Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Velikostí stránky se myslí plocha publikace. Formátem papíru či listu se míní formát papíru, na který se tiskne.

Orientací se míní rozložení na výšku (svisle) nebo na šířku (vodorovně). Další informace o změně orientace v najdete v části Změna orientace stránky.

V tomto článku

O velikosti stránky, formátu papíru a orientaci na šířku nebo na výšku

Součástí každého rozložení publikace, které v aplikaci Publisher vyberete, je velikost a orientace stránky, které se pro daný konkrétní typ publikace používají nejčastěji. Na kartě Návrh stránky ve skupině Vzhled stránky můžete tuto velikost a orientaci stránky změnit a podívat se na náhled provedených změn. V zobrazení Backstage na kartě Tisk můžete změnit formát a orientaci papíru a podívat se na náhled provedených změn a vztah mezi velikostí stránky a formátem papíru. Další informace o kartě Tisk najdete v tématu Tisk.

Samostatně nastavíte velikost nebo orientaci stránky a papíru a můžete řídit, kde se stránka na papíře nachází, a vyhnout se nepřesně zarovnaného tisku. Přesah můžete vytvořit i přes okraj stránky, když budete tisknout na papír, který je větší než publikace, a oříznutím na dokončenou velikost. Můžete vytisknout několik stránek na jeden list.

Velikost stránky, formát papíru a orientace jednotlivých stránek

Velikost stránky, formát papíru a orientaci jednotlivých stránek ve vícestránkové publikaci nelze změnit. Pokud chcete vytvořit vícestránkovou publikaci, která obsahuje stránky s různou velikostí nebo orientací, je nutné vytvořit samostatné publikace pro každý odlišný formát papíru, velikost stránky nebo orientaci a pak vytištěnou publikaci sestavit ručně.

Začátek stránky

Změna velikosti stránky

Tento postup se používá k nastavení velikosti publikace. Můžete takto například vybrat velikost tištěné publikace pro tisk plakátu, který bude mít po vytištění rozměry 56 × 86 cm bez ohledu na to, jestli tiskárna dokáže potisknout jeden velký list papíru, nebo jestli bude plakát vytištěný jako množství překrývajících se listů papíru (takzvaných dlaždic).

Poznámka: Můžete vytvořit publikace o velikosti až 610 × 610 cm.

Volba velikosti stránky

 1. Vyberte kartu Návrh stránky.

  Skupina Vzhled stránky na kartě Návrh stránky

 2. Ve skupině Vzhled stránky vyberte Velikost a klikněte na ikonu, která představuje požadovanou velikost stránky. Klikněte třeba na A4 21 × 29,7 cm. Pokud nevidíte požadovanou velikost a chcete vytvořit vlastní velikost stránky, klikněte na Další předvolené velikosti stránek nebo na Vytvořit novou velikost stránky. Další informace o vytváření nových vlastních velikostí stránek najdete v tématu Dialogové okno Vytvořit novou velikost stránky.

Vytvoření vlastní velikosti stránky

 1. Vyberte kartu Návrh stránky.

 2. Ve skupině Vzhled stránky vyberte Velikost a pak Vytvořit novou velikost stránky. V části Stránka zadejte požadovanou šířku a výšku.

Začátek stránky

Změna formátu papíru

Formáty papíru, na které můžete tisknout, jsou určené použitou tiskárnou. Pokud chcete ověřit rozsah formátů papíru, které tiskárna dokáže potisknout, podívejte se do příručky k tiskárně nebo zkontrolujte formáty papíru nastavené pro tiskárnu v dialogovém okně Nastavení tisku.

Pokud chcete publikaci vytisknout na listy papíru shodné s velikostí stránky publikace, přesvědčte se, jestli se velikost stránky shoduje s formátem papíru. Pokud chcete publikaci tisknout na jiný formát papíru (třeba kvůli vytvoření přesahu nebo tisku více stránek na jeden list), změňte jenom formát papíru.

 1. V nabídce Soubor klikněte na Nastavení tisku.

 2. V dialogovém okně Nastavení tisku v části Papír vyberte v seznamu Velikost požadovaný formát papíru.

Začátek stránky

Změna orientace stránky

Orientaci stránky můžete změnit na možnost Na výšku nebo Na šířku.

 1. Vyberte kartu Návrh stránky.

  Karta Návrh stránky s vybranou nabídkou Orientace a možnostmi Na výšku a Na šířku

 2. Ve skupině Vzhled stránky vyberte rozevírací nabídku Orientace a vyberte Na výšku nebo Na šířku.

Začátek stránky

Změna měrných jednotek pravítka

Potřebujete změřit dokument v centimetrech a ne v palcích? Můžete změnit pravítko z palců na centimetry, pica, body nebo pixely.

Klikněte na Soubor > Možnosti > Upřesnit a posuňte se k části Zobrazení. Vyhledejte položku Zobrazovat hodnoty v jednotkách a jednotky změňte.

Upřesňující nastavení zobrazení, které umožňuje změnit měrné jednotky

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×