Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Řekněme, že chcete zaokrouhlit číslo na nejbližší celé číslo, protože desetinná místa pro vás nejsou důležitá. Nebo chcete pro zjednodušení a přibližnou představu zaokrouhlit číslo na násobek 10. Existuje několik způsobů, jak zaokrouhlit čísla.

Změna počtu zobrazených desetinných míst beze změny čísla

V listu

 1. Vyberte buňky, které chcete formátovat.

 2. Chcete-li za desetinnou čárkou zobrazit více nebo méně číslic, klikněte na kartě Domů ve skupině Číslo na tlačítko Přidat desetinné místo Obrázek tlačítkanebo Odebrat desetinné místo Obrázek tlačítka.

U předdefinovaného číselného formátu

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na šipku u seznamu číselných formátů a potom klikněte na příkaz Další číselné formáty.

  Seznam číselných formátů ve skupině Číslo na kartě Domů

 2. V seznamu Druh klikněte v závislosti na datovém typu čísel na položku Měna, Účetnický, Procenta nebo Matematický.

 3. Do pole Desetinná místa zadejte počet desetinných míst, který chcete zobrazit.

Zaokrouhlení čísla nahoru

Použijte funkci ROUNDUP. V některých případech může být vhodnější použít funkci ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ nebo ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ k zaokrouhlení nahoru na nejbližší sudé nebo liché číslo.

Zaokrouhlení čísla dolů

Použijte funkci ROUNDDOWN.

Zaokrouhlení čísla na nejbližší číslo

Použijte funkci ZAOKROUHLIT.

Zaokrouhlení čísla na blízký zlomek

Použijte funkci ZAOKROUHLIT.

Zaokrouhlení čísla na platnou číslici

Platné číslice jsou číslice, které přispívají k přesnosti čísla.

V příkladech v této části se používají funkce ZAOKROUHLIT, ROUNDUP a ROUNDDOWN. Příklady pokrývají metody zaokrouhlování kladných, záporných, celých i desetinných čísel, ale představují pouze stručný výběr z možných scénářů použití.

Následující seznam obsahuje některá obecná pravidla, která je vhodná mít na paměti při zaokrouhlování na platné číslice. Můžete experimentovat s funkcemi pro zaokrouhlování a zadávat vlastní hodnoty a parametry, aby byl vrácen přesně takový počet platných číslic, jaký potřebujete.

 • Při zaokrouhlování záporného čísla je číslo nejprve převedeno na svou absolutní hodnotu (tedy číslo bez znaménka mínus). Potom proběhne operace zaokrouhlení a následně je opět použito znaménko mínus. Možná se to nezdá logické, ale tak zaokrouhlování funguje. Pokud například chcete pomocí funkce ROUNDDOWN zaokrouhlit číslo -889 na dvě platné číslice, bude výsledkem číslo -880. Číslo -889 je nejprve převedeno na svou absolutní hodnotu 889. Ta je potom zaokrouhlena dolů na dvě platné číslice (880). Nakonec je vráceno znaménko mínus a výsledek je -880.

 • Při použití funkce ROUNDDOWN na kladné číslo bude číslo vždy zaokrouhleno dolů a při použití funkce ROUNDUP nahoru.

 • Funkce ZAOKROUHLIT zaokrouhluje čísla obsahující desetinné části následujícím způsobem: Pokud je desetinná část 0,5 nebo větší, bude číslo zaokrouhleno nahoru. Pokud je desetinná část menší než 0,5, bude číslo zaokrouhleno dolů.

 • Při zaokrouhlování celých čísel používá funkce ZAOKROUHLIT pro rozhodnutí mezi zaokrouhlením nahoru nebo dolů podobné pravidlo, ovšem místo desetinné části 0,5 se používají násobky čísla 5.

 • Obecně platí, že při zaokrouhlování čísla bez desetinné části (celého čísla) odečítáte délku čísla (počet jeho číslic) od počtu platných číslic, na které chcete číslo zaokrouhlit. Chcete-li například zaokrouhlit číslo 2345678 dolů na 3 platné číslice, použijete funkci ROUNDDOWN s parametrem -4: =ROUNDDOWN(2345678;-4). Tím bude číslo zaokrouhleno na 2340000, přičemž část „234“ představuje platné číslice.

Zaokrouhlení čísla na zadaný násobek

Někdy se může stát, že budete chtít zaokrouhlit na násobek zadaného čísla. Předpokládejme například, že vaše společnost dodává produkt v bednách 18 položek. Pomocí funkce MROUND můžete zjistit, kolik beden musíte dodat 204 položkám. V tomto případě je odpověď 12, protože 204 dělený hodnotou 18 je 11,333 a bude nutné zaokrouhlit nahoru. 12. bedna bude obsahovat jenom 6 položek.

V některých případech můžete také potřebovat zaokrouhlit záporné číslo na záporný násobek nebo číslo obsahující desetinná místa na násobek obsahující desetinná místa. Také v těchto případech můžete využít funkci MROUND.

ZAOKROUHLIT

MROUND

ROUNDUP

ROUNDDOWN

ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ

ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×