Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití WORKDAY v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí pořadové číslo dne, který je o zadaný počet pracovních dnů vzdálen od určitého data (počáteční datum). Pracovní dny nezahrnují víkendy nebo dny pracovního volna. Funkce WORKDAY se používá k vyloučení víkendů a svátků při výpočtech dat splatnosti faktur, očekávaných dnů doručení nebo počtů dnů vykonané práce.

Tip: Chcete-li vypočítat pořadové číslo kalendářního data před zadaným počtem pracovních dnů nebo po zadaném počtu pracovních dnů a použít přitom parametry určující, které dny a kolik dní je považováno za víkendové dny, použijte funkci WORKDAY.INTL.

Syntaxe

WORKDAY (začátek, dny; [svátky])

Syntaxe funkce WORKDAY má následující argumenty:

  • Začátek:    Povinný argument. Jedná se o počáteční datum.

  • Dny:    Povinný argument. Jedná se o počet pracovních dnů před začátkem nebo po něm. Kladná hodnota pro dny určuje budoucí datum, záporná minulé.

  • Svátky:    Nepovinný argument. Jedná se o volitelný seznam kalendářních dat, která jsou vyjmutá z pracovního kalendáře (například státní a pohyblivé svátky). Tento seznam může tvořit oblast buněk s kalendářními daty nebo konstantou matice s pořadovými čísly, která představují daná kalendářní data.

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Poznámky

  • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

  • Pokud některý z argumentů není platným datem, vrátí funkce WORKDAY hodnotu #VALUE!. chybová hodnota.

  • Pokud start_date plus dny vrátí neplatné datum, vrátí funkce WORKDAY hodnotu #NUM! chybová hodnota.

  • Jestliže argument dny není celé číslo, dojde k jeho oříznutí.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

01.10.08

Datum zahájení

151

Počet dnů do dokončení

26.11.08

Svátek

04.12.08

Svátek

21.01.09

Svátek

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=WORKDAY(A2;A3)

Kalendářní datum, které bude za 151 pracovních dnů od počátečního data (30. 4. 2009)

30.04.09

=WORKDAY(A2;A3;A4:A6)

Kalendářní datum, které bude za 151 pracovních dnů od počátečního data, s vyloučením svátků (5. 5. 2009)

05.05.09

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×