Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

SOUČHODNOTA, jedna z finančních funkcí, vypočítává současnou hodnotu půjčky nebo investice na základě konstantní úrokové sazby. Můžete ji použít u periodických, konstantních plateb (například splátek hypotéky nebo jiné půjčky) nebo pro budoucí hodnotu, která je vaším investičním cílem.

Instruktor excelových vzorců

Pomocí Excel Vzorec můžete najít současnou hodnotu (částku půjčky), kterou si můžete dovolit, na základě nastavené měsíční splátky. Současně se naučíte, jak používat funkci SOUČHODNOTA ve vzorci.

Nebo můžete pomocí Excel Formula Coach najít současnou hodnotu svého finančního investičního cíle.

Syntaxe

SOUČHODNOTA(sazba, pper, splátka, [bud_hod], [typ])

Syntaxe funkce SOUČHODNOTA obsahuje následující argumenty:

 • Sazba:    Povinný argument. Jedná se o úrokovou sazbu vztaženou k úročené periodě. Když například získáte půjčku na automobil s 10procentní roční úrokovou sazbou a měsíčními splátkami, bude měsíční úroková sazba 10%/12 neboli 0,83%. Jako úrokovou sazbu byste měli do vzorce zadat 10%/12 nebo 0,83% nebo 0,0083.

 • Pper:    Povinný argument. Jedná se o celkový počet úročených období anuity. Když dostanete například čtyřletou půjčku na automobil s měsíčními splátkami, má půjčka 4*12 (neboli 48) období. Do vzorce zadejte pro argument pper hodnotu 48.

 • Součástečn    Povinný argument. Platba provedená v každém období a nemůže se měnit po dobu trvání anuity. Součst obvykle zahrnuje jistinu a úroky, ale žádné další poplatky ani daně. Například měsíční splátky za 10 000 Kč, čtyřletou půjčku na auto s 12 procenty jsou 263,33 Kč. Jako součástečnový vzorec zadáte do vzorce hodnotu -263,33. Pokud je argument součásta vynechán, musíte zahrnovat argument fv.

 • Bud_hod:    Nepovinný argument. Jedná se o budoucí hodnotu nebo hotovostní zůstatek, který chcete dosáhnout po poslední splátce. Jestliže bud_hod není uvedena, je jí přiřazena hodnota 0 (budoucí hodnota půjčky je rovna 0). Když chcete například uspořit částku 50 000 Kč na zaplacení nějakého zvláštního projektu za 18 let, potom 50 000 Kč je budoucí hodnota. Pak je třeba utvořit odhad úrokové míry a na jeho základě určit potřebnou výši měsíčních úložek. Pokud je tento argument vynechán, je nutné zadat argument splátka.

 • Typ:    Nepovinný argument. Jedná se o číslo 0 nebo 1, které určuje termín placení.

Typ

Splátka

0 nebo neuveden

Na konci období

1

Na začátku období

Poznámky

 • Je nutné, aby jednotky sazby a hodnoty pper odpovídaly. Pokud jsou platby prováděné měsíčně pro čtyřletou půjčku a při roční úrokové sazbě 12 procent, zadejte sazbu jako hodnotu 12%/12 a argument pper jako 4*12. Jestliže provádíte pouze jednoroční splátky na stejnou půjčku, použijte 12% pro sazbu a 4 pro pper.

 • Následující funkce se týkají používání anuit:

CUMIPMT

PLATBA.ZÁKLAD

CUMPRINC

SOUČHODNOTA

BUDHODNOTA

ÚROKOVÁ.MÍRA

FVSCHEDULE

XIRR

PLATBA.ÚROK

XNPV

PLATBA


 • Anuita je série konstantních hotovostních plateb v průběhu spojitého období. Anuita je například půjčka na automobil nebo hypotéka. Další informace získáte v nápovědě ke každé funkci používající anuitu.

 • U funkcí anuity je hotovost, kterou platíte, například vklad na spoření, reprezentována záporným číslem. hotovost, kterou dostanete, například šek na dividendu, je vyjádřena kladným číslem. Například vklad ve výši 1 000 Kč do banky by byl reprezentován argumentem -1000, pokud jste vkladatem, a argumentem 1000, pokud jste bankou.

 • Aplikace Microsoft Excel řeší finanční rovnici pro jeden argument v závislosti na ostatních argumentech. Jestliže sazba není rovna hodnotě 0, potom:

  Rovnice

  Jestliže sazba = 0, potom:

(splátka * pper) + součtová hodnota + budoucí hodnota = 0

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

500 000 Kč

Částka zaplacená za pojistnou anuitu na konci každého měsíce

8%

Úroková sazba z vyplacené částky

20

Počet let, po jejichž uplynutí bude částka vyplacena.

Vzorec

Popis

Výsledek

=SOUČHODNOTA(A3/12;12*A4;A2; ;0)

Současná hodnota anuity za výše uvedených podmínek A2:A4.

(59 777,15)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×