XOR (funkce)

Funkce XOR vrátí logický operátor Exclusive Or pro všechny argumenty.

Syntaxe

XOR(logická1, [logická2],…)

Syntaxe funkce XOR obsahuje následující argumenty.

  • Logická1, logická2,...    Logická hodnota 1 je povinný argument, další logické hodnoty jsou nepovinné. Testuje se 1 až 254 podmínek, které mohou mít hodnotu PRAVDA nebo NEPRAVDA, a mohou to být logické hodnoty, matice nebo odkazy.

Poznámky

  • Argumenty se musí vyhodnocovat na logické hodnoty jako PRAVDA nebo NEPRAVDA, nebo v polích na odkazy, které obsahují logické hodnoty.

  • Jestliže je argumentem matice nebo odkaz a příslušná oblast obsahuje text nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorovány.

  • Pokud zadaná oblast neobsahuje žádné logické hodnoty, vrátí funkce XOR #VALUE!. která označuje chybu.

  • Pomocí funkce XOR můžete zjistit, zda se v dané matici nachází hodnota.

    Poznámka: Pokud máte aktuální verzi Microsoftu 365, můžete snadno vložit vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potom stisknutím klávesy Enter vzorec potvrdit jako dynamický maticový vzorec. Jinak musíte vzorec zadat jako starší maticový vzorec tak, že nejprve vyberete výstupní oblast, potom vložíte vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potvrdíte ho stisknutím kláves Ctrl+Shift+Enter. Excel vloží složené závorky na začátku a konci vzorce za vás. Další informace o maticových vzorcích najdete v tématu s pokyny k používání a příklady maticových vzorců.

  • Výsledkem funkce XOR je hodnota PRAVDA, pokud je počet vstupů PRAVDA lichý, a hodnota NEPRAVDA, pokud je počet vstupů PRAVDA sudý.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter.

Vzorec

Popis

Výsledek

=XOR(3>0;2<9)

Vzhledem k tomu, že oba testy jsou vyhodnoceny jako PRAVDA, je vrácena hodnota NEPRAVDA.

NEPRAVDA

=XOR(3>12;4>6)

Protože se všechny výsledky testů vyhodnocují jako NEPRAVDA, je vrácena hodnota NEPRAVDA. Aby výsledek PRAVDA vrátil, musí být alespoň jeden z výsledků testu vyhodnocen jako PRAVDA.

NEPRAVDA

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×