Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce RANK v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí pořadí argumentu (podle velikosti) v seznamu čísel. Hodnota pořadí je svou velikostí úměrná jiným hodnotám v seznamu. (Pokud by bylo potřeba seřadit seznam, bude pořadí čísla podle velikosti zároveň jeho pozicí.)

Důležité informace: Tato funkce byla nahrazena jednou či více novými funkcemi, které mohou poskytovat vyšší přesnost a jejichž názvy lépe odpovídají jejich použití. I když je tato funkce stále k dispozici kvůli zpětné kompatibilitě, měli byste dále používat nové funkce, v budoucích verzích aplikace Excel totiž tato funkce již nemusí být k dispozici.

Další informace o nových funkcích najdete v článcích RANK.AVG (funkce) a RANK.EQ (funkce).

Syntaxe

RANK(číslo,odkaz,[pořadí])

Syntaxe funkce RANK má následující argumenty:

 • Číslo:     Povinný argument. Jedná se o číslo, jehož pořadí hledáte.

 • Odkaz:     Povinný argument. Odkaz na seznam čísel. Nečíselné hodnoty jsou ignorovány.

 • Pořadí:     Nepovinný argument. Jedná se o číslo určující, zda se budou hodnoty třídit vzestupně či sestupně.

  Pokud je pořadí rovno 0 nebo není zadáno, určuje se v aplikaci Microsoft Excel pořadí čísla jako v sestupném seznamu.

  Pokud je pořadí jakákoliv nenulová hodnota, určuje se v aplikaci Microsoft Excel pořadí čísla jako ve vzestupném seznamu.

Poznámky

 • Funkce RANK přiděluje stejným číslům stejné pořadí. Přítomnost stejných čísel však ovlivňuje pořadí po sobě následujících čísel. Pokud se v seznamu celých čísel seřazeném vzestupně objeví například číslo 10 dvakrát a má pořadí 5, potom číslo 11 má pořadí 7 (žádné číslo nemá pořadí 6).

 • V některých případech může být nutné použít definici pořadí, která bere v úvahu spojení. V předchozím příkladu může být požadováno pro číslo 10 opravené pořadí 5,5. To lze provést přidáním následujícího opravného faktoru k hodnotě vrácené funkcí RANK. Tento opravný faktor je vhodný pro případ, že je pořadí počítáno sestupně (pořadí = 0 nebo je vynecháno) nebo vzestupně (pořadí = nenulová hodnota).

  Opravný faktor pro spojené pořadí=[POČET(ref) + 1 – RANK(číslo, ref, 0) – RANK(číslo, ref, 1)]/2.

  V následujícím příkladu se RANK(A2,A1:A5,1) rovná 3. Opravný faktor je (5 + 1 – 2 – 3)/2 = 0,5 a opravené pořadí, které bere v úvahu spojení, je 3 + 0,5 = 3,5. Pokud se číslo v argumentu objeví jen jednou, bude opravný faktor 0, protože funkci RANK nebude třeba pro spojení upravit.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

7

3,5

3,5

1

2

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=RANK(A3;A2:A6;1)

Pořadí čísla 3,5 ve výše uvedeném seznamu (3)

3

=RANK(A2;A2:A6;1)

Pořadí čísla 7 ve výše uvedeném seznamu (5)

5

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×