Použití podmíněného formátování ke zvýraznění informací

Podmíněné formátování můžete použít k vizuálnímu zkoumání a analýze dat, k rozpoznání zásadních problémů a k identifikaci vzorů a trendů.

Podmíněné formátování usnadňuje zvýraznění zajímavých buněk nebo oblastí buněk, zdůraznění neobvyklých hodnot a vizualizaci dat pomocí datových pruhů, barevných škál a sad ikon, které odpovídají specifickým variacím dat.

Podmíněné formátování mění vzhled buněk na základě vámi určených podmínek. Pokud jsou podmínky splněné, oblast buněk se naformátuje. Pokud podmínky splněné nejsou, formát se nezmění. K dispozici máte spoustu předdefinovaných podmínek a můžete si taky vytvořit vlastní (třeba se vzorcem, který podmínky vyhodnocuje jako pravdivé nebo nepravdivé).

Poznámka: Možnosti formátování, které mají vliv na velikost řádků nebo sloupců, nejsou v pravidlech podmíněného formátování dostupné. Zahrnuje to písmo, velikost písma a určité styly ohraničení.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Podmíněné formátování v měsíčních záznamech vysokých teplot v různých lokalitách, kde barvy intuitivně odpovídají hodnotám (vyšší teploty jsou v červených/oranžových barvách, nižší teploty zase ve žlutých/zelených)

Podmíněné formátování pomocí trojbarevné škály

Podmíněné formátování, které pomocí různě barevných buněk označuje jednotlivé kategorie produktů; sada tří ikon se šipkami znázorňuje vývoj cen (zvýšení, stejné, snížení) a datové pruhy zobrazují rozdíly mezi produktovými maržemi.

Pozadí buněk, sady ikon a datové pruhy použité jako podmíněné formátování

Podmíněné formátování můžete použít na oblast buněk (vybranou nebo pojmenovanou), Excelovou tabulku a v případě Excelu pro Windows i na sestavu kontingenční tabulky. U podmíněného formátování sestavy kontingenční tabulky je potřeba brát v úvahu ještě další faktory – níže se na kartě Windows podívejte na oddíl Použití podmíněného formátování v kontingenční tabulce.

Podmíněné formátování obvykle funguje stejně v oblasti buněk, v Excelové tabulce i v sestavě kontingenční tabulky. Nicméně, v případě kontingenční tabulky je potřeba vzít v úvahu ještě další faktory:

 • Některé podmíněné formáty nefungují na pole v oblasti Hodnot v sestavě kontingenční tabulky. Například není možné formátovat pole podle toho, jestli obsahují jedinečné nebo duplicitní hodnoty. Tato omezení jsou uvedená i v ostatních relevantních oddílech tohoto článku.

 • Jestliže změníte rozložení sestavy kontingenční tabulky filtrováním, skrytím, sbalením nebo rozbalením úrovní, případně přesunutím pole, podmíněné formátování zůstane zachováno, dokud nedojde k odebrání zdrojových dat.

 • Rozsah podmíněného formátování polí v oblasti hodnot lze založit na hierarchii dat. Tento rozsah je určen všemi viditelnými podřízenými záznamy (na nižší úrovni hierarchie) nadřazeného záznamu (na vyšší úrovni hierarchie) v řádcích a jednom nebo více sloupcích, případně ve sloupcích a jednom nebo více řádcích.

  Poznámka: Podřízené záznamy v hierarchii dat nedědí podmíněný formát nadřazeného záznamu a nadřazený záznam nedědí podmíněný formát podřízených záznamů.

 • Existují tři způsoby definování rozsahu podmíněného formátování polí v oblasti Hodnoty: výběrem buněk, podle odpovídajícího pole a podle pole s hodnotou.

Výchozí způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot je výběr buněk. Způsob definování rozsahu můžete změnit na odpovídající pole nebo pole s hodnotou pomocí přepínače Nastavit pravidlo formátování pro, dialogového okna Nové pravidlo formátování nebo Upravit pravidlo formátování.

Metoda

Tento způsob použijte, pokud chcete vybrat:

Definování rozsahu výběrem buněk:

 • Sadu sousedících polí v oblasti hodnot, jako jsou všechny součty za produkty v jednom regionu

 • Sadu nesousedících polí v oblasti hodnot, jako jsou součty za produkty pro různé regiony a různé úrovně hierarchie dat

Definování rozsahu podle pole s hodnotou:

 • Vyhnout se mnoha nesousedícím výběrům

 • Podmíněně formátovat sadu polí v oblasti hodnot na všech úrovních hierarchie dat

 • Zahrnout mezisoučty a celkové součty

Definování rozsahu podle odpovídajícího pole:

 • Vyhnout se mnoha nesousedícím výběrům

 • Podmíněně formátovat sadu polí v oblasti hodnot pro jednu úroveň hierarchie dat.

 • Vyloučit mezisoučty

Ve výchozím nastavení je pravidlo založené na všech viditelných hodnotách, jestliže podmíněně formátujete pole v oblasti hodnot tak, abyste získali nejvyšší nebo nejnižší hodnoty, případně hodnoty nad nebo pod průměrem. Pokud však definujete rozsah odpovídajícím polem (místo použití všech zobrazených hodnot), můžete použít podmíněný formát pro každou kombinaci:

 • Sloupce a jeho nadřazeného řádkového pole

 • Řádku a jeho nadřazeného sloupcového pole

Poznámka: Rychlá analýza není k dispozici v aplikaci Excel 2010 ani předchozích verzích.

Pomocí tlačítka Rychlá analýza Tlačítko Rychlá analýza použijte vybrané podmíněné formátování na zvolená data. Tlačítko Rychlá analýza se zobrazí automaticky, když vyberete data.

 1. Vyberte data, které chcete podmíněně naformátovat. V pravém dolním rohu výběru se zobrazí tlačítko Rychlá analýza.

  Vybraná data s tlačítkem Rychlá analýza

 2. Klikněte na tlačítko Rychlá analýza Tlačítko Rychlá analýza, nebo stiskněte Ctrl+Q.

 3. Pak v automaticky otevíraném okně přesunujte pod kartou Formátování myš na různé možnosti. Tím se bude zobrazovat Dynamický náhled vašich dat a vy si můžete vybrat požadované formátování.

  Karta Formátování v galerii Rychlá analýza

  Poznámky: 

  • Možnosti formátování, které se zobrazí na kartě Formátování, závisí na datech, která jste vybrali. Pokud váš výběr obsahuje pouze text, máte k dispozici možnosti Text, Duplikovat, Jedinečné, Rovná se a Vymazat. Pokud výběr obsahuje pouze čísla, nebo text i čísla, máte k dispozici možnosti Datové pruhy, Barvy, Sady ikon, Je větší než, Prvních 10 % a Vymazat.

  • Dynamický náhled vykreslí jen ty možnosti formátování, které jdou u vašich dat použít. Třeba když vaše vybrané buňky neobsahují odpovídající data a zvolíte možnost Duplikovat, dynamický náhled nebude fungovat.

 4. Pokud se zobrazí dialogové okno Text, který obsahuje, zadejte požadovanou možnost formátování a klikněte na OK.

Pokud se chcete podívat na video o použití Rychlé analýzy k podmíněnému formátování, přejděte sem: Video: Použití podmíněného formátování.

Můžete si stáhnout ukázkový sešit, který obsahuje různé příklady použití podmíněného formátování, a to jak se standardními pravidly, jako jsou například vrchní a spodní, duplicitní, datové pruhy, sady ikon a barevné škály, tak i ručně vytvářet vlastní pravidla.

Stáhnout: Příklady podmíněného formátování v Excelu

Barevné škály slouží jako vizuální pomůcky pomáhající pochopit rozložení a proměnlivost dat. Dvoubarevná škála umožňuje porovnávat oblast buněk pomocí různých odstínů dvou barev. Odstíny barev mohou představovat vyšší nebo nižší hodnoty. V níže zobrazené škále zelené a žluté barvy lze například určit, že buňky s vyšší hodnotou budou obsahovat více zelené barvy a buňky s nižší hodnotou více žluté barvy.

Tip: Buňky, které mají tento formát, můžete seřadit podle barvy – stačí použít místní nabídku.

Formátování všech buněk pomocí dvoubarevné škály

Tip: Pokud některé z vybraných buněk obsahují vzorec, který vrací chybu, podmíněné formátování se na tyto buňky nepoužije. Chcete-li mít jistotu, že bude podmíněný formát na tyto buňky použit, použijte pro vrácení jiné než chybové hodnoty funkci JE nebo CHYBHODN.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Barevné škály.

  Podmíněné formátování

 3. Vyberte dvoubarevnou škálu.

  Umístěním ukazatele myši na ikony barevné škály zjistíte, která z nich je dvoubarevná. Horní barva představuje vyšší hodnoty a dolní barva nižší hodnoty.

Způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky lze změnit pomocí tlačítka Možnosti formátování, které se zobrazuje vedle pole kontingenční tabulky s použitým podmíněným formátováním.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Spravovat pravidla. Zobrazí se dialog Správce pravidel podmíněného formátování.

  Dialog Správce pravidel podmíněného formátování

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přidat úplně nové podmíněné formátování, klikněte na Nové pravidlo. Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete přidat nové podmíněné formátování, které vychází z už existujícího formátování, vyberte dané pravidlo a pak klikněte na Duplikovat pravidlo. Duplikované pravidlo se zobrazí v dialogovém okně. Zvolte duplikát a pak vyberte Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo sestava kontingenční tabulky.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialogv poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog.

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování.

 4. Ve skupinovém rámečku Použít pravidlo u následujících položek lze změnit definici rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky:

  • Výběr: Klikněte na Vybrané buňky.

  • Všechny buňky pro hodnotu popisku: Klikněte na Všechny buňky zobrazující <Hodnota popisku> hodnot.

  • Všechny buňky pro hodnotu popisku kromě souhrnů a celkového součtu: Klikněte na Všechny buňky zobrazující <Hodnota popisku> hodnot pro <Popisek řádku>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat všechny buňky na základě hodnot (výchozí nastavení).

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Styl formátování možnost Dvoubarevná škála.

 7. Chcete-li vybrat typ pro Minimum a Maximum v poli Typ, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Formátování nejnižších a nejvyšších hodnot:    Vyberte typ Nejnižší hodnota a Nejvyšší hodnota.

   V tomto případě není třeba vkládat hodnoty Minimum a Maximum u položky Hodnota.

  • Formátování hodnoty čísla, data nebo času:    Vyberte typ Číslo a pak v poli Hodnota zadejte hodnotu pro údaje Minimum a Maximum.

  • Formátování procentuální hodnoty:    Zadejte hodnoty Minimum a Maximum u položky Hodnota.

   Platné hodnoty jsou 0 až 100. Nezadávejte znak procenta.

   Procenta používejte, když chcete zobrazit poměr všech hodnot, protože rozdělení hodnot je poměrné.

  • Formátování percentilu:    Vyberte typ Percentil a vložte hodnoty Minimum a Maximum u položky Hodnota. Platné percentily mají hodnotu v rozsahu od 0 (nuly) do 100.

   Percentil je možné použít, chcete-li zobrazit skupinu vysokých hodnot (například dvacátýnejvyšší percentil) v rámci stupně jedné barvy a skupinu nízkých hodnot (například dvacátýnejnižší percentil) v rámci stupně jiné barvy, protože představují extrémní hodnoty, které by mohly zkreslit zobrazení dat.

  • Formátování výsledku vzorce:    Vyberte typ Vzorec a pak zadejte hodnoty pro Minimum a Maximum.

   • Vzorec musí vrátit hodnotu čísla, data nebo času.

   • Jako první znak zadejte rovnítko (=).

   • Neplatné vzorce se při formátování nepoužijí.

   • Je dobré vzorec vyzkoušet a ujistit se, že nevrací chybové hodnoty.

    Poznámky: 

    • Přesvědčte se, jestli je hodnota Minimum nižší než hodnota Maximum.

    • Pro pole Minimum a Maximum je možné zvolit rozdílné typy. V poli Minimum je například možné vybrat číslo a v poli Maximum procento.

 8. Chcete-li vybrat barevnou škálu pro hodnoty Minimum a Maximum, klikněte pod každou hodnotou na pole Barva a vyberte barvu.

  Pokud chcete vybrat další barvy nebo definovat vlastní barvu, klikněte na Další barvy. Zvolená barevná škála se zobrazí v poli Náhled.

Barevné škály slouží jako vizuální pomůcka pomáhající pochopit rozložení a proměnlivost dat. Tříbarevná škála umožňuje porovnávat oblast buněk pomocí různých odstínů tří barev. Určité odstíny barev můžou představovat vyšší, střední nebo nižší hodnoty. V barevné škále zelené, žluté a červené barvy lze například určit, že buňky s vyšší hodnotou budou mít zelenou barvu, buňky se střední hodnotou budou mít žlutou barvu a buňky s nižší hodnotou budou mít červenou barvu.

Tip: Buňky, které mají tento formát, můžete seřadit podle barvy – stačí použít místní nabídku.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Barevné škály.

  Podmíněné formátování

 3. Vyberte tříbarevnou škálu. Horní barva představuje vyšší hodnoty, středová barva představuje střední hodnoty a dolní barva představuje nižší hodnoty.

  Umístěním ukazatele myši na ikony barevné škály zjistíte, která z nich je tříbarevná.

Způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky lze změnit pomocí tlačítka Možnosti formátování, které se zobrazuje vedle pole kontingenční tabulky s použitým podmíněným formátováním.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Spravovat pravidla. Zobrazí se dialog Správce pravidel podmíněného formátování.

  Dialog Správce pravidel podmíněného formátování

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přidat nové podmíněné formátování, klikněte na Nové pravidlo. Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete přidat nové podmíněné formátování, které vychází z už existujícího formátování, vyberte dané pravidlo a pak klikněte na Duplikovat pravidlo. Duplikované pravidlo se zkopíruje a zobrazí se v dialogovém okně. Zvolte duplikát a pak vyberte Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo sestava kontingenční tabulky.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialogv poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog.

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování.

 4. V poli Použít pravidlo u následujících položek můžete změnit rozsah polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky následovně:

  • Výběr:    Klikněte na Pouze tyto buňky.

  • Odpovídající pole:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot> se stejnými poli.

  • Pole s hodnotou:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat všechny buňky na základě hodnot.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Styl formátování možnost Tříbarevná škála.

 7. Vyberte typ pro pole Minimum, Střední bod a Maximum. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Formátování nejnižších a nejvyšších hodnot:    Vyberte hodnotu Střední bod.

   V tomto případě není třeba zadávat hodnoty Nejnižší hodnota a Nejvyšší hodnota u položky Hodnota.

  • Formátování hodnoty čísla, data nebo času:    Vyberte typ Číslo a zadejte hodnotu v poli Minimum, Střední bod a Maximum.

  • Formátování procentuální hodnoty:    Vyberte typ Procenta a zadejte hodnotu v poli Minimum, Střední bod a Maximum. Platné hodnoty jsou 0 (nula) až 100. Nezadávejte znak procenta (%).

   Procenta používejte, když chcete zobrazit poměr všech hodnot, protože použití procenta zajistí poměrné rozdělení hodnot.

  • Formátování percentilu:    Vyberte typ Percentil a zadejte hodnotu v poli Minimum, Střední bod a Maximum.

   Platnými percentily jsou hodnoty 0 (nula) až 100.

   Percentil je možné použít, chcete-li zobrazit skupinu vysokých hodnot (například dvacátýnejvyšší percentil) v rámci stupně jedné barvy a skupinu nízkých hodnot (například dvacátýnejnižší percentil) v rámci stupně jiné barvy, protože představují extrémní hodnoty, které by mohly zkreslit zobrazení dat.

  • Formátování výsledku vzorce:    Vyberte typ Vzorec a zadejte hodnotu v poli Minimum, Střední bod a Maximum.

   Vzorec musí vrátit hodnotu čísla, data nebo času. Jako první znak zadejte rovnítko (=). Neplatné vzorce se při formátování nepoužijí. Je dobré vzorec vyzkoušet a ujistit se, že nevrací chybové hodnoty.

   Poznámky: 

   • Pro oblast buněk se dají nastavit hodnoty minima, středního bodu a maxima. Ujistěte se, že hodnota v poli Minimum je nižší než hodnota v poli Střední bod a ta je zase nižší než hodnota v poli Maximum.

   • Pro pole Minimum, Střední bod a Maximum lze vybrat různé typy. Například pro pole Minimum lze vybrat typ číslo, pro pole Střední bod typ percentil a pro pole Maximum typ procenta.

   • V mnoha případech v poli Střední bod nejlépe funguje výchozí hodnota 50 %, ale je možné ji upravit tak, aby vyhovovala specifickým požadavkům.

 8. Chcete-li vybrat barevnou škálu pro pole Minimum, Střední bod a Maximum, klikněte pod každým polem na položku Barva a vyberte barvu.

  • Pokud chcete vybrat další barvy nebo definovat vlastní barvu, klikněte na Další barvy.

  • Zvolená barevná škála se zobrazí v poli Náhled.

Pomocí datového pruhu je možné zobrazit hodnotu buňky ve srovnání s hodnotami jiných buněk. Délka datového pruhu představuje hodnotu v buňce. Delší pruh představuje vyšší hodnotu a kratší pruh představuje nižší hodnotu. Datové pruhy jsou užitečné pro zjištění vyšších a nižších čísel především při větším objemu dat, například pro zjištění nejvíce a nejméně prodávaných hraček ve výkazu prázdninového prodeje.

Zde uvedený příklad využívá ke zvýraznění výrazných kladných a záporných hodnot datové pruhy. Datové pruhy můžete formátovat tak, aby začínaly uprostřed buňky a byly pro záporné hodnoty natažené doleva.

Datové pruhy, které zvýrazňují kladné a záporné hodnoty

Tip: Pokud některé z buněk v oblasti obsahují vzorec, který vrací chybu, podmíněné formátování nebude na tyto buňky použito. Chcete-li zajistit, aby bylo podmíněné formátování použito na tyto buňky, použijte funkci JE nebo CHYBHODN, která místo chybové hodnoty vrací nějakou konkrétní hodnotu (například 0 nebo N/A).

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle možnosti Podmíněné formátování a na položku Datové čáry a vyberte ikonu datové čáry.

  Podmíněné formátování

Pomocí přepínače Nastavit pravidlo formátování pro lze změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Spravovat pravidla. Zobrazí se dialog Správce pravidel podmíněného formátování.

  Dialog Správce pravidel podmíněného formátování

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na Nové pravidlo. Zobrazí se dialog Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete přidat nové podmíněné formátování, které vychází z už existujícího formátování, vyberte dané pravidlo a pak klikněte na Duplikovat pravidlo. Duplikované pravidlo se zkopíruje a zobrazí se v dialogovém okně. Zvolte duplikát a pak vyberte Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo sestava kontingenční tabulky.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialogv poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog.

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování.

 4. V poli Použít pravidlo u následujících položek můžete změnit rozsah polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky následovně:

  • Výběr:    Klikněte na Pouze tyto buňky.

  • Odpovídající pole:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot> se stejnými poli.

  • Pole s hodnotou:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat všechny buňky na základě hodnot.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Styl formátování možnost Datový pruh.

 7. V poli Typ vyberte typ pro údaj Minimum a Maximum. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Formátování nejnižších a nejvyšších hodnot:    Vyberte typ Nejnižší hodnota a Nejvyšší hodnota.

   V tomto případě není třeba pro údaje Minimum a Maximum vkládat hodnoty.

  • Formátování hodnoty čísla, data nebo času:    Vyberte typ Číslo a pak v poli Hodnota zadejte hodnotu pro Minimum a Maximum.

  • Formátování procentuální hodnoty:    Vyberte typ Percentil a zadejte hodnotu pro údaje Minimum a Maximum.

   Platné hodnoty jsou 0 (nula) až 100. Nezadávejte znak procenta (%).

   Procenta používejte, když chcete zobrazit poměr všech hodnot, protože použití procenta zajistí poměrné rozdělení hodnot.

  • Formátování percentilu:    Vyberte typ Percentil a zadejte hodnotu pro údaje Minimum a Maximum.

   Platnými percentily jsou hodnoty 0 (nula) až 100.

   Percentil je možné použít, chcete-li zobrazit skupinu vysokých hodnot (například dvacátýnejvyšší percentil) datovou čarou určité velikosti a skupinu nízkých hodnot (například dvacátýnejnižší percentil) datovou čarou jiné velikosti, protože představují extrémní hodnoty, které by mohly zkreslit zobrazení dat.

  • Formátování výsledku vzorce:     Vyberte typ Vzorec a zadejte hodnotu pro údaje Minimum a Maximum.

   • Vzorec musí vrátit hodnotu čísla, data nebo času.

   • Jako první znak zadejte rovnítko (=).

   • Neplatné vzorce se při formátování nepoužijí.

   • Je dobré vzorec vyzkoušet a ujistit se, že nevrací chybové hodnoty.

  Poznámky: 

  • Přesvědčte se, jestli je hodnota Minimum nižší než hodnota Maximum.

  • Pro údaje Minimum a Maximum je možné zvolit rozdílné typy. Pro údaj Minimum je například možné zvolit číslo a pro údaj Maximum procento.

 8. Chcete-li vybrat barevnou škálu pro údaje Minimum a Maximum, klikněte na možnost Barva pruhu.

  Pokud chcete vybrat další barvy nebo definovat vlastní barvu, klikněte na Další barvy. Zvolená barva čáry se zobrazí v poli Náhled.

 9. Chcete-li zobrazit pouze datový pruh bez hodnot v buňce, zaškrtněte políčko Zobrazit pouze čáru.

 10. Chcete-li pro datové pruhy použít plné ohraničení, vyberte v poli se seznamem Ohraničení možnost plné ohraničení a zvolte barvu ohraničení.

 11. Chcete-li zvolit mezi plným pruhem a přechodem, zvolte v poli se seznamem Výplň možnost Souvislá výplň nebo Přechodová výplň.

 12. Chcete-li formátovat záporné pruhy, klikněte na možnost Záporná hodnota a osa a poté v dialogovém okně Nastavení záporné hodnoty a osy zvolte možnosti pro barvy výplně a ohraničení záporného pruhu. Je také možné zvolit nastavení polohy a barvu osy. Výběr možností dokončíte kliknutím na tlačítko OK.

 13. Výběrem nastavení v poli se seznamem Směr panelu lze změnit směr čar. Tento směr je standardně je nastaven na hodnotu Kontext, v závislosti na požadavcích na způsob zobrazení dat je však možné vybrat možnosti zleva doprava a zprava doleva.

Pokud chcete opatřit data poznámkami a rozdělit je do tří až pěti kategorií oddělených mezní hodnotou, použijte sadu ikon. Každá ikona představuje oblast hodnot. Například v sadě ikon 3 šipky představuje zelená šipka nahoru vyšší hodnoty, žlutá šipka do strany představuje střední hodnoty a červená šipka dolů představuje nižší hodnoty.

Tip: Buňky, které mají tento formát, můžete seřadit podle ikony – stačí použít místní nabídku.

Zde uvedený příklad pracuje s několika příklady sad ikon podmíněného formátování.

Různé sady ikon pro stejná data

Ikony se můžete rozhodnout zobrazit pouze pro buňky, které splňují určitou podmínku – například zobrazení ikony upozornění pro buňky, jejichž hodnota je nižší než kritická hodnota, a nezobrazení žádné ikony pro buňky, které tuto hodnotu překračují. Ikony lze při nastavování podmínek skrýt výběrem možnosti Žádná ikona buňky z rozevíracího seznamu vedle ikony. Můžete také vytvořit vlastní kombinaci sad ikon – například zelená (symbol zaškrtnutí), žlutá (semafor), červená (vlaječka).

Tip: Pokud některé z vybraných buněk obsahují vzorec, který vrací chybu, podmíněné formátování se na tyto buňky nepoužije. Chcete-li zajistit, aby bylo podmíněné formátování použito na tyto buňky, použijte funkci JE nebo CHYBHODN, která místo chybové hodnoty vrací nějakou konkrétní hodnotu (například 0 nebo N/A).

Rychlé formátování

 1. Vyberte buňky, které chcete podmíněně naformátovat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle možnosti Podmíněné formátování a na položku Sady ikon a vyberte sadu ikon.

  Podmíněné formátování

Pomocí přepínače Nastavit pravidlo formátování pro lze změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte buňky, které chcete podmíněně naformátovat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Spravovat pravidla. Zobrazí se dialog Správce pravidel podmíněného formátování.

  Dialog Správce pravidel podmíněného formátování

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na Nové pravidlo. Zobrazí se dialog Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete přidat nové podmíněné formátování, které vychází z už existujícího formátování, vyberte dané pravidlo a pak klikněte na Duplikovat pravidlo. Duplikované pravidlo se zkopíruje a zobrazí se v dialogovém okně. Zvolte duplikát a pak vyberte Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo sestava kontingenční tabulky.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialogv poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog.

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování.

 4. V poli Použít pravidlo u následujících položek můžete změnit rozsah polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky následovně:

  • Výběr:    Klikněte na Pouze tyto buňky.

  • Odpovídající pole:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot> se stejnými poli.

  • Pole s hodnotou:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat všechny buňky na základě hodnot.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Styl formátování možnost Sady ikon.

  1. Vyberte sadu ikon. Výchozí nastavení je 3 barvy semaforu (bez okraje). Počet ikon a výchozích operátorů porovnání, jakož i mezní hodnoty pro každou ikonu se mohou lišit v závislosti na sadě hodnot.

  2. Můžete upravit operátory porovnání a mezní hodnoty. Výchozí oblast hodnot pro každou ikonu je stejně velká, ale můžete ji upravit tak, aby vyhovovala individuálním požadavkům. Ujistěte se, že meze jsou v logické posloupnosti od nejvyšší po nejnižší shora dolů.

  3. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • Formátování hodnoty čísla, data nebo času:    Vyberte typ Číslo.

   • Formátování procentuální hodnoty:    Vyberte typ Procenta.

    Platné hodnoty jsou 0 (nula) až 100. Nezadávejte znak procenta (%).

    Procenta používejte, když chcete zobrazit poměr všech hodnot, protože použití procenta zajistí poměrné rozdělení hodnot.

   • Formátování percentilu:    Vyberte typ Percentil. Platné percentily mají hodnotu v rozsahu od 0 (nuly) do 100.

    Percentil je možné použít, chcete-li zobrazit skupinu vysokých hodnot (například dvacátýnejvyšší percentil) pomocí určité ikony a skupinu nízkých hodnot (například dvacátýnejnižší percentil) pomocí jiné ikony, protože představují extrémní hodnoty, které by mohly zkreslit zobrazení dat.

   • Formátování výsledku vzorce:    Vyberte typ Vzorec a zadejte vzorec do obou polí Hodnota.

    • Vzorec musí vrátit hodnotu čísla, data nebo času.

    • Jako první znak zadejte rovnítko (=).

    • Neplatné vzorce se při formátování nepoužijí.

    • Je dobré vzorec vyzkoušet a ujistit se, že nevrací chybové hodnoty.

  4. Pokud chcete, aby první ikona představovala nižší hodnoty a poslední ikona představovala vyšší hodnoty, zaškrtněte políčko Obrátit pořadí ikon.

  5. Pokud chcete zobrazit pouze ikonu bez hodnoty v buňce, zaškrtněte políčko Zobrazit pouze ikonu.

   Poznámky: 

   • Možná bude třeba přizpůsobit šířku sloupce velikosti ikony.

   • Velikost zobrazené ikony závisí na velikosti písma v buňce. Se vzrůstající velikostí písma se proporcionálně zvětšuje velikost ikon.

Abyste snadněji našli konkrétní buňky, můžete je naformátovat pomocí relačního operátoru. Na listu se soupisem zásob uspořádaným podle kategorií můžete například žlutě zvýraznit produkty, kterých máte na skladě méně než deset. Také můžete na listu s přehledem prodejen snadno identifikovat prodejny, které mají zisk vyšší než 10 %, objem prodeje nižší než 1 000 000 Kč a které patří do Jihomoravského kraje.

Zde uvedené příklady pracují s předdefinovanými kritérii podmíněného formátování, jako jsou Větší než nebo Prvních X %. To naformátuje města, která mají víc než 2 miliony obyvatel, se zeleným pozadím, a průměrné nejvyšší teploty mezi prvními 30 % s oranžovým pozadím.

Formátování ukáže města s více než 2 miliony obyvatel a nejvyššími teplotami mezi prvními 30 %

Poznámka: Pole v oblasti Hodnot sestavy kontingenční tabulky jde formátovat jenom podle čísla, ne podle textu nebo kalendářního data.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom na položku Zvýraznit pravidla buněk.

  Podmíněné formátování

 3. Vyberte požadovaný příkaz, například Mezi, Je rovno, Text, který obsahuje nebo Datum nacházející se.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Pomocí přepínače Nastavit pravidlo formátování pro lze změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky.

Pokud byste se na tyto postupy chtěli podívat na videu, přejděte na: Video: Podmíněné formátování textu a Video: Podmíněné formátování kalendářních dat.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Spravovat pravidla. Zobrazí se dialog Správce pravidel podmíněného formátování.

  Dialog Správce pravidel podmíněného formátování

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na Nové pravidlo. Zobrazí se dialog Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete přidat nové podmíněné formátování, které vychází z už existujícího formátování, vyberte dané pravidlo a pak klikněte na Duplikovat pravidlo. Duplikované pravidlo se zkopíruje a zobrazí se v dialogovém okně. Zvolte duplikát a pak vyberte Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo sestava kontingenční tabulky.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialogv poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu nebo na dalších listech a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog.

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování.

 4. V poli Použít pravidlo u následujících položek můžete změnit rozsah polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky následovně:

  • Výběr:    Klikněte na Pouze tyto buňky.

  • Odpovídající pole:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot> se stejnými poli.

  • Pole s hodnotou:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat pouze buňky obsahující následující položky.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla v seznamu Formátovat pouze buňky proveďte jednu z následujících akcí:

  • Formátování podle čísla, data nebo času:    Vyberte Hodnota buňky, zvolte operátor porovnání a potom zadejte číslo, datum nebo čas.

   Vyberte například operátor Je mezi a zadejte hodnoty 100 a 200 nebo vyberte operátor Je rovno a zadejte hodnotu 1. 1. 2009.

   Můžete taky vložit vzorec, který vrátí číslo, datum nebo časovou hodnotu.

   • Pokud chcete zadat vzorec, začněte znakem rovnítka (=).

   • Neplatné vzorce se při formátování nepoužijí.

   • Je dobré vzorec vyzkoušet a ujistit se, že nevrací chybové hodnoty.

  • Formátování podle textu:    Vyberte možnost Určitý text, zvolte relační operátor a zadejte text.

   Vyberte například položku Obsahuje a zadejte slovo stříbro nebo vyberte položku Má na začátku a zadejte řetězec Tri.

   K hledanému řetězci jsou připojeny uvozovky a je možné používat zástupné symboly. Maximální délka řetězce je 255 znaků.
    

   Poznámka: Zástupné znaky ? (otazník) nebo * (hvězdička) můžete použít podle popisu v článku Použití zástupných znaků při hledání. Pokud chcete zadat otazník, hvězdičku nebo vlnovku, před otazník, hvězdičku nebo vlnovku zadejte znak ~ (vlnovka), například ~*.

  • Je možné také zadat vzorec, který vrátí text.

   • Pokud chcete zadat vzorec, začněte znakem rovnítka (=).

   • Neplatné vzorce se při formátování nepoužijí.

   • Je dobré vzorec vyzkoušet a ujistit se, že nevrací chybové hodnoty.

   Pokud byste se na tyto postupy chtěli podívat na videu, přejděte na: Video: Podmíněné formátování textu.

  • Formátování podle data:    Vyberte položku Data připadající na následující dny a zadejte porovnání data.

   Vyberte například možnost Včera nebo Příští týden.

   Pokud byste se na tyto postupy chtěli podívat na videu, přejděte na: Video: Podmíněné formátování kalendářních dat.

  • Formátování prázdných a jiných než prázdných buněk:    Vyberte možnost Prázdné buňky nebo Jiné než prázdné.

   Prázdná buňka je taková, která neobsahuje žádná data a odlišuje se od buňky, která obsahuje jednu či více mezer (ty jsou považovány za text).

  • Formátování buněk s chybovými a bezchybnými hodnotami:    Vyberte možnost Chyby nebo Bez chyb.

   Chybovými hodnotami jsou: #####, #HODNOTA!, #DĚLENÍ_NULOU!, #NÁZEV?, #N/A, #ODKAZ!, #ČÍSLO! a #NULL!.

 7. Pokud chcete zadat formát, klikněte na Formát. Zobrazí se dialog Formát buněk.

 8. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a pak klikněte na OK.

  Můžete zvolit víc formátů. Vybrané formáty jsou zobrazené v poli Náhled.

V oblasti buněk založené na vámi určených hraničních hodnotách lze najít nejvyšší a nejnižší hodnoty. Je možné například najít 5 nejprodávanějších produktů v sestavě za region, produkty, které v zákaznickém průzkumu dosáhly dolních 15 %, nebo 25 nejvyšších mezd v oddělení.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom na položku Pravidla pro nejvyšší či nejnižší hodnoty.

  Podmíněné formátování

 3. Vyberte požadovaný příkaz, jako například Prvních 10 položek nebo Posledních 10 %.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Pomocí přepínače Nastavit pravidlo formátování pro lze změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Spravovat pravidla. Zobrazí se dialog Správce pravidel podmíněného formátování.

  Dialog Správce pravidel podmíněného formátování

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na Nové pravidlo. Zobrazí se dialog Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete přidat nové podmíněné formátování, které vychází z už existujícího formátování, vyberte dané pravidlo a pak klikněte na Duplikovat pravidlo. Duplikované pravidlo se zkopíruje a zobrazí se v dialogovém okně. Zvolte duplikát a pak vyberte Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo sestava kontingenční tabulky.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialogv poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog.

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování.

 4. V poli Použít pravidlo u následujících položek můžete změnit rozsah polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky následovně:

  • Výběr:    Klikněte na Pouze tyto buňky.

  • Odpovídající pole:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot> se stejnými poli.

  • Pole s hodnotou:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat pouze hodnoty zařazené jako první nebo poslední.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Formátovat hodnoty v rozsahu možnost Prvních nebo Posledních.

 7. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete určit nejvyšší a nejnižší číslo, zadejte číslo a zrušte zaškrtnutí políčka % z vybrané oblasti pro. Platné hodnoty jsou čísla 1 až 1000.

  • Pokud chcete určit nejvyšší a nejnižší procentuální hodnotu, zadejte číslo a zaškrtněte políčko % z vybrané oblasti pro. Platné hodnoty jsou čísla 1 až 100.

 8. Pokud chcete, můžete změnit použitý formát polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky, jejichž rozsah je definován odpovídajícím polem.

  Ve výchozím nastavení je podmíněné formátování založeno na všech viditelných hodnotách. Pokud však rozsah definujete odpovídajícím polem (místo všech viditelných hodnot), můžete použít podmíněný formát pro každou kombinaci:

  • Sloupce a nadřazeného řádkového pole výběrem možnosti Každá skupina sloupců

  • Řádku a nadřazeného sloupcového pole výběrem možnosti Každá skupina řádků

 9. Pokud chcete zadat formát, klikněte na Formát. Zobrazí se dialog Formát buněk.

 10. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a pak klikněte na OK.

  Můžete zvolit víc formátů. Vybrané formáty jsou zobrazené v poli Náhled.

V oblasti buněk je možné najít hodnoty větší nebo menší, než je průměr či směrodatná odchylka. Je například možné najít nadprůměrně výkonné pracovníky v ročním přehledu výkonnosti nebo nalézt zpracovaný materiál, u něhož bylo při hodnocení kvality zjištěno, že nedosahuje dvou směrodatných odchylek.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom na položku Pravidla pro nejvyšší či nejnižší hodnoty.

  Podmíněné formátování

 3. Vyberte požadovaný příkaz, například Nad průměrem nebo Pod průměrem.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Pomocí přepínače Nastavit pravidlo formátování pro lze změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Spravovat pravidla. Zobrazí se dialog Správce pravidel podmíněného formátování.

  Dialog Správce pravidel podmíněného formátování

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na Nové pravidlo. Zobrazí se dialog Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete přidat nové podmíněné formátování, které vychází z už existujícího formátování, vyberte dané pravidlo a pak klikněte na Duplikovat pravidlo. Duplikované pravidlo se zkopíruje a zobrazí se v dialogovém okně. Zvolte duplikát a pak vyberte Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo sestava kontingenční tabulky.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialogv poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog.

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování.

 4. V poli Použít pravidlo u následujících položek můžete změnit rozsah polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky následovně:

  • Výběr:    Klikněte na Pouze tyto buňky.

  • Odpovídající pole:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot> se stejnými poli.

  • Pole s hodnotou:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat pouze hodnoty nad nebo pod průměrem.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla v rozevíracím seznamu Formátovat hodnoty proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li formátovat všechny buňky v oblasti, které obsahují nadprůměrné nebo podprůměrné hodnoty, vyberte položku Nad nebo Pod.

  • Chcete-li formátovat všechny buňky v oblasti, které jsou vyšší (nebo nižší) než jedna, dvě nebo tři směrodatné odchylky, vyberte směrodatnou odchylku.

 7. Pokud chcete, můžete změnit použitý formát polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky, jejichž rozsah je definován odpovídajícím polem.

  Ve výchozím nastavení je podmíněné formátování založeno na všech viditelných hodnotách. Pokud však rozsah definujete odpovídajícím polem (místo všech viditelných hodnot), můžete použít podmíněný formát pro každou kombinaci:

  • Sloupce a nadřazeného řádkového pole výběrem možnosti Každá skupina sloupců

  • Řádku a nadřazeného sloupcového pole výběrem možnosti Každá skupina řádků

 8. Kliknutím na tlačítko Formát zobrazte dialogové okno Formát buněk.

 9. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a pak klikněte na OK.

  Můžete zvolit víc formátů. Vybrané formáty jsou zobrazené v poli Náhled.

Poznámka: Pole v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky není možné podmíněně formátovat podle jedinečných nebo duplicitních hodnot.

Ve zde uvedeném příkladu je ve sloupci Instruktor použité podmíněné formátování pro vyhledání instruktorů, kteří učí ve více než jedné třídě (duplicitní jména instruktorů jsou zvýrazněná růžovou barvou). Hodnoty známek, které jsou ve sloupci Známka nalezeny pouze jednou (jedinečné hodnoty), jsou zvýrazněné zelenou barvou.

Hodnoty ve sloupci C, které nejsou jedinečné, jsou obarvené růžově, jedinečné hodnoty ve sloupci D jsou zelené

Rychlé formátování

 1. Vyberte buňky, které chcete podmíněně naformátovat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom na položku Zvýraznit pravidla buněk.

  Podmíněné formátování

 3. Vyberte možnost Duplicitní hodnoty.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte buňky, které chcete podmíněně naformátovat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Spravovat pravidla. Zobrazí se dialog Správce pravidel podmíněného formátování.

  Dialog Správce pravidel podmíněného formátování

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na Nové pravidlo. Zobrazí se dialog Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete přidat nové podmíněné formátování, které vychází z už existujícího formátování, vyberte dané pravidlo a pak klikněte na Duplikovat pravidlo. Duplikované pravidlo se zkopíruje a zobrazí se v dialogovém okně. Zvolte duplikát a pak vyberte Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování

  • Pokud chcete změnit podmíněný formát, postupujte následujícím způsobem:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list nebo tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialogv poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog.

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování.

 4. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat pouze jedinečné nebo duplicitní hodnoty.

 5. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Formátovat vše možnost Jedinečný nebo Duplicitní.

 6. Kliknutím na tlačítko Formát zobrazte dialogové okno Formát buněk.

 7. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a pak klikněte na OK.

  Můžete zvolit víc formátů. Vybrané formáty jsou zobrazené v poli Náhled.

Pokud hledáte jinou možnost, která tu není popsaná, můžete si vytvořit vlastní pravidlo podmíněného formátování v pouhých několika krocích. 

Poznámky: Pokud jen chcete, aby existující pravidlo fungovalo trochu jinak, duplikujte ho a upravte.

 1. Vyberte Domů > Podmíněné formátování > Spravovat pravidla a pak v dialogovém okně Správce pravidel podmíněného formátování vyberte uvedené pravidlo a klikněte na Duplikovat pravidlo. Duplikované pravidlo se zobrazí v seznamu.

 2. Vyberte duplikované pravidlo a pak klikněte na Upravit pravidlo.

 1. Vyberte buňky, které chcete naformátovat.

 2. Na kartě Domů klikněte na Podmíněné formátování > Nové pravidlo.

  Nové pravidlo formátování

 3. Vytvořte si pravidlo, zadejte jeho možnosti formátování a potom klikněte na OK.

  Pokud požadované možnosti nevidíte, můžete použít vzorec a určit, které buňky se mají naformátovat. Postup najdete v dalším oddílu.

Pokud vytváříte vlastní pravidlo podmíněného formátování a nezobrazuje se vám možnost, kterou byste chtěli použít, můžete kritéria formátování specifikovat pomocí logického vzorce. Můžete například porovnat vybrané hodnoty s výsledkem vráceným funkcí nebo vyhodnotit data v buňkách mimo vybranou oblast, například na jiném listu ve stejném sešitu. Vzorec musí vracet hodnotu Pravda nebo Nepravda (1 nebo 0), ale můžete použít logiku podmínky ke zřetězení sady odpovídajících podmíněných formátů, jako jsou různé barvy pro jednotlivé malé sady textových hodnot (například názvy kategorií produktů).

Poznámka: Odkazy na buňky ve vzorci můžete zadat výběrem buněk přímo na listu nebo na dalších listech. Výběrem buněk na listu se vkládají absolutní odkazy na buňky. Pokud chcete, aby se odkazy na jednotlivé buňky ve vybrané oblasti v Excelu upravovaly, použijte relativní odkazy na buňky. Další informace najdete v článku Vytvoření nebo změna odkazu na buňku nebo Přepnutí mezi relativními, absolutními a smíšenými odkazy.

Tip: Pokud některé z buněk obsahují vzorec, který vrací chybu, podmíněné formátování se na tyto buňky nepoužije. To se dá vyřešit tak, že ve vzorci použijete některou funkci ze skupiny JE.x nebo funkci IFERROR a necháte si tak místo chybové hodnoty navracet konkrétní hodnotu (jako je například 0 nebo N/A).

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Spravovat pravidla.

  Podmíněné formátování

  Zobrazí se dialog Správce pravidel podmíněného formátování.

  Dialog Správce pravidel podmíněného formátování

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na Nové pravidlo. Zobrazí se dialog Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete přidat nové podmíněné formátování, které vychází z už existujícího formátování, vyberte dané pravidlo a pak klikněte na Duplikovat pravidlo. Duplikované pravidlo se zkopíruje a zobrazí se v dialogovém okně. Zvolte duplikát a pak vyberte Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo sestava kontingenční tabulky.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialogv poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu nebo na dalších listech a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog.

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování.

 3. V poli Použít pravidlo u následujících položek můžete změnit rozsah polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky takto:

  • Definování rozsahu výběrem buněk:    Klikněte na Vybrané buňky.

  • Definování rozsahu podle odpovídajícího pole:    Klikněte na Všechny buňky zobrazující <pole hodnot> hodnot.

  • Definování rozsahu podle pole s hodnotou:    Klikněte na Všechny buňky zobrazující <pole hodnot> hodnot pro <řádek>.

 4. V seznamu Vybrat typ pravidla klikněte na položku Určit buňky k formátování pomocí vzorce.

  1. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla zadejte vzorec do pole Formátovat hodnoty, pro které platí tento vzorec.

   Vzorec musí začínat znakem rovnítka (=) a musí vrátit logické hodnoty PRAVDA (1) nebo NEPRAVDA (0).

  2. Kliknutím na tlačítko Formát zobrazte dialogové okno Formát buněk.

  3. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a pak klikněte na tlačítko OK.

   Můžete zvolit víc formátů. Vybrané formáty jsou zobrazené v poli Náhled.

   Příklad 1: Použití dvou podmíněných formátů s kritérii, která využívají testy A a NEBO    

   Následující příklad znázorňuje použití dvou pravidel podmíněného formátování. Pokud první pravidlo neplatí, použije se druhé pravidlo.

   První pravidlo: Kupec domu naplánoval ve svém rozpočtu zálohu až 75 000 Kč a měsíční splátku hypotéky 15 000 Kč. Pokud tyto požadavky splňuje záloha i měsíční platby, jsou buňky B4 a B5 naformátovány zeleně.

   Druhé pravidlo: Pokud záloha nebo měsíční splátka nesplňuje podmínky rozpočtu kupujícího, buňky B4 a B5 se naformátují červeně. Změňte některé hodnoty, třeba roční procentní úrokovou sazbu (APR), termín půjčky, zálohu nebo kupní cenu a sledujte, co se stane s podmíněně formátovanými buňkami.

   Vzorec pro první pravidlo (nastavuje zelenou barvu)

   =A(KDYŽ($B$4<=75000;1),KDYŽ(ABS($B$5)<=1500;1))

   Vzorec pro druhé pravidlo (nastavuje červenou barvu)

   =NEBO(KDYŽ($B$4>=750000;1);KDYŽ(ABS($B$5)>=15000;1))

   Buňky B4 a B5 splňují obě podmínky, proto jsou naformátované zeleně

   Příklad 2: Vystínování každého druhého řádku pomocí funkcí MOD a ŘÁDEK    

   Podmíněný formát použitý na všechny buňky v tomto listu vystínuje každý druhý řádek v oblasti buněk modrou barvou. Můžete vybrat všechny buňky v listu kliknutím na čtvereček nad řádkem 1 a vlevo od sloupce A. Funkce MOD vrátí zbytek po dělení čísla (prvního argumentu) dělitelem (druhý argument). Funkce ŘÁDEK vrátí číslo aktuálního řádku. Když vydělíte číslo aktuálního řádku číslem 2, zbytek bude pokaždé buď 0 (sudý řádek) nebo 1 (lichý řádek). Každý lichý řádek bude naformátován, protože číslo 0 představuje hodnotu NEPRAVDA a číslo 1 představuje hodnotu PRAVDA. Toto pravidlo používá následující vzorec: =MOD(ŘÁDEK();2)=1.

   Každý druhý řádek je vystínován modře

   Poznámka: Odkazy na buňky ve vzorci můžete zadat výběrem buněk přímo na listu nebo na dalších listech. Výběrem buněk na listu se vkládají absolutní odkazy na buňky. Pokud chcete, aby se odkazy na jednotlivé buňky ve vybrané oblasti v Excelu upravovaly, použijte relativní odkazy na buňky. Další informace najdete v článku Vytvoření nebo změna odkazu na buňku nebo Přepnutí mezi relativními, absolutními a smíšenými odkazy.

V následujícím videu se můžete podívat na základy používání vzorců v podmíněném formátování.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Pokud chcete použít stávající styl formátování pro nová nebo jiná data v listu, podmíněné formátování do nich můžete zkopírovat pomocí funkce Kopírovat formát.

 1. Klikněte na buňku s podmíněným formátováním, které chcete zkopírovat.

 2. Klikněte na Domů > Kopírovat formát.

  Tlačítka Kopírovat a Vložit na kartě Domů

  Ukazatel se změní na štětec.

  Tip: Pokud chcete použít štětec k vložení podmíněného formátování i do jiných buněk, poklikejte na Kopírovat formát.

 3. Podmíněné formátování vložíte tažením štětcem přes buňky nebo oblasti buněk, které chcete formátovat.

 4. Používání štětce ukončíte stisknutím Esc.

Poznámka: Pokud jste v pravidle použili vzorec, který je zahrnutý v podmíněném formátování, bude po vložení podmíněného formátování pravděpodobně potřeba upravit odkazy na jakékoliv buňky ve vzorci. Další informace najdete v tématu Přepnutí mezi relativními, absolutními a smíšenými odkazy.

Pokud list obsahuje podmíněné formátování, můžete dotčené buňky snadno vyhledat a podmíněný formát zkopírovat, změnit nebo odstranit. Použijte příkaz Přejít na a vyhledejte pouze buňky s určitým podmíněným formátem nebo všechny podmíněné naformátované buňky.

Vyhledání všech buněk s podmíněným formátem

 1. Klikněte na libovolnou buňku, která neobsahuje podmíněný formát.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na šipku vedle položky Najít a vybrat a potom klikněte na položku Podmíněné formátování.

  Skupina Úpravy na kartě Domů

Vyhledání buněk se stejným podmíněným formátem

 1. Klikněte na libovolnou buňku obsahující podmíněný formát, který chcete vyhledat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na šipku vedle položky Najít a vybrat a potom klikněte na možnost Přejít na – jinak.

 3. Klikněte na Podmíněné formáty.

 4. V části Ověření dat klikněte na Stejné.

  Skupina Úpravy na kartě Domů

Když používáte podmíněné formátování, můžete si nastavit pravidla, podle kterých Excel rozhodne, kdy se má podmíněné formátování použít. Pro správu těchto pravidel je důležité vědět, v jakém pořadí budou daná pravidla vyhodnocovaná, co se stane v případě konfliktu dvou nebo více pravidel, jak může kopírování a vkládání ovlivnit vyhodnocování pravidel, jak můžete změnit pořadí vyhodnocování a kdy je možné vyhodnocování pravidel zastavit.

 • Informace o prioritách pravidel podmíněného formátování

  Vytvoření, úpravy, odstranění a zobrazení všech pravidel podmíněného formátování v sešitu provedete pomocí dialogového okna Správce pravidel podmíněného formátování. (Na kartě Domů klikněte na položku Podmíněné formátování a poté na možnost Správa pravidel.)

  Nabídka Podmíněné formátování se zvýrazněním možnosti Správa pravidel

  Zobrazí se dialog Správce pravidel podmíněného formátování.

  Dialog Správce pravidel podmíněného formátování

  Pokud se používají dvě nebo více pravidel podmíněného formátování, jsou tato pravidla vyhodnocována na základě priority (shora dolů) podle toho, jak jsou seřazena v tomto dialogovém okně.

  Zde je příklad s daty vypršení platnosti štítků s ID. Žlutou barvou pozadí chceme označit štítky, jejichž platnost vyprší během 60 dní, ale ještě nevypršela, a červenou barvou pozadí štítky, jejichž platnost už vypršela.

  Data s podmíněným formátováním

  V tomto příkladě jsou buňky s čísly ID zaměstnanců, kteří mají data certifikace s vypršením platnosti do 60 dnů, formátovány žlutou barvou, a ID čísel zaměstnanců s již neplatnou certifikací jsou formátována červeně. Pravidla jsou zobrazena na následujícím obrázku.

  Pravidla podmíněného formátování

  První pravidlo (které, pokud má hodnotu pravda, nastaví barvy pozadí buňky na červenou) testuje hodnotu kalendářního data ve sloupci B k aktuálnímu datu (získá se pomocí funkce TODAY ve vzorci). Přiřaďte vzorec k první hodnotě data ve sloupci B, což je B2. Vzorec pro toto pravidlo je =B2<TODAY(). Tento vzorec testuje buňky ve sloupci B (buňky B2:B15). Pokud se vzorec pro libovolnou buňku ve sloupci B vyhodnotí jako pravda, pozadí příslušné buňky ve sloupci A (například A5 odpovídá buňce B5, A11 odpovídá buňce B11) je pak naformátováno na červenou barvu. Když se všechny buňky zadané v části Platí pro vyhodnotí tímto prvním pravidlem, otestuje se druhé pravidlo. Tento vzorec zkontroluje, jestli jsou hodnoty ve sloupci B míň než 60 dní od aktuálního data (například předpokládejme, že je dnešní datum 11. 8. 2010). Buňka B4 obsahuje datum 4. 10. 2010, což je míň než 60 dní od aktuálního data, takže se vyhodnotí jako pravda a její pozadí je tedy naformátováno ve žluté barvě. Vzorec pro toto pravidlo je =B2<TODAY()+60. Jakákoliv buňka, která byla naformátována červeně podle nejvyššího pravidla v seznamu, bude přeskočena.

  Pravidlo uvedené v seznamu výše má vyšší prioritu než pravidlo uvedené níže. Při výchozím nastavení jsou nová pravidla vždy přidána na začátek seznamu, a mají proto vyšší prioritu, proto je dobré jejich pořadí sledovat. Pořadí priorit můžete v dialogovém okně změnit pomocí šipek Nahoru a Dolů.

  Šipky Nahoru a Dolů

 • Situace, kdy je jako Pravda vyhodnoceno více než jedno pravidlo podmíněného formátování

  Někdy může být jako Pravda vyhodnoceno více pravidel. Mezi těmito pravidly nemusí, ale může být konflikt:

  Mezi pravidly není konflikt     Pokud má například být podle jednoho pravidla buňka formátována tučným písmem a podle druhého pravidla červenou barvou, bude v buňce současně použit formát tučného písma i červené barvy. Protože tato pravidla nejsou v rozporu, budou použita obě dvě.

  Mezi pravidly je konflikt     Například jedno pravidlo nastaví barvu písma v buňce na červenou a druhé na zelenou. Protože jsou tato dvě pravidla v rozporu, může být použito pouze jedno. Použije se pravidlo s vyšší prioritou (výše v seznamu v dialogovém okně).

 • Vliv kopírování a vkládání, vyplňování a kopírování formátu na pravidla podmíněného formátování

  Při úpravách sešitu můžete kopírovat a vkládat hodnoty buněk s podmíněným formátováním, vyplnit oblast buněk s podmíněným formátováním nebo použít příkaz Kopírovat formát. Tyto operace mohou ovlivnit priority pravidel podmíněného formátování následovně: Pro cílové buňky se vytvoří nové pravidlo podmíněného formátování vycházející ze zdrojových buněk.

  Pokud zkopírujete a vložíte hodnoty buněk s podmíněným formátováním do listu otevřeného v jiné instanci aplikace Excel (jiný proces Excel.exe běžící ve stejnou dobu v počítači), nebude vytvořeno pravidlo podmíněného formátování ve druhé instanci a do této instance nebude zkopírován formát.

 • Situace, kdy nastane konflikt mezi podmíněným a ručním formátováním

  Pokud se pravidlo podmíněného formátování vyhodnotí jako Pravda, bude mít přednost před jakýmkoliv ručně vloženým formátem ve stejném výběru. To znamená, že pokud se tyto formáty neshodují, použije se podmíněné formátování a ruční formát se nepoužije. Pokud pravidlo podmíněného formátování odstraníte, zůstane ruční formátování v oblasti buněk zachováno.

  Ruční formátování není uvedeno v seznamu v dialogovém okně Správce pravidel podmíněného formátování ani není použito při určování priorit.

 • Řízení zastavení vyhodnocování pravidel pomocí zaškrtávacího políčka Zastavit, pokud platí

  Kvůli zpětné kompatibilitě s verzemi aplikace Excel staršími než Excel 2007 je možné zaškrtnutím políčka Zastavit, pokud platí v dialogovém okně Správa pravidel simulovat možné zobrazení podmíněného formátování v těch dřívějších verzích aplikace Excel, které nepodporují více než tři pravidla podmíněného formátování nebo použití více pravidel ve stejné oblasti.

  Pokud máte například více než tři pravidla podmíněného formátování pro oblast buněk a pracujete s aplikací Excel v dřívější verzi než Excel 2007, pak tato verze aplikace Excel provede následující akce:

  • Vyhodnotí pouze první tři pravidla.

  • Použije první pravidlo v pořadí priorit, které je vyhodnoceno jako Pravda.

  • Ignoruje pravidla vyhodnocená jako Pravda, která jsou v pořadí priorit níže.

  Následující tabulka uvádí přehled všech možných podmínek pro první tři pravidla:

  Pravidlo

  Hodnota pravidla

  Pravidlo

  Hodnota pravidla

  Pravidlo

  Hodnota pravidla

  Výsledek

  Jedna

  Pravda

  Dva

  Pravda nebo Nepravda

  Tři

  Pravda nebo Nepravda

  Použije se pravidlo jedna. Pravidla dva a tři budou ignorována.

  Jedna

  Nepravda

  Dva

  Pravda

  Tři

  Pravda nebo Nepravda

  Použije se pravidlo dva. Pravidlo tři bude ignorováno.

  Jedna

  Nepravda

  Dva

  Nepravda

  Tři

  Pravda

  Použije se pravidlo tři.

  Jedna

  Nepravda

  Dva

  Nepravda

  Tři

  Nepravda

  Nepoužije se žádné pravidlo.

  Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Zastavit, pokud platí lze výchozí chování změnit:

  • Chcete-li, aby se vyhodnocovalo pouze první pravidlo, zaškrtněte políčko Zastavit, pokud platí pro první pravidlo.

  • Chcete-li, aby se vyhodnocovalo pouze první a druhé pravidlo, zaškrtněte políčko Zastavit, pokud platí pro druhé pravidlo.

  Políčko Zastavit, pokud platí nelze zaškrtnout ani zrušit jeho zaškrtnutí, pokud pravidlo formátuje pomocí datového pruhu, barevné škály nebo sady ikon.

Pokud se chcete podívat na video, jak spravovat pravidla podmíněného formátování, přejděte na Video: Správa podmíněného formátování.

Pořadí, v jakém se pravidla podmíněného formátování vyhodnotí – jejich priorita – také odráží jejich relativní důležitost: čím výš je pravidlo v seznamu pravidel podmíněného, tím je důležitější. To znamená, že v případě, kdy jsou dvě pravidla podmíněného formátování v kolizi, používá se pravidlo, které je v seznamu na vyšší pozici a pravidlo, které je v seznamu níže, se nepoužije.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Nabídka Podmíněné formátování se zvýrazněním možnosti Správa pravidel

  Zobrazí se dialog Správce pravidel podmíněného formátování.

  Dialog Správce pravidel podmíněného formátování

  Zobrazí se pravidla podmíněného formátování pro aktuální výběr, včetně typu pravidla, formátu, oblasti buněk, na které se pravidlo vztahuje, a nastavení Zastavit, pokud platí.

  Pokud není požadované pravidlo zobrazeno, zkontrolujte v seznamu Zobrazit pravidla formátování pro, zda je vybrána správná oblast buněk, list, tabulka nebo sestava kontingenční tabulky.

 2. Vyberte pravidlo. Vybrat lze vždy jen jedno pravidlo.

 3. Pokud chcete vybrané pravidlo přesunout v pořadí priorit nahoru, klikněte na Nahoru. Pokud chcete vybrané pravidlo přesunout v pořadí priorit dolů, klikněte na Dolů.

  Šipky Nahoru a Dolů

 4. Pokud chcete, aby se vyhodnocování zastavilo u určitého pravidla, zaškrtněte políčko Zastavit, pokud platí.

Vymazání podmíněného formátování z listu    

 • Na kartě Domů klikněte na Podmíněné formátování > Vymazat pravidla > Vymazat pravidla z celého listu.

Postupujte podle těchto pokynů, pokud máte v listu podmíněné formátování a potřebujete ho odebrat.

Na celém listu

 • Na kartě Domů klikněte na Podmíněné formátování > Vymazat pravidla > Vymazat pravidla z celého listu.

V oblasti buněk

 1. Vyberte buňky obsahující podmíněné formátování.

 2. Klikněte na tlačítko Rychlá analýza Vzhled tlačítka, které se objeví vpravo dole od vybraných dat.

  Poznámky: Tlačítko Rychlá analýza se nezobrazí v těchto případech:

  • Všechny buňky ve vybrané oblasti jsou prázdné.

  • Něco je zadané jenom v levé horní buňce vybrané oblasti a všechny ostatní buňky v oblasti jsou prázdné.

 3. Klikněte na Vymazat formát.

  Možnost Vymazat

Vyhledání a odebrání stejného podmíněného formátování z celého listu

 1. Klikněte na buňku obsahující podmíněný formát, který chcete odebrat z celého listu.

 2. Na kartě Domů klikněte na šipku vedle možnosti Najít a vybrat a potom klikněte na Přejít na – jinak.

 3. Klikněte na Podmíněné formáty.

 4. V části Ověření dat klikněte na Stejné. Tím se vyberou všechny buňky, které obsahují stejná pravidla podmíněného formátování.

 5. Na kartě Domů klikněte na Podmíněné formátování > Vymazat pravidla > Vymazat pravidla z vybraných buněk.

Barevné škály slouží jako vizuální pomůcky pomáhající pochopit rozložení a proměnlivost dat. K dispozici jsou dva typy barevných škál – dvoubarevné a tříbarevné škály.

Dvoubarevná škála umožňuje porovnávat oblast buněk pomocí různých odstínů dvou barev. Určité odstíny barev můžou představovat vyšší nebo nižší hodnoty. V barevné škále zelené a žluté barvy lze například určit, že buňky s vyšší hodnotou budou obsahovat více zelené barvy a buňky s nižší hodnotou více žluté barvy.

Tříbarevná škála umožňuje porovnávat oblast buněk pomocí různých odstínů tří barev. Určité odstíny barev můžou představovat vyšší, střední nebo nižší hodnoty. V barevné škále zelené, žluté a červené barvy lze například určit, že buňky s vyšší hodnotou budou mít zelenou barvu, buňky se střední hodnotou budou mít žlutou barvu a buňky s nižší hodnotou budou mít červenou barvu.

Tip: Buňky, které mají jeden z těchto formátů, můžete seřadit podle barvy – stačí použít místní nabídku.

 1. Vyberte buňky, které chcete podmíněně naformátovat.

 2. Klikněte na Domů >Podmíněné formátování > Barevné škály a pak vyberte barevnou škálu.

Pomocí datového pruhu lze zobrazit hodnotu buňky ve srovnání s hodnotami jiných buněk. Délka datového pruhu představuje hodnotu v buňce. Delší pruh představuje vyšší hodnotu a kratší pruh představuje nižší hodnotu. Datové pruhy jsou užitečné pro zjištění vyšších a nižších čísel především při větším objemu dat, například pro zjištění nejvíce a nejméně prodávaných hraček ve výkazu prázdninového prodeje.

 1. Vyberte buňky, které chcete podmíněně naformátovat.

 2. Klikněte na Domů > Podmíněné formátování > Datové pruhy a pak vyberte datový pruh.

Pokud chcete opatřit data poznámkami a rozdělit je do tří až pěti kategorií oddělených mezní hodnotou, použijte sadu ikon. Každá ikona představuje oblast hodnot. Například v sadě ikon 3 šipky představuje zelená šipka nahoru vyšší hodnoty, žlutá šipka do strany představuje střední hodnoty a červená šipka dolů představuje nižší hodnoty.

Tip: Buňky, které mají tento formát, můžete seřadit podle ikony – stačí použít místní nabídku.

 1. Vyberte buňky, které chcete podmíněně naformátovat.

 2. Klikněte na Domů > Podmíněné formátování > Sady ikon a pak vyberte sadu ikon.

Aby bylo možné snadněji najít určité buňky v oblasti buněk, lze tyto určité buňky formátovat pomocí relačního operátoru. Na listu se soupisem zásob uspořádaným podle kategorií můžete například žlutě zvýraznit produkty, jichž máte na skladě méně než 10 kusů. Nebo na listu s přehledem maloobchodních prodejen lze zjistit všechny prodejny se ziskem vyšším než 10 % a objemem prodeje nižším než 1 000 000 Kč v Jihomoravském kraji.

 1. Vyberte buňky, které chcete podmíněně naformátovat.

 2. Na kartě Domů ve skupině Tabulky klikněte na Pravidla zvýraznění buněk.

 3. Vyberte požadovaný příkaz, například Mezi, Rovná se, Text, který obsahuje nebo Datum připadající na následující dny.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, vyberte formát (barvu výplně, textu nebo ohraničení) a klikněte na OK.

Pokud byste se na tyto postupy chtěli podívat na videu, přejděte na: Video: Podmíněné formátování textu a Video: Podmíněné formátování kalendářních dat.

V oblasti buněk založené na vámi určených hraničních hodnotách lze najít nejvyšší a nejnižší hodnoty. Je možné například najít 5 nejprodávanějších produktů v sestavě za region, produkty, které v zákaznickém průzkumu dosáhly dolních 15 %, nebo 25 nejvyšších mezd v oddělení.

 1. Vyberte buňky, které chcete podmíněně naformátovat.

 2. Na kartě Domů ve skupině Tabulky klikněte na Pravidla pro nejvyšší či nejnižší hodnoty.

 3. Vyberte požadovaný příkaz, například Prvních 10 položek nebo Posledních 10 %.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, vyberte formát (barvu výplně, textu nebo ohraničení) a klikněte na OK.

V oblasti buněk je možné najít hodnoty větší nebo menší, než je průměr či směrodatná odchylka. Je například možné najít nadprůměrně výkonné pracovníky v ročním přehledu výkonnosti nebo nalézt zpracovaný materiál, u něhož bylo při hodnocení kvality zjištěno, že nedosahuje dvou směrodatných odchylek.

 1. Vyberte buňky, které chcete podmíněně naformátovat.

 2. Na kartě Domů ve skupině Tabulky klikněte na Pravidla pro nejvyšší či nejnižší hodnoty.

 3. Vyberte požadovaný příkaz, například Nad průměrem nebo Pod průměrem.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, vyberte formát (barvu výplně, textu nebo ohraničení) a klikněte na OK.

V oblasti buněk je možné najít jedinečné nebo duplicitní hodnoty.

 1. Vyberte buňky, které chcete podmíněně naformátovat.

 2. Na kartě Domů ve skupině Tabulky klikněte na Pravidla zvýraznění buněk a pak vyberte Duplicitní hodnoty.

 3. Zadejte hodnoty, které chcete použít, vyberte formát (barvu výplně, textu nebo ohraničení) a klikněte na OK.

Pokud chcete použít stávající styl formátování pro nová nebo jiná data v listu, podmíněné formátování do nich můžete zkopírovat pomocí funkce Kopírovat formát.

 1. Klikněte na buňku s podmíněným formátováním, které chcete zkopírovat.

 2. Klikněte na Domů > Kopírovat formát.

  Tlačítka Kopírovat a Vložit na kartě Domů

  Ukazatel se změní na štětec.

  Tip: Pokud chcete použít štětec k vložení podmíněného formátování i do jiných buněk, poklikejte na Kopírovat formát.

 3. Podmíněné formátování vložíte tažením štětcem přes buňky nebo oblasti buněk, které chcete formátovat.

 4. Používání štětce ukončíte stisknutím Esc.

Poznámka: Pokud jste v pravidle použili vzorec, který je zahrnutý v podmíněném formátování, bude po vložení podmíněného formátování pravděpodobně potřeba upravit relativní a absolutní odkazy ve vzorci. Další informace najdete v tématu Přepnutí mezi relativními, absolutními a smíšenými odkazy.

Když používáte podmíněné formátování, můžete si nastavit pravidla, podle kterých Excel rozhodne, kdy se má podmíněné formátování použít. Pro správu těchto pravidel je důležité vědět, v jakém pořadí budou daná pravidla vyhodnocovaná, co se stane v případě konfliktu dvou nebo více pravidel a jak může kopírování a vkládání ovlivnit vyhodnocování pravidel.

Důležité informace: V Excelu pro web můžete pravidla zkontrolovat a odstranit, ale pokud je budete chtít upravit nebo změnit pořadí priorit, musíte soubor upravit v desktopové verzi Excelu.

Pravidla podmíněného formátování v Excelu pro web si můžete prohlédnout pomocí podokna Podmíněné formátování.

 1. Na kartě Domů klikněte na Podmíněné formátování a pak na Spravovat pravidla.Nabídka Podmíněné formátování a pak kliknutí na tlačítko Správa pravidel

 2. Podokno Podmíněné formátování se zobrazí napravo od dat. Následující pokyny vám pomůžou určit dopad uvedených pravidel.

  • Jak Excel určuje pořadí použití pravidel podmíněného formátování

   Pokud je v oblasti buněk použito dvě a více pravidel podmíněného formátování, jsou tato pravidla vyhodnocována na základě priority (shora dolů) podle toho, jak jsou seřazena v tomto podokně.

   Pravidlo uvedené v seznamu výše má vyšší prioritu než pravidlo uvedené níže. Při výchozím nastavení jsou nová pravidla vždy přidána na začátek seznamu, a mají proto vyšší prioritu, proto je dobré jejich pořadí sledovat.

  • Situace, kdy je jako Pravda vyhodnoceno více než jedno pravidlo podmíněného formátování

   V oblasti buněk může být jako Pravda vyhodnoceno více pravidel. Mezi těmito pravidly nemusí, ale může být konflikt:

   Mezi pravidly není konflikt     Pokud má například být podle jednoho pravidla buňka formátována tučným písmem a podle druhého pravidla červenou barvou, bude v buňce současně použit formát tučného písma i červené barvy. Protože tato pravidla nejsou v rozporu, budou použita obě dvě.

   Mezi pravidly je konflikt     Například jedno pravidlo nastaví barvu písma v buňce na červenou a druhé na zelenou. Protože jsou tato dvě pravidla v rozporu, může být použito pouze jedno. Použije se pravidlo s vyšší prioritou (výše v seznamu v podokně).

  • Vliv kopírování a vkládání, vyplňování a kopírování formátu na pravidla podmíněného formátování

   Při úpravách sešitu můžete kopírovat a vkládat hodnoty buněk s podmíněným formátováním, vyplnit oblast buněk s podmíněným formátováním nebo použít příkaz Kopírovat formát. Tyto operace mohou ovlivnit priority pravidel podmíněného formátování následovně: Pro cílové buňky se vytvoří nové pravidlo podmíněného formátování vycházející ze zdrojových buněk.

  • Situace, kdy nastane konflikt mezi podmíněným a ručním formátováním

   Pokud je formátovací pravidlo v oblasti buněk vyhodnoceno jako Pravda, má větší prioritu než existující ruční formátování. Ruční formátování nastavíte pomocí tlačítek ve skupině Písmo na kartě Domů (Excel 2016/2013) nebo ve skupině Buňky na kartě Domů (Excel 2010/2007). Pokud pravidlo podmíněného formátování odstraníte, zůstane ruční formátování v oblasti buněk zachováno.

   Ruční formátování není uvedeno v seznamu v podokně Podmíněné formátování ani není použito při určování priorit.

Podmíněné formátování je možné vymazat ve vybraných buňkách nebo v celém listu.

 • Postup pro vymazání podmíněného formátování ve vybraných buňkách:

  1. Vyberte buňky v listu.

  2. Klikněte na kartu Domů > Podmíněné formátování > Vymazat pravidla > Vymazat pravidla z vybraných buněk.

 • Pokud chcete vymazat podmíněné formátování v celém listu, klikněte na kartu Domů > Podmíněné formátování > Vymazat pravidla > Vymazat pravidla z celého listu.

Poznámka: Podmíněné formátování nejde používat u externích odkazů do jiného sešitu.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Viz také

Problémy s kompatibilitou podmíněného formátování

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×