Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

SOUČHODNOTA, jedna z finančních funkcí, vypočítává současnou hodnotu půjčky nebo investice na základě konstantní úrokové sazby. Můžete ji použít u periodických, konstantních plateb (například splátek hypotéky nebo jiné půjčky) nebo pro budoucí hodnotu, která je vaším investičním cílem.

Instruktor excelových vzorců

Pomocí Trenéra vzorců v Excelu můžete na základě nastavené měsíční splátky najít aktuální hodnotu (částku půjčky), kterou si můžete dovolit. Současně se naučíte, jak používat funkci SOUČHODNOTA ve vzorci.

Nebo pomocí Trenéra vzorců v Excelu můžete zjistit aktuální hodnotu cíle finanční investice.

Syntaxe

SOUČHODNOTA(sazba, pper, splátka, [bud_hod], [typ])

Syntaxe funkce SOUČHODNOTA obsahuje následující argumenty:

 • Sazba:    Povinný argument. Jedná se o úrokovou sazbu vztaženou k úročené periodě. Když například získáte půjčku na automobil s 10procentní roční úrokovou sazbou a měsíčními splátkami, bude měsíční úroková sazba 10%/12 neboli 0,83%. Jako úrokovou sazbu byste měli do vzorce zadat 10%/12 nebo 0,83% nebo 0,0083.

 • Pper:    Povinný argument. Jedná se o celkový počet úročených období anuity. Když dostanete například čtyřletou půjčku na automobil s měsíčními splátkami, má půjčka 4*12 (neboli 48) období. Do vzorce zadejte pro argument pper hodnotu 48.

 • Platba    Povinný argument. Platba provedla každé období a nemůže se měnit v průběhu životnosti anuity. Pmt obvykle zahrnuje jistinu a úrok, ale žádné další poplatky ani daně. Například měsíční splátky půjčky na auto ve výši 10 000 Usd a čtyřleté půjčky na auto ve výši 12 procent jsou 263,33 Usd. Do vzorce byste zadali -263,33 jako pmt. Pokud je pmt vynechán, musíte zahrnout argument FV.

 • Bud_hod:    Nepovinný argument. Jedná se o budoucí hodnotu nebo hotovostní zůstatek, který chcete dosáhnout po poslední splátce. Jestliže bud_hod není uvedena, je jí přiřazena hodnota 0 (budoucí hodnota půjčky je rovna 0). Když chcete například uspořit částku 50 000 Kč na zaplacení nějakého zvláštního projektu za 18 let, potom 50 000 Kč je budoucí hodnota. Pak je třeba utvořit odhad úrokové míry a na jeho základě určit potřebnou výši měsíčních úložek. Pokud je tento argument vynechán, je nutné zadat argument splátka.

 • Typ:    Nepovinný argument. Jedná se o číslo 0 nebo 1, které určuje termín placení.

Typ

Splátka

0 nebo neuveden

Na konci období

1

Na začátku období

Poznámky

 • Je nutné, aby jednotky sazby a hodnoty pper odpovídaly. Pokud jsou platby prováděné měsíčně pro čtyřletou půjčku a při roční úrokové sazbě 12 procent, zadejte sazbu jako hodnotu 12%/12 a argument pper jako 4*12. Jestliže provádíte pouze jednoroční splátky na stejnou půjčku, použijte 12% pro sazbu a 4 pro pper.

 • Následující funkce se týkají používání anuit:

CUMIPMT

PLATBA.ZÁKLAD

CUMPRINC

SOUČHODNOTA

BUDHODNOTA

ÚROKOVÁ.MÍRA

FVSCHEDULE

XIRR

PLATBA.ÚROK

XNPV

PLATBA


 • Anuita je série konstantních hotovostních plateb v průběhu spojitého období. Anuita je například půjčka na automobil nebo hypotéka. Další informace získáte v nápovědě ke každé funkci používající anuitu.

 • Ve funkcích anuity je hotovost, kterou vypládáte, například vklad na úspory, reprezentována záporným číslem; peněžní prostředky, které obdržíte, například šek na dividendu, jsou reprezentovány kladným číslem. Například vklad 1 000 Kč do banky by byl reprezentován argumentem -1000, pokud jste vkladatelem, a argumentem 1000, pokud jste bankou.

 • Aplikace Microsoft Excel řeší finanční rovnici pro jeden argument v závislosti na ostatních argumentech. Jestliže sazba není rovna hodnotě 0, potom:

  Rovnice

  Jestliže sazba = 0, potom:

(splátka * pper) + součtová hodnota + budoucí hodnota = 0

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

500 000 Kč

Částka zaplacená za pojistnou anuitu na konci každého měsíce

8%

Úroková sazba z vyplacené částky

20

Počet let, po jejichž uplynutí bude částka vyplacena.

Vzorec

Popis

Výsledek

=SOUČHODNOTA(A3/12;12*A4;A2; ;0)

Současná hodnota anuity za výše uvedených podmínek A2:A4.

(59 777,15)

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×