Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce RANK v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí pořadí argumentu (podle velikosti) v seznamu čísel. Hodnota pořadí je svou velikostí úměrná jiným hodnotám v seznamu. (Pokud by bylo potřeba seřadit seznam, bude pořadí čísla podle velikosti zároveň jeho pozicí.)

Důležité informace: Tato funkce byla nahrazena jednou či více novými funkcemi, které mohou poskytovat vyšší přesnost a jejichž názvy lépe odpovídají jejich použití. I když je tato funkce stále k dispozici kvůli zpětné kompatibilitě, měli byste dále používat nové funkce, v budoucích verzích aplikace Excel totiž tato funkce již nemusí být k dispozici.

Další informace o nových funkcích najdete v článcích RANK.AVG (funkce) a RANK.EQ (funkce).

Syntaxe

RANK(číslo,odkaz,[pořadí])

Syntaxe funkce RANK má následující argumenty:

 • Číslo:     Povinný argument. Jedná se o číslo, jehož pořadí hledáte.

 • Odkaz:     Povinný argument. Jedná se o matici nebo odkaz na seznam čísel. Nečíselné hodnoty jsou ignorovány.

 • Pořadí:     Nepovinný argument. Jedná se o číslo určující, zda se budou hodnoty třídit vzestupně či sestupně.

  Pokud je pořadí rovno 0 nebo není zadáno, určuje se v aplikaci Microsoft Excel pořadí čísla jako v sestupném seznamu.

  Pokud je pořadí jakákoliv nenulová hodnota, určuje se v aplikaci Microsoft Excel pořadí čísla jako ve vzestupném seznamu.

Poznámky

 • Funkce RANK přiděluje stejným číslům stejné pořadí. Přítomnost stejných čísel však ovlivňuje pořadí po sobě následujících čísel. Pokud se v seznamu celých čísel seřazeném vzestupně objeví například číslo 10 dvakrát a má pořadí 5, potom číslo 11 má pořadí 7 (žádné číslo nemá pořadí 6).

 • V některých případech může být nutné použít definici pořadí, která bere v úvahu spojení. V předchozím příkladu může být požadováno pro číslo 10 opravené pořadí 5,5. To lze provést přidáním následujícího opravného faktoru k hodnotě vrácené funkcí RANK. Tento opravný faktor je vhodný pro případ, že je pořadí počítáno sestupně (pořadí = 0 nebo je vynecháno) nebo vzestupně (pořadí = nenulová hodnota).

  Opravný faktor pro spojené pořadí=[POČET(ref) + 1 – RANK(číslo, ref, 0) – RANK(číslo, ref, 1)]/2.

  V následujícím příkladu se RANK(A2,A1:A5,1) rovná 3. Opravný faktor je (5 + 1 – 2 – 3)/2 = 0,5 a opravené pořadí, které bere v úvahu spojení, je 3 + 0,5 = 3,5. Pokud se číslo v argumentu objeví jen jednou, bude opravný faktor 0, protože funkci RANK nebude třeba pro spojení upravit.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

7

3,5

3,5

1

2

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=RANK(A3;A2:A6;1)

Pořadí čísla 3,5 ve výše uvedeném seznamu (3)

3

=RANK(A2;A2:A6;1)

Pořadí čísla 7 ve výše uvedeném seznamu (5)

5

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×