Použití čtečky obrazovky pro práci se šablonami ve Wordu

Tento článek je určen lidem se zrakovým nebo kognitivním postižením, kteří s produkty Microsoft 365 používají program pro čtení obrazovky, jako je Microsoft Předčítání, JAWS nebo NVDA. Tento článek je součástí sady obsahu Podpora čtečky obrazovky pro Microsoft 365, kde najdete další informace o přístupnosti v našich aplikacích. Pokud potřebujete obecnou pomoc, navštivte domovskou stránku podpory Microsoftu.

Pomocí Word klávesnice a čtečky obrazovky můžete rychle psát například titulní dopisy, životopisy a letáky událostí pomocí přístupných Word šablon. Nemusíte se starat o formáty ani styly, ty už jsou připravené v šabloně. Aplikaci jsme otestovali s programy Předčítání, JAWS a NVDA, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky.

Poznámky: 

Vytvoření nového dokumentu ze šablony

V Word najdete několik přístupných šablon, které vám umožní rychle psát sestavy, životopisy, letáky a další.

Když se fokus čtečky obrazovky přesune kolem šablony, uslyšíte zástupné texty v polích formuláře šablony. Zástupné texty v polích formuláře nahradíte jednoduše zadáním vlastních textů.

Změny provedené v dokumentu založeném na šabloně nebudou mít vliv na původní šablonu. Když vytvoříte nový dokument založený na šabloně, bude to vždycky samostatný soubor. Soubor tedy nezapomeňte uložit.

Pokyny k vytvoření vlastní šablony najdete v tématu Vytvoření šablony.

 1. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Otevřete Word. Fokus je na tlačítku Prázdný dokument. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste v programu Předčítání: "Hypertextový odkaz, další šablony". U čtecí zařízení JAWS a NVDA uslyšíte: "More templates, link" (Další šablony, odkaz). Stisknutím klávesy Enter ho vyberte a pak stiskněte kombinaci kláves Alt+N, S.

  • Pokud už upravujete dokument a chcete vytvořit nový dokument ze šablony, stiskněte Alt+F, N, S.

 2. Fokus se přesune do textového pole Hledat online šablony. Zadejte "šablony s přístupem" a stiskněte Enter. Otevře se stránka se seznamem dostupných přístupných šablon. Pokud chcete vyhledat vhodnou šablonu, použijte klávesy se šipkami. Během procházení uslyšíte názvy šablon.

 3. Šablonu vyberete stisknutím klávesy Enter. Otevře se náhled šablony a uslyšíte název šablony. Pokud chcete začít pracovat s dokumentem, stiskněte Enter. Dokument se otevře pro úpravy.

 4. Pokud chcete v dokumentu procházet pole formuláře, stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, Klávesa Tab nebo Shift+Tab. Do polí formuláře zadejte vlastní obsah. Pokud chcete odstranit zástupné pole, které nepotřebujete, stiskněte klávesu Delete, když je fokus na poli. Do dokumentu můžete taky vložit obrázky. Pokyny najdete v článku Použití čtečky obrazovky k vložení obrázku nebo obrázku do Wordu.

 5. Až budete hotovi, uložte si svou práci. Pokyny k uložení dokumentu najdete v tématu Použití čtečky obrazovky k uložení dokumentu ve Wordu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k vložení obrázku ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Pomocí Word pro Mac klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v Systému MacOS, můžete rychle psát například titulní dopisy, životopisy a letáky událostí pomocíWord šablon. Nemusíte se starat o formáty ani styly, ty už jsou připravené v šabloně.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

 • Ke čtení a úpravám dokumentů doporučujeme použít zobrazení rozložení při tisku. V jiných režimech zobrazení nemusí VoiceOver spolehlivě fungovat.

Vytvoření nového dokumentu ze šablony

V Word najdete několik šablon pro rychlé psaní sestav, životopisů, letáků a dalších.

Když se fokus čtečky obrazovky přesune kolem šablony, uslyšíte zástupné texty v polích formuláře šablony. Zástupné texty v polích formuláře nahradíte jednoduše zadáním vlastních textů.

Změny provedené v dokumentu založeném na šabloně nebudou mít vliv na původní šablonu. Když vytvoříte nový dokument založený na šabloně, bude to vždycky samostatný soubor. Soubor tedy nezapomeňte uložit.

Pokyny k vytvoření vlastní šablony najdete v tématu Vytvoření šablony.

 1. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • OtevřeteWord pro Mac. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Nový, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

  • Pokud už upravujete dokument a chcete vytvořit nový dokument ze šablony, stiskněte Shift+Command+P.

 2. Otevře se karta Nový se seznamem všech dostupných šablon. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste v kolekci opouštění, zadání kolekce, vybrána jedna položka kolekce, vítá vás Word, šablona. Pak používejte klávesy se šipkami, dokud neuslyšíte název šablony, kterou chcete použít, a stiskněte Return. Dokument se otevře pro úpravy.

 3. V dokumentu můžete pomocí kláves se šipkami procházet pole formuláře. Do polí formuláře zadejte vlastní obsah. Pokud chcete odstranit zástupné pole, které nepotřebujete, stiskněte klávesu Backspace, když je fokus na poli. Do dokumentu můžete taky vložit obrázky. Pokyny najdete v článku Použití čtečky obrazovky k vložení obrázku nebo obrázku do Wordu.

 4. Až budete hotovi, uložte si svou práci. Pokyny k uložení dokumentu najdete v tématu Použití čtečky obrazovky k uložení dokumentu ve Wordu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Pomocí Word pro iOS čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v iOSu, můžete rychle psát například titulní dopisy, životopisy a letáky událostí pomocí Word šablon. Nemusíte se starat o formáty ani styly, ty už jsou připravené v šabloně.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • Ke čtení a úpravám dokumentů doporučujeme použít zobrazení rozložení při tisku. V jiných režimech zobrazení nemusí VoiceOver spolehlivě fungovat.

Vytvoření nového dokumentu ze šablony

V Word najdete několik šablon pro rychlé psaní sestav, životopisů, letáků a dalších.

Když se fokus čtečky obrazovky přesune kolem šablony, uslyšíte zástupné texty v polích formuláře šablony. Zástupné texty v polích formuláře nahradíte jednoduše zadáním vlastních textů.

Změny provedené v dokumentu založeném na šabloně nebudou mít vliv na původní šablonu. Když vytvoříte nový dokument založený na šabloně, bude to vždycky samostatný soubor. Soubor tedy nezapomeňte uložit.

 1. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • OtevřeteWord pro iOS.

  • Pokud už upravujete dokument a chcete vytvořit nový dokument ze šablony, klepněte čtyřmi prsty poblíž horního okraje obrazovky, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Zavřít soubor, a poklepejte na obrazovku.

 2. Klepněte čtyřmi prsty do dolní části obrazovky, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Nový, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Na kartě Nový potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název šablony, kterou chcete použít, a potom poklepejte na obrazovku. Dokument se otevře pro úpravy.

 4. V dokumentu se posunujte mezi poli formuláře jedním prstem po obrazovce. VoiceOver vám při pohybu oznamuje pole. Poklepáním na obrazovku upravte pole formuláře a přidejte obsah. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte text nebo odstraňte zástupný obsah. Do dokumentu můžete taky vložit obrázky. Pokyny najdete v článku Použití čtečky obrazovkyk vložení obrázku nebo obrázku do Wordu .

 5. Až budete hotovi, uložte si svou práci. Pokyny k uložení dokumentu najdete v tématu Použití čtečky obrazovky k uložení dokumentu ve Wordu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Pomocí Word pro Android čtečky obrazovky TalkBack, která je integrovaná v Androidu, můžete rychle psát například titulní dopisy, životopisy a letáky událostí pomocí Word šablon. Nemusíte se starat o formáty ani styly, ty už jsou připravené v šabloně.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

Vytvoření nového dokumentu ze šablony

V Word najdete několik šablon pro rychlé psaní sestav, životopisů, letáků a dalších.

Když se fokus čtečky obrazovky přesune kolem šablony, uslyšíte zástupné texty v polích formuláře šablony. Zástupné texty v polích formuláře nahradíte jednoduše zadáním vlastních textů.

Změny provedené v dokumentu založeném na šabloně nebudou mít vliv na původní šablonu. Když vytvoříte nový dokument založený na šabloně, bude to vždycky samostatný soubor. Soubor tedy nezapomeňte uložit.

 1. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • OtevřeteWord pro Android.

  • Pokud už upravujete dokument a chcete vytvořit nový dokument ze šablony, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zpět, a poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový, a poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v prázdném dokumentu.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadované šablony, a pak poklepejte na obrazovku. Dokument se otevře pro úpravy.

 4. V dokumentu se posunujte mezi poli formuláře jedním prstem po obrazovce. TalkBack vám při pohybu oznamuje pole. Poklepáním na obrazovku upravte pole formuláře a přidejte obsah. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte text nebo odstraňte zástupný obsah. Do dokumentu můžete taky vložit obrázky. Pokyny najdete v článku Použití čtečky obrazovkyk vložení obrázku nebo obrázku do Wordu .

 5. Až budete hotovi, uložte si svou práci. Pokyny k uložení dokumentu najdete v tématu Použití čtečky obrazovky k uložení dokumentu ve Wordu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Pomocí Word pro web klávesnice a čtečky obrazovky můžete rychle psát například titulní dopisy, životopisy a letáky událostí pomocíWord šablon. Nemusíte se starat o formáty ani styly, ty už jsou připravené v šabloně. Otestovali jsme ho s Předčítáním v aplikacích Microsoft Edge a JAWS a NVDA v Chromu, ale může fungovat s jinými čtečkami obrazovky a webovými prohlížeči, pokud dodržují běžné standardy a techniky přístupnosti.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office pro web mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Když použijete Word pro web, přepněte do režimu celé obrazovky. Stisknutím klávesy F11 můžete zapnout a vypnout režim celé obrazovky.

 • Pokud používáte JAWS, přejděte na navigaci fokusu.

 • Při používání aplikace Word pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Word pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Platí také, že běžné klávesové zkratky, jako je klávesa F1 (Nápověda) nebo kombinace CTRL+O (Otevřít), platí pro webový prohlížeč a ne pro Word pro web.

Vytvoření nového dokumentu ze šablony

V Word najdete několik šablon pro rychlé psaní sestav, životopisů, letáků a dalších.

Když se fokus čtečky obrazovky přesune kolem šablony, uslyšíte zástupné texty v polích formuláře šablony. Zástupné texty v polích formuláře nahradíte jednoduše zadáním vlastních textů.

Změny provedené v dokumentu založeném na šabloně nebudou mít vliv na původní šablonu. Když vytvoříte nový dokument založený na šabloně, bude to vždycky samostatný soubor.

Pokyny k vytvoření vlastní šablony najdete v tématu Vytvoření šablony.

 1. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • V prohlížeči přejděte na Office.com, přihlaste se a začněte Word pro web. Uslyšíte: "Create a new blank document, link" (Vytvořit nový prázdný dokument, odkaz). Pak udělejte jednu z těchto věcí:

   • Pokud chcete vybrat jednu z snadno dostupných šablon, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte požadovanou šablonu, a pak stiskněte Enter.

   • Pokud chcete vyhledat další šablony, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte"Přístup k více šablonám", a pak stiskněte Enter. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název šablony, kterou chcete použít, a pak stiskněte Enter.

  • Pokud už upravujete dokument a chcete vytvořit nový dokument ze šablony, stiskněte Alt+Windows klávesa s logem+F, N. Pak opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na novém prázdném dokumentu. Pomocí kláves se šipkami přejděte na šablonu, kterou chcete použít, a stiskněte Enter.

 2. Dokument se otevře pro úpravy na nové kartě prohlížeče. Pokud chcete v dokumentu procházet pole formuláře, použijte klávesy se šipkami. Do polí formuláře zadejte vlastní obsah. Pokud chcete odstranit zástupné pole, které nepotřebujete, stiskněte klávesu Delete, když je fokus na poli. Do dokumentu můžete taky vložit obrázky. Pokyny najdete v článku Použití čtečky obrazovkyk vložení obrázku nebo obrázku do Wordu .

  Word pro web změny se automaticky uloží při práci.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k vložení obrázku ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×