Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Můžete vrátit zpět, znovu nebo opakovat mnoho akcí v Microsoft Word, PowerPoint a Excel. Změny můžete vrátit zpět, a to i po uložení, a pak je znovu uložit, pokud jste v limitech pro vrácení zpět (ve výchozím nastavení Office uloží posledních 100 akcí, které je možné vrátit zpět). 

Vrácení akce zpět

Akci vrátíte zpět stisknutím kombinace kláves Ctrl+Z. 

Pokud raději používáte myš, klikněte na tlačítko Zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup. Pokud chcete vrátit zpět více kroků, můžete stisknout možnost Zpět (nebo CTRL+Z) opakovaně.

Příkaz Zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup

Poznámka: Další informace o panelu nástrojů Rychlý přístup najdete v článku Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup.

Některé akce, například kliknutí na příkazy na kartě Soubor nebo uložení souboru, nejdou vrátit zpět. Pokud se akce nedá vrátit zpět, změní se příkaz Zpět na Nelze vrátit zpět.

Pokud chcete vrátit zpět několik akcí najednou, klikněte na šipku vedle tlačítka Zpět Undo button, vyberte v seznamu akce, které chcete vrátit zpět, a klikněte na seznam.

Tip: Pokud nemůžete vrátit zpět změny, které chcete zrušit, mělo by být možné obnovit předchozí verzi souboru. Podívejte se na článek o obnovení předchozí verze souboru na OneDrivu nebo OneDrivu pro firmy

Provedení akce znovu

Pokud chcete znovu provést akci, kterou jste vrátili zpět, stiskněte Ctrl+Y nebo F4. (Pokud to vypadá, že F4 nefunguje, možná bude potřeba stisknout klávesu F-Lock nebo Fn a potom F4.)

Pokud raději pracujete s myší, na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na Znovu. (Tlačítko Znovu se zobrazí jenom po vrácení akce zpět.)

Příkaz Znovu na panelu nástrojů Rychlý přístup

Poznámka: Další informace o panelu nástrojů Rychlý přístup najdete v článku Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup.

Opakování akce

Pokud chcete opakovat nějakou jednoduchou akci, například operaci vložení, stiskněte Ctrl+Y nebo F4. (Pokud to vypadá, že F4 nefunguje, možná bude potřeba stisknout klávesu F-Lock nebo Fn a potom F4.)

Pokud raději používáte myš, klikněte na tlačítko Opakovat na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Příkaz Opakovat na panelu nástrojů Rychlý přístup

Poznámky: 

 • Na panelu nástrojů Rychlý přístup v Excelu není příkaz Opakovat Obrázek tlačítka ve výchozím nastavení k dispozici. Pokud chcete opakovat poslední akci, přidejte nejdřív příkaz Opakovat na panel nástrojů Rychlý přístup. Postup najdete v části Přidání příkazu, který není na pásu karet, na panel nástrojů Rychlý přístup.

 • Některé akce, například použití funkce v buňce v Excelu, nejdou opakovat. Pokud se akce nedá opakovat, změní se příkaz Opakovat na Nelze opakovat.

Excel a všechny další aplikace Office mají výchozí maximum 100 operací Zpět/Znovu. To ale můžete změnit přidáním položky v registru systému Microsoft Windows.

Důležité informace: Pamatujte na to, že některé akce, například kliknutí na příkazy na kartě Soubor nebo uložení souboru, nejdou vrátit zpět. A spuštěním makra v Excelu se vymaže zásobník akcí pro operaci Zpět, takže tato operace přestane být k dispozici.

Upozornění: Zvýšení počtu úrovní pro operaci Zpět je potřeba dělat opatrně a s rozvahou: Čím více zvětšíte počet úrovní pro operaci Zpět, tím větší paměť RAM (Random Access Memory) potřebuje Excel k uložení historie akcí pro operaci Zpět. To má na výkon Excelu negativní vliv.

Následující postup popisuje, jak pro Excel pomocí Editoru registru změnit počet úrovní pro operaci Zpět. Totéž ale můžete udělat pro Word nebo PowerPoint.

 1. Zavřete všechny spuštěné aplikace Office.

 2. Ve Windows 10 nebo Windows 8 klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a potom klikněte na Spustit.

  V systému Windows 7 nebo Windows Vista klikněte na tlačítko Start.

  Ve Windows XP klikněte na tlačítko Start a potom klikněte na Spustit.

 3. Do vyhledávacího pole nebo okna Spustit zadejte regedit a stiskněte klávesu Enter.

  V závislosti na vaší verzi systému Windows můžete být požádáni, abyste potvrdili, že chcete otevřít Editor registru.

 4. V Editoru registru rozbalte jeden z následujících podklíčů registru – ten, který odpovídá vaší verzi Excelu:

  • Excel 2007: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options

  • Excel 2010: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel\Options

  • Excel 2013: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Excel\Options

  • Excel 2016: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Excel\Options

 5. V nabídce Úpravy přejděte na Nový a klikněte na Hodnota DWORD. Vyberte Nová hodnota #1, zadejte UndoHistory a stiskněte klávesu ENTER.

 6. V nabídce Úpravy klikněte na Změnit.

 7. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD klikněte ve skupinovém rámečku Číselná soustava na možnost Desítková. Zadejte hodnotu do pole Hodnota, klikněte na OK a ukončete Editor registru.

 8. Spusťte Excel. Excel bude uchovávat historii akcí pro operaci Zpět pro počet akcí, který jste zadali v kroku 7.

Související odkazy

Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup (Windows)

Konfigurace nebo vypnutí automatického formátování textu (automatického formátu)

Vrácení akce zpět

Tiskněte opakovaně PŘÍKAZ+Z tak dlouho, dokud neopravíte příslušný problém.

Nebo klikněte na Zpět v levém horním rohu pásu karet.

Na pásu karet je zvýrazněn příkaz Zpět.

Některé akce, například kliknutí na příkazy v nabídce Soubor nebo uložení souboru, vrátit zpět nejdou. Pokud se akce nedá vrátit zpět, změní se příkaz Zpět na Nelze vrátit zpět.

Pokud chcete vrátit zpět několik akcí najednou, klikněte na šipku vedle tlačítka Zpět, vyberte v seznamu akce, které chcete vrátit zpět, a klikněte na seznam.

Tip: Pokud nemůžete vrátit zpět změny, které chcete zrušit, mělo by být možné obnovit předchozí verzi souboru. Podívejte se na článek o obnovení předchozí verze souboru na OneDrivu nebo OneDrivu pro firmy

Provedení akce znovu

Pokud chcete znovu provést akci, kterou jste vrátili zpět, stiskněte PŘÍKAZ + Y.

Další možnost je kliknout v levém horním rohu pásu karet na Znovu. (Tlačítko Znovu se zobrazí jenom po vrácení akce zpět.)

Na pásu karet je zvýrazněn příkaz Znovu.

Opakování akce

Pokud chcete opakovat nějakou jednoduchou akci, například operaci vložení, stiskněte PŘÍKAZ + Y.

Nebo v levém horním rohu pásu karet klikněte na Opakovat.

Na pásu karet je zvýrazněna ikona Opakovat.

V Word pro web,PowerPoint pro web a Excel pro web můžete vrátit zpět nebo znovu provádět základní akce. Pokročilejší možnosti jsou k dispozici v desktopových verzích Office.

Vrácení akce zpět

Stiskněte opakovaně Ctrl+Z (nebo na pásu karet klikejte opakovaně na Zpět Tlačítko Zpět ve Wordu Online) tak dlouho, dokud příslušný problém neopravíte.

Vrácení změny ve Wordu Online zpět

Některé akce, například kliknutí na příkazy na kartě Soubor nebo uložení souboru, nejdou vrátit zpět. Pokud akci nemůžete vrátit zpět, je příkaz Zpět šedě. Tlačítko Zpět ve Wordu Online, když akce vrácení zpět není dostupná.

Tip: Pokud nemůžete vrátit zpět změny, které chcete zrušit, mělo by být možné obnovit předchozí verzi souboru. Podívejte se na článek o obnovení předchozí verze souboru na OneDrivu nebo OneDrivu pro firmy

Provedení akce znovu

Pokud chcete znovu provést akci, kterou jste vrátili zpět, stiskněte Ctrl + Y nebo na pásu karet klikněte na Zopakování změny ve Wordu Online (Znovu).

Zopakování změny ve Wordu Online

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×