Vytvoření organizačního diagramu v Visio

Organizační diagram (organizační diagram) je diagram hierarchie sestav, která se běžně používá k zobrazení vztahů mezi zaměstnanci, názvy a skupinami.

Organizační diagramy se mohou od jednoduchých diagramů (jako na sousedním obrázku) od velkých a složitých diagramů založených na informacích z externího zdroje dat. Obrazce v organizačním diagramu mohou zobrazovat základní informace, jako je jméno a název, nebo podrobnosti, jako je oddělení a nákladové středisko. Můžete dokonce přidat obrázky do obrazců organizačního diagramu.

Organizační diagram

Vytvoření jednoduchého organizačního diagramu

Pokud chcete vytvořit malý organizační diagram s výchozími informačními poli, postupujte takto:

 1. Na kartě Soubor přejděte na Nový,klikněte na Organizační diagram,zvolte Metrické jednotky nebo Americké jednotky a potom klikněte na Vytvořit.

 2. Pokud chcete vytvořit jenom jednoduchý organizační diagram s výchozími informačními poli, klikněte na Zrušit, když se zobrazí dialogové okno Průvodce organizačním diagramem.

 3. Možnosti na kartě Organizační diagram zobrazují různé typy obrazců, které můžete použít pro členy vaší organizace na základě jejich pozic.

  Poznámka: Informace o tom, jak přidat další data do obrazců, najdete v tématu Přidání dat do obrazců.

 4. Pokud chcete obrazce automaticky propojit, přetáhněte podřízené obrazce na obrazce nadřízených podle organizační hierarchie nebo můžete zvolit ruční propojení pomocí obrazců spojnice. Zadejte jméno a název každého z nich a pokud chcete, přidejte taky obrázek členů.

 5. Pomocí různých příkazů a možností na kartě Organizační diagram můžete uspořádat rozložení organizačního diagramu, mezeru mezi obrazci, výšku a šířku obrazců.

Automatické vytvoření organizačního diagramu z nové tabulky dat

Tuto metodu můžete použít, pokud chcete změnit nebo přidat další informace, pak výchozí informační pole a data ještě nemáte v jiném souboru aplikace.

 1. Na kartě Soubor přejděte na Nový,klikněte na Organizační diagram,zvolte Metrické jednotky nebo Americké jednotky a potom klikněte na Vytvořit.

 2. Na první stránce Průvodce organizačním diagramemvyberte Informace, které zadám pomocíprůvodce, a potom klikněte na Další.

 3. Vyberte Excel nebo Text s oddělovači,zadejte název nového souboru a klikněte na Další.

  Poznámka: Pokud vyberete Excel, otevře Microsoft Office Excel list s ukázkovým textem. Pokud vyberete Text s oddělovači, otevře se Poznámkový blok s ukázkovým textem.

 4. Jakmile se otevře list aplikace Excel nebo stránka Poznámkového bloku, použijte ukázkový text jako příklad požadovaného typu informací a informace přepište vlastními údaji.

  Důležité informace: Neodstraňovat jména a Reports_to sloupců, ale můžete změnit, odstranit nebo přidat další sloupce, které pro organizační diagram potřebujete.

 5. Po přidání Excel nebo Poznámkový blok zavřete soubor a potom pokračujte kliknutím na Další.

 6. Pokud chcete do organizačního diagramu zahrnout obrázky, vyberte Nezahrnovat obrázky do organizačního diagramu ,jinak vyberte Najít složku obsahující obrázky vaší organizace. Postupujte podle zbývajících pokynů na této stránce a pokračujte kliknutím na Další.

 7. Na poslední stránce průvodce můžete určit, jak velkou část organizace se má na každé stránce zobrazit. Můžete zvolit, jakou část organizace se má na jednotlivých stránkách zobrazit ,nebo můžete průvodcem nechat každou stránku automaticky definovat tak, že vyberete možnost Chci, aby průvodce automaticky přerušil organizační diagram napříč stránkami.

 8. Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz a synchronizovat obrazec zaměstnance napříč stránkami, vyberte možnosti Obrazec Zaměstnance hypertextového odkazu napříč stránkami a Synchronizovat obrazec zaměstnance napříč stránkami.

 9. Po provedení všech svých výběrů klikněte na Dokončit.

  Poznámka: Pro většinu stránek průvodce je dostupná určitá nápověda. Nápovědu zobrazíte stisknutím klávesy F1 nebo kliknutím na tlačítko Nápověda.

Automatické vytvoření organizačního diagramu pomocí existujícího zdroje dat

Tato metoda je nejlepší, pokud informace, které chcete zahrnout do organizačního diagramu, jsou už v dokumentu, jako je list Microsoft Office Excel, adresář Microsoft Exchange Server, zdroj dat kompatibilní s rozhraním ODBC nebo textový soubor Org Plus.

 1. Ujistěte se, že tabulka nebo list obsahuje sloupce se jmény zaměstnanců, jedinečnými ID a kdo je komu hlásí.

  Poznámka: Sloupce můžete pojmnovat podle toho, co chcete. Když spustíte Průvodce organizačním diagramem, můžete určit, které sloupce (nebo názvy polí) obsahují název, ID a sestavu.

  • Jméno zaměstnance:    Jména zaměstnanců v tomto poli se stejným způsobem zobrazí v obrazcích organizačního diagramu.

  • Jedinečný identifikátor:    Pokud každé jméno není jedinečné, zahrnovat sloupec s jedinečný identifikátor, například id zaměstnance, pro každého zaměstnance.

  • Nadřízený zaměstnance:    Toto pole musí obsahovat jedinečný identifikátor příslušného vedoucího, to znamená jméno nebo číslo. U zaměstnance na vrcholu organizačního diagramu ponechejte toto pole prázdné.

 2. Na kartě Soubor přejděte na Nový,klikněte na Organizační diagram,zvolte Metrické jednotky nebo Americké jednotky a potom klikněte na Vytvořit.

 3. Na první stránce průvodce vyberte Informace, které už jsou uložené v souboru nebo databázi, a potom pokračujte kliknutím na Další.

 4. Vyberte typ souboru, ve kterém jsou informace o vaší organizaci uložené, kliknutím na Procházeta pak přejděte do umístění tohoto souboru. V průvodci grafem vyberte jazyk, který chcete použít, a potom pokračujte kliknutím na Další.

 5. Na další stránce průvodce vyberte sloupec (pole) v datovém souboru, který obsahuje informace, které definují vaši organizaci, jako je jméno, sestavy a jméno. Pokračujte kliknutím na Další.

 6. Na další stránce průvodce můžete pomocí tlačítek Nahoru a Dolů definovat konkrétní pole, která chcete zobrazit, pomocí tlačítek Přidat a odebrat a pořadí zobrazení polí. Pokračujte kliknutím na Další.

 7. Na další stránce průvodce můžete vybrat pole z datového souboru, která chcete přidat do obrazců organizačního diagramu jako datová pole obrazce. Pokračujte kliknutím na Další.

 8. Pokud chcete do organizačního diagramu zahrnout obrázky, vyberte Nezahrnovat obrázky do organizačního diagramu ,jinak vyberte Najít složku obsahující obrázky vaší organizace. Postupujte podle zbývajících pokynů na této stránce a pokračujte kliknutím na Další.

 9. Na poslední stránce průvodce můžete určit, jak velkou část organizace se má na každé stránce zobrazit. Můžete zvolit, jakou část organizace se má na jednotlivých stránkách zobrazit ,nebo můžete průvodcem nechat každou stránku automaticky definovat tak, že vyberete možnost Chci, aby průvodce automaticky přerušil organizační diagram napříč stránkami.

 10. Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz a synchronizovat obrazec zaměstnance napříč stránkami, vyberte možnosti Obrazec Zaměstnance hypertextového odkazu napříč stránkami a Synchronizovat obrazec zaměstnance napříč stránkami.

 11. Po provedení všech svých výběrů klikněte na Dokončit.

  Poznámka: Pro většinu stránek průvodce je dostupná určitá nápověda. Nápovědu zobrazíte stisknutím klávesy F1 nebo kliknutím na tlačítko Nápověda. 

Zobrazení týmů pomocí rámců týmu nebo tečkovaných čar

Jakmile vytvoříte organizační diagram, můžete změnit uspořádání informací tak, aby odrážely vztahy virtuálního týmu. Související obrazce přesuňte k sobě a pomocí spojovacích tečkovaných čar označte strukturu podřízenosti, nebo použijte ke zvýraznění virtuálního týmu obrazec Rámec týmu. Vztah podřízenosti znázorněný pomocí tečkované čáry se chová stejně jako běžná spojnice. Rámec týmu je v podstatě obrazec s upraveným obdélníkem, který můžete použít k vizuálnímu seskupení a názvů týmů.

Organizační diagram s rámcem týmu a vztahem znázorněným tečkovanou čarou

Aktualizace generovaných organizačních diagramů

Abyste mohli odrážet změny ve struktuře organizace, musíte organizační diagram aktualizovat ručně nebo vygenerovat nový graf. Pokud vygenerujete nový graf, nejsou do nového grafu zahrnutá žádná přizpůsobení provedená ve starším grafu. Pokud byly motivy nebo fotky přidané do obrazců, musí být znovu přidány, aby grafy vypadaly podobně.

Pokud jsou obrazce propojené s daty, aktualizují se data normálně při spuštění aktualizace dat, ale jenom uvnitř existujících obrazců. Aktualizace dat nepřidá ani neodebere obrazce.

V Visio pro web můžete organizační diagram nakreslit ručně. Tento proces je popsaný níže. 

Druhou metodou je vytvoření organizačního diagramu založeného na Excel dat. Tento proces je popsaný v samostatném článku Vytvoření organizačního diagramu založeného na Excel datpomocí Visio pro web .

Visio pro web má pět vzorníků s obrazci pro vytváření organizačních diagramů:

Základní vzorník

Ukázka obrazce ze vzorníku Základní pro organizační diagram

Vzorník odznaku

Ukázka obrazce ze vzorníku Odznak pro organizační diagram

Vzorník medaile

Ukázka obrazce ze vzorníku Medal pro organizační diagram

Vzorník pinboardu

Ukázka obrazce ze vzorníku Pinboard pro organizační diagram

Vzorník pro rollout

Ukázka obrazce ze vzorníku Rollout pro organizační diagram

Kreslení organizačního diagramu

Pokud chcete vytvořit organizační diagram, přidejte do souboru vzorník, který chcete použít.

 1. Otevřete výkresový soubor.

 2. V podokně Obrazce vyberte v levém okraji Tlačítko Přidat obrazce v podokně Obrazce Visio pro web.Přidat obrazce.

 3. Posuňte se dolů do oddílu Firmy. Nahoře v této části se zobrazí vzorníky, které byly pojmenovány výše. Vyberte vzorník, který chcete použít, a pak vyberte Přidat.

 4. Vyberte nový vzorník a začněte přetahovat obrazce na plátno.

 5. Pomocí spojnic můžete zobrazit hierarchii organizace. 

Použití rozložení pro organizační diagram, který jste nakreslili

Jakmile jsou obrazce nakreslené a propojené, vyberte požadovanou možnost rozložení. Visio nabízí osm možností rozložení pro vizuální hierarchii organizačního diagramu:

 1. Na kartě Organizační diagram na panelu nástrojů vyberte Rozložení.

  Visio pro web nabízí několik možností rozložení pro organizační diagramy.

 2. Vyberte možnosti pro kombinace shora dolů, zdola nahoru, zleva doprava, zprava doleva, vedle sebe nebo hybridní kombinace. 

Viz také

Přidávání a spojování obrazců ve Visiu 

Vytvoření organizačního diagramu na základě Excel dat

Vytvoření jednoduchého organizačního diagramu

Tato metoda je nejlepší pro vytvoření malého organizačního diagramu s výchozími informačními poli. Výchozí pole jsou:

 • Oddělení

 • Telefon

 • Jméno

 • Oslovení

 • E-mail

 • Na kartě Soubor přejděte na Nový, přejděte na Obchodnía potom klikněte na Organizační diagram.

 • Ze vzorníku Obrazce organizačního diagramu v okně Obrazce přetáhněte na stránku obrazec nejvyšší úrovně vaší organizace, například Vedoucí pracovník.

 • S vybraným obrazcem zadejte název a název obrazce. Můžete jít třeba o vedoucího pracovníka jménem Jan Dryml, který zastává funkci generálního ředitele.

  Poznámka: Informace o tom, jak přidat další data do obrazců, najdete v tématu Přidání dat do obrazců.

 • Ze vzorníku Obrazce organizačního diagramu v okně Obrazce přetáhněte obrazec první podřízené osoby na nadřízený obrazec. Tím se osoby automaticky propojí v hierarchii.

  Tip: Pokud chcete vytvořit propojení, musíte podřízený obrazec přetáhnout do středu nadřízeného obrazce.

 • Při vytváření organizačního diagramu přetahujte podřízené obrazce na nadřazené obrazce a u každého zadejte jméno a titul (funkci).

Automatické vytvoření organizačního diagramu z nové tabulky dat

Tato metoda je nejlepší, pokud se výchozí informační pole nevejdou do toho, co potřebujete, a data ještě nemáte v jiném programu.

 1. Na kartě Soubor přejděte na Nový, přejděte na Obchodnía potom klikněte na Průvodce organizačním diagramem.

 2. Na první stránce průvodce vyberte Informace zadávané prostřednictvím průvodce a pak klikněte na tlačítko Další.

 3. Vyberte Excel nebo Text s oddělovači,zadejte název nového souboru a klikněte na Další.

  Poznámka: Pokud vyberete Excel, otevře Microsoft Office Excel list s ukázkovým textem. Pokud vyberete Text s oddělovači, otevře se Poznámkový blok s ukázkovým textem.

 4. Jakmile se otevře list aplikace Excel nebo stránka Poznámkového bloku, použijte ukázkový text jako příklad požadovaného typu informací a informace přepište vlastními údaji.

  Důležité informace: Sloupce Název a Sestavy musíte zachovat, ale můžete změnit, odstranit nebo přidat další sloupce.

 5. Ukončete Excel nebo Poznámkový blok a pak ukončete průvodce.

  Poznámka: Pro většinu stránek průvodce je dostupná určitá nápověda. Nápovědu zobrazíte stisknutím klávesy F1 nebo kliknutím na tlačítko Nápověda.

Automatické vytvoření organizačního diagramu pomocí existujícího zdroje dat

Tato metoda je nejlepší, pokud jsou informace, které chcete zahrnout do organizačního diagramu, už v dokumentu, jako je Microsoft Office Excel list nebo Microsoft Exchange Server adresář.

 1. Ujistěte se, že tabulka nebo list obsahuje sloupce se jmény zaměstnanců, jedinečnými ID a kdo je komu hlásí.

  Poznámka: Sloupce můžete pojmnovat podle toho, co chcete. Když spustíte Průvodce organizačním diagramem, můžete určit, které sloupce (nebo názvy polí) obsahují název, ID a sestavu.

  • Jméno zaměstnance:    Jména zaměstnanců v tomto poli se stejným způsobem zobrazí v obrazcích organizačního diagramu.

  • Jedinečný identifikátor:    Pokud každé jméno není jedinečné, zahrnovat sloupec s jedinečný identifikátor, například id zaměstnance, pro každého zaměstnance.

  • Nadřízený zaměstnance:    Toto pole musí obsahovat jedinečný identifikátor příslušného vedoucího, to znamená jméno nebo číslo. U zaměstnance na vrcholu organizačního diagramu ponechejte toto pole prázdné.

 2. Na kartě Soubor přejděte na Nový, přejděte na Obchodnía potom klikněte na Průvodce organizačním diagramem.

 3. Na první stránce průvodce vyberte Informace, které už jsou uložené v souboru nebo databázi.

 4. Klikněte naDalší a postupujte podle zbývajících kroků průvodce.

  Poznámka: Pro většinu stránek průvodce je dostupná určitá nápověda. Nápovědu zobrazíte stisknutím klávesy F1 nebo kliknutím na tlačítko Nápověda.

Zobrazení týmů pomocí rámců týmu nebo tečkovaných čar

Jakmile vytvoříte organizační diagram, můžete změnit uspořádání informací tak, aby odrážely vztahy virtuálního týmu. Související obrazce přesuňte k sobě a pomocí spojovacích tečkovaných čar označte strukturu podřízenosti, nebo použijte ke zvýraznění virtuálního týmu obrazec Rámec týmu. Vztah podřízenosti znázorněný pomocí tečkované čáry se chová stejně jako běžná spojnice. Rámec týmu je v podstatě obrazec s upraveným obdélníkem, který můžete použít k vizuálnímu seskupení a názvů týmů.

Organizační diagram s rámcem týmu a vztahem znázorněným tečkovanou čarou

Aktualizace generovaných organizačních diagramů

Abyste mohli odrážet změny ve struktuře organizace, musíte organizační diagram aktualizovat ručně nebo vygenerovat nový graf. Pokud vygenerujete nový graf, nejsou do nového grafu zahrnutá žádná přizpůsobení provedená ve starším grafu. Pokud byly motivy nebo fotky přidané do obrazců, musí být znovu přidány, aby grafy vypadaly podobně.

Pokud jsou obrazce propojené s daty, aktualizují se data normálně při spuštění aktualizace dat, ale jenom uvnitř existujících obrazců. Aktualizace dat nepřidá ani neodebere obrazce.

Vytvoření jednoduchého organizačního diagramu

Tato metoda je nejlepší pro vytvoření malého organizačního diagramu s výchozími informačními poli. Výchozí pole jsou:

 • Oddělení

 • Telefon

 • Jméno

 • Oslovení

 • E-mail

 • V nabídce Soubor přejděte na Nový, přejděte na Obchodnía potom klikněte na Organizační diagram.

 • Ze vzorníku Obrazce organizačního diagramu v okně Obrazce přetáhněte na stránku obrazec nejvyšší úrovně vaší organizace, například Vedoucí pracovník.

 • S vybraným obrazcem zadejte název a název obrazce. Můžete jít třeba o vedoucího pracovníka jménem Jan Dryml, který zastává funkci generálního ředitele.

 • Ze vzorníku Obrazce organizačního diagramu v okně Obrazce přetáhněte obrazec první podřízené osoby na nadřízený obrazec. Tím se osoby automaticky propojí v hierarchii.

  Tip: Pokud chcete vytvořit propojení, musíte podřízený obrazec přetáhnout do středu nadřízeného obrazce.

 • Při vytváření organizačního diagramu přetahujte podřízené obrazce na nadřazené obrazce a u každého zadejte jméno a titul (funkci).

Automatické vytvoření organizačního diagramu z nové tabulky dat

Tato metoda je nejlepší, pokud se výchozí informační pole nevejdou do toho, co potřebujete, a data ještě nemáte v jiném programu.

 1. V nabídce File (Soubor) přejděte na New(Nový), přejděte na Business (Obchodní)a potom klikněte na Organization Chart Wizard (Průvodce organizačním diagramem).

 2. Na první stránce průvodce vyberte Informace zadávané prostřednictvím průvodce a pak klikněte na tlačítko Další.

 3. Vyberte Excel nebo Text s oddělovači,zadejte název nového souboru a klikněte na Další.

  Poznámka: Pokud vyberete Excel, otevře Microsoft Office Excel list s ukázkovým textem. Pokud vyberete Text s oddělovači, otevře se Poznámkový blok s ukázkovým textem.

 4. Jakmile se otevře list aplikace Excel nebo stránka Poznámkového bloku, použijte ukázkový text jako příklad požadovaného typu informací a informace přepište vlastními údaji.

  Důležité informace: Sloupce Název a Sestavy musíte zachovat, ale můžete změnit, odstranit nebo přidat další sloupce.

 5. Ukončete Excel nebo Poznámkový blok a pak ukončete průvodce.

  Poznámka: Pro většinu stránek průvodce je dostupná určitá nápověda. Nápovědu zobrazíte stisknutím klávesy F1 nebo kliknutím na tlačítko Nápověda.

Automatické vytvoření organizačního diagramu pomocí existujícího zdroje dat

Tato metoda je nejlepší, pokud jsou informace, které chcete zahrnout do organizačního diagramu, už v dokumentu, jako je Microsoft Office Excel list nebo Microsoft Exchange Server adresář.

 1. Ujistěte se, že tabulka nebo list obsahuje sloupce se jmény zaměstnanců, jedinečnými ID a kdo je komu hlásí.

  Poznámka: Sloupce můžete pojmnovat podle toho, co chcete. Když spustíte Průvodce organizačním diagramem, můžete určit, které sloupce (nebo názvy polí) obsahují název, ID a sestavu.

  • Jméno zaměstnance:    Jména zaměstnanců v tomto poli se stejným způsobem zobrazí v obrazcích organizačního diagramu.

  • Jedinečný identifikátor:    Pokud každé jméno není jedinečné, zahrnovat sloupec s jedinečný identifikátor, například id zaměstnance, pro každého zaměstnance.

  • Nadřízený zaměstnance:    Toto pole musí obsahovat jedinečný identifikátor příslušného vedoucího, to znamená jméno nebo číslo. U zaměstnance na vrcholu organizačního diagramu ponechejte toto pole prázdné.

 2. V nabídce File (Soubor) přejděte na New(Nový), přejděte na Business (Obchodní)a potom klikněte na Organization Chart Wizard (Průvodce organizačním diagramem).

 3. Na první stránce průvodce vyberte Informace, které už jsou uložené v souboru nebo databázi.

 4. Klikněte naDalší a postupujte podle zbývajících kroků průvodce.

  Poznámka: Pro většinu stránek průvodce je dostupná určitá nápověda. Nápovědu zobrazíte stisknutím klávesy F1 nebo kliknutím na tlačítko Nápověda.

Začátek stránky

Zobrazení týmů pomocí rámců týmu nebo tečkovaných čar

Jakmile vytvoříte organizační diagram, můžete změnit uspořádání informací tak, aby odrážely vztahy virtuálního týmu. Související obrazce přesuňte k sobě a pomocí spojovacích tečkovaných čar označte strukturu podřízenosti, nebo použijte ke zvýraznění virtuálního týmu obrazec Rámec týmu. Vztah podřízenosti znázorněný pomocí tečkované čáry se chová stejně jako běžná spojnice. Rámec týmu je v podstatě obrazec s upraveným obdélníkem, který můžete použít k vizuálnímu seskupení a názvů týmů.

Organizační diagram s rámcem týmu a vztahem znázorněným tečkovanou čarou

Aktualizace generovaných organizačních diagramů

Abyste mohli odrážet změny ve struktuře organizace, musíte organizační diagram aktualizovat ručně nebo vygenerovat nový graf. Pokud vygenerujete nový graf, nejsou do nového grafu zahrnutá žádná přizpůsobení provedená ve starším grafu. Pokud byly motivy nebo fotky přidané do obrazců, musí být znovu přidány, aby grafy vypadaly podobně.

Pokud jsou obrazce propojené s daty, aktualizují se data normálně při spuštění aktualizace dat, ale jenom uvnitř existujících obrazců. Aktualizace dat nepřidá ani neodebere obrazce. 

Viz také

Video: Vytvoření organizačního diagramu

Vytvoření organizačního diagramu automaticky z dat zaměstnanců

Vytvoření organizačního diagramu bez externích dat

Vytvoření organizačního diagramu pomocí Visio pro web

Zobrazení nebo skrytí informací v Visio organizačním diagramu

Rozložení obrazců v organizačním diagramu

Rozdělení organizačního diagramu na více stránkách

Vyhledání ukázkového organizačního diagramu Visio šablon a diagramů 

Vytváření diagramů Visia pomocí dotykové obrazovky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×