Váš prohlížeč nepodporuje video.

Na desktopových databázích Accessu je nejlepší možnost ukládat velká množství dat a udržovat je uspořádaná. Někdy se ale zobrazí obrazovka s čísly nebo textem a někdy může být těžké vybrat, co je opravdu důležité. V tomto případě pomáhá podmíněné formátování. Můžete nastavit pravidla pro každé pole ve formuláři a automaticky zvýraznit hodnoty podle těchto pravidel.

Poznámka:  Podmíněné formátování není kompatibilní s funkcí Publikovat ve službách Access Services v Accessu 2010, takže při práci s formulářem kompatibilním s webem není tento příkaz na kartě Formát k dispozici. Podmíněné formátování taky není dostupné ve webových aplikacích pro Access. U standardních klientských formulářů však může podmíněné formátování pomoct vynikne v datech podle pravidel, která nastavíte.

V tomto videu

Formátování polí na základě hodnot, které obsahují (nebo výsledků výrazu)

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář, který chcete změnit, a potom klikněte na příkaz Zobrazení rozložení.

 2. Vyberte sloupec nebo pole, pro které chcete použít podmíněné formátování. Pokud chcete použít stejná pravidla formátování na víc sloupců nebo polí, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikejte na všechna pole, dokud je nevy vyberete.

 3. Na kartě Formát klikněte na Podmíněné formátování.

 4. V dialogovém okně Správce pravidel podmíněného formátování klikněte na možnost Nové pravidlo.

 5. Zadejte kritéria pravidla.

  • Pokud chcete pole naformátovat na základě hodnot, které obsahují, vyberte Hodnota pole Je z prvního seznamu a pak vyberte nebo zadejte požadovaná kritéria.

  • Pokud chcete naformátovat pole na základě výpočtu, vyberte Výraz je z prvního seznamu a potom do pole zadejte výraz. Další informace o výrazech naleznete v článku Úvod k výrazům.

  • Pokud chcete u vybraného pole použít formátování jenom v případě, že je fokus na tomto poli, vyberte v prvním seznamu možnost Pole má fokus.

 6. Vyberte formátování, které chcete použít. Můžete nastavit tyto styly:

  • Tučné

  • Kurzíva

  • Podtržení

  • Barva pozadí

  • Barva písma

  • Povolit (tato možnost zakáže pole, takže ho nebude možné upravit, a přepíše nastavení Barvy pozadí a Barva písma).

  Access při výběru možností zobrazí náhled formátování.

 7. Klikněte na OK.

 8. Chcete-li do stejného pole nebo polí přidat nové pravidlo, klikněte na tlačítko Nové pravidlo a opakujte tento postup od kroku 5.

  Poznámka:  Pro pole nebo skupinu polí můžete přidat až 50 pravidel. Pravidla se vyhodnocují shora dolů. Jakmile jsou kritéria pravidla splněná, Access použije formátování tohoto pravidla a nevyhodnocuje pravidla pod ním.

 9. Po přidání pravidel klikněte v dialogovém okně Správce pravidel podmíněného formátování na OK.

Začátek stránky

Porovnání hodnot v různých záznamech pomocí datových pruhů

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář, který chcete změnit, a potom klikněte na příkaz Zobrazení rozložení.

 2. Vyberte sloupec nebo pole, pro které chcete použít podmíněné formátování. Pokud chcete použít stejná pravidla formátování na víc sloupců nebo polí, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikejte na všechna pole, dokud je nevy vyberete.

 3. Na kartě Formát klikněte na Podmíněné formátování.

 4. V dialogovém okně Správce pravidel podmíněného formátování klikněte na možnost Nové pravidlo.

 5. V části Vyberte typ pravidla vybertePorovnat s jinými záznamy.

 6. V části Upravit popis pravidlavyberte požadované možnosti a klikněte na OK.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×