Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Funkce XMATCH vyhledá zadanou položku v matici nebo oblasti buněk a vrátí relativní pozici položky. 

Tady použijeme XMATCH k vyhledání pozice položky v seznamu.

Příklad použití XMATCH k vyhledání pozice položky v seznamu.

Funkce XMATCH vrátí relativní pozici položky v matici nebo oblasti buněk. 

=XMATCH(hledaná_hodnota, hledaná_oblast, [typ_shody], [typ_hledání])  

Argument

Popis

co

Povinné

Hledaná hodnota

hledaná_oblast

Povinný

Pole nebo oblast, které se mají vyhledat

[typ_shody]

Nepovinný

Zadejte typ shody:

0 – Přesná shoda (výchozí)

-1 – Přesná shoda nebo následující nejmenší položka

1 – Přesná shoda nebo následující největší položka

2 – Shoda se zástupným znakem, kde znaky *, ? a ~ mají speciální význam.

[typ_hledání]

Nepovinný

Zadejte typ hledání:

1 – Hledat od prvního k poslednímu (výchozí)

-1 – Hledat od posledního k prvnímu (zpětné vyhledávání)

2 – Provede binární vyhledávání, které závisí na lookup_array seřazené ve vzestupném pořadí. Pokud není seřazené, vrátí se neplatné výsledky.  

−2 – Provede binární vyhledávání, které závisí na lookup_array seřazené ve sestupném pořadí. Pokud není seřazené, vrátí se neplatné výsledky.

Příklady

Příklad 1

Následující příklad najde pozici prvního termínu, který se přesně shoduje, nebo nejbližší položku s nejvyšší hodnotou pro (tj. začíná na) „Gra“.

Příklad použití XMATCH k vrácení vyhledávání pomocí zástupných znaků.

Příklad 2

Tento další příklad najde počet obchodníků, kteří mají nárok na bonus. Pro typ_shody se zde také používá 1 k nalezení přesné shody nebo nejbližší největší položky v seznamu, ale vzhledem k tomu, že data jsou číselná, vrátí se počet hodnot. V tomto případě vrátí funkce hodnotu 4, protože existují 4 obchodní zástupci, kteří překročili bonusovou částku.

Příklad použití XMATCH k nalezení počtu hodnot nad určitým limitem vyhledáním přesné shody nebo následující největší položky.

Příklad 3

Dále použijeme kombinaci INDEX/XMATCH/XMATCH k provedení souběžného vertikálního a horizontálního vyhledávání. V tomto případě chceme, aby se vrátila částka prodeje pro daného obchodního zástupce a daný měsíc. Tento způsob je podobný společnému použití funkcí INDEX a POZVYHLEDAT s tím rozdílem, že vyžaduje méně argumentů.

Obrázek použití kombinace INDEX/XMATCH/XMATCH k provedení souběžného vertikálního a horizontálního vyhledávání.

Příklad 4

Pomocí XMATCH můžete také vrátit hodnotu v poli. Například =XMATCH(4,{5,4,3,2,1}) vrátí hodnotu 2, protože 4 je druhá položka v poli. Jedná se o scénář přesné shody, zatímco =XMATCH(4.5,{5,4,3,2,1},1) vrátí hodnotu 1, protože argument typ_shody (1) je nastavený tak, aby vracel přesnou shodu nebo následující největší položku, což je 5. 

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Viz také

Funkce XLOOKUP

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×