Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití WORKDAY v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí pořadové číslo dne, který je o zadaný počet pracovních dnů vzdálen od určitého data (počáteční datum). Pracovní dny nezahrnují víkendy nebo dny pracovního volna. Funkce WORKDAY se používá k vyloučení víkendů a svátků při výpočtech dat splatnosti faktur, očekávaných dnů doručení nebo počtů dnů vykonané práce.

Tip: Chcete-li vypočítat pořadové číslo kalendářního data před zadaným počtem pracovních dnů nebo po zadaném počtu pracovních dnů a použít přitom parametry určující, které dny a kolik dní je považováno za víkendové dny, použijte funkci WORKDAY.INTL.

Syntaxe

WORKDAY (začátek, dny; [svátky])

Syntaxe funkce WORKDAY má následující argumenty:

  • Začátek:    Povinný argument. Jedná se o počáteční datum.

  • Dny:    Povinný argument. Jedná se o počet pracovních dnů před začátkem nebo po něm. Kladná hodnota pro dny určuje budoucí datum, záporná minulé.

  • Svátky:    Nepovinný argument. Jedná se o volitelný seznam kalendářních dat, která jsou vyjmutá z pracovního kalendáře (například státní a pohyblivé svátky). Tento seznam může tvořit oblast buněk s kalendářními daty nebo konstantou matice s pořadovými čísly, která představují daná kalendářní data.

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Poznámky

  • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

  • Pokud některý z argumentů není platné datum, vrátí funkce WORKDAY #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud start_date plus dny vrátí neplatné datum, vrátí funkce WORKDAY #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Jestliže argument dny není celé číslo, dojde k jeho oříznutí.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

01.10.08

Datum zahájení

151

Počet dnů do dokončení

26.11.08

Svátek

04.12.08

Svátek

21.01.09

Svátek

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=WORKDAY(A2;A3)

Kalendářní datum, které bude za 151 pracovních dnů od počátečního data (30. 4. 2009)

30.04.09

=WORKDAY(A2;A3;A4:A6)

Kalendářní datum, které bude za 151 pracovních dnů od počátečního data, s vyloučením svátků (5. 5. 2009)

05.05.09

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×