Podrobné informace o funkci získáte kliknutím na její název v prvním sloupci.

Poznámka: Značky verzí označují verzi Excelu, ve které byla funkce zavedená. Tyto funkce nejsou v dřívějších verzích dostupné. Například značka verze 2013 označuje, že daná funkce je dostupná v Excelu 2013 a ve všech pozdějších verzích.

Funkce

Popis

ARRAYTOTEXT
Tlačítko Office 365

Funkce ARRAYTOTEXT vrátí matici textových hodnot z libovolné zadané oblasti.

ASC

Změní znaky s plnou šířkou (dvoubajtové) v řetězci znaků na znaky s poloviční šířkou (jednobajtové).

BAHTTEXT

Převede číslo na text ve formátu měny ß (baht).

ZNAK

Vrátí znak určený číslem kódu.

VYČISTIT

Odebere z textu všechny netisknutelné znaky.

KÓD

Vrátí číselný kód prvního znaku zadaného textového řetězce.

CONCAT
Excel 2016

Spojí texty z několika oblastí nebo řetězců. Nenabízí ale argumenty Oddělovač a Ignorovat_prázdné.

CONCATENATE

Spojí několik textových položek do jedné.

DBCS
Excel 2013

Změní znaky s poloviční šířkou (jednobajtové) v řetězci znaků na znaky s plnou šířkou (dvoubajtové).

Převede číslo na text ve formátu měny Kč (česká koruna).

STEJNÉ

Zkontroluje, zda jsou dvě textové hodnoty shodné.

NAJÍT, FINDB

Nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné (rozlišuje malá a velká písmena).

ZAOKROUHLIT.NA.TEXT

Zformátuje číslo jako text s pevným počtem desetinných míst.

ZLEVA a LEFTB

Vrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vlevo.

DÉLKA a LENB

Vrátí počet znaků textového řetězce.

MALÁ

Převede text na malá písmena.

ČÁST a MIDB

Vrátí určitý počet znaků textového řetězce počínaje zadaným místem.

NUMBERVALUE
Excel 2013

Převede text na číslo způsobem nezávislým na národním prostředí.

ZVUKOVÉ

Extrahuje fonetické znaky (furigana) z textového řetězce.

VELKÁ2

Převede první písmeno každého slova textové hodnoty na velké.

NAHRADIT a NAHRADITB

Nahradí znaky uvnitř textu.

OPAKOVAT

Zopakuje text podle zadaného počtu opakování.

ZPRAVA a RIGHTB

Vrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vpravo.

HLEDAT a SEARCHB

Nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné (malá a velká písmena nejsou rozlišována).

DOSADIT

V textovém řetězci nahradí starý text novým.

T

Převede argumenty na text.

HODNOTA.NA.TEXT

Zformátuje číslo a převede ho na text.

TEXTAFTER
Tlačítko Office 365

Vrátí text, který nastane za daným znakem nebo řetězcem.

TEXTBEFORE
Tlačítko Office 365

Vrátí text, ke kterému dochází před daným znakem nebo řetězcem.

FUNKCE TEXTJOIN
Tlačítko Office 365

Zkombinuje text z více oblastí nebo řetězců.

TEXTSPLIT
Tlačítko Office 365

Rozdělí textové řetězce pomocí oddělovačů sloupců a řádků.

PROČISTIT

Odstraní z textu mezery.

UNICHAR
Excel 2013

Vrátí znak unicode, na který odkazuje daná číselná hodnota.

UNICODE
Excel 2013

Vrátí číslo (bod kódu), které odpovídá k prvnímu znaku textu.

VELKÁ

Převede text na velká písmena.

HODNOTA

Převede textový argument na číslo.

VALUETOTEXT
Tlačítko Office 365

Vrátí text z libovolné zadané hodnoty..

Důležité informace: Počítané výsledky vzorců a některé funkce listu Excelu se mezi počítači s Windows s procesory s architekturou x86 nebo x86-64 a počítači s Windows RT s procesory architektury ARM můžou mírně lišit. Další informace o rozdílech

Viz také

Funkce Excelu (podle kategorie)

Funkce Excelu (podle abecedy)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×