Obsah
×

Pomocí funkce XLOOKUP můžete najít věci v tabulce nebo oblasti po řádku. Můžete třeba vyhledat cenu automobilového dílu podle čísla dílu nebo najít jméno zaměstnance na základě JEHO ID zaměstnance. Pomocí funkce XLOOKUP můžete hledat hledaný termín v jednom sloupci a vrátit výsledek ze stejného řádku v jiném sloupci bez ohledu na to, na které straně je vrácený sloupec.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Syntaxe

Funkce XLOOKUP vyhledá oblast nebo matici a vrátí položku odpovídající první nalezené matici. Pokud žádná shoda neexistuje, může xlookup vrátit nejbližší (přibližnou) shodu. 

=XLOOKUP(co, prohledat, vrátit, [if_not_found], [match_mode], [search_mode]) 

Argument

Popis

co

Povinné*

Hodnota, která se má vyhledat

*Pokud tento příkaz nevyplníte, vrátí funkce XLOOKUP prázdné buňky, které najde v lookup_array.   

Prohledat:

Povinný

Matici nebo oblast, která se má hledat

return_array

Povinný

Matice nebo oblast, která se má vrátit

[if_not_found]

Nepovinný

Pokud není nalezena platná shoda, vraťte text [if_not_found], který jste dodávají.

Pokud není nalezena platná shoda a [if_not_found] chybí, #N/A.

[match_mode]

Nepovinný

Zadejte typ shody:

0 – Přesná shoda. Pokud žádný z nich nebyl nalezen, #N/A. Toto je výchozí možnost.

-1 – přesná shoda. Pokud žádná položka nalezena není, vraťte další menší položku.

1 – Přesná shoda. Pokud žádná položka nalezena není, vraťte další větší položku.

2 – Shoda se zástupnými znaky, kde *, ?, a ~ mají zvláštní význam.

[search_mode]

Nepovinný

Zadejte režim hledání, který chcete použít:

1 – Proveďte hledání od první položky. Toto je výchozí možnost.

-1 – Proveďte zpětné hledání od poslední položky.

2 – Proveďte binární vyhledávání, které závisí na lookup_array seřazení vzestupně. Pokud nejsou seřazené, vrátí se neplatné výsledky.

-2 – Proveďte binární vyhledávání, které závisí na lookup_array seřazení v sestupném pořadí. Pokud nejsou seřazené, vrátí se neplatné výsledky.

Příklady

Příklad 1    používá funkci XLOOKUP k vyhledávání názvu země v oblasti a k vrácení telefonního kódu země. Obsahuje argumenty lookup_value (buňka F2), lookup_array (oblast B2:B11) a return_array (oblast D2:D11). Neobsahuje argument match_mode, protože funkce XLOOKUP ve výchozím nastavení vytváří přesnou shodu.

Příklad funkce XLOOKUP, která slouží k vrácení jména zaměstnance a oddělení na základě ID zaměstnance. Vzorec je =XLOOKUP(B2;B5:B14;C5:C14).

Poznámka: Funkce XLOOKUP používá vyhledávací matici a návratovou matici, zatímco funkce SVYHLEDAT používá jednu tabulkovou matici následovanou číslem indexu sloupce. V tomto případě bude ekvivalentní vzorec SVYHLEDAT: =SVYHLEDAT(F2;B2:D11;3;NEPRAVDA)

———————————————————————————

Příklad 2    vyhledá informace o zaměstnankyní na základě identifikačního čísla zaměstnance. Na rozdíl od funkce SVYHLEDAT může funkce XLOOKUP vrátit matici s více položkami, takže jeden vzorec může vrátit jméno zaměstnance i oddělení z buněk C5:D14.

Příklad funkce XLOOKUP, která se používá k vrácení jména zaměstnance a oddělení na základě IDt zaměstnance. Vzorec je: =XLOOKUP(B2;B5:B14;C5:D14;0;1)

———————————————————————————

Příklad 3    přidá if_not_found argument do předchozího příkladu.

Příklad funkce XLOOKUP použité k vrácení jména zaměstnance a oddělení na základě ID zaměstnance s argumentem if_not_found zaměstnance. Vzorec je =XLOOKUP(B2;B5:B14;C5:D14;0;1;"Zaměstnanec nebyl nalezen")

———————————————————————————

Příklad 4    vyhledá ve sloupci C osobní příjmy zadané v buňce E2 a najde odpovídající sazbu daně ve sloupci B. Nastaví argument if_not_found vrátí hodnotu 0 (nula), pokud se nic nenašlo. Argument match_mode je nastavený na hodnotu 1, což znamená, že funkce bude hledat přesnou shodu, a pokud ji nenajde, vrátí další větší položku. Nakonec je search_mode argument nastaven na hodnotu 1, což znamená, že funkce bude hledat od první položky k poslední.

Obrázek funkce XLOOKUP, která se používá k vrácení sazby daně na základě maximálního příjmu. Jedná se o přibližnou shodu. Vzorec je: =XLOOKUP(E2;C2:C7;B2:B7;1;1)

Poznámka: Sloupec XARRAY lookup_array vpravo od sloupce return_array, zatímco funkce SVYHLEDAT může vypadat jenom zleva doprava.

———————————————————————————

Příklad 5    Používá vnořenou funkci XLOOKUP k provedení svislých i vodorovných shod. Nejdřív vyhledá hrubý zisk ve sloupci B, pak vyhledá hodnotu Qtr1 v horním řádku tabulky (oblast C5:F5) a nakonec vrátí hodnotu v průsečíku obou tabulek. To se podobá použití funkcí INDEX a MATCH společně.

Tip: Funkci VVYVYVYHÁDKU můžete také nahradit pomocí funkce XLOOKUP.

Obrázek funkce XLOOKUP, která slouží k vrácení vodorovných dat z tabulky vnořením 2 xlookupů. Vzorec je: =XLOOKUP(D2;$B 6:$B 17;XLOOKUP($C 3;$C 5:$G 5;$C 6:$G 17))

Poznámka: Vzorec v buňkách D3:F3 je: =XLOOKUP(D2;$B 6:$B 17;XLOOKUP($C 3;$C 5:$G 5;$C 6:$G 17)).

———————————————————————————

Příklad 6    k sečtenívšech hodnot mezi dvěma oblastmi používá funkci SUMA a dvě vnořené funkce XLOOKUP. V tomto případě chceme sečíst hodnoty pro révy, banány a hrušně, které jsou mezi těmito dvěma.

Použití funkce XLOOKUP s hodnotou SUMA k sečtení rozsahu hodnot, které spadají mezi dva výběry

Vzorec v buňce E3 je: =SUMA(XLOOKUP(B3;B6:B10;E6:E10):XLOOKUP(C3;B6:B10;E6:E10))

Jak to funguje? Funkce XLOOKUP vrátí oblast, takže při výpočtu vzorec vypadá takhle: =SUMA($E$7:$E$9). Jak to funguje samostatně, můžete zjistit tak, že vyberete buňku se vzorcem XLOOKUP podobným tomuto vzorci, pak vyberete Vzorce > Vzorce pro auditování > Vyhodnotitvzorec a pak vyberete Vyhodnotit a provedete výpočet.

Poznámka: Díky Microsoft Excel MVP, Billu Jelenovi, za návrh tohoto příkladu.

———————————————————————————

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Viz také

XMATCH

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce Excelu (podle kategorie)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×