Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Vytvoření časové osy kontingenční tabulky pro filtrování kalendářních dat

Namísto upravování filtrů k zobrazení kalendářních dat můžete použít časovou osu kontingenční tabulky – je to možnost dynamického filtrování, která umožňuje snadno filtrovat podle data/času a pomocí posuvníku se zaměřit na požadované období. Časovou osu přidáte do listu kliknutím na Analýza > Vložit časovou osu

Časová osa
 

Podobně jako průřez pro filtrování dat stačí časovou osu vložit jednou. Potom už ji máte v kontingenční tabulce a podle potřeby můžete měnit časový rozsah.


Tady je postup:

 1. Klikněte na libovolné místo v kontingenční tabulce, aby se zobrazila skupina pásu karet Nástroje kontingenční tabulky, a potom klikněte na Analýza > Vložit časovou osu.

  Tlačítko Vložit časovou osu na kartě Analýza

 2. V dialogovém okně Vložit časové osy zaškrtněte políčka u požadovaných datových polí a klikněte na OK.

  Dialogové okno Vložit časové osy

Použití časové osy k filtrování podle časového období

Po vložení časové osy můžete začít filtrovat podle časového období v jedné ze čtyř časových úrovní (roky, čtvrtletí, měsíce nebo dny).

 1. Klikněte na šipku u zobrazené časové úrovně a vyberte požadovanou možnost.

  Šipka časových úrovní

 2. Přetáhněte posuvník časové osy na časové období, které chcete analyzovat.

  Posuvník časové osy

 3. V ovládacím prvku časového rozpětí klikněte na dlaždici období a přetažením zahrňte další dlaždice, abyste vybrali požadovaný rozsah dat. Upravte rozsah dat na každé straně pomocí úchytů časového rozpětí.

  Úchyty pro výběr časového rozpětí

Použití časové osy s několika kontingenčními tabulkami

Pokud vaše kontingenční tabulky používají stejný zdroj dat, můžete jednu časovou osu použít k filtrování několika kontingenčních tabulek. Vyberte časovou osu a potom na pásu karet přejděte na Možnosti > Připojení sestavy a vyberte kontingenční tabulky, které chcete zahrnout.

Vymazání časové osy

Pokud chcete časovou osu vymazat, klikněte na tlačítko Vymazat filtr Tlačítko Vymazat filtr.

Tip: Pokud chcete k filtrování stejného datového pole používat průřezy i časovou osu, zaškrtněte políčko Povolit více filtrů u jednoho pole v dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky (Nástroje kontingenční tabulky > Analýza > Možnosti > karta Součty a filtry).

Přizpůsobení časové osy

Jestliže časová osa zakrývá data kontingenční tabulky, můžete ji posunout na lepší místo a změnit její velikost. V případě více časových os může být taky užitečné změnit styl časové osy.

 • Pokud chcete časovou osu posunout, jednoduše ji přetáhněte na požadované místo.

 • Pokud chcete změnit velikost časové osy, klikněte na ni a přetáhněte úchyty pro změnu velikosti na požadovanou velikost.

 • Pokud chcete změnit styl časové osy, kliknutím na ni zobrazte Nástroje časové osy a zvolte požadovaný styl na kartě Možnosti.

Styly časové osy na kartě Možnosti v oddílu Nástroje časové osy

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat odborníka z komunity Excel Tech nebo získat podporu v komunitách.

Viz také

Vytvoření kontingenční tabulky k analýze dat listu

Vytvoření kontingenční tabulky k analýze externích dat

Vytvoření kontingenční tabulky k analýze dat v několika tabulkách

Uspořádání polí v kontingenční tabulce pomocí seznamu polí

Filtrování dat v kontingenční tabulce

Seskupení nebo oddělení dat v sestavě kontingenční tabulky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×