Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Funkce ZÍSKATKONTDATA vrací viditelná data z kontingenční tabulky.

V tomto příkladu vrátí funkce =ZÍSKATKONTDATA("Prodej";A3) celkovou částku prodeje z kontingenční tabulky:

Příklad použití funkce ZÍSKATKONTDATA k vrácení dat z kontingenční tabulky.

Syntaxe

ZÍSKATKONTDATA(datové_pole; kontingenční_tabulka; [pole1; položka1; pole2; položka2]; ...)

Syntaxe funkce ZÍSKATKONTDATA obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

datové_pole

Povinné

Název pole kontingenční tabulky obsahující data, která chcete načíst. Musí to být v uvozovkách.

kontingenční_tabulka

Povinné

Odkaz na libovolnou buňku, oblast buněk nebo pojmenovanou oblast buněk v kontingenční tabulce. Tyto informaci slouží k určení, která kontingenční tabulka obsahuje data, která chcete získat.

pole1, položka1, pole2, položka2...

Volitelné

1 až 126 dvojic názvů polí a názvů položek popisujících data, která chcete načíst. Dvojice můžou být uvedené v libovolném pořadí. Názvy polí a položek jiných než data a čísla je třeba uvést v uvozovkách.

U kontingenčních tabulek OLAPmohou položky obsahovat název zdroje dimenze i název zdroje položky. Dvojice pole a položka u kontingenční tabulky založené na datech OLAP může mít následující podobu:

"[Výrobek]";"[Výrobek].[Všechny výrobky].[Potraviny].[Pečivo]"

Poznámky: 

  • Jednoduchý vzorec ZÍSKATKONTDATA můžete rychle zadat vložením znaménka = (rovnítko) do buňky, do které chcete navrátit hodnotu, a následným kliknutím na buňku v kontingenční tabulce, ve které se nachází data, která chcete navrátit.

  • Tuto funkci můžete vypnout tak, že vyberete libovolnou buňku v existující kontingenční tabulce a pak přejdete na kartu Analýza kontingenční tabulky > Kontingenční tabulka > Možnosti > Zrušit zaškrtnutí políčka Generovat data kontingenční tabulky.

  • Do výpočtů funkce ZÍSKATKONTDATA mohou být zahrnuta vypočítaná pole nebo položky a vlastní výpočty.

  • Pokud je argument kontingenční_tabulka rozsah, který obsahuje dvě nebo více kontingenčních tabulek, budou data načtena z té kontingenční tabulky, která byla vytvořena naposledy.

  • Pokud argumenty pole a položky popisují jednu buňku, vrátí se hodnota této buňky bez ohledu na to, jestli se jedná o řetězec, číslo, chybu nebo prázdnou buňku.

  • Jestliže položka obsahuje kalendářní datum, musí být hodnota vyjádřená jako pořadové číslo nebo vyplněná pomocí funkce DATUM. Tím se zajistí, že bude při otevření listu v jiném národním prostředí tato hodnota zachovaná. Položka odkazující třeba na datum 5. březen 1999 by se mohla zadat jako 36224 nebo DATUM(1999;3;5). Časy můžete zadat jako desetinné hodnoty nebo pomocí funkce ČAS.

  • Pokud argument kontingenční_tabulka není rozsah, ve kterém se kontingenční tabulka nachází, vrátí funkce ZÍSKATKONTDATA chybu #ODKAZ!.

  • Jestliže argumenty popisují skryté pole nebo obsahují filtr sestavy, ve které nejsou filtrovaná data viditelná, funkce ZÍSKATKONTDATA navrátí chybu #ODKAZ!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklady

Vzorce v níže uvedeném příkladu ukazují různé metody získávání dat z kontingenční tabulky.

Příklad kontingenční tabulky použité k načtení dat pomocí funkce ZÍSKATKONTDATA.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat odborníka z komunity Excel Tech nebo získat podporu v komunitách.

Viz také

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce Excelu (podle kategorie)

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×