Spuštění makra

Existuje několik způsobů, jak spustit makro v Microsoft Excel. Makro je akce nebo sada akcí používaných k automatizaci úloh. Makra se zaznamenávají v jazyk Visual Basic for Application programovacím jazyce. Makro můžete vždycky spustit kliknutím na příkaz Makra na kartě Vývojář na pásu karet. V závislosti na tom, jak je makro přiřazeno ke spuštění, ho můžete spustit také stisknutím kombinace Klávesová zkratka, kliknutím na tlačítko na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo ve vlastní skupině na pásu karet nebo kliknutím na objekt, obrázek nebo ovládací prvek. Makro navíc můžete spustit automaticky při každém otevření sešitu.

Před spuštěním maker

Než začnete pracovat na makrech, měli byste povolit kartu Vývojář.

 • Pokud Windows,přejděte na Možnosti > a > přizpůsobit pás karet.

 • V systému Macpřejděte na Excel > Předvolby... > na & panel nástrojů.

 • Potom v části Customize the Ribbon (Přizpůsobit pás karet) zaškrtněte v části Main Tabs(Hlavní karty) políčko Developer (Vývojář) a stiskněte OK.

 1. Otevřete sešit obsahující makro.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na tlačítko Makra.

 3. V poli Název makra klikněte na makro, které chcete spustit, a stiskněte tlačítko Spustit.

 4. Máte taky další možnosti:

  • Možnosti – Přidejte klávesovou zkratku nebo popis makra.

  • Krok : Tím se otevře Visual Basic editor maker na první řádek makra. Stisknutím klávesy F8 můžete kód makra procházet po jednom řádku.

  • Upravit : Tím se otevře editor Visual Basic a umožní vám upravit kód makra podle potřeby. Po provedení změn můžete makro spustit stisknutím klávesy F5 z editoru.

K makru můžete přidat kombinovanou klávesovou zkratku, když ji zaznamenáte, a můžete ji taky přidat do existujícího makra:

 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na tlačítko Makra.

 2. V poli Název makra klikněte na makro, které chcete přiřadit k kombinaci klávesových zkratek.

 3. Klikněte na Možnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti makra.

 4. Do pole Klávesová zkratka zadejte malá nebo velká písmena, která chcete použít s klávesovou zkratkou.

  Poznámky: 

  • Pro Windowsje klávesová zkratka pro malá písmena Ctrl+písmeno. U velkých písmen je to Ctrl+Shift+Letter.

  • Pro Macje klávesová zkratka pro malá písmena Option+Command+letter, ale ctrl+písmeno bude fungovat taky. U velkých písmen je to Ctrl+Shift+Letter.

  • Při přiřazování klávesových zkratek buďte opatrní, protože při otevření sešitu, který obsahuje makro, Excel všechny ekvivalentní výchozí klávesové zkratky. Pokud třeba přiřadíte makro kombinaci kláves Ctrl+z, ztratíte možnost Vrátit zpět. Z tohoto důvodu je obecně vhodné místo toho použít kombinaci kláves Ctrl+Shift+Velká písmena, například Ctrl+Shift+Z, která nemá v aplikaci Excel odpovídající zkratku.

  Seznam klávesových zkratek ctrl, které už jsou přiřazené v Excel, najdete v článku Excel klávesových zkratek a funkčních kláves.

 5. Do pole Popis napište krátký popis makra.

 6. Klikněte na OK a uložte tak změny a pak kliknutím na Zrušit zavřete dialogové okno Makro.

Pokud chcete makro spustit kliknutím na tlačítko na panelu nástrojů Rychlý přístup, musíte ho napřed na tento panel nástrojů přidat. Postup najdete v tématu Přiřazení makra k tlačítku.

Můžete vytvořit vlastní skupinu, která se zobrazí na kartě na pásu karet, a potom přiřadit makro tlačítku v této skupině. Můžete třeba přidat vlastní skupinu s názvem Moje makra na kartu Vývojář a potom do nové skupiny přidat makro (které se zobrazí jako tlačítko). Postup najdete v tématu Přiřazení makra k tlačítku.

Spuštění makra kliknutím na oblast grafického objektu

V grafickém objektu můžete vytvořit hotspot, na který mohou uživatelé kliknout a spustit makro.

 1. Na listu vložte grafický objekt, například obrázek, nebo nakreslete obrazec. Běžným scénářem je nakreslit obrazec Zaoblený obdélník a formátovat ho tak, aby vypadal jako tlačítko.

  Další informace o vložení grafického objektu najdete v tématu Přidání, změna nebo odstranění obrazců.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na hotspot, který jste vytvořili, a potom klikněte na Přiřadit makro.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete grafickému objektu přiřadit existující makro, poklikejte na makro nebo zadejte jeho název do pole Název makra.

  • Pokud chcete nahrát nové makro, které chcete přiřadit vybranému grafickému objektu, klikněte na Záznam,zadejte název makra v dialogovém okně Záznam makra a potom kliknutím na OK spusťte záznam makra. Po dokončení nahrávání makra klikněte na Obrázek tlačítka na kartě Vývojář ve skupině Kód.

   Tip:  Na levé straně stavového Obrázek tlačítka můžete také kliknout na Zastavit záznam.

  • Pokud chcete upravit existující makro, klikněte na název makra v poli Název makra a potom klikněte na Upravit.

 4. Klikněte na OK.

Na kartě Vývojář klikněte na Visual Basic a spusťte editor Visual Basic (VBE). V Průzkumníkovi Project přejděte do modulu, který obsahuje makro, které chcete spustit, a otevřete ho. Všechna makra v tomto modulu budou uvedená v podokně vpravo. Vyberte makro, které chcete spustit, umístěním kurzoru kamkoli do makra a stisknutím klávesy F5nebo v nabídce přejděte na Spustit >Spustit makro.

Vytvoření Workbook_Open události

V následujícím příkladu je událost Open použita ke spuštění makra při otevření sešitu.

 1. Otevřete sešit, do kterého chcete přidat makro, nebo vytvořte nový sešit.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na tlačítko Visual Basic.

 3. V Project Průzkumníka klikněte pravým tlačítkem myši na objekt ThisWorkbook a potom klikněte na Zobrazit kód.

  Tip: Pokud okno Project Průzkumníka, klikněte v nabídce Zobrazení na Project Průzkumníka.

 4. V seznamu Objekt nad oknem Kód vyberte Sešit.

  Tím se automaticky vytvoří prázdná procedura události Open, například tato:

  Private Sub Workbook_Open()

  End Sub

 5. Do postupu přidejte následující řádky kódu:

  Private Sub Workbook_Open()
  MsgBox Date
  Worksheets("Sheet1"). Oblast("A1"). Hodnota = Konec
  data Sub

 6. Přejděte do Excelu a uložte tento sešit jako sešit Excelu s podporou maker (.xlsm).

 7. Zavřete a znovu otevřete sešit. Když sešit znovu otevřete, Excel spustí Workbook_Open, který zobrazí aktuální datum v okně se zprávou.

 8. V okně se zprávou klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Buňka A1 na listu List1 také obsahuje datum v důsledku spuštění Workbook_Open procedury.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Začátek stránky

Viz také

Automatické spuštění makra při otevření sešitu 

Automatizace úkolů pomocí záznamu makra

Záznam makra pro otevření konkrétních sešitů při spuštění Excelu

Vytvoření a uložení všech maker v jednom sešitu

Uložení makra

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

×