Odkaz na buňku odkazuje na buňku nebo oblast buněk na listu a v případě jeho použití ve Vzorec umí Microsoft Office Excel najít hodnoty nebo data, které má tento vzorec vypočítat.

Pomocí odkazu na buňku můžete v jednom nebo několika vzorcích odkazovat na následující data:

 • Data z jedné či více sousedících buněk na listu

 • Data obsažená v různých oblastech listu

 • Data z jiných listů ve stejném sešitu

Příklad:

Vzorec:

Odkazovaná položka:

Vrácený výsledek:

=C2

Buňka C2

Hodnota v buňce C2

=A1:F4

Buňky A1 až F4

Hodnoty ve všech buňkách. Po zadání vzorce je zapotřebí stisknout kombinaci kláves Ctrl+Shift+Enter.

Poznámka: V Excelu pro web tohle nefunguje.

=Aktivum-Pasivum

Buňky s názvem Aktivum a Pasivum

Rozdíl hodnoty v buňce s názvem Aktivum a hodnoty v buňce s názvem Pasivum

{=Týden1+Týden2}

Oblasti buněk s názvem Týden1 a Týden2

Součet hodnot oblastí buněk s názvem Týden1 a Týden2 jako maticový vzorec

=List2!B2

Buňka B2 na listu List2

Hodnota v buňce B2 na listu List2

 1. Klikněte na buňku, do které chcete zadat vzorec.

 2. V Řádek vzorců Obrázek tlačítka zadejte = (rovnítko).

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vytvořte odkaz na jednu nebo více buněk    Pokud chcete vytvořit odkaz, vyberte buňku nebo oblast buněk na stejném listu.

   Výběr buněk jde přesunout přetažením ohraničení výběru nebo ho jde rozšířit přetažením úchytu v rohu ohraničení výběru.

  • Vytvořte odkaz na definovaný název    Pokud chcete vytvořit odkaz na definovaný název, proveďte jednu z následujících akcí:

   • Zadejte název.

   • Stiskněte klávesu F3, vyberte název v poli Vložit název a klikněte na tlačítko OK.

    Poznámka: Pokud buňky nemají v každém rohu barevně vyznačeného ohraničení čtverečky, jde o odkaz na pojmenovanou oblast.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud vytváříte odkaz v jedné buňce, stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud vytváříte odkaz v Maticový vzorec (například G1:G4), stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Enter.

   Odkaz se může vztahovat na jednu buňku nebo oblast buněk a může se jednat o maticový vzorec vypočítávající jeden výsledek nebo více výsledků.

   Poznámka: Pokud máte aktuální verzi Microsoftu 365, můžete snadno vložit vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potom stisknutím klávesy Enter vzorec potvrdit jako dynamický maticový vzorec. Jinak musíte vzorec zadat jako starší maticový vzorec tak, že nejprve vyberete výstupní oblast, potom vložíte vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potvrdíte ho stisknutím kláves Ctrl+Shift+Enter. Excel vloží složené závorky na začátku a konci vzorce za vás. Další informace o maticových vzorcích najdete v tématu s pokyny k používání a příklady maticových vzorců.

Na buňky na jiných listech stejného sešitu můžete odkazovat tak, že na začátek odkazu na buňku vložíte název listu a za něj vykřičník (!). V následujícím příkladu vypočítá funkce listu PRŮMĚR průměrnou hodnotu oblasti B1:B10 v listu s názvem Marketing ve stejném sešitu.

Příklad odkazu na list

1. Odkazuje na list s názvem Marketing.

2. Odkazuje na oblast buněk v rozmezí B1 až B10 (včetně).

3. Oddělí odkaz na list od odkazu na oblast buněk.

 1. Klikněte na buňku, do které chcete zadat vzorec.

 2. Do Řádek vzorců Obrázek tlačítka zadejte symbol = (rovná se) a za něj napište vzorec, který chcete použít.

 3. Klikněte na ouško listu, na který chcete odkazovat.

 4. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterou chcete odkazovat.

Poznámka: Jestliže název druhého listu obsahuje jiné než abecední znaky, musíte název (neboli cestu) zadat do jednoduchých uvozovek (').

Odkaz na buňku můžete také zkopírovat a vložit a potom vytvořit odkaz na buňku pomocí příkazu Propojit buňky. Tento příkaz můžete použít v následujících případech:

 • Snadno zobrazujte důležité informace na viditelnějším místě. Řekněme, že máte sešit s velkým počtem listů a na každém listu je buňka se souhrnnými informacemi o ostatních buňkách na daném listu. Pokud chcete tyto buňky se souhrny zobrazit na lépe viditelném místě, můžete na ně vytvořit odkazy na prvním listu sešitu, což vám umožní zobrazit souhrnné informace o celém sešitu na prvním listu.

 • Pokud chcete snadněji vytvářet odkazy na buňky mezi listy a sešity. Příkaz Propojit buňky automaticky vloží správnou syntaxi.

 1. Klikněte na buňku obsahující data, se kterými chcete vytvořit propojení.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+C, nebo na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na tlačítko Kopírovat  Obrázek tlačítka.

  Skupina Schránka na kartě Domů

 3. Stiskněte kombinace kláves Ctrl+V, nebo na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na tlačítko Vložit  Obrázek tlačítka.

  Ve výchozím nastavení se při vložení zkopírovaných dat zobrazí tlačítko Možnosti vložení  Obrázek tlačítka.

 4. Klikněte na tlačítko Možnosti vložení a potom na příkaz Vložit propojení  Obrázek tlačítka.

 1. Poklikejte na buňku obsahující data, která chcete přesunout nebo zkopírovat. Excel zvýrazní každou buňku nebo oblast buněk, na které vzorec odkazuje, jinou barvou.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přesunout odkaz na buňku nebo oblast do jiné buňky nebo oblasti, přetáhněte barevně označené ohraničení buňky nebo oblasti na novou buňku nebo oblast.

  • Pokud chcete do odkazu zahrnout více nebo méně buněk, přetáhněte roh ohraničení.

  • V Řádek vzorců Obrázek tlačítka vyberte odkaz ve vzorci a potom zadejte nový odkaz.

  • Stiskněte klávesu F3, vyberte název v poli Vložit název a klikněte na tlačítko OK.

 3. Stiskněte klávesu Enter. V případě Maticový vzorec stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Enter.

  Poznámka: Pokud máte aktuální verzi Microsoftu 365, můžete snadno vložit vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potom stisknutím klávesy Enter vzorec potvrdit jako dynamický maticový vzorec. Jinak musíte vzorec zadat jako starší maticový vzorec tak, že nejprve vyberete výstupní oblast, potom vložíte vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potvrdíte ho stisknutím kláves Ctrl+Shift+Enter. Excel vloží složené závorky na začátku a konci vzorce za vás. Další informace o maticových vzorcích najdete v tématu s pokyny k používání a příklady maticových vzorců.

Často se stává, že pokud jste po zadání odkazu na buňku ve vzorci definovali pro tento odkaz název, budete chtít aktualizovat existující odkazy na buňky na definované názvy.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte oblast buněk obsahující vzorce, ve kterých chcete nahradit odkazy na buňky definovanými názvy.

  • Chcete-li zaměnit odkazy za názvy ve všech vzorcích na listu, vyberte jednu buňku, která je prázdná.

 2. Na kartě Vzorce klikněte ve skupině Definované názvy na šipku vedle položky Definovat název a potom klikněte na položku Použít názvy.

  Skupina Definované názvy na kartě Vzorce

 3. V seznamu Použít názvy klikněte na jeden nebo více názvů a poté klikněte na tlačítko OK.

 1. Vyberte buňku, která obsahuje vzorec.

 2. Na řádku vzorců vyberte odkaz, který chcete změnit.

 3. Mezi kombinacemi můžete přepínat klávesou F4.

Další informace o jiných typech odkazů na buňky naleznete v tématu Přehled vzorců.

 1. Klikněte na buňku, do které chcete zadat vzorec.

 2. V Řádek vzorců Obrázek tlačítka zadejte = (rovnítko).

 3. Vyberte buňku nebo oblast buněk na stejném listu. Výběr buněk jde přesunout přetažením ohraničení výběru nebo ho jde rozšířit přetažením úchytu v rohu ohraničení výběru.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud vytváříte odkaz v jedné buňce, stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud vytváříte odkaz v Maticový vzorec (například G1:G4), stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Enter.

   Odkaz se může vztahovat na jednu buňku nebo oblast buněk a může se jednat o maticový vzorec vypočítávající jeden výsledek nebo více výsledků.

   Poznámka: Pokud máte aktuální verzi Microsoftu 365, můžete snadno vložit vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potom stisknutím klávesy Enter vzorec potvrdit jako dynamický maticový vzorec. Jinak musíte vzorec zadat jako starší maticový vzorec tak, že nejprve vyberete výstupní oblast, potom vložíte vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potvrdíte ho stisknutím kláves Ctrl+Shift+Enter. Excel vloží složené závorky na začátku a konci vzorce za vás. Další informace o maticových vzorcích najdete v tématu s pokyny k používání a příklady maticových vzorců.

Na buňky na jiných listech stejného sešitu můžete odkazovat tak, že na začátek odkazu na buňku vložíte název listu a za něj vykřičník (!). V následujícím příkladu vypočítá funkce listu PRŮMĚR průměrnou hodnotu oblasti B1:B10 v listu s názvem Marketing ve stejném sešitu.

Příklad odkazu na list

1. Odkazuje na list s názvem Marketing.

2. Odkazuje na oblast buněk v rozmezí B1 až B10 (včetně).

3. Oddělí odkaz na list od odkazu na oblast buněk.

 1. Klikněte na buňku, do které chcete zadat vzorec.

 2. Do Řádek vzorců Obrázek tlačítka zadejte symbol = (rovná se) a za něj napište vzorec, který chcete použít.

 3. Klikněte na ouško listu, na který chcete odkazovat.

 4. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterou chcete odkazovat.

Poznámka: Jestliže název druhého listu obsahuje jiné než abecední znaky, musíte název (neboli cestu) zadat do jednoduchých uvozovek (').

 1. Poklikejte na buňku obsahující data, která chcete přesunout nebo zkopírovat. Excel zvýrazní každou buňku nebo oblast buněk, na které vzorec odkazuje, jinou barvou.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přesunout odkaz na buňku nebo oblast do jiné buňky nebo oblasti, přetáhněte barevně označené ohraničení buňky nebo oblasti na novou buňku nebo oblast.

  • Pokud chcete do odkazu zahrnout více nebo méně buněk, přetáhněte roh ohraničení.

  • V Řádek vzorců Obrázek tlačítka vyberte odkaz ve vzorci a potom zadejte nový odkaz.

 3. Stiskněte klávesu Enter. V případě Maticový vzorec stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Enter.

  Poznámka: Pokud máte aktuální verzi Microsoftu 365, můžete snadno vložit vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potom stisknutím klávesy Enter vzorec potvrdit jako dynamický maticový vzorec. Jinak musíte vzorec zadat jako starší maticový vzorec tak, že nejprve vyberete výstupní oblast, potom vložíte vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potvrdíte ho stisknutím kláves Ctrl+Shift+Enter. Excel vloží složené závorky na začátku a konci vzorce za vás. Další informace o maticových vzorcích najdete v tématu s pokyny k používání a příklady maticových vzorců.

 1. Vyberte buňku, která obsahuje vzorec.

 2. Na řádku vzorců vyberte odkaz, který chcete změnit.

 3. Mezi kombinacemi můžete přepínat klávesou F4.

Další informace o jiných typech odkazů na buňky naleznete v tématu Přehled vzorců.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×