Obrazce, obrázky nebo jiné objekty můžete seskupit. Seskupení umožňuje otáčet, překlánět, přesouvat nebo měnit velikost více obrazců nebo objektů, jako by to byl jeden obrazec nebo objekt.

Seskupení obrazců, obrázků a dalších objektů

 1. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte obrazce, obrázky nebo jiné objekty, které chcete seskupit.

  Možnost Zalamovat text pro každý objekt musí být jiná než V řádku s textem. Další informace najdete v tématu Zalamování textu.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přejděte na Formát obrázku nebo Nástroje obrázku – Formát > Skupina > skupiny.

  • Přejděte na Formát obrazce nebo Nástroje kreslení – Formát > Skupina > skupiny.

  Tlačítko Seskupit v části Formát obrázku

  Pokud chcete pořád pracovat s jednotlivými položkami ve skupině, vyberte skupinu a pak ji vyberte.

  Tlačítko Seskupit je povolené pro dva nebo více vybraných objektů.

Seskupení obrazců, obrázků nebo objektů

 1. Stiskněte a podržte Ctrl a postupně vyberte obrazce, obrázky a další objekty, které chcete seskupit.

  Možnost Zalamovat text pro každý objekt musí být jiná než V řádku s textem. Další informace najdete v tématu Zalamování textu.

 2. Přejděte na Nástroje kreslení nebo Nástrojeobrázku na kartě Formát ve skupině Uspořádat vyberte Seskupit Obrázek tlačítkaa pak vyberte Seskupit.

  Nástroje kreslení – tlačítka Skupiny skupin

  Pokud chcete pracovat s jednotlivými položkami ve skupině, vyberte skupinu a pak ji vyberte.

Seskupení obrazců, obrázků a dalších objektů

 1. Při výběru obrazců, obrázků nebo jiných objektů, které chcete seskupit, stiskněte a podržte příkaz.

  Možnost Zalamovat text pro každý objekt musí být jiná než V řádku s textem. Další informace najdete v tématu Zalamování textu.

 2. Přejděte na Formát obrazce nebo Formát obrázkua pak vyberte Seskupit Možná budete muset kliknout na Uspořádat, aby se na kartě Formát obrazce a na kartě Formát obrázku viděli skupina. > seskupit.

  Pokud Možná budete muset kliknout na Uspořádat, aby se na kartě Formát obrazce a na kartě Formát obrázku viděli skupina. na pásu karet, vyberte Uspořádat a zobrazte ho.

Pokud chcete pracovat s jednotlivými položkami ve skupině, vyberte skupinu a pak ji vyberte.

Pokud tlačítko Seskupit není k dispozici, ověřte, že je vybráno více než jeden objekt.

Viz také

Další informace o výběru obrazců nebo obrázků najdete v tématu Výběr obrazce nebo jiného objektu ve Wordu.

Ikony SVG musí být před seskupením převedeny na obrazce. Další informace najdete v článku Převedení obrázku SVGna obrazec Office.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×