Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Výchozí nastavení pro nové dokumenty můžete změnit provedením změn Šablona Normal.dot, na kterých jsou nové dokumenty založené. Upravením šablony Normal.dotm můžete změnit její výchozí formátování nebo obsah, aby každý nový dokument, který vytvoříte, použil nová nastavení.

Důležité informace: Pokud šablonu Normal.dotm změníte omylem, můžete výchozí chování snadno obnovit jejím odstraněním, přejmenováním nebo přesunutím. Až znovu otevřete Word, šablona Normal.dotm se automaticky znovu vytvoří. To samé ale neplatí pro ostatní šablony. Před změnou jakékoli jiné šablony byste měli vždy vytvořit její kopii.

Změna výchozího písma

Změna výchozího písma v libovolné šabloně znamená, že se písmo použije v každém novém dokumentu, který je na šabloně založený. Třeba výchozí písmo pro nové prázdné dokumenty je založené na šabloně Normal.dotm.

 1. Otevřete šablonu nebo dokument založený na šabloně, jehož výchozí nastavení chcete změnit.

 2. V nabídce Format (Formát) klikněte na Font (Písmo) a potom klikněte na kartu Font.

 3. Proveďte požadované změny a pak klikněte na Default (Výchozí).

  Poznámka: Většina stylů ve Wordu je založená na stylu Normální. Změna výchozího písma změní taky styl Normální. To ovlivní všechny ostatní styly, které jsou na stylu Normální založené.

Změna výchozího proložení znaků

Změna výchozího proložení znaků v libovolné šabloně způsobí, že se nastavení měřítka, mezer, umístění, prokládání a dalších typografických funkcí použije v každém novém dokumentu, který je na šabloně založený. Třeba proložení znaků pro nové prázdné dokumenty je založené na šabloně Normal.dotm.

 1. Otevřete šablonu nebo dokument založený na šabloně, jehož výchozí nastavení chcete změnit.

 2. V nabídce Format klikněte na Font a potom klikněte na kartu Advanced (Upřesnit).

 3. Proveďte požadované změny a pak klikněte na Default.

Změna výchozích okrajů

Změna výchozích okrajů v libovolné šabloně znamená, že se nastavení okrajů použije v každém novém dokumentu, který je na šabloně založený. Třeba okraje pro nové prázdné dokumenty jsou založené na šabloně Normal.dotm.

 1. Otevřete šablonu nebo dokument založený na šabloně, jehož výchozí nastavení chcete změnit.

 2. V nabídce Format klikněte na Document (Dokument) a potom na kartu Margins (Okraje).

 3. Proveďte požadované změny a pak klikněte na Default.

Změna výchozího rozložení

Změna výchozí rozložení v libovolné šabloně způsobí, že se konce oddílů, záhlaví a zápatí a další atributy rozložení použijí v každém novém dokumentu, který je na šabloně založený. Třeba atributy rozložení pro nové prázdné dokumenty jsou založené na šabloně Normal.dotm.

 1. Otevřete šablonu nebo dokument založený na šabloně, jehož výchozí nastavení chcete změnit.

 2. V nabídce Format klikněte na Document a potom na kartu Layout (Rozložení).

 3. Proveďte požadované změny a pak klikněte na Default.

Změna dalších výchozích nastavení šablony Normal.dotm

Šablonu Normal.dotm můžete přizpůsobit a změnit výchozí nastavení pro mnoho aspektů dokumentu, jako jsou formátování textu, formátování odstavce, formátování dokumentu, styly, text, obrázky, položky automatického textu a klávesové zkratky. Pokud chcete udělat změny v šabloně Normal.dotm, musíte soubor otevřít z Wordu. Pokud Normal.dotm otevřete z Finderu, Word vytvoří nový prázdný dokument založený na šabloně.

 1. V nabídce File (Soubor) klikněte na Open (Otevřít).

 2. V dialogovém okně Otevřít přejděte ke složce se souborem Normal.dotm.

  • Pokud používáte Word 2016 pro Mac, přejděte do složky /Users/uživatelskéJméno/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/User Content/Templates

  • Pokud používáte Word for Mac 2011, přejděte do složky /Users/uživatelskéJméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates

  Poznámka: Pokud používáte Mac OS X 10.7 (Lion), je složka Library standardně skrytá. Do složky Library přejdete z dialogového okna Open (Otevřít) tak, že stisknete klávesy COMMAND+SHIFT+G a do pole Go to folder (Přejít do složky) zadáte text ~/Library.

 3. Poklikejte na soubor Normal.dotm. Otevře se šablona Normal.dotm.

 4. Udělejte požadované změny v šabloně Normal.dotm.

 5. Šablonu Normal.dotm uložte a zavřete.

  Tipy: 

  • Pokud v šabloně Normal.dotm děláte rozsáhlé změny, doporučujeme soubor pravidelně zálohovat. Šablonu Normal můžete zálohovat tak, že soubor zkopírujete a přejmenujete nebo ho přesunete do jiného umístění.

  • Použitím motivu dokumentu můžete celý dokument snadno a rychle naformátovat, aby získal profesionální a moderní vzhled. Motiv dokumentu je sada formátovacích voleb, která může obsahovat barevné schéma (sadu barev), schéma písem (sadu písem pro nadpisy a základní text) a schéma efektů (sadu čar a efektů výplní). Když chcete použít motiv:

   • Ve Wordu 2016 pro Mac klikněte na kartě Návrh na Motivy a pak zvolte motiv.

   • Ve Wordu for Mac 2011 klikněte na kartě Home (Domů) v části Themes (Motivy) na Themes (Motivy) a zvolte motiv.

Můžete změnit okraje stránky v dokumentu a vytvořit vlastní okraje. Ale při příštím vytváření nového dokumentu se Word pro web vrátí na nastavení normálního okraje na každé straně stránky.

Viz také

Vytváření a používání vlastních šablon

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×