslování do textu

 1. V zástupné části textu vyberte text, ke kterému chcete přidat odrážky nebo číslování.

 2. Stiskněte Alt+Windows klávesa s logem+H. Uslyšíte: "Home tab, item" (Karta Domů, položka).

 3. Vyberte, co chcete udělat:

 • Pokud chcete přidat odrážky, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste v knihovně s odrážkami. Pokud chcete vložit styl, stiskněte Enter.

 • Pokud chcete přidat číslování, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste v knihovně číslování. Pokud chcete vložit styl, stiskněte Enter.

Změna barvy textu

 1. Vyberte text, jehož barvu chcete změnit.

 2. Stiskněte Alt+Windows klávesa s logem+H. Uslyšíte: "Home tab, item" (Karta Domů, položka).

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Pro rozdělení barev písma. Pak opakovaně stiskněte mezerník, dokud neuslyšíte, že jste na barvách motivu.

 4. Pomocí kláves se šipkami můžete procházet možnosti barev a odstínů a pak stisknutím klávesy Enter vybrat barvu.

Zvýraznění textu

 1. Vyberte text, který chcete zvýraznit.

 2. Stiskněte Alt+Windows klávesa s logem+H. Uslyšíte: "Home tab, item" (Karta Domů, položka).

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Pro zvýraznění, rozdělení. Pak opakovaně stiskněte mezerník, dokud neuslyšíte, že jste na zvýrazňování barev.

 4. Pomocí kláves se šipkami můžete procházet možnosti barev a odstínů a pak stisknutím klávesy Enter vybrat barvu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Vytvoření prezentace ze šablony s použitím čtečky obrazovky v PowerPointu

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení PowerPoint

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×