Vytvoření časové osy kontingenční tabulky pro filtrování kalendářních dat

Namísto upravování filtrů k zobrazení kalendářních dat můžete použít časovou osu kontingenční tabulky – je to možnost dynamického filtrování, která umožňuje snadno filtrovat podle data/času a pomocí posuvníku se zaměřit na požadované období. Časovou osu přidáte do listu kliknutím na Analýza > Vložit časovou osu

Časová osa
 

Podobně jako průřez pro filtrování dat stačí časovou osu vložit jednou. Potom už ji máte v kontingenční tabulce a podle potřeby můžete měnit časový rozsah.


Tady je postup:

 1. Klikněte na libovolné místo v kontingenční tabulce, aby se zobrazila skupina pásu karet Nástroje kontingenční tabulky, a potom klikněte na Analýza > Vložit časovou osu.

  Tlačítko Vložit časovou osu na kartě Analýza

 2. V dialogovém okně Vložit časové osy zaškrtněte políčka u požadovaných datových polí a klikněte na OK.

  Dialogové okno Vložit časové osy

Použití časové osy k filtrování podle časového období

Po vložení časové osy můžete začít filtrovat podle časového období v jedné ze čtyř časových úrovní (roky, čtvrtletí, měsíce nebo dny).

 1. Klikněte na šipku u zobrazené časové úrovně a vyberte požadovanou možnost.

  Šipka časových úrovní

 2. Přetáhněte posuvník časové osy na časové období, které chcete analyzovat.

  Posuvník časové osy

 3. V ovládacím prvku časového rozpětí klikněte na dlaždici období a přetažením zahrňte další dlaždice, abyste vybrali požadovaný rozsah dat. Upravte rozsah dat na každé straně pomocí úchytů časového rozpětí.

  Úchyty pro výběr časového rozpětí

Použití časové osy s několika kontingenčními tabulkami

Pokud vaše kontingenční tabulky používají stejný zdroj dat, můžete jednu časovou osu použít k filtrování několika kontingenčních tabulek. Vyberte časovou osu a potom na pásu karet přejděte na Možnosti > Připojení sestavy a vyberte kontingenční tabulky, které chcete zahrnout.

Vymazání časové osy

Pokud chcete časovou osu vymazat, klikněte na tlačítko Vymazat filtr Tlačítko Vymazat filtr.

Tip: Pokud chcete k filtrování stejného datového pole používat průřezy i časovou osu, zaškrtněte políčko Povolit více filtrů u jednoho pole v dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky (Nástroje kontingenční tabulky > Analýza > Možnosti > karta Součty a filtry).

Přizpůsobení časové osy

Jestliže časová osa zakrývá data kontingenční tabulky, můžete ji posunout na lepší místo a změnit její velikost. V případě více časových os může být taky užitečné změnit styl časové osy.

 • Pokud chcete časovou osu posunout, jednoduše ji přetáhněte na požadované místo.

 • Pokud chcete změnit velikost časové osy, klikněte na ni a přetáhněte úchyty pro změnu velikosti na požadovanou velikost.

 • Pokud chcete změnit styl časové osy, kliknutím na ni zobrazte Nástroje časové osy a zvolte požadovaný styl na kartě Možnosti.

Styly časové osy na kartě Možnosti v oddílu Nástroje časové osy

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Viz také

Vytvoření kontingenční tabulky k analýze dat listu

Vytvoření kontingenční tabulky k analýze externích dat

Vytvoření kontingenční tabulky k analýze dat v několika tabulkách

Uspořádání polí v kontingenční tabulce pomocí seznamu polí

Filtrování dat v kontingenční tabulce

Seskupení nebo oddělení dat v sestavě kontingenční tabulky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×