Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

K agregaci (součtu) hodnot v kontingenční tabulce můžete použít souhrnné funkce, jako je suma, počet a průměr.

Funkce Sum se ve výchozím nastavení používá pro pole s číselnými hodnotami, která umístíte do kontingenční tabulky, ale tady je postup, jak zvolit jinou souhrnnou funkci:

 1. V kontingenční tabulce klikněte pravým tlačítkem myši na pole hodnoty, které chcete změnit, a potom klikněte na příkaz Sumarizovat hodnoty podle.

  Pro pole s číselnými hodnotami v kontingenční tabulce se ve výchozím nastavení používá funkce Součet

 2. Klikněte na požadovanou souhrnnou funkci.

  Poznámka:  Souhrnné funkce nejsou dostupné v kontingenčních tabulkách, kde se pracuje se zdrojovými daty typu OLAP (Online Analytical Processing).

  Použijte tuto souhrnnou funkci:

  Výpočet :

  Součet

  Součet hodnot. Tahle funkce se používá pro pole s číselnými hodnotami jako výchozí. Pokud pole obsahuje prázdné nebo nečíselné hodnoty (text, datum nebo logická hodnota), když je umístíte do oblasti Hodnoty v seznamu polí, použije kontingenční tabulka pro toto pole funkci Počet.

  Po umístění pole do oblasti Hodnoty můžete souhrnnou funkci změnit na Součet a všechny prázdné nebo nečíselné hodnoty se v kontingenční tabulce změní na 0, aby se daly sečíst.

  Počet

  Počet neprázdných hodnot. Souhrnná funkce Počet funguje stejně, jako funkce POČET2. Funkce Počet se používá jako výchozí pro pole, která mají nenumerickou hodnotu nebo jsou prázdná.

  Průměr

  Průměr hodnot

  Maximum

  Největší hodnota

  Minimum

  Nejmenší hodnota

  Součin

  Součin hodnot

  Odhad směrodatné odchylky

  Odhad směrodatné odchylky základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celého základního souboru.

  StDevp

  Směrodatná odchylka základního souboru, kde základní soubor tvoří všechna data, ze kterých se má souhrn spočítat.

  Var

  Odhad rozptylu základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celého základního souboru.

  Rozptyl

  Rozptyl základního souboru, kde základní soubor tvoří všechna data, ze kterých se má souhrn spočítat.

  Jednoznačný počet

  Počet jedinečných hodnot. Tato souhrnná funkce funguje jenom při použití datového modelu v Excelu.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Vytvoření kontingenční tabulky pro analýzu dat listu

: Vytvoření kontingenční tabulky pro analýzu externích dat

: Vytvoření kontingenční tabulky pro analýzu dat ve více tabulkách

Zobrazení nebo skrytí mezisoučtů a součtů v kontingenční tabulce

Výpočet procenta mezisoučtů v kontingenční tabulce

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×