You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Do svých dokumentů, e-mailů, prezentací a tabulek můžete přidávat obrazce, jako jsou obdélníky, kružnice a šipky. Obrazec přidáte takto: klikněte na Vložení, Obrazce, vyberte obrazec a kliknutím a tažením ho vytvořte.

Po přidání jednoho nebo více obrazců k nim můžete přidat text, odrážky a číslování a změnit jejich výplň, obrys a další efekty na kartě Formát .

Tip: Do grafu můžete přidat jednotlivé obrazce nebo přidat obrazce nad Obrázek SmartArt a přizpůsobit tak graf nebo obrázek.

Přidání obrazce v Excelu, Outlooku, Wordu nebo PowerPointu

 1. Na kartě Vložení klikněte na Obrazce.

  Tlačítko Vložit obrazce v Excelu    Tlačítko Vložit obrazce

 2. Klikněte na požadovaný obrazec, klikněte na libovolné místo v pracovním prostoru a tažením obrazec umístěte.

  Kreslení obrazce

  Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

Pro následující postup je potřeba vytvořit sestavu. Uděláte to tak, že na kartě Sestava kliknete na Poslední a otevřete existující sestavu. Kliknutím na Další sestavy vyberete sestavu ze seznamu v dialogovém okně Sestavy nebo vytvoříte novou sestavu.

 1. V otevřené sestavě klikněte na kartě Návrh na Obrazce.

  Tlačítko Vložit obrazce
 2. Klikněte na požadovaný obrazec, klikněte na libovolné místo v pracovním prostoru a tažením obrazec umístěte.

  Kreslení obrazce

  Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

Vložte obrazec nebo klikněte na existující obrazec a zadejte text.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec a klikněte na Přidat text nebo Upravit text, případně můžete začít psát.

  Poznámka: Text, který k obrazci přidáte, se stane jeho součástí – pokud obrazec otočíte nebo překlopíte, bude se otáčet nebo překlápět i text.

 2. Pokud chcete text naformátovat a zarovnat, klikněte na kartu Domů a pak vyberte možnosti ze skupin Písmo, Odstavec nebo Zarovnání podle toho, jakou aplikaci používáte a jaký typ formátování chcete použít. (Možnosti formátování textu jsou v Projectu omezené.)

Poznámka: Tyto příkazy nejsou dostupné v aplikaci Project.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

  Chcete-li změnit více obrazců, podržte při jejich výběru stisknutou klávesu CTRL.

 2. Na kartě Formát klikněte ve skupině Vložit obrazce na upravit obrazec Tlačítko Upravit obrazec, přejděte na Změnit obrazec a klikněte na požadovaný nový obrazec.

Pokud potřebujete stejný obrazec přidat opakovaně, můžete to rychle provést pomocí režimu uzamčení kreslení.

Poznámka: Místo přidávání jednotlivých obrazců pro vytvoření výkresu můžete chtít zvolit obrázek SmartArt. V Obrázek SmartArt se uspořádání obrazců a velikost písma v těchto obrazci automaticky aktualizuje při přidávání nebo odebírání obrazců a úpravách textu.

 1. Na kartě Vložení klikněte na Obrazce.

  Tlačítko Vložit obrazce v Excelu

  Tlačítko Vložit obrazce

 2. Klikněte pravým tlačítkem na obrazec, který chcete přidat, a potom na příkaz Zamknout režim kreslení.

  Uzamknout režim kreslení
 3. Klikněte na libovolné místo v pracovním prostoru a tažením obrazec umístěte.

 4. Opakujte krok 3 a obrazec přidejte tolikrát, kolikrát chcete.

  Tip: Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

 5. Po přidání všech požadovaných obrazců vypněte režim kreslení stisknutím klávesy Esc.

Poznámka: Tato funkce není dostupná v aplikaci Project.

 1. Vyberte text v obrazci, ke kterému chcete přidat odrážky nebo číslování.

 2. Na pásu karet vyberte kartu Domů a ve skupině Odstavec vyberte Odrážky nebo Číslování.

  Tlačítka Odrážky a Číslování na kartě Domů

  Kliknutím na šipku dolů vedle tlačítka Odrážky nebo Číslování zobrazíte různé styly odrážek a formáty číslování.

Rychlé styly umožňují použít styl na obrazec jedním kliknutím. Tyto styly naleznete v galerii Rychlé styly. Přesunutím ukazatele myši na miniaturu rychlého stylu můžete zjistit, jak tento styl ovlivní příslušný obrazec.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

 2. Vyberte kartu Formát a ve skupině Styly obrazců vyberte rychlý styl, který chcete použít.

  Skupina Styly obrazců

  Pokud chcete zobrazit další rychlé styly, klikněte na tlačítko Další Obrázek tlačítka.

Informace o tom, jak změnit barvu výplně, barvu ohraničení nebo barvu textu, najdete v tématu Změna barev v textovém poli nebo obrazci.

Klikněte na obrazec, který chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE. Pokud chcete odstranit více obrazců, podržte klávesu CTRL, vyberte obrazce a stiskněte klávesu DELETE.

Viz také

Kreslení nebo odstranění čáry, spojnice nebo volného tvaru

Otočení textového pole, obrazce, WordArtu nebo obrázku

Změna barev v textovém poli nebo obrazci

Kreslení ozdobné čáry ve Wordu nebo Outlooku

Výběr obrázku SmartArt

Vytvoření grafu od začátku do konce

Přidání klipartu do souboru

Můžete použít kreslení a črtání poznámek na stránce.

Po přidání obrazce do dokumentu ho můžete upravit přidáním spojnic, změnou stylu, přidáním zrcadlového obrázku, změnou barvy a použitím různých dalších efektů, jako jsou stíny, záře a prostorové efekty.

Přidání obrazce

 1. Na kartě Vložení klikněte na Obrazce.

  Tlačítko Obrazce na kartě Vložení
 2. Klikněte na požadovaný obrazec, klikněte na libovolné místo v pracovním prostoru a tažením obrazec umístěte.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec a klikněte na Přidat text nebo Upravit text, nebo jednoduše klikněte do obrazce a začněte psát .

  Poznámka: Text, který k obrazci přidáte, se stane jeho součástí – pokud obrazec otočíte nebo překlopíte, bude se otáčet nebo překlápět i text.

 2. Pokud chcete text naformátovat a zarovnat, klikněte na kartu Domů a zvolte dostupné možnosti formátování. Můžete například změnit barvu písma, styly, velikosti, zarovnání nebo odsazení nebo orientaci textu.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

  Pokud chcete změnit více obrazců, stiskněte PŘÍKAZ a klikněte na obrazce, které chcete změnit.

 2. Na kartě Formát obrazce klikněte na Upravit obrazec, přejděte na Změnit obrazec a klikněte na požadovaný nový.

 1. Vyberte obrazec, který chcete zkopírovat.

 2. Stiskněte klávesu option a přetáhněte obrazec na požadované místo. Uvolněte myš a vytvoří se kopie obrazce. Obrazec můžete přetáhnout a uvolnit tolikrát, kolikrát je to potřeba.

Poznámka: Přidání seznamů není k dispozici v Excel 2016 pro Mac.

 1. Vyberte text v obrazci, ke kterému chcete přidat odrážky nebo číslování.

 2. Na kartě Domů klikněte na šipku vedle položky Odrážky nebo Číslování.

  Je zobrazena karta Domů s galerií odrážek.
 3. Stiskněte Enter pokaždé, když potřebujete novou odrážku nebo číslo, nebo dvakrát stiskněte Enter a seznam ukončíte.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

 2. Klikněte na kartu Formát obrazce a v galerii stylů klikněte na požadovaný styl.

  Možnosti ve skupině Styly obrazců

  Pokud chcete zobrazit další styly, klikněte na Šipka Více pod galerií stylů.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

 2. Klikněte na kartu Formát obrazce a klikněte na Ikona Výplň obrazce (ikona Výplň obrazce ).

 3. Udělejte některou z těchto věcí:

  1. Pokud chcete použít jinou barvu výplně, klikněte v části Barvy motivu nebo Standardní barvy na požadovanou barvu.

  2. Pokud chcete barvu z vybraného prvku grafu odebrat, klikněte na Bez výplně.

  3. Pokud chcete použít barvu výplně, která není dostupná v paletách Barvy motivu a Standardní barvy, klikněte na Další barvy výplně. V dialogovém okně Barvy použijte dostupné možnosti pro výběr barvy a potom klikněte na OK.

  4. Pokud chcete vyplnit obrazec obrázkem, klikněte na Obrázek. V dialogovém okně Vložit obrázek klikněte na požadovaný obrázek a pak klikněte na Vložit.

  5. Pokud chcete u vybrané barvy výplně použít efekt přechodu, klikněte na Přechod a potom klikněte na požadovaný styl přechodu.

   Pokud chcete další styly přechodů, klikněte na Další přechody a potom v podokně Formát oblasti grafu v části Výplň klikněte na požadované možnosti přechodu.

  6. Pokud chcete použít texturovou výplň, klikněte na Textura a pak klikněte na požadovanou texturu.

 1. Klikněte na obrazec a potom klikněte na kartu Formát obrazce .

 2. Ve skupině Styly obrazců klikněte na Efekty obrazců, přejděte na kategorii efektu a klikněte na požadovaný efekt.

  Možnosti v nabídce Efekty obrazců

 1. Na kartě Formát obrazce klikněte na Podokno formátu.

  Tlačítko Podokno formátu

 2. V podokně Formát obrazce klikněte na kartu Výplň & Čára a potom klikněte na Výplň nebo Čára.

 3. Přetažením posuvníku Průhlednost dosáhnete požadovaného efektu.

  Podokno Formát obrazce

Klikněte na obrazec, který chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE. Pokud chcete odstranit více obrazců, stiskněte klávesu Command a klikněte na obrazce, které chcete odstranit, a pak stiskněte klávesu Delete.

Viz také

Změna velikosti objektu

Oříznutí obrázku

Přesunutí, otočení nebo seskupení obrázku, textového pole nebo jiného objektu

Zarovnání objektů v Word pro Mac

Seskupení nebo oddělení objektů

Do sešitů a prezentací můžete přidávat obrazce, jako jsou pole, kruhy a šipky. (Word pro web nepodporuje obrazce.) Pokud chcete přidat obrazec, vyberte na pásu karet Vložit , vyberte Obrazce a pak vyberte obrazec.

Po přidání obrazce ho můžete přesunout a změnit jeho velikost; přidat text, odrážky nebo číslování; a můžete změnit barvu nebo obrys výplně.

 1. Na kartě Vložení vyberte Obrazce.

  Tlačítko Vložit obrazce v Office pro web
 2. V rozevírací galerii vyberte požadovaný obrazec.

  Obrazec s výchozí velikostí se okamžitě vloží doprostřed viditelné stránky.

 3. Vyberte úchyt pro změnu velikosti na obvodu obrazce a přetažením směrem dovnitř nebo ven změňte velikost obrazce.

  Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT. 

 4. Pokud chcete obrazec přesunout, najeďte myší na něj, dokud se ukazatel nezmění na čtyřsměrnou šipku. Potom kliknutím a přetažením přesuňte obrazec tam, kde ho chcete mít.

  Když je v dokumentu vybraný obrazec, zobrazí se na pásu karet panelu nástrojů karta Obrazec . Obsahuje tlačítka pro věci, které můžete s obrazcem dělat, jako je přidání barvy výplně nebo obrysu nebo volba předdefinovaného stylu obrazce.

  Poznámka: Pokud máte zjednodušený pás karet vypnutý, název karty v kroku 4 je Formát. Další informace o zjednodušeném pásu karet najdete v článku Nový vzhled Microsoftu 365.

Vložte obrazec nebo klikněte na existující obrazec a zadejte text následujícím způsobem:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec a vyberte Upravit text.

  Uprostřed obrazce se zobrazí blikající kurzor.

 2. Zadejte text, který chcete přidat do obrazce.

 3. Pokud chcete text naformátovat a zarovnat, vyberte kartu Domů a pak zvolte možnosti ze skupin Písmo, Odstavec nebo Zarovnání

  Možnosti písma, odstavce a zarovnání v PowerPointu Online

Rychlé styly umožňují použít styl na obrazec jedním kliknutím. Styly najdete v galerii obrazců.

 1. Vyberte obrazec, který chcete změnit. 

 2. Na kartě Obrazec (nebo na kartě Formát , pokud máte vypnutý zjednodušený pás karet) otevřete galerii Styl obrazce a vyberte rychlý styl, který chcete použít. 

  Nástroje obrazce v Office pro web

  Výběrem šipky dolů na konci galerie ji otevřete a zobrazte úplný seznam možností:

  Výběrem šipky dolů v galerii zobrazíte úplnou sadu rychlých stylů obrazců.

  Pokud chcete zobrazit krátký popis, můžete ukazatel myši pozastavit na možnost v galerii.

 1. Vyberte obrazec, který chcete změnit. 

 2. Na kartě Obrazec (nebo na kartě Formát , pokud je zjednodušený pás karet vypnutý) vyberte šipku dolů vedle možnosti Výplň a otevřete galerii barev výplně.

 3. Vyberte barvu.

 4. Pokud chcete obrazec nastavit jako průhledný, vyberte bez výplně v dolní části galerie barev.  

 1. Vyberte obrazec, který chcete změnit. 

 2. Na kartě Obrazec (nebo na kartě Formát , pokud stále používáte klasický pás karet) vyberte šipku dolů vedle položky Obrys a otevřete galerii barev obrysu. 

 3. Vyberte barvu.

 4. V dolní části galerie jsou také možnosti pro tloušťku (Tloušťka) obrysu a to, jestli je obrys plný, tečkovaný nebo přerušovaný. Pokud chcete zobrazit místní seznam možností, přejděte na Váha nebo Pomlčky .

Klikněte na obrazec, který chcete odstranit, a stiskněte klávesu Delete. Pokud chcete odstranit více obrazců, stiskněte klávesu Ctrl a vyberte obrazce, které chcete odstranit, a pak stiskněte klávesu Delete.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×