Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Zmenšení velikosti obrázků a příloh v outlookových e-mailových zprávách

Fotky a jiné typy příloh můžou mít různé velikosti. Mnoho e-mailových systémů, včetně Gmailu, Yahoo a Exchange, omezuje velikost e-mailových zpráv, které můžete poslat. Pokud máte starosti s velikostí e-mailových zpráv nebo pokud vám přišla zpráva, že váš e-mail je na poslání moc velký, je několik možností, jak zmenšit velikost připojených obrázků a jiných dokumentů. 

Kromě omezení velikosti jednotlivých zpráv některé e-mailové systémy limitují i celkovou velikost poštovní schránky. Každá poslaná zpráva se ukládá do složky Odeslaná pošta, takže když zmenšíte velikost příloh, přispěje to také k udržení malé velikosti poštovní schránky. 

Co chcete udělat?

Vložení obrázku

Pokud chcete vložit obrázek do textu e-mailové zprávy, umístěte kurzor do textu e-mailové zprávy, vyberte nabídku Vložení a pak ze skupiny Ilustrace na pásu karet zvolte Obrázky

Pokud vypadá obrázek moc velký (nebo moc malý), můžete úchyty pro změnu velikosti na obrázku změnit velikost obrázku. 

Změna velikosti obrázku

Můžete změnit viditelnou velikost obrázku – například kolik obrazovky zabírá, aniž byste měnili velikost souboru nebo rozlišení obrázku. To ale nezmenší celkovou velikost e-mailové zprávy, kterou posíláte. 

 1. Klikněte nebo klepněte na obrázek, aby se zobrazil malý kruhový úchyt v každém rohu obrázku.

  Obrázek je teď ve vaší zprávě.
 2. Klikněte na (nebo stiskněte a podržte) jeden z úchytů a když ho přetáhnete směrem do středu, zmenšíte velikost obrázku, směrem od středu velikost obrázku zvětšíte.

Tip: Existují ještě další úchyty ve středu každé strany obrázku. Pokud chcete zachovat poměr stran obrázku, používejte úchyty jenom v rozích. Použití úchytů ve středu každé strany obrázek zdeformuje.

Změna velikosti obrázku na přesně dané rozměry

 1. Vyberte obrázek, u kterého chcete změnit velikost.

 2. Na kartě Formát zadejte ve skupině Velikost požadovanou výšku. Šířka se změní automaticky, aby zůstal zachovaný poměr stran.

  Snímek obrazovky znázorňující nastavení výšky a šířky

Pokud chcete změnit výšku a šířku samostatně, vyberte ikonu pro otevření dialogového okna Tlačítko pro otevření dialogového oknaVelikost a zrušte zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran před změnou požadované výšky nebo šířky v kroku 2.

Zmenšení velikosti souboru pomocí komprese obrázků

Komprese obrázku zachová výšku a šířku obrázku, ale sníží rozlišení. Obrázky s nižším rozlišením mají menší velikost.

 1. Vyberte obrázky, které chcete zmenšit.

 2. V části Nástroje obrázku vyberte na kartě Formát ve skupině Upravit Komprimace obrázků možnost Komprimovat obrázky. V závislosti na rozlišení obrazovky se může zobrazit jenom ikona Komprimovat obrázky.

 3. Vyberte možnosti komprese a rozlišení a pak vyberte OK. U obrázků, které se nebudou tisknout, je nejběžnější rozlišení Web (150 ppi).

Důležité informace: Komprese obrázku, při které se zmenší velikost souboru, změní množství podrobností, které se ve zdrojovém obrázku zachovají. To znamená, že po kompresi může obrázek vypadat jinak než předtím. 

Pokud připojíte obrázek jako soubor, obrázek se nezobrazí přímo v textu e-mailové zprávy. Místo toho se pod předmětem zprávy zobrazí ikona obrázku. Pro soubory obrázků uvidíte také malý náhled obrázku společně s názvem a velikostí souboru. 

Podívejte se na miniaturu obrázku.

Pokud je obrázková příloha moc velká, můžete dát Outlooku pokyn, aby při poslání zprávy změnil velikost obrázku. 

 1. Vyberte Soubor

 2. Pokud je obrázek velký, zobrazí se tato zpráva: Někteří příjemci nemusí tuto zprávu přijmout kvůli obrázkovým přílohám. Změnou velikosti velkých obrázků můžete napomoci doručení zprávy. Změněné obrázky mohou mít velikost maximálně 1024 x 768 pixelů.  

 3. Vyberte Při odesílání této zprávy změnit velikost velkých obrázků.

 4. Vyberte šipku vlevo v levém horním rohu obrazovky, kterou se vrátíte do zprávy. Vytvořte zprávu a když dáte Poslat, změní se automaticky velikost všech obrázkových příloh. 

Poznámka: Pokud obrázek vložíte do textové části zprávy (obrázek se zobrazí ve zprávě) pomocí příkazu Obrázek ve skupině Ilustrace, nebude funkce pro změnu velikosti obrázkové přílohy k dispozici.

Velikosti dokumentů, tabulek, souborů PDF a dalších typů souborů se můžou významně lišit. Existuje několik metod, pomocí kterých můžete při posílání těchto souborů zachovat malou velikost e-mailových zpráv a příloh.

Poznámka: Další informace ohledně zmenšení obrázkových souborů najdete v části Vložit obrázky do textu e-mailové zprávy a změnit jejich velikost.

Odeslání odkazu na soubor

 1. V e-mailové zprávě vyberte na pásu karet Připojit soubor.

 2. Vyberte soubor. 

 3. Pokud už je soubor uložený na OneDrivu, OneDrivu pro firmy nebo sharepointovém webu, můžete vybrat Poslat odkaz. Tento příkaz vloží do e-mailové zprávy odkaz na soubor, ne samotný soubor. Příjemci můžou odkaz otevřít a soubor stáhnout nebo otevřít.

Zkopírování odkazu ke sdílení z jiné služby cloudového úložiště

Většina řešení pro cloudové úložiště, třeba Dropbox nebo Disk Google, umožňuje získat odkaz na soubor, který se dá sdílet. Podívejte se do jejich nápovědy, kde najdete další informace o tom, jak odkaz ke sdílení získat. Až budete mít odkaz ke sdílení, vložte ho do textu e-mailové zprávy.

Komprese souborů před posláním

Většina souborů jde zkomprimovat do souboru ZIP, aby se zmenšila jejich velikost. Systém Windows umožňuje vytvářet a otevírat soubory ZIP bez jakéhokoli dalšího softwaru. 

 1. Přejděte do složky, která obsahuje soubor, který chcete poslat.

 2. Vyberte soubor. Pokud chcete vybrat více souborů, podržte stisknutou klávesu CTRL a postupně klikněte na jednotlivé soubory.

 3. Klikněte na vybrané položky pravým tlačítkem myši a vyberte Odeslat > Komprimovaná složka (metoda ZIP).

 4. Vytvoří se nový soubor ZIP, který obsahuje soubory, které jste vybrali v 2. kroku. Název souboru ZIP se volí automaticky z názvu původního souboru. 

 5. Buď se vraťte do e-mailové zprávy a zvolte na pásu karet Připojit soubor nebo klikněte pravým tlačítkem myši na nový soubor ZIP a vyberte Odeslat > Příjemce e-mailu a otevře se nová e-mailová zpráva s přiloženým souborem. 

Co chcete udělat?

Vložení obrázku

Pokud chcete vložit obrázek do textu e-mailové zprávy, umístěte kurzor do textu e-mailové zprávy, vyberte nabídku Vložení a pak ze skupiny Ilustrace na pásu karet zvolte Obrázky

Pokud vypadá obrázek moc velký (nebo moc malý), můžete úchyty pro změnu velikosti na obrázku změnit velikost obrázku. 

Změna velikosti obrázku

Můžete změnit viditelnou velikost obrázku – např. kolik obrazovky zabírá, aniž byste měnili velikost souboru nebo rozlišení obrázku. To ale nezmenší celkovou velikost e-mailové zprávy, kterou posíláte. 

 1. Klikněte nebo klepněte na obrázek, aby se zobrazil malý kruhový úchyt v každém rohu obrázku.

  Obrázek je teď ve vaší zprávě.
 2. Klikněte na (nebo stiskněte a podržte) jeden z úchytů a když ho přetáhnete směrem do středu, zmenšíte velikost obrázku, směrem od středu velikost obrázku zvětšíte.

Tip: Existují ještě další úchyty ve středu každé strany obrázku. Pokud chcete zachovat poměr stran obrázku, používejte úchyty jenom v rozích. Použití úchytů ve středu každé strany obrázek zdeformuje.

Změna velikosti obrázku na přesně dané rozměry

 1. Vyberte obrázek, u kterého chcete změnit velikost.

 2. Na kartě Formát zadejte ve skupině Velikost požadovanou výšku. Šířka se změní automaticky, aby zůstal zachovaný poměr stran.

  Snímek obrazovky znázorňující nastavení výšky a šířky

Pokud chcete změnit šířku a výšku samostatně, zrušte zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran před změnou požadované výšky nebo šířky v 2. kroku.

Zmenšení velikosti souboru pomocí komprese obrázků

Komprese obrázku zachová výšku a šířku obrázku, ale sníží rozlišení. Obrázky s nižším rozlišením mají menší velikost.

 1. Vyberte obrázky, které chcete zmenšit.

 2. V části Nástroje obrázku vyberte na kartě Formát ve skupině Upravit možnost Komprimovat obrázky. V závislosti na rozlišení obrazovky se může zobrazit jenom ikona Komprimovat obrázky.

 3. Vyberte možnosti komprese a rozlišení a pak vyberte OK. U obrázků, které se nebudou tisknout, je nejběžnější rozlišení Web (150 ppi).

Důležité informace: Komprese obrázku, při které se zmenší velikost souboru, změní množství podrobností, které se ve zdrojovém obrázku zachovají. To znamená, že po kompresi může obrázek vypadat jinak než předtím. 

Pokud připojíte obrázek jako soubor, obrázek se nezobrazí přímo v textu e-mailové zprávy. Místo toho se pod předmětem zprávy zobrazí ikona obrázku.

Pokud je obrázková příloha moc velká, můžete dát Outlooku pokyn, aby při poslání zprávy změnil velikost obrázku. 

 1. Vyberte Soubor

 2. Pokud je obrázek velký, zobrazí se tato zpráva: Někteří příjemci nemusí tuto zprávu přijmout kvůli obrázkovým přílohám. Změnou velikosti velkých obrázků můžete napomoci doručení zprávy. Změněné obrázky mohou mít velikost maximálně 1024 x 768 pixelů.  

 3. Vyberte Při odesílání této zprávy změnit velikost velkých obrázků.

 4. Vyberte šipku vlevo v levém horním rohu obrazovky, kterou se vrátíte do zprávy. Vytvořte zprávu a když dáte Poslat, změní se automaticky velikost všech obrázkových příloh. 

Poznámka: Pokud obrázek vložíte do textové části zprávy (obrázek se zobrazí ve zprávě) pomocí příkazu Obrázek ve skupině Ilustrace, nebude funkce pro změnu velikosti obrázkové přílohy k dispozici.

Velikosti dokumentů, tabulek, souborů PDF a dalších typů souborů se můžou významně lišit. Existuje několik metod, pomocí kterých můžete při posílání těchto souborů zachovat malou velikost e-mailových zpráv a příloh.

Zkopírování odkazu ke sdílení ze služby cloudového úložiště

Většina řešení pro cloudové úložiště, třeba OneDrive, OneDrive pro firmy, Dropbox nebo Disk Google, umožňuje získat odkaz na soubor, který se dá sdílet.

Informace k OneDrivu nebo OneDrivu pro firmy najdete v článku Sdílení souborů a složek na OneDrivu. U jiných řešení pro cloudové úložiště se podívejte do nápovědy dané služby na více informací o tom, jak získat odkaz ke sdílení. Až budete mít odkaz ke sdílení, vložte ho do textu e-mailové zprávy.

Komprese souborů před posláním

Většina souborů jde zkomprimovat do souboru ZIP, aby se zmenšila jejich velikost. Systém Windows umožňuje vytvářet a otevírat soubory ZIP bez jakéhokoli dalšího softwaru. 

 1. Přejděte do složky, která obsahuje soubor, který chcete poslat.

 2. Vyberte soubor. Pokud chcete vybrat více souborů, podržte stisknutou klávesu CTRL a postupně klikněte na jednotlivé soubory.

 3. Klikněte na vybrané položky pravým tlačítkem myši a vyberte Odeslat > Komprimovaná složka (metoda ZIP).

 4. Vytvoří se nový soubor ZIP, který obsahuje soubory, které jste vybrali v 2. kroku. Název souboru ZIP se volí automaticky z názvu původního souboru. 

 5. Buď se vraťte do e-mailové zprávy a zvolte na pásu karet Připojit soubor nebo klikněte pravým tlačítkem myši na nový soubor ZIP a vyberte Odeslat > Příjemce e-mailu a otevře se nová e-mailová zpráva s přiloženým souborem. 

Důležité informace:  Office 2007 se už nepodporuje. Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Co chcete udělat?

Existují dva způsoby, jak vybrat obrázky, u kterých se automaticky zmenší velikost, a přidat je jako přílohu e-mailové zprávy – v aplikaci Microsoft Office Outlook nebo pomocí Průzkumníka Windows.

Poznámka: Původní obrázek se nezmění. Zmenší se jenom velikost odesílané kopie obrázku.

 1. Vytvořte novou e-mailovou zprávu v Outlooku.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Zahrnout na Připojit soubor.

  Tip: Obrázek také můžete přetáhnout z Průzkumníka Windows. Soubor s obrázkem se připojí k e-mailové zprávě.

 3. Na kartě Vložení klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Zahrnout Obrázek tlačítka.

 4. V podokně Možnosti přílohy klikněte v části Možnosti obrázků v rozevíracím seznamu Vybrat velikost obrázku na velikost obrázku, který chcete zahrnout.

  Podokno Možnosti přílohy

  Poznámka: Pokud obrázek vložíte do textové části zprávy pomocí příkazu Obrázek ve skupině Ilustrace, nebude funkce automatické změny velikosti obrázku k dispozici.

 5. Až budete mít zprávu napsanou, klikněte na Odeslat.

 1. Otevřete Průzkumníka Windows, a to tak, že kliknete na Start a poklikáte na Počítač.

  Klávesová zkratka: Průzkumníka Windows otevřete tak, že současně stisknete klávesu s logem Windows a klávesu E.

 2. Přejděte do složky obsahující obrázky, které chcete poslat.

 3. Vyberte obrázek. Pokud chcete vybrat více souborů, podržte stisknutou klávesu CTRL a postupně klikněte na jednotlivé soubory.

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybraný soubor, přejděte na Odeslat a klikněte na Příjemce e-mailu.

  Zobrazí se dialogové okno Odeslat obrázky e-mailem.

 5. Klikněte na Zmenšit všechny obrázky a potom na OK.

  Dialogové okno Odeslat obrázky e-mailem

  Poznámka: Pokud chcete zadat přesnou velikost obrázku, klikněte na Zobrazit další možnosti a pak klikněte na požadovanou velikost.

  Otevře se okno zprávy v aplikaci Outlook s připojeným obrázkem.

 6. Použijte textová pole Komu, Kopie a Skrytá a zadejte informace o příjemcích.

 7. Pokud chcete, změňte předmět v poli Předmět.

 8. Pokud chcete, zadejte nebo změňte v textu zprávy potřebné informace.

 9. Klikněte na Odeslat.

Seznam doporučených postupů při posílání obrázků a příloh:

 • Přidat nebo publikovat velké přílohy    – Pokud posíláte přílohy nebo obrázky někomu, s kým jste ochotní sdílet umístění, kde jsou soubory uložené v cloudu nebo v síti vaší organizace, můžete do e-mailové zprávy přidat odkaz na toto místo.

 • Omezení velikosti příloh    U pomalejších připojení (například na mobilních zařízeních) byste měli používat mnohem menší velikosti, jako třeba 250 kilobajtů (kB). Pokud musíte poslat větší přílohy, ověřte si, jaká je maximální velikost zprávy, kterou můžete poslat. Tyto informace vám poskytne správce vašeho poštovního serveru nebo organizace, která vám poskytuje e-mailové služby. Na maximální limit se zeptejte i příjemce. Nakonec vezměte v úvahu také rychlost připojení k internetu na straně příjemce. Stažení velké přílohy může u mobilního připojení k internetu trvat dlouho.

 • Odesílání více příloh v několika e-mailových zprávách    – Úspěšné doručení většího počtu menších zpráv je pravděpodobnější než doručení jedné větší zprávy. Je to způsob, kterým se můžete vyhnout limitům pro jednotlivé zprávy, ale i tak můžete překročit limit poštovní schránky příjemce. Veškeré zprávy, které přijdou po dosažení limitu úložiště u poštovní schránky uživatele, můžou být odmítnuty.

 • Použití komprimovaných formátů grafických souborů    – Formátů grafických souborů je mnoho, takže je neuvádíme všechny, ale z těch, které se používají nejčastěji, jsou pro e-maily nejlepší formáty grafických souborů .jpg, .png a .gif. Největší formáty grafických souborů jsou ty, které nejsou uložené v komprimovaném formátu, například .tif a .bmp (výchozí formát souboru aplikace Malování ve Windows).

 • Použití menších původních souborů    – Velikost fotky pořízené mobilním telefonem nebo digitálním fotoaparátem je obvykle větší, i když je uložená v komprimovaném formátu souboru, jako je .jpg. Není neobvyklé, když má jeden obrázek několik megabajtů. Nezapomínejte na to, že se velikost e-mailové zprávy během přenosu na internetu zvětší přibližně o třetinu. Při pořizování digitálních fotek používejte u fotoaparátu nižší rozlišení. Používejte komprimované formáty souborů, jako je třeba .jpg. Fotky ořízněte v grafickém programu a ponechejte na nich jenom to nejdůležitější.

 • Použití nástroje pro kompresi souborů    – Vedle nástrojů od jiných výrobců je ve Windows k dispozici nástroj pro kompresi souborů, který používá komprimovaný formát souborů .zip. Velikost řady formátů přiložených souborů je možné zmenšit s použitím nástroje pro kompresi souborů. U některých formátů souborů, které jsou už uložené v komprimovaném formátu, bude velikost zmenšení minimální. Například textový soubor poznámkového bloku .txt se zmenší významně, ale soubor .jpg nikoliv. Formát .jpg už je komprimovaný formát souboru.

 • Kontrola složky Odeslaná pošta    – Do složky Odeslaná pošta se ve výchozím nastavení uloží kopie každé zprávy, kterou odešlete. Díky tomu se zvětšuje velikost vašeho datového souboru aplikace Outlook (.pst), která se může u některých účtů odečítat z limitu velikosti vaší poštovní schránky, protože odeslané položky se ukládají na vašem poštovním serveru.

Důležité informace: Komprese obrázku, při které se zmenší velikost souboru, změní množství detailů, které se zachovají ve zdrojovém obrázku. Znamená to, že po kompresi může obrázek vypadat jinak než před ní. To je důvod, proč byste měli obrázek komprimovat před tím, než použijete nějaký grafický efekt.

Viz také

Odesílání velkých souborů pomocí Outlooku

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×